VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

RUGPJŪTIS 2013 / AUGUST 2013

2013-01-01 – 08-31 apžieduota / ringed  13940:

2013-08-01 – 31 apžieduota / ringed  2243: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 662, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 350, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 134, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 115, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 96, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 83, Sodinė nendrinukė (Sylvia borin) – 77, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 73, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 70, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 62, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 57, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 52, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 45, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 39, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 36, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 33,Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 28, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 28, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 23, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 23, Didžioji zylė (Parus major) – 21, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 19, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 13, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 11, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 11, Remeza (Remiz pendulinus) – 10, Rytinė lakštingala (luscinia luscinia) – 8, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 8, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 7, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 7, Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) – 6, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 4, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)  – 4, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 4, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 3,Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Laukys (Fulica atra) -2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Grąžiagalvė (Jynx torquilla)  – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Dūminė raqudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Baltakaklė musinukė (Ficedula albicollis) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, HYBID: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) X Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 103, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 12

———————————————-

2013-08-31 apžieduota / ringed 17: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 8, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Sodinė nendrinukė (Sylvia borin) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1

2013-08-30 apžieduota / ringed 16: Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1

2013-08-29 apžieduota / ringed 226: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 129, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 26, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 17,  Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 11, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 5, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1. HYBID: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) X Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1

Juodas P490 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ !  29-08-2013 07:30 Ventės ragas (V.Jusys, V. Eigirdas).
Juodas P406 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ !  29-08-2013 07:30 Ventės ragas (V.Jusys, V. Eigirdas).
Baltas ST34 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ !  29-08-2013 08:00 Ventės ragas (V.Eigirdas).
Baltas A69 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ !  29-08-2013 08:00 Ventės ragas (V.Eigirdas).

Baltas TAH8 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ !  29-08-2013 08:00 Ventės ragas (V.Eigirdas).

2013-08-28 apžieduota / ringed 193Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 91, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 14, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 13, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8,  Didžioji zylė (Parus major) – 8,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 7, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 5,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4,  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3,  Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2,  Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 2

2013-08-27 apžieduota / ringed 102Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 34, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 8, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4,  Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Rytinė lakštingala (luscinia luscinia) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 4

2013-08-26 apžieduota / ringed 434Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 327, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 36, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 20,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 8, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 6, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4,   Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Geltonoji kiėlė (Motacilla flava) – 3,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,  Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,  Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1

Juodas P490 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 26-08-2013 07:30 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Baltas S81Y Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 26-08-2013 07:30 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Baltas TMY3 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 26-08-2013 07:30 Ventės ragas (V. Eigirdas),

2013-08-25 apžieduota / ringed 46: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 5,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3,  Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3,  Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1

2013-08-24 apžieduota / ringed 64: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 20, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 7,  Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5,   Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Geltonoji kiėlė (Motacilla flava) – 3,  Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2,  Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2,    Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1

2013-08-23 apžieduota / ringed 244: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 154, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 43, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 15, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 7, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 5, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3,  Geltonoji kiėlė (Motacilla flava) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2,   Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,   Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1,Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1

Juodas P490 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 23-08-2013 07:30 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Baltas S81Y Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 23-08-2013 07:30 Ventės ragas (V. Eigirdas),

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1

2013-08-22 apžieduota / ringed 20: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2,   Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1,  Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 2

2013-08-21 apžieduota / ringed 37: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 13, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5,  Geltonoji kiėlė (Motacilla flava) – 4,  Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2,   Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1,   Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1

Juodas P490 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 21-08-2013 07:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Baltas TAH8 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 21-08-2013 07:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 7

2013-08-20 apžieduota / ringed 151: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 76, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 26, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 12, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3,  Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3,  Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Geltonoji kiėlė (Motacilla flava) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,  Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla)  – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1

Juodas P490 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 20-08-2013 07:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Baltas TNY3 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 20-08-2013 07:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1

