VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

RUGPJŪTIS 2019 / AUGUST 2019

2019-01-01 – 08-19 sužieduota / ringed 27.759

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2019

2019-08-01 – 08-19 sužieduota / ringed 2.492

*************************
2019-08-19 apžieduota / ringed 4Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1…
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 4…
——————-
2019-08-18 apžieduota / ringed 259: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 135, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 54, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 22, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 16, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 15, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, 
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 204, V.Jusys – 55.
——————-
2019-08-17 apžieduota / ringed 431: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 314, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 22, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 20, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 16, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Remeza (Remiz pendulinus) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mėlyngurklė (Luscinia svecica) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, 
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 395, V.Jusys – 26, G. Eigirdas – 10.
——————-
2019-08-16 apžieduota / ringed 37: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 7, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Mažoji muinukė (Ficedula parva) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1
Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 4, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė  -18, V. Eigirdas – 18, G. Eigirdas – 1
——————-
2019-08-15 apžieduota / ringed 31: Karklažvirblis (Passer montanus) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastasis kūltupis (Oenanthe oenanthe) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1.
Žieduotojai / ringers: L.Karnilavičiūtė – 12, R.Rangienė – 10, V. Eigirdas – 9.
——————-
2019-08-14 apžieduota / ringed 67: Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 34, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Remeza (Remiz pendulinus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Rytinė  lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1,
Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1, Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 62, L.Karnilavičiūtė – 5.
——————-
2019-08-13 apžieduota / ringed 119: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 26, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 26, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 14, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 12, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Rytinė  lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1,  
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 116, L.Karnilavičiūtė – 3.
——————-
2019-08-12 apžieduota / ringed 86: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 26, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 16, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 11, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 9, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Rytinė  lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 72, V.Jusys – 10, K.Jusienė – 4.
——————-
2019-08-11 apžieduota / ringed 114: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 65, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 20, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Remėza (Remiz pendulinus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 85, R.Rangienė – 29.
——————-
2019-08-10 apžieduota / ringed 71: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 18, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 11, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylcia curruca) – 3, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rytinė  lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 63, V.Jusys – 8.
——————-
2019-08-09 apžieduota / ringed 107: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 18, Didžioji zylė (Parus major) – 14, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 10, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 10, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 7, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylcia curruca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Jūršarkė (Haematopus ostralegus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 64, L.Karnilavičiūtė – 40, V.Jusys – 3.
——————-
2019-08-08 apžieduota / ringed 49: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 10, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 42, V.Jusys – 7.
——————-
2019-08-07 apžieduota / ringed 163: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 78, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 33, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 15, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4,  Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Kalninė kielė (Motacilla cinerea) 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1,
Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 105, R.Rangienė – 42, V.Jusys – 16.
——————-
2019-08-06 apžieduota / ringed 496: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 454, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 248, V.Jusys – 152, V. Eigirdas – 96.
——————-
2019-08-05 apžieduota / ringed 166: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 43, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 21, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 18, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 17, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 9, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 9, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylcia curruca) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2,  Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, 
Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 4, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 148, L.Karnilavičiūtė – 17, V.Jusys – 1.
——————-
2019-08-04 apžieduota / ringed 78: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 21, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 11, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Pilkoji musinukė (Muscicapa straita) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylcia curruca) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Juodagalvė devynbalsė(Sylvia atricapilla) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 78
——————-
2019-08-03 apžieduota / ringed 89: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 26, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 18, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 10, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa straita) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) –1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1,
Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 86, V.Jusys – 3.
——————-
2019-08-02 apžieduota / ringed 61: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 18, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 9,  Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) –1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylcia curruca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1,
Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 4, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 40, V. Eigirdas – 21. 
——————-
2019-08-01 apžieduota / ringed 64: Gulbė nebylė (Cygnus olor) – 10, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 48, V. Eigirdas su komanda (J. Morkūnu, S. Eigirdiene ir kitais) – 14, K.Jusienė – 2.

———————————
Reklama

Komentarai uždrausti.