VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

RUGSĖJIS 2019 / SEPTEMBER 2019

2019-01-01 – 09-30 sužieduota / ringed 58.644

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2019

2019-09-01 – 09-30 sužieduota / ringed 29.417

*************************

2019-09-30 apžieduota / ringed 1318: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 568, Didžioji zylė (Parus major) – 350, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 256, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 74, Jodoji zylė (Parus ater) – 14, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 8, Alksninukas (Carduelis spinus) – 8, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3,  Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 1, Paprastoji raudonuodeg4 (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 11, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1, Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – 1.
Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 453, V.Eigirdas – 308, S.Hoepfel – 200, V.Jusys – 182, R.Rangienė – 175,
MOSKVA XV22959 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  F 1y+ 30-09-2019 11:00 Ventės Ragas, Žem.  A-67,5, Q-10,7 (V. Eigirdas);
BRUSSELS 59V57128 Didžioji zylė (Parus major)  F 1y+ 30-09-2019 11:00 Ventės Ragas, Žem.  A-79, Q-18,5 (V. Eigirdas).

————

2019-09-29 apžieduota / ringed 5312: Didžioji zylė (Parus major) – 2413, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1511, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 638, Alksninukas (Carduelis spinus) – 298, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 182, Juodoji zylė (Parus ater) – 84, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 42, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 36, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 17, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 11, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 10, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 6, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Ansktyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 50, Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – 2, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1444, R.Rangienė – 1356, K.Jusienė – 1081, S.Hoepfel – 622, V.Eigirdas – 440, J.Doevendans – 269, S.Beverwijk – 100,

ARNHEM BJ10633 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  M 1y 29-09-2019 11:30 Ventės Ragas, Žem.  A-68, Q-11,9 (S.Hoepfel).
RIGA J239402  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  F 1y 29-09-2019 15:00 Ventės Ragas, Žem.  A-65, Q-11,0 (R.Rangienė).

————

2019-09-28 apžieduota / ringed 1565: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 546, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 326, Didžioji zylė (Parus major) – 193, Alksninukas (Carduelis spinus) – 151, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 54, Juodoji zylė (Parus ater) – 34, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 30, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 26, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 25, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 13, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulis ignicapilla) – 2, Uolinis kalviukas (Anthus petrosus) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Mažasis apuokas (Asio otus) – 2, Ansktyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 129, Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – 2, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1, Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – 1.
Žieduotojai / ringers: J.Doevendans – 502, R.Rangienė – 341, V.Eigirdas – 238, K.Jusienė – 203, V.Jusys – 177, S.Hoepfel – 103, S.Beverwijk – 1
MOKVA XV72121 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 28-08-2019 16:00 Ventės Ragas, Žem.  A-65, Q- 11,2 (V.Jusys).

