VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

LIEPA 2013 / JULY 2013

2013-01-01 – 07-31 apžieduota / ringed  11697:

2013-07-01 – 31 apžieduota / ringed  2796: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1497, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 311, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 115, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 102, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 88, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 64, Remeza (Remiz pendulinus) – 63, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 60, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 49, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 42, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 39, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 38, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 28, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 24, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 21,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 21, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 20, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 17, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 16, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 15, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 13, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 13,  Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 13,   Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 9, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 8, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 7, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 7, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 6, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 6, Didžioji zylė (Parus major) – 6, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 5, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 4, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 3, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 3,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Bukutis (Sitta europaea) – 3, Gegutė (Cuculus canorus) – 2, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 2, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Šarka (Pica pica)- 2, Griežlė (Crex crex)- 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla)  – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1,Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1

———————————————-

2013-07-31 apžieduota / ringed 68: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 23, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1

2013-07-30 apžieduota / ringed 140Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 96, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

2013-07-29 apžieduota / ringed 40: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4,    Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1,   Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1

2013-07-28 apžieduota / ringed 150: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 31, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 20, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 16, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 12, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 11, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7,  Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 6, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 4, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1,  Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1,   Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1

2013-07-27 apžieduota / ringed 145Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 58, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 18, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 14, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9,   Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 6, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1,Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1

2013-07-26 apžieduota / ringed 200: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 76, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 64, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6,  Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 4, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3,  Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1

2013-07-25 apžieduota / ringed 217Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 106, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 45, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 10, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 7, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3,   Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2,  Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2,  Didžioji zylė (Parus major) – 2,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1

2013-07-24 apžieduota / ringed 12: Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3,  Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1

2013-07-23 apžieduota / ringed 5Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1

2013-07-22 apžieduota / ringed 65Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 19, Remeza (Remiz pendulinus) – 14, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4,  Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,  Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1,  Gegutė (Cuculus canorus) – 1

2013-07-21 apžieduota / ringed 81Remeza (Remiz pendulinus) – 28, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2,  Šarka (Pica pica)- 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1,  Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 1

2013-07-20 apžieduota / ringed 29Remeza (Remiz pendulinus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 1

2013-07-19 apžieduota / ringed 8: Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1

2013-07-18 apžieduota / ringed 11Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1

2013-07-17 apžieduota / ringed 20: Remeza (Remiz pendulinus) – 11, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1

Mėlynas TM01 Gulbė nebylė (Cygnus olor) 2y+ 17-07-2013 18:30 Kintų tvenkiniai (V.Jusys)

2013-07-16 apžieduota / ringed 9Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1

2013-07-15 apžieduota / ringed 21: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1

2013-07-14 apžieduota / ringed 55: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 22, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1

2013-07-13 apžieduota / ringed 185: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 97, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 50, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 17, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2,  Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Griežlė (Crex crex)- 1

OZZANO B76859 Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) F 2y 2013-07-13 15:00 R-0, A-72, Q-15,7 Ventės ragas (V.Jusys);

2013-07-12 apžieduota / ringed 128: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 54, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 48, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2,  Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1,  Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1

2013-07-11 apžieduota / ringed 249: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 186, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 24, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1

2013-07-10 apžieduota / ringed 112: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) –94, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 1

2013-07-09 apžieduota / ringed 80Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) –56, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1

2013-07-08 apžieduota / ringed 30Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 19, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1

Žalias P511 Sidabrinis kiras (Larus argentatus) 2y 2013-07-08 07:15 Ventės ragas (V.Jusys)

2013-07-07 apžieduota / ringed 162Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 110, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1

Raudonas H61H Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y 2013-07-07 07:00 Ventės ragas (V.Jusys)

2013-07-06 apžieduota / ringed 54: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 29, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1

2013-07-05 apžieduota / ringed 46: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 13, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 10, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2,  Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla)  – 1

2013-07-04 apžieduota / ringed 186: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 167, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1

2013-07-03 apžieduota / ringed 191Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 162, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

2013-07-02 apžieduota / ringed 117Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 98, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1

2013-07-01 apžieduota / ringed 12Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1

Komentarai uždrausti.