VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

LIEPA 2019 / JULY 2019

2019-01-01 – 07-31 sužieduota / ringed 25.260

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2019

2019-07-01 – 07-31 sužieduota / ringed 6.181

*************************
2019-07-31 apžieduota / ringed 66: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 13, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 3, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Mažasis erelis rėksnys X didysis erelis rėksnys (Clanga pomarina X Clanga clanga) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 63, V. Eigirdas su komanda – 2, K.Jusienė – 1.
———————————
2019-07-30 apžieduota / ringed 59: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 33, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Juodagalvė devynbalsė(Sylvia atricapilla) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 54, V.Jusys – 5
———————————
2019-07-29 apžieduota / ringed 53: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 13, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 10, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 51, V.Jusys – 2
MOSKVA XV97945 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) N 1y 29-07-2019 07:00 Z2, Ventės Ragas A-69,0; Q-12,3 (V.Eigirdas);
———————————
2019-07-28 apžieduota / ringed 33: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 16, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1
Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 28, V.Jusys – 5.
———————————
2019-07-27 apžieduota / ringed 80: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 58, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Pievinė lingė (Circus pygargus) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 73, V.Eigirdas – 4, K.Jusienė – 3.
———————————
2019-07-26 apžieduota / ringed 769: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 690, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 28, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 11, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1
Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 767, K.Jusienė – 1, V.Eigirdas – 1.
———————————
2019-07-25 apžieduota / ringed 505: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 366, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 45, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 20, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Juodkrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Juodagalvė devynbalsė(Sylvia atricapilla) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minr) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 266, V.Eigirdas – 233, K.Jusienė – 6.
———————————
2019-07-24 apžieduota / ringed 1069: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 896, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 35, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 29, Gulbė nebylė (Cygnus olor) – 20, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 18, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 12, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 10, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 10, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Pilkoi pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Remėza (Remiz pendulinus) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla)  – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 755, K.Jusienė – 294, V.Eigirdas su komanda (J, Morkūnu, M. Bružu ir kitais) – 20.
———————————
2019-07-23 apžieduota / ringed 301: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 271, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Remėza (Remiz pendulinus) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa straita) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) -1,
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 235, R.Rangienė – 47, V.Eigirdas – 19.
———————————
2019-07-22 apžieduota / ringed 10: Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 6, V.Jusys – 3, V. Eigirdas – 1.
———————————
2019-07-21 apžieduota / ringed 255: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 207,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 15,  Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia crruca) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 255.
———————————
2019-07-20 apžieduota / ringed 260: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 225,  Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia crruca) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minr) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 260.
———————————
2019-07-19 apžieduota / ringed 238: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 134, Remėza (Remiz pendulinus) – 27, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 19, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 17, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4,  Didžioji zylė (Parus major) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia crruca) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibolatrix) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 137, V.Jusys – 95, V. Eigirdas – 6.
———————————
2019-07-18 apžieduota / ringed 189: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 168, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2,  Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 145, R.Rangienė – 39, V. Eigirdas – 5.
———————————
2019-07-17 apžieduota / ringed 92: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 42, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 12, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1. Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1,  Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 84, V. Eigirdas – 8
PARIS 6628956 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 17-07-2019 22:15 Vor, Alka A-65,0; Q-13,4 (V.Eigirdas).
———————————
2019-07-16 apžieduota / ringed 44: Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 12, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Juodasis čiulys (Apus apus) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Pilkoji meleta (Picus canus) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 38, V. Eigirdas – 6.
———————————
2019-07-15 apžieduota / ringed 143: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 85, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 11,  Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodasis čiulys (Apus apus) – 1.
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 84, V.Jusys – 58, V. Eigirdas – 1.
———————————
2019-07-14 apžieduota / ringed 186: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 112, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 11, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Remėza (Remiz pendulinus) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 128, V.Jusys – 58.
———————————
2019-07-13 apžieduota / ringed 201: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 149, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Remėza (Remiz pendulinus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Dagilis (Caerduelis carduelis) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleca) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 198, I.Meškinytė – 2, R.Rangienė – 1.
———————————
2019-07-12 apžieduota / ringed 379: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 284, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 15, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 9, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Raudongalvė sbiegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 378, K.Jusienė – 1.
———————————
2019-07-11 apžieduota / ringed 355: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 308, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Kuoduotojo zylė (Parus cristatus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum)  – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 223, V.Jusys – 132.
———————————
2019-07-10 apžieduota / ringed 154: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 139, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1,  Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 146, V.Jusys – 8.
———————————
2019-07-09 apžieduota / ringed 50: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 21, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Remėza (Remiz pendulinus) – 4, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Gegutė (Cuculus canorus) – 2,  Didžioji zylė (Parus major) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) -1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 50, V. Eigirdas – 2.
———————————
2019-07-08 apžieduota / ringed 147: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 127, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 145, V. Eigirdas – 1, K.Jusienė – 1.
———————————
2019-07-07 apžieduota / ringed 126: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 115, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.
Žieduotojai / ringers:  L.Karnilavičiūtė – 101, V.Jusys – 24, K.Jusienė – 1.
———————————
2019-07-06 apžieduota / ringed 94: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 31,Remeza (Remiz pendulinus) – 19, Dagilis (Carduelis carduelis) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus colybita) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1,
Žieduotojai / ringers:  L.Karnilavičiūtė – 61, V.Jusys – 32, K.Jusienė – 1.
———————————
2019-07-05 apžieduota / ringed 53: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 27, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2,  Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) –1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Islandinis bėgikas (Calidris canutus) – 1, Didysis dančiasnapis (Mergus merganser) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 29, L.Karnilavičiūtė – 18, V.Jusys – 6.
———————————
2019-07-04 apžieduota / ringed 43: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 18, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) -2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 22, V.Jusys – 12, K.Jusienė  – 9.
———————————
2019-07-03 apžieduota / ringed 20: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Didžioji krakšlė (Acroceęphalus arundinaceus) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1,
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 19, K.Jusienė  – 1.
———————————
2019-07-02 apžieduota / ringed 60: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 58, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 57, K.Jusienė  – 3.
———————————
2019-07-01 apžieduota / ringed 145: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 100, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Raudongalvė sniegena (Cardpodacus erythrinus) – 2, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1,
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 94, V.Jusys – 50, K.Jusienė  – 1.
———————————

Komentarai uždrausti.