————

2019-09-27 apžieduota / ringed 1916: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 612, Didžioji zylė (Parus major) – 416, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 381, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 137, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 89, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 72, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 52, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 24, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 13, Juodoji zylė (Parus ater) – 12, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 12,  Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 8, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 7, Ansktyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 5, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Miškinis liputis (Certhia familairis) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Uolinis kalviukas (Anthus petrosus) – 1, Mažasis apuokas (Asio otus) – 1,
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 25, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2, Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssoni) – 1, 
Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 467, V.Jusys – 465, J.Doevendans – 439,  R.Rangienė – 214, V.Eigirdas – 184, S.Hoepfel – 111, S.Beverwijk – 36
RIGA 131534 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N Fl 27-09-2019 15:00 Ventės Ragas, Z2 (V. Eigirdas).
————
2019-09-26 apžieduota / ringed 1281: Didžioji zylė (Parus major) – 465, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 290, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 267, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 81, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 57, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 15, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 13, Miškinis liputis (Certhia familairis) – 9, Juodoji zylė (Parus ater) – 4, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapillus) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 2, Mažasis apuokas (Asio otus) – 7, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 40,
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 425, V.Jusys – 339, J.Doevendans – 235,  K.Jusienė – 210, V.Eigirdas – 53, S.Beverwijk – 19
HELSINKI HB00668 Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis)  1y 26-09-2019 09:00 Ventės Ragas, Z1.  A-71, Q- 19,0 (R.Rangienė).
RIGA J219618 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)  M 1y 26-09-2019 09:00 Ventės Ragas, Z1.   (R.Rangienė).
————
2019-09-25 apžieduota / ringed 470: Didžioji zylė (Parus major) – 138, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 101, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 79, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 69, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 34, Alksninukas (Carduelis spinus) – 9, Miškinis liputis (Certhia familairis) – 9, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 6, Juodoji zylė (Parus ater) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 1,
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 200, K.Jusienė – 147, J.Doevendans – 60, V.Eigirdas – 29, V.Jusys – 26, S.Beverwijk – 8.
————
2019-09-24 apžieduota / ringed 589: Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 118, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 119,  Didžioji zylė (Parus major) – 100, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 92, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 79,  Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 20, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 14, Miškinis liputis (Certhia familairis) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Kėkštas (Garrulus glandarius)  –  2,  Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1,  Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1,  Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Pilkoji varna (Corvus cornix) -1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 14,
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 203, K.Jusienė – 104, V.Jusys – 77, J.Doevendans – 172, V.Eigirdas – 21, S.Beverwijk – 12.
————
2019-09-23 apžieduota / ringed 1182: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 549, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 171, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 141, Didžioji zylė (Parus major) – 104, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 93,  Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 31, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 12, Juodoji zylė (Parus ater) – 11, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 8, Kėkštas (Garrulus glandarius)  –  8, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Miškinis liputis (Certhia familairis) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2,  Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Islandinis bėgikas (Calidris canutus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 1,  Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 1, 
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 13, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1
Žieduotojai / ringers:  K.Jusienė – 364, V.Jusys – 360, J.Doevendans – 226, P.Roseveare – 164, R.Rangienė – 50, S.Beverwijk – 12, V. Eigirdas – 6.
————
2019-09-22 apžieduota / ringed 3078: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2440,  Didžioji zylė (Parus major) – 280, Juodoji zylė (Parus ater) – 210, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 39, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 29, Kėkštas (Garrulus glandarius)  –  17, Alksninukas (Carduelis spinus) – 14, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 13, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 12, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,  Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Lygutė (Lullula arborea) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 670, R.Rangienė – 669, K.Jusienė – 597,  J.Doevendans – 541,  P.Roseveare – 525, S.Beverwijk – 76
————
2019-09-21 apžieduota / ringed 2048: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1456,  Didžioji zylė (Parus major) – 177, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 71, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 73, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 68, Alksninukas (Carduelis spinus) – 54, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 45, Juodoji zylė (Parus ater) – 32, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 28, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 9, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4,   Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Karklažvirblis (Passer montanus) – 3, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 2,Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,   Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Geltonoji atarta (Emberiza citrinella) – 1, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus)  – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modualaris) – 1,
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 3.
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 682, V.Jusys – 610, K.Jusienė – 536, G.Jonikas – 142, J.Doevendans – 78,
————
