VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

RUGPJŪTIS 2018 / AUGUST 2018

2018-01-01 – 08-31 sužieduota / ringed 21.449

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2018

2018-08-01 – 08-31 sužieduota / ringed 3.901
 *************************
2018-08-31 apžieduota / ringed 84: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 24, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 11, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 4.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 84.
—————
2018-08-30 apžieduota / ringed 263: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 49, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 34, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 26, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 23, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 17, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 16, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 15, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 14, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 10, Juodoji zylė (Parus ater) – 8, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5, Karklažvirblis (Passer montanus) – 5, Margasparnė  musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Gegutė (cuculus canorus) – 1, Vapsvaėdis (Pernis apivorus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 5, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 3.
MATSALU CA99698 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) N 1y 30-08-2018 07:30 Vor  Ventės ragas (V.Eigirdas).
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 221, V.Jusys – 29, R.Rangienė – 13.
—————
2018-08-29 apžieduota / ringed 380: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 66, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 63, Juodoji zylė (Parus ater) – 40, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 29, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 26, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 22, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 18, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 15, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 10, Karklažvirblis (Passer montanus) – 8, Bukutis (Sitta europaea) – 7, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Margasparnė  musinukė (Ficedula hypoleuca) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 4, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 21.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 324, V. Eigirdas – 48, K.Jusienė – 8.
—————
2018-08-28 apžieduota / ringed 60: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 12, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 18.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 36, V. Eigirdas – 24.
—————
2018-08-27 apžieduota / ringed 335Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 162, Juodoji zylė (Parus ater) – 46, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 15, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 11, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 10, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 8, Bukutis (Sitta europaea) – 7, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 5, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 4.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 331, V.Jusys – 4.
—————
2018-08-26 apžieduota / ringed 123Juodoji zylė (Parus ater) – 43, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 13, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Gaidukas (Philomachus pugnax) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava thunbergi) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 20.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 123.
—————
2018-08-25 apžieduota / ringed 74Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 7, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 21, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.
MOSKVA VP38500 Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) N 1y 25-08-2018 11:00 Žem A-125, Q-17,5 Ventės ragas  (V. Eigirdas).

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 50, V.Jusys – 24.
—————
2018-08-24 apžieduota / ringed 84Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 19, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 14, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 7, Juodoji zylė (Parus ater) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 56, R.Rangienė – 28.
—————
2018-08-23 apžieduota / ringed 69: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 13, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Margasparnė  musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 5.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 65, V.Jusys – 4.
—————
2018-08-22 apžieduota / ringed 200: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 27, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 24, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 21, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 21, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 18, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 13, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 7, Juodoji zylė (Parus ater) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 8, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 198, V.Jusys – 2.
—————
2018-08-21 apžieduota / ringed 96: Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 82.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas, S. Eigirdienė – 84, V.Jusys – 12.
—————
2018-08-20 apžieduota / ringed 187Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 53, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 42, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 18, Didžioji zylė (Parus major) – 10, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Margasparnė  musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1,
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 24, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 102, V. Eigirdas – 85.
—————
2018-08-19 apžieduota / ringed 103Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 69, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2, Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – 1, Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 100, V.Jusys – 6.
—————
2018-08-18 apžieduota / ringed 120: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 19, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 18, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 14, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Margasparnė  musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kiras (Larus canus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 28, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 114, V.Jusys – 6.
—————
2018-08-17 apžieduota / ringed 61: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 7, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2,  Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 7, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 52, V. Eigirdas, M. Bružas – 9.
—————
2018-08-16 apžieduota / ringed 123: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 26, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 9, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 9, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Nendrinis žiogelis (Locustella lusciniodes) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Mėlyngurklė (Luscinia svecica) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 26, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1,
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 60, V.Jusys – 35, V. Eigirdas – 28.
—————
2018-08-15 apžieduota / ringed 209: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 40, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 13, Margasparnė  musinukė (Ficedula hypoleuca) – 11, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 9, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 8, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Karklažvirblis (Passer montanus) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 65, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1, Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii) – 1, Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 203, V.Jusys – 6.
—————
2018-08-14 apžieduota / ringed 143: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 26, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 24, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 13, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Remeza (Remiz pendulinus) – 4, Margasparnė  musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 29, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 142, V.Jusys – 1.
—————
2018-08-13 apžieduota / ringed 86: Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 73.
RIGA SA11654 Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) M 1308-2018 21:00 Minijos tiltas, Kintai, Šilutės r. (V.Eigirdas).
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 71, R.Rangienė – 9, V.Jusys – 3
—————
2018-08-12 apžieduota / ringed 20Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 12,  Didžioji zylė (Parus major) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 19, V.Jusys – 1.

—————
2018-08-11 apžieduota / ringed 246Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 45, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 23, Remeza (Remiz pendulinus) – 18, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 16, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 14, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) -1, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella lusciniodes) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 89, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 5.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 233, V.Jusys – 13.

—————
2018-08-10 apžieduota / ringed 117Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 84, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 3, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 3.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas, S. Eigirdienė – 117.
—————
2018-08-09 apžieduota / ringed 58Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 28, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 7, Karklažvirblis (Passer montanus) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 32,V. Eigirdas – 26.
—————
2018-08-08 apžieduota / ringed 48Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 8.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 37,V. Eigirdas – 11.
—————
2018-08-07 apžieduota / ringed 83Karklažvirblis (Passer montanus) – 21, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 10, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 9, Didžioji zylė (Parus major) – 7, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.
Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssonii) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 83.
—————
2018-08-06 apžieduota / ringed 8Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 8.
—————
2018-08-05 apžieduota / ringed 21Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 18, V. Eigirdas – 2, V.Jusys – 1.
—————
2018-08-04 apžieduota / ringed 85: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 17, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 12, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 9, Didžioji zylė (Parus major) – 7, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella lusciniodes) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 82, V. Eigirdas – 3.
—————
2018-08-03 apžieduota / ringed 156: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 89, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 16, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 14, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruelus) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 156.
—————
2018-08-02 apžieduota / ringed 230: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 98, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 19, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 18, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 14, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 12, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 11, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 10, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Karklažvirblis (Passer montanus) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Margasparnė  musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 184, V.Jusys – 46.
—————
2018-08-01 apžieduota / ringed 29: Baltoji kielė (Motacilla alba) – 8, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1
Žieduotojai / ringer: D.Straševičius – 14, V.Jusys – 10, V. Eigirdas – 5.
Reklama

Komentarai uždrausti.