2013-08-19 apžieduota / ringed 65: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 11, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 9, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2,  Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1,Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1,Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 32, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 10

2013-08-18 apžieduota / ringed 51: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 18, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Geltonoji kiėlė (Motacilla flava) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 16, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 4

2013-08-17 apžieduota / ringed 23: Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Geltonoji kiėlė (Motacilla flava) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1

Baltas S81Y Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 17-08-2013 06:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),

Mėlynas TM01 Gulbė nebylė (Cygnus olor) 2y+ 17-08-2013 18:30 Kintų tvenkiniai (V.Jusys, V.Eigirdas)

_____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 17

2013-08-16 apžieduota / ringed 23: Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1,Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1

____Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 14, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2

2013-08-15 apžieduota / ringed 29: Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 10, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3,  Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Laukys (Fulica atra) -2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1

HELSINKI 564319H Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) F 1y v 15-08-2013 21:00 Ventės ragas R-2, A-79, Q-12,2 (V. Jusys)

2013-08-14 apžieduota / ringed 3Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1

2013-08-13 apžieduota / ringed 12Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1

2013-08-12 apžieduota / ringed 5Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Baltakaklė musinukė (Ficedula albicollis) – 1

2013-08-11 apžieduota / ringed 36Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6,   Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 5,  Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 3,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1,  Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1

Baltas A69 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 11-08-2013 06:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Juodas P406 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 11-08-2013 06:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Geltonas 6L7L Sidabrinis kiras (Larus argentatus) 1y+ ! 11-08-2013 06:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),

2013-08-10 apžieduota / ringed 11: Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)  – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2,  Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,  Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1

Juodas P406 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 10-08-2013 07:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Geltonas 6L7L Sidabrinis kiras (Larus argentatus) 1y+ !  10-08-2013 07:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Juodas P752 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 10-08-2013 07:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),

2013-08-09 apžieduota / ringed 7Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1

Raudonas H303 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 09-08-2013 08:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),

2013-08-08 apžieduota / ringed 100Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 43, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 27, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1

Juodas P490 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 08-08-2013 06:30 Ventės ragas (V. Eigirdas),

2013-08-07 apžieduota / ringed 44: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 35, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1

Juodas P490 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 07-08-2013 06:30 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Geltonas 6L7L Sidabrinis kiras (Larus argentatus) 1y+ !  07-08-2013 06:30 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Baltas TNY3 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 07-08-2013 07:30 Ventės ragas (V. Eigirdas),

2013-08-06 apžieduota / ringed 117: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 42, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 13, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 9, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7,  Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1,

Juodas P490 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 06-08-2013 09:20:00 Ventės ragas (V. Jusys),
Geltonas PSSN Sidabrinis kiras (Larus argentatus) 2y+ !  06-08-2013 09:30 Ventės ragas (V. Jusys).

2013-08-05 apžieduota / ringed 30Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 10,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2,  Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,  Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)  – 1

Geltonas 2L1H Kaspijinis kiras (Larus cachinans) 3y+ !  05-08-2013 08:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Geltonas 2L3E Sidabrinis kiras (Larus argentatus) 3y+ !  05-08-2013 08:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Žalias P511 Balnuotasis kiras (Larus marinus) 1y+ !  05-08-2013 08:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Juodas P490 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ !  05-08-2013 19:00 Ventės ragas (V. Eigirdas).

2013-08-04 apžieduota / ringed 45Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 9,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1

2013-08-03 apžieduota / ringed 92: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 21, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 18,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 5,  Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 5, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2 Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1

2013-08-02 apžieduota / ringed 12: Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) -3, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,

2013-08-01 apžieduota / ringed 7: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1 Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo)  – 1.

Geltonas HC367 Kaspijinis kiras (Larus cachinans) 1y !  01-08-2013 06:00 Ventės ragas (V. Eigirdas),
Baltas EEE2 Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y+ ! 01-08-2013 07:00 Ventės ragas (V. Eigirdas).

Komentarai uždrausti.