VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

PAUKŠČIAI APŽIEDUOTI 2012 M. / BIRD RINGED IN 2012


Rūšis / Species

Apžieduota / Ringed

pull

Kitų / others

Viso / Total

1

 Baltasis gandras Ciconia ciconia

4

4

2

 Pilkoji žąsis Anser anser

3

3

6

3

 Didžioji antis Anas platyrhynchos

5

5

4

 Paukštvanagis Accipiter nisus

22

22

5

 Paprastasis suopis Buteo buteo

5

5

6

 Ilgasnapė vištelė Rallus aquaticus

1

1

7

 Rudagalvis kiras Larus ridibundus

46

16

62

8

 Upinė žuvėdra Sterna hirundo

2

2

9

 Gegutė Cuculus canorus

8

8

10

 Mažasis apuokas Asio otus

1

1

11

 Lututė Aegolius funereus

1

1

12

 Tulžys Alcedo atthis

1

1

13

 Kukutis Upupa epops

1

1

14

 Gražiagalvė Jynx torquilla

5

5

15

 Didysis margasis genys Dendrocopos major

18

18

16

 Vidutinis margasis genys Dendrocopos medius

4

4

17

 Mažasis margasis genys Dendrocopos minor

83

83

18

 Urvinė kregždė Riparia riparia

42

42

19

 Šelmeninė kregždė Hirundo rustica

13

684

697

20

 Langinė kregždė Delichon urbica

1

2

3

21

 Miškinis kalviukas Anthus trivialis

3

3

22

 Geltonoji kielė Motacilla flava

56

56

23

 Geltongalvė kielė Motacilla citreola

1

1

24

 Baltoji kielė Motacilla alba

143

143

25

 Svirbelis Bombycilla garrulus

7

7

26

 Karietaitė Troglodytes troglodytes

658

658

27

 Paprastasis erškėtžvirblis Prunella modularis

230

230

28

 Liepsnelė Erithacus rubecula

3389

3389

29

 Rytinė lakštingala Luscinia luscinia

76

76

30

 Mėlyngurklė Luscinia svecica svecica

2

2

31

 Dūminė raudonuodegė Phoenicurus ochruros

35

35

32

 Paprastoji raudonuodegė Phoenicurus phoenicurus

172

172

33

 Paprastoji kiauliukė Saxicola rubetra

18

18

34

 Paprastasis kūltupys Oenanthe oenanthe

3

3

35

 Juodasis strazdas Turdus merula

116

116

36

 Smilginis strazdas Turdus pilaris

97

97

37

 Strazdas giesmininkas Turdus philomelos

158

158

38

 Baltabruvis strazdas Turdus iliacus

5

5

39

 Amalinis strazdas Turdus viscivorus

1

1

40

 Margasis žiogelis Locustella naevia

11

11

41

 Upinis žiogelis Locustella fluviatilis

2

2

42

 Nendrinis žiogelis Locustella luscinioides

2

2

43

 Ežerinė nendrinukė Acrocephalus schoenobaenus

242

242

44

 Sodinė nendrinukė Acrocephalus dumetorum

4

4

45

 Karklinė nedrinukė Acrocephalus palustris

188

188

46

 Mažoji krakšlė Acrocephalus scirpaceus

176

176

47

 Didžioji krakšlė Acrocephalus arundinaceus

54

54

48

 Paprastoji tošinukė Hippolais icterina

64

64

49

 Raiboji devynbalsė Sylvia nisoria

40

40

50

 Pilkoji devynbalsė Sylvia curruca

4

111

115

51

 Rudoji devynbalsė Sylvia communis

224

224

52

 Sodinė devynbalsė Sylvia borin

209

209

53

 Juodagalvė devynbalsė Sylvia atricapilla

270

270

54

Šiaurinė pečialinda Phylloscopus trochiloides

1

1

55

 Geltonbruvė pečialinda Phylloscopus inornatus

3

3

56

 Rudoji pečialinda Phylloscopus fuscatus

1

1

57

 Žalioji pečialinda Phylloscopus sibilatrix

110

110

58

 Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita

480

480

                             Phylloscopus collybita tristis

5

5

59

 Ankstyvoji pečialinda Phylloscopus trochilus

463

463

60

 Paprastasis nykštukas Regulus regulus

4871

4871

61

 Baltabruvis nykštukas Regulus ignicapilla

6

6

62

 Pilkoji musinukė Muscicapa striata

58

58

63

 Mažoji musinukė Ficedula parva

7

7

64

 Baltakaklė musinukė Ficedula albicollis

1

1

65

 Margasparnė musinukė Ficedula hypoleuca

117

117

66

 Ilgauodegė zylė Aegithalos caudatus

2596

2596

67

 Paprastoji pilkoji zylė Parus palustris

15

15

68

 Šiaurinė pilkoji zylė Parus montanus

758

758

69

Kuoduotoji zylė Parus cristatus

7

7

70

 Juodoji zylė Parus ater

6389

6389

71

 Mėlynoji zylė Parus caeruleus

16050

16050

72

 Didžioji zylė Parus major

25869

25869

73

 Bukutis Sitta europaea

14

14

              Sitta europaea europaea

6

6

                Sitta europaea caesia

16

16

74

 Miškinis liputis Certhia familiaris

59

59

75

 Remeza Remiz pendulinus

64

64

76

 Paprasoji medšarkė Lanius collurio

3

84

87

77

 Kėkštas Garrulus glandarius

20

20

78

 Pilkoji varna Corvus cornix

2

2

79

 Paprastasis varnėnas Sturnus vulgaris

7030

7030

80

 Naminis žvirblis Passer domesticus

14

14

81

 Karklažvirblis Passer montanus

62

62

82

 Paprastasis kikilis Fringilla coelebs

3149

3149

83

 Šiaurinis kikilis Fringilla montifringilla

88

88

84

 Svilikėlis Serinus serinus

27

27

85

 Žaliukė Carduelis chloris

267

267

86

 Dagilis Carduelis carduelis

8

8

87

 Alksninukas Carduelis spinus

1646

1646

88

 Paprastasis čivylis Carduelis cannabina

8

8

89

 Paprastasis čimčiakas Carduelis flammea flammea

51

51

90

                                     Carduelis flammea cabaret

1

1

91

 Raudongalvė sniegena Carpodacus erythrinus

25

25

92

 Juodagalvė sniegena Pyrrhula pyrrhula

12

12

93

 Svilikas Coccothraustes coccothraustes

37

37

94

 Geltonoji starta Emberiza citrinella

7

7

95

 Nendrinė starta Emberiza schoeniclus

44

44

 

 

 

 

 Paukščių: / Birds:

76

78217

78293

Rūšių: / Species:

8

93

95

Komentarai uždrausti.