VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

2012 rugsėjis / September

2012-01-01 – 2012-09-30 apžieduota / ringed : 49.507

2012-09-01 – 2012-09-30 apžieduota / ringed : 35.971

2012-09-30 apžieduota / ringed  1766:   Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1108, Didžioji zylė (Parus major) – 353, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 144, Alksninukas (Carduelis spinus) – 46, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 25, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Juodoji zylė (Parus ater) – 27, Žaliukė (Carduelis chloris) – 21, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 8, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus)  – 1

2012-09-29 apžieduota / ringed  2987:   Didžioji zylė (Parus major) – 1404, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1276, Juodoji zylė (Parus ater) – 143, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 56, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 20, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 19, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 17, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus)  – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 1

MOSKVA XH44072 Didžioji zylė (Parus major) 1y+ 08:00 Ventės ragas R-0, A-76, Q-16,9  (M.Kavaliauskas),
RIGA J172272 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) fl 10:00 Ventės ragas R-0, A-62, Q-10,8  (M.Kavaliauskas),
RIGA J171847 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) fl 11:00 Ventės ragas  (K.Jusienė),
RIGA J172508 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) fl 11:00 Ventės ragas  (K.Jusienė),
MATSALU CA70141 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 1y 14 :00 Ventės ragas R-0, A-69, Q-11,2  (M.Kavaliauskas),

2012-09-28 apžieduota / ringed  884:   Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 352, Didžioji zylė (Parus major) – 318, Juodoji zylė (Parus ater) – 95, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 59, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 14, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus)  – 9, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 8, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) -3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1

GDANSK K2J7818 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 1y+ 11:00 Ventės ragas. R-3, A-69, Q-12,3 (V.Jusys),

2012-09-27 apžieduota / ringed  642:   Didžioji zylė (Parus major) – 260, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 193,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 48, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 35, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 20, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 18, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) -18, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus)  – 11, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Juodoji zylė (Parus ater) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1

2012-09-26 apžieduota / ringed  588:   Didžioji zylė (Parus major) – 264, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 145,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 50, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 49, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 27, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 11, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 7, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) -6, Juodoji zylė (Parus ater) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus)  – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus)  – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1

RIGA J171778 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 10:00 Ventės ragas R-0, A-65, Q-10,5  (V.Jusys),

RIGA J171787 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 16:00 Ventės ragas (L.Jezerskas),

2012-09-25 apžieduota / ringed  180:   Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 98, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 31, Didžioji zylė (Parus major) – 22, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 14, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1,  Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1

RIGA J171257 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 09:00 Ventės ragas R-1, A-62, Q-10,2  (V.Jusys),

2012-09-24 apžieduota / ringed  4193:   Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1908, Didžioji zylė (Parus major) – 1921, Juodoji zylė (Parus ater) – 185, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 52, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 34, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 26, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 19, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 8,   Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Bukutis (Sitta europaea) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Karklažvirblis (Passer montanus) – 4, Paukštvanagis (Accipiter nisus)  – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) -2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva)  – 1, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus)  – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

MOSKVA XH39873 Didžioji zylė (Parus major) ♂ 1y+ 08:00 Ventės ragas R-1, A-77, Q-17,6  (V.Jusys),
RIGA J171842 Didžioji zylė (Parus major) ♂ 1y 11:00 Ventės ragas. R-0, A-80, Q- 18,1 (V.Jusys),
GDANSK K2H0933 Didžioji zylė (Parus major)  1y+ 12:00 Ventės ragas. R-0, A-75, Q-17,2 (V.Jusys),
ARNHEM AV26231 Didžioji zylė (Parus major)  1y+ 14:00 Ventės ragas R-0, A-76, Q-16,9 (V.Jusys),
MATSALU CA67794 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 14:00 Ventės ragas R-0, A-63, Q-8,1 (V.Jusys),
RIGA JA34290 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  1y 14:00 Ventės ragas. R-2, A-69, Q- 12,4  V.Jusys),
MOSKVA XH35362 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  1y+ 14:00 Ventės ragas R-1, A-67, Q-10,2  (V.Jusys),

2012-09-23 apžieduota / ringed  1788:   Didžioji zylė (Parus major) – 697, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 660, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 218, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 67, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 37, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 21, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 21, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 13, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 9, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 7, Juodoji zylė (Parus ater) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) -5, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Bukutis (Sitta europaea) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus)  – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1

