VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

BIRŽELIS 2019 / JUNE 2019

2019-01-01 – 06-30 sužieduota / ringed 19.086

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2019

2019-06-01 – 06-30 sužieduota / ringed 10.873

*************************
2019-06-30 apžieduota / ringed 145: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 98, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 9, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Gegutė (Cuculus canorus) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Bukutis (Sitta europaea europaea) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 112, V.Jusys – 26, S. Eigirdienė – 6, I. Meškinytė – 1.
———————————
2019-06-29 apžieduota / ringed 371Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 323, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Gegutė (Cuculus canorus) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Raudongalvė sniegena (Cardpodacus erythrinus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) -1,  Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 1. 
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 168, R.Rangienė -164, V. Eigirdas – 39.
GDANSK K8X1586 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 29-06-2019 17:30, Vor, Tyrai A-64,0; Q-12,4  (V.Eigirdas);
———————————
2019-06-28 apžieduota / ringed 153Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 114, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 16, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 9, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Ansktyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 73, V.Jusys – 63, V. Eigirdas – 16, K.Jusienė – 1.
———————————
2019-06-27 apžieduota / ringed 22Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 14, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, 
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 21, V.Jusys – 1.
———————————
2019-06-26 apžieduota / ringed 739: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 702, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icetrina) -1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 352, V.Jusys – 290, R.Rangienė – 61, S. Eigirdienė – 36.
———————————
2019-06-25 apžieduota / ringed 489: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 458, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 256, V.Jusys – 231, V. Eigirdas – 2.
———————————
2019-06-24 apžieduota / ringed 618: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 593, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) -1, 
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 393, R.Rangienė – 169, K.Jusienė – 38, V. Eigirdas – 18.
———————————
2019-06-23 apžieduota / ringed 125: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 69, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 114, V.Jusys – 11.
———————————
2019-06-22 apžieduota / ringed 58: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 39, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 44, V.Jusys – 10, K.Jusienė – 4.
———————————
2019-06-21 apžieduota / ringed 121: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 92,  Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus)  – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxucola rubetra) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1,
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 61, R.Rangienė – 59, V. Eigirdas – 1.
———————————
2019-06-20 apžieduota / ringed 699: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 671, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus)  – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 364, R.Rangienė – 282, V. Eigirdas – 50, K.Jusienė – 3.
———————————
2019-06-19 apžieduota / ringed 1289: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1244, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 14, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 586, V.Jusys – 371, R.Rangienė – 332
MADRID P280482 Remėza (Remiz pendulinus) M 1y+ 19-06-2019 12:00, Ventės Ragas, vor. A-58, Q-9,2 (V.Jusys);
———————————
2019-06-18 apžieduota / ringed 618: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 569, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 3, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus eythrinus) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 348, R.Rangienė – 135, V.Jusys – 132, K.Jusienė – 2, S. Eigirdienė – 1. 
———————————
2019-06-17 apžieduota / ringed 228: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 211, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Remėza (Remiz pendulinus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2,  Paprastasis čivylis (Carduelis cnnabina) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 124, V.Jusys – 94, V. Eigirdas – 10
MADRID P168436 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 17-06-2019 21:30, Alka (V.Eigirdas);
———————————
2019-06-16 apžieduota / ringed 330: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 316, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, 
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 146, L.Karnilavičiūtė – 124, V.Jusys – 59, K.Jusienė – 1.

———————————
2019-06-15 apžieduota / ringed 279: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 213, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 48, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icetrina) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1,
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 101, V.Jusys – 91, L.Karnilavičiūtė – 45, R.Rangienė – 41, K.Jusienė – 1.

———————————
2019-06-14 apžieduota / ringed 907: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 877, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus eythrinus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, 
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 480, V. Eigirdas – 244, L.Karnilavičiūtė – 173, K.Jusienė – 10
———————————
2019-06-13 apžieduota / ringed 1045: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1017, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Paprastoji medšarkė Lanius collurio) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 538, R.Rangienė – 507,
———————————
2019-06-12 apžieduota / ringed 1012: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 984, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 8, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Paprastoji medšarkė Lanius collurio) – 2, Upinis žiogelis (Locustella flyuviatilis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina)  – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) -1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 568, V.Jusys – 323, V. Eigirdas – 119, K.Jusienė – 2
———————————
2019-06-11 apžieduota / ringed 559: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 542, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 378, V.Jusys – 147, K.Jusienė – 34.
PARIS 7829295 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 11-06-2019 21:30 Šyša (V.Eigirdas);
———————————
2019-06-10 apžieduota / ringed 245: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 220, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1,  Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 1. 
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 218, V.Jusys – 18, K.Jusienė – 9
PARIS 3886289 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 10-06-2019 22:30 Vor, Šyša A-62,5; Q-12,2 (V.Eigirdas);
PARIS 8393661 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 10-06-2019 22:30 Vor, Šyša A-62,0; Q-11,2 (V.Eigirdas).
———————————
2019-06-09 apžieduota / ringed 166: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 127, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1,Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1,  Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1,
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 153, V.Jusys – 12, K.Jusienė – 1.
———————————
2019-06-08 apžieduota / ringed 126: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 110, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 98, V.Jusys – 20, V. Eigirdas – 7, K.Jusienė – 1.
———————————
2019-06-07 apžieduota / ringed 136: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 114, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 114, V.Jusys – 19, K.Jusienė – 3.
BRUSSELS 15457659 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) F 1y+ 07-06-2019 22:30 Vor , Tyrų pelkė A-61,5, Q-10,3 (V.Eigirdas).
———————————
2019-06-06 apžieduota / ringed 100: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 68, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 3, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Remėza (Remiz pendulinus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Mažasis apuokas (Asio otus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 90, K.Jusienė – 8, V.Jusys – 2. 
———————————
2019-06-05 apžieduota / ringed 55: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 11, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 6, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Remėza (Remiz pendulinus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Volungė (Oriolus oriolus) – 1, 
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 29, V. Eigirdas – 26. 
———————————
2019-06-04 apžieduota / ringed 55: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 23, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 39, V.Jusys – 9, V. Eigirdas – 5, K.Jusienė – 2,
———————————
2019-06-03 apžieduota / ringed 45: Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 32, V.Jusys – 11, K.Jusienė – 2. 
———————————
2019-06-02 apžieduota / ringed 81: Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) – 28, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Geltonoji starta (Emberizia citrinella) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1, 
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 2.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 67, V.Jusys – 13, K.Jusienė – 1. 
———————————
2019-06-01 apžieduota / ringed 61 Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 10, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Griežlė (Crex crex) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Jusys – 38, R. Rangienė – 21, K. Jusienė – 1, (V. Jaunzemis, R. Jansons, T. Endzinš) – 1.

Komentarai uždrausti.