VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

BALANDIS 2017 / APRIL 2017

2017-01-01 – 04-30 apžieduota / ringed 9.936

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2017

2017-04-01 – 04-30 apžieduota / ringed 4.633

***************************

2017-04-30 apžieduota / ringed 56: Alksninukas (Carduelis spinus) – 11, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) –1.

——————

2017-04-29 apžieduota / ringed 54 Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 8, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasi kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1

——————

2017-04-28 apžieduota / ringed 136 Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 62, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 12, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 9, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 6, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Alksninukas (Carduelis spinus) – 4, Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) – 3, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1,  Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Ilgasnapė vištelė (Rallus aquaticus) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1

——————

2017-04-27 apžieduota / ringed 309 Alksninukas (Carduelis spinus) – 149, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 77, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 12, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 11, Dagilis (Carduelis carduelis) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 7 Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 7, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4,Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1

——————

2017-04-26 apžieduota / ringed 537 Alksninukas (Carduelis spinus) – 394, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 66, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 17, Dagilis (Carduelis carduelis) – 15, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 8, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1,

STAVANGER HC63679 Alksninukas (Carduelis spinus) F 1y+ 26-04-2017 08:00  A-71, Q-13,7 Žem. Ventės ragas (V.Eigirdas).

——————

2017-04-25 apžieduota / ringed 23 Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) -1, 

——————

2017-04-24 apžieduota / ringed 179: Alksninukas (Carduelis spinus) – 74, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 61, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 8, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3,Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1

——————

2017-04-23 apžieduota / ringed 174: Alksninukas (Carduelis spinus) – 78, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 42, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6,  Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 5, Dagilis (Carduelis carduelis) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1

——————

2017-04-22 apžieduota / ringed 324Alksninukas (Carduelis spinus) – 257, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 48, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) –1.

——————

2017-04-21 apžieduota / ringed 556Alksninukas (Carduelis spinus) – 510, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 33, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea flammea) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 1.

——————

2017-04-20 apžieduota / ringed 48: Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 18, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 11, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

——————

2017-04-19 apžieduota / ringed 73: Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 28, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) –1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1

——————

2017-04-18 apžieduota / ringed 93: Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 51, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 16,  Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) -1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

——————

2017-04-17 apžieduota / ringed 30: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) –1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 1.

——————

2017-04-16 apžieduota / ringed 23: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1.

——————

2017-04-15 apžieduota / ringed 66: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 28, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3,  Kėkštas (Garrulus glandarius) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1,  Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

——————

2017-04-14 apžieduota / ringed 63: Alksninukas (Carduelis spinus) – 25, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 13, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

——————

2017-04-13 apžieduota / ringed 40: Alksninukas (Carduelis spinus) – 23, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

——————

2017-04-12 apžieduota / ringed 293: Alksninukas (Carduelis spinus) – 189, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 31, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 16, Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) – 11, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 11, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 7, Svilikėlis (Serinus serinus) – 6, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea flammea) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Kuosa (Corvus monedula) – 1

——————

2017-04-11 apžieduota / ringed 118: Alksninukas (Carduelis spinus) – 73, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 17, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 7, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

——————

2017-04-10 apžieduota / ringed 229: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 154, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 11, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 9, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Alksninukas (Carduelis spinus) – 5, Dagilis (Carduelis carduelis) – 5, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 5,Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Juodoji zylė (Parus ater) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea flammea) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2,  Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

——————

2017-04-09 apžieduota / ringed 50: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Alksninukas (Carduelis spinus) – 8, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea flammea) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

HIDDENSEE NA172002 Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra) M 2y+ 09-04-2017 15:00  A-100, Q-47,0 Žem. Ventės ragas (V.Jusys).

——————

2017-04-08 apžieduota / ringed 34: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1

——————

2017-04-07 apžieduota / ringed 42: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Alksninukas (Carduelis spinus) – 5, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1.

BRUSSELS CG1751 Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 1y+ 07-04-2017 20:00  Vor. Ventės ragas (R.Rangienė).

——————

2017-04-06 apžieduota / ringed 67: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 12, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 12, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 9, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 6, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Kurapka (Perdix perdix) – 1.

——————

2017-04-05 apžieduota / ringed 223: Alksninukas (Carduelis spinus) – 168, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 15, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 11, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1.

——————

2017-04-04 apžieduota / ringed 162: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 81, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 12, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 12, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 9, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 8, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 6, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 5, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 3, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

——————

2017-04-03 apžieduota / ringed 78Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 25, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 17, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 7, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Dagilis (Carduelis carduelis) – 5, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1,Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1.

——————

2017-04-02 apžieduota / ringed 237Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 86, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 35, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 25, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 13, Juodoji zylė (Parus ater) – 11, Dagilis (Carduelis carduelis) – 10, Alksninukas (Carduelis spinus) – 8, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 8, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 5, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 5, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea flammea) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1.

BRUSSELS 14397721 Liepsnelė (Erithacus rubecula) 2y+ 02-04-2017 11:00  A-73, Q-14,9 Vor. Ventės ragas (V.Jusys).

——————

2017-04-01 apžieduota / ringed 316: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 81, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 76, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 45, Alksninukas (Carduelis spinus) – 19, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 18, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 16, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 8, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 6, Juodasis strazdas (Turdus merula)  – 6, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 6, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Baltabruvis strazdas (turdus iliacus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1.

MOSKVA KS71271 Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) M 2y+ 01-04-2017 10:30  Vor. Ventės ragas (K.Jusienė).

Reklama

Komentarai uždrausti.