2012-09-22 apžieduota / ringed  558:   Didžioji zylė (Parus major) – 418, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 38, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 25, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 22, Juodoji zylė (Parus ater) – 9, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 8, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Ežerinė nendrinukė  (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1

2012-09-21 apžieduota / ringed  4701:   Didžioji zylė (Parus major) – 2669, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1366, Juodoji zylė (Parus ater) – 366, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 88, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 56, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 36, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 30, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 26, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 12, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 8, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 7, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 6, Alksninukas (Carduelis spinus) – 6, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 6,  Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Bukutis (Sitta europaea) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus)  – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1 , Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1

KAUNAS VN03427 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) ♀ 1y 08:00 Ventės ragas  (R.Rangienė),
RIGA J171752 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) ♀ 1y 11:00 Ventės ragas R-0, A-66, Q-11,2 (V.Jusys),

2012-09-20 apžieduota / ringed  3861:   Didžioji zylė (Parus major) – 2068, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1128, Juodoji zylė (Parus ater) – 131, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 79, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 66, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 17, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 17, Alksninukas (Carduelis spinus) – 19, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 11, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 12, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 9, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 6,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 4, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Bukutis (Sitta europaea) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus)  – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1

RIGA J171237 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 10:00 Ventės ragas R-0, A-61, Q-10,2  (V.Jusys),
MOSKVA XH48991 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  1y+ 10:00 Ventės ragas. R-2, A-66, Q- 12,0 (V.Jusys),
RIGA J171819 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  1y 12:00 Ventės ragas. R-0, A-62, Q-11,2 (V.Jusys),
GDANSK KX98417 Mėlynoji zylė (Parus ceruleus)  1y+ 13:00 Ventės ragas (L.Jezerskas)
RIGA J171817 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  1y 15:00 Ventės ragas (L.Jezerskas)

2012-09-19 apžieduota / ringed  862:   Didžioji zylė (Parus major) – 273, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 231, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 131, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 44, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 26, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 23, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 20, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 19, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 18, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 15, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 14, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 13, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 11,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Ežerinė nendrinukė  (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus)  – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 1

KAUNAS VN03391 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  1y 08:00 Ventės ragas (V.Jusys),
RIGA JA34291 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  1y 08:00 Ventės ragas (L.Jezerskas),
RIGA J171257 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 09:00 Ventės ragas. R-0, A-63, Q-9,3 (V.Jusys),
RIGA JA22971 Didžioji zylė (Parus major) ♂ 1y 09:00 Ventės ragas. R-2, A-78, Q-19,4 (V.Jusys)

2012-09-18 apžieduota / ringed  1234:   Didžioji zylė (Parus major) – 423, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 333, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 258, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 43, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 40, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 32, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 21, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 14, Juodoji zylė (Parus ater) – 14,  Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 11, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 9, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 7, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 5, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Ežerinė nendrinukė  (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1

RIGA J171638 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 14:00 Ventės ragas R-0, A-62, Q-10,5 (V.Jusys),

2012-09-17 apžieduota / ringed  1053:   Didžioji zylė (Parus major) – 438, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 240, Juodoji zylė (Parus ater) – 239, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 53, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 43, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 6,  Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) -5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) -3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1

RIGA J171130 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 11:00 Ventės ragas R-0, A-62, Q-10.7 (V.Jusys),
RIGA J171228 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 11:00 Ventės ragas. R-0, A-61, Q-9,7 (V.Jusys),
HIDDENSEE ZE38475 Mėlynoji zylė (Parus ceruleus) ♀ 1y+ 11:00 Ventės ragas. R-0, A-65, Q-11,1 (V.Jusys)
RIGA JA26778 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 12:00 Ventės ragas (L.Jezerskas),

2012-09-16 apžieduota / ringed  3009:   Didžioji zylė (Parus major) – 1236, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 916, Juodoji zylė (Parus ater) – 652, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 89, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 36, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 18,   Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 13,  Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 9, Alksninukas (Carduelis spinus) – 8, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Karklažvirblis (Passer montanus) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1

RIGA JA26921 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 08:00 Ventės ragas R-1, A-60, Q-8.8 (V.Jusys),
RIGA J171652 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 10:00 Ventės ragas. R-0, A-62, Q-8,3 (V.Jusys),
GDANSK K9H7230 Mėlynoji zylė (Parus ceruleus)  1y+ 10:00 Ventės ragas. R-0, A-65, Q-11,1 (V.Jusys)
RIGA J171239 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) 1y 13:00 Ventės ragas (L.Jezerskas),

