VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

LIEPA 2017 / JULY 2017

2017-01-01 – 07-31 apžieduota / ringed 40.529

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2017

2017-07-01 – 07-31 apžieduota / ringed 12.407

***************************

2017-07-31 apžieduota / ringed 621Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 495, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 29, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 28, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 11, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 10, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) –  7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) –2,Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1,

——————

2017-07-30 apžieduota / ringed 850Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 767, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 11, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 11, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 5, Remeza (Remiz pendulinus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) –1.

——————

2017-07-29 apžieduota / ringed 707Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 475, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 51, Remeza (Remiz pendulinus) – 37, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 34, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 23, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 23, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 8, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) –2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) -1, Lygutė (Lullula arborea) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1.

——————

2017-07-28 apžieduota / ringed 40: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 9, Remeza (Remiz pendulinus) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) –1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1.

MOSKVA FS27576 Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) N 1y 29-07-2017 08:00  A-94, Q-30,8  Vor, Ventės ragas (V.Eigirdas).

——————

2017-07-27 apžieduota / ringed 158: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 107, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 27, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) –  1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Vidutinė kuolinga (Numenius phaeopus) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1.

——————

2017-07-26 apžieduota / ringed 87: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 62, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1.

——————

2017-07-25 apžieduota / ringed 66: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 22, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 16, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, 

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1

——————

2017-07-24 apžieduota / ringed 77Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 40, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 10, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1.

——————

2017-07-23 apžieduota / ringed 71: Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) – 19, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 19, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 12, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) –  1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1

——————

2017-07-22 apžieduota / ringed 450: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 376, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 22, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 8, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) –  2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1,

MOSKVA XZ81570 Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) F 1y+ 22-07-2017 11:00  A-72,  Z1, Ventės ragas (V. Jusys).

PARIS 7893751 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 22-07-2017 20:30  A-62, Q-13,2 Vor. Kliošių pievos, Klaipėdos r.  (V. Eigirdas).

——————

2017-07-21 apžieduota / ringed 198: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) –160, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 23, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1,Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 1.

——————

2017-07-20 apžieduota / ringed 363: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 316, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 19, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1

——————

2017-07-19 apžieduota / ringed 497: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 348, Remeza (Remiz pendulinus) – 49, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 21, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 21, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 4, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2,  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1,

——————

2017-07-18 apžieduota / ringed 88: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 51, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 8, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) – 1, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 1.

——————

2017-07-17 apžieduota / ringed 39Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

——————-

2017-07-16 apžieduota / ringed 432: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 238, Remeza (Remiz pendulinus) – 43, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 25, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 20, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 16, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 12, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 11, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 8, Svilikėlis (Serinus serinus) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 5, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1.

——————-

2017-07-15 apžieduota / ringed 566: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 461, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 24, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 15, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 14, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Pilkoji meleta (Picus canus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1.

SLOVAKIA S221690 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 15-07-2017 22:45  A-64, Q-12,1  Vor. Alkos polderis, Šilutės raj. (V.Eigirdas);

——————-

2017-07-14 apžieduota / ringed 726: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 650, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 14, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 11, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 4, Pilkoji meleta (Picus canus) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1

——————-

2017-07-13 apžieduota / ringed 187: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 174, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) – 1

——————-

2017-07-12 apžieduota / ringed 211: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 145, Remeza (Remiz pendulinus) – 16, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Svilikėlis (Serinus serinus) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 2

——————-

2017-07-11 apžieduota / ringed 198: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 175, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1,Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1

——————-

2017-07-10 apžieduota / ringed 370: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 298, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 14, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Pelėdikė (Athene noctua) – 1

——————-

2017-07-09 apžieduota / ringed 202: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 151, Remeza (Remiz pendulinus) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

——————-

2017-07-08 apžieduota / ringed 717: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 692, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

——————-

2017-07-07 apžieduota / ringed 648: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 584, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.

——————-

2017-07-06 apžieduota / ringed 1779: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1739, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1.

KAUNAS KA38115 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) M 1y 06-07-2017 05:00  Žem. Ventės ragas (V.Eigirdas);

——————-

2017-07-05 apžieduota / ringed 767: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 705, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 8, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa stiata) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) –1

——————-

2017-07-04 apžieduota / ringed 722: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 704, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) – 1.

——————-

2017-07-03 apžieduota / ringed 502: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 477, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

——————-

2017-07-02 apžieduota / ringed 47: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 43, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1.

——————-

2017-07-01 apžieduota / ringed 16: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 11, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Reklama

Komentarai uždrausti.