VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

2012 rugpjūtis / August

2012-01-01 – 2012-08-31 apžieduota / ringed 13.525

2012-08-01 – 2012-08-31 apžieduota / ringed 1.644

2012-08-31 apžieduota / ringed  25: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1

2012-08-30 apžieduota / ringed  108: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 38, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 21, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 13, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 9, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3,  Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)- 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1

2012-08-29 apžieduota / ringed  58: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 3,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2,  Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1,

2012-08-28 apžieduota / ringed  41: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)-2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2,  Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1,

2012-08-27 apžieduota / ringed  18: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)- 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1

2012-08-26 apžieduota / ringed  31: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 8, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) -1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1

2012-08-25 apžieduota / ringed  23: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1

2012-08-24 apžieduota / ringed  10: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Paprastoji medšrakė (Lanius collurio) – 1

2012-08-23 apžieduota / ringed  6: Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)- 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) –  1

2012-08-22 apžieduota / ringed  46: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 17, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2,  Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) –  2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji medšrakė (Lanius collurio) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1

2012-08-21 apžieduota / ringed  51: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 16, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) –  8, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 7, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)- 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)- 1, Mėlyngurklė (Luscinia svecica) – 1

2012-08-20 apžieduota / ringed  110: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 30, Didžioji zylė (Parus major) – 10, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 9, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 7, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 5, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1

2012-08-19 apžieduota / ringed  158: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 43, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 19, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 17, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 16, Didžioji zylė (Parus major) – 12, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 10, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 8, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5, Pilkoji devynbalsė (Phylloscopus collybita)- 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Baltakaklė musinukė (Ficedula albicollis) – 1

2012-08-18 apžieduota / ringed 86: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 24,  Remeza (Remiz pendulinus) – 16,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7,  Didžioji zylė (Parus major) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeuruelus) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3,Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2,Baltoji kielė (Motocilla alba) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla)  – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paparastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina)  – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1

Komentarai uždrausti.