2012-09-15 apžieduota / ringed  1349:   Juodoji zylė (Parus ater) – 711, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 274, Didžioji zylė (Parus major) – 226, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 54, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 41,   Alksninukas (Carduelis spinus) – 10, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 7, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 6, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1

RIGA J171500 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 10:00 Ventės ragas. R-1, A-63, Q-9.5 (V.Jusys),

2012-09-14 apžieduota / ringed  2325:  Juodoji zylė (Parus ater) – 1354, Didžioji zylė (Parus major) – 444, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 264, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 113,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 91, Alksninukas (Carduelis spinus) – 19, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 8, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arudinaceus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,

RIGA J171522 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 08:00 Ventės ragas  (L.Jezerskas),
RIGA J171516 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 09:00 Ventės ragas. R-1, A-63, Q-9,6 (V.Jusys),
RIGA J171338 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 10:00 Ventės ragas. R-0, A-62, Q-9,3 (V.Jusys)
RIGA J171630 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 12:00 Ventės ragas  (L.Jezerskas),
RIGA J171510 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 13:00 Ventės ragas  (L.Jezerskas),
RIGA J171631 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 13:00 Ventės ragas  (L.Jezerskas),
RIGA JA34290 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 1y 14:00 Ventės ragas  (R.Rangienė),

2012-09-13 apžieduota / ringed  1026:  Didžioji zylė (Parus major) – 270, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 250, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 171, Juodoji zylė (Parus ater) – 141, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 84, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 17, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 12, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 11, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 11, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 10, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 8, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 7,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Ežerinė nendrinukė  (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3,  Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3,  Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 1

RIGA J171557 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 10:00 Ventės ragas. R-1, A-62, Q-9,5 (V.Jusys)

2012-09-12 apžieduota / ringed  365:  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 109, Didžioji zylė (Parus major) – 82, Juodoji zylė (Parus ater) – 79, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 29, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 19, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 11, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 5, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Ežerinė nendrinukė  (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1

2012-09-11 apžieduota / ringed  289:  Juodoji zylė (Parus ater) – 198, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 36, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 13, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 9, Didžioji zylė (Parus major) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1

2012-09-10 apžieduota / ringed  223:  Juodoji zylė (Parus ater) – 78, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 77,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 17, Didžioji zylė (Parus major) – 11, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 9, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 8, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,  Paprastoji gegutė (Cuculus canorus)  -1

2012-09-09 apžieduota / ringed  456:  Juodoji zylė (Parus ater) – 350, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 50, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) -19, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 8, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1

2012-09-08 apžieduota / ringed  823:  Juodoji zylė (Parus ater) – 698, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 55, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 29, Alksninukas (Carduelis spinus) – 10, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) -9, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 2,Paprastasis kūltupys (Oenenthe oenanthe) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1

RIGA J171216 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 10:00 Ventės ragas  (L.Jezerskas)

2012-09-07 apžieduota / ringed  22Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 18, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1

2012-09-06 apžieduota / ringed  292Juodoji zylė (Parus ater) – 277, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1

RIGA J171212 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 10:00 Ventės ragas. R-1, A-65, Q-9,6 (V.Jusys),

2012-09-05 apžieduota / ringed  206: Juodoji zylė (Parus ater) – 196, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1

2012-09-04 apžieduota / ringed  233: Juodoji zylė (Parus ater) – 154, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 17, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 16, Didžioji zylė (Parus major) – 13, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 3, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1,

RIGA J171185 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 11:00 Ventės ragas. R-1, A-61, Q-8,7 (V.Jusys),
RIGA J171148 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 11:00 Ventės ragas. R-0, A-64, Q-9,8 (V.Jusys),
RIGA J171183 Juodoji zylė (Parus ater) 1y 11:00 Ventės ragas. R-1, A-64, Q-9,1 (V.Jusys)

2012-09-03 apžieduota / ringed  38: Juodoji zylė (Parus ater) – 21, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 9, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca), Ankstyvoji pečialinda (Phyllocopus trochilus) – 1

2012-09-02 apžieduota / ringed  12: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastasis eršketžvirblis (Prunella modularis) – 1

2012-09-01 apžieduota / ringed  7: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1

Komentarai uždrausti.