2019-09-20 apžieduota / ringed 2616: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2266,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 90, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 84, Didžioji zylė (Parus major) – 65, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 24, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 19, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 22, Juodoji zylė (Parus ater) – 18, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1,  Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 600, V. Eigirdas – 584, J.Doevendans – 464, K.Jusienė – 434, R.Rangienė – 388, S.Beverwijk – 146
MOKVA XV07635 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 20-09-2019 07:30 Ventės Ragas, Žem.  A-70, Q- 12,6 (V. Eigirdas).
SEMPACH B632658 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 20-08-2019 08:00 Ventės Ragas, Žem.  A-68, Q- 11,8 (V.Jusys).
MOKVA XV23567 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 20-08-2019 14:00 Ventės Ragas, Žem.  A-66, Q- 10,8 (V.Jusys).
MOKVA XV23716 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 20-08-2019 14:30 Ventės Ragas, Žem.  A-66, Q- 10,7 (V.Jusys).
————
2019-09-19 apžieduota / ringed 1563: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1134, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 180, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 71,  Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 62, Didžioji zylė (Parus major) – 30, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 28,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 17, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Juodoji zylė (Parus ater) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1
Žieduotojai / ringers:  V. Eigirdas – 476, J.Doevendans – 351, R.Rangienė – 247, K.Jusienė – 223, V.Jusys – 212, S.Beverwijk – 54
————
2019-09-18 apžieduota / ringed 2074: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1845, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 114, Didžioji zylė (Parus major) – 24, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 23, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 14, Alksninukas (Carduelis spinus) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Juodoji zylė (Parus ater) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 1
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 532, V. Eigirdas – 476, V.Jusys – 392, J.Doevendans – 300, K.Jusienė – 277, S.Beverwijk – 97
————
2019-09-17 apžieduota / ringed 1282: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1211, Didžioji zylė (Parus major) – 22, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 13, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Juodoji zylė (Parus ater) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleucos) – 1, Lėlys (Caprimulgus europaeus) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1,Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 1, 
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 374, K.Jusienė – 337, V.Jusys – 285, J.Doevendans – 168, V. Eigirdas – 115, S.Beverwijk – 3
RADOLFZELL B5E5013 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 17-08-2019 10:00 Ventės Ragas, Žem.  A-66, Q- 10,6 (V.Jusys).
————
2019-09-16 apžieduota / ringed 342: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 168, Alksninukas (Carduelis spinus) – 141, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 15, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1
Žieduotojai / ringers:  J.Doevendans – 245, R.Rangienė – 64, S.Beverwijk – 12, V.Jusys – 12, K.Jusienė – 9
————
2019-09-15 apžieduota / ringed 75: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 48, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 11, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapillus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Didysis baltasis garnys – (Egretta alba) – 1, Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia) – 1.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 41, K.Jusienė – 29, V. Eigirdas – 4, J.Doevendans – 1
————
2019-09-14 apžieduota / ringed 610: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 304, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 154, Alksninukas (Carduelis spinus) – 68, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 41, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 12, Kėkštas (Garrlus glandarius) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1,  Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Lygutė (Lullula arborea) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Tamsusis tilvikas (Tringa erythropus) – 1.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 306, R.Rangienė – 282, K.Jusienė – 21, V. Eigirdas – 1.
————
2019-09-13 apžieduota / ringed 65: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 32, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 16, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2,  Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 37, K.Jusienė -14, R.Rangienė – 14.
————
2019-09-12 apžieduota / ringed 464: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 355, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 45, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 39, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2,  Akmenė (Arenaria interpres) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 241, K.Jusienė -143, R.Rangienė – 78, V. Eigirdas – 2.
MOSKVA TC18565 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) M 1y 12-09-2019 12:00 Ventės Ragas, Žem.  A-126, Q- 94,3 (V.Jusys).
————
2019-09-11 apžieduota / ringed 40: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 17, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 19, K.Jusienė -14, V. Eigirdas – 7.
————
2019-09-10 apžieduota / ringed 177: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 88, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 21, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 16, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 13, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,  Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 130, V. Eigirdas – 27, K.Jusienė – 20
————
2019-09-09 apžieduota / ringed 163: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 67, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 27, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 20, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 11, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Miškinis liputis (Anthus trivialis) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 108, V. Eigirdas – 39, V.Jusys – 13, K.Jusienė – 3
————
2019-09-08 apžieduota / ringed 125: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 47, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 24, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 9, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Miškinis liputis (Anthus trivialis) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 73, K.Jusienė – 22, V.Jusys – 21, V. Eigirdas – 9.
————
2019-09-07 apžieduota / ringed 95: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 43, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 17, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 10, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa stiata) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 90, K.Jusienė – 5.
————
2019-09-06 apžieduota / ringed 44: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 14, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 13, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 42, K.Jusienė – 2.
————
2019-09-05 apžieduota / ringed 50: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 27, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Pilkasis garnys (Ardea cinerea) 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula parva) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 38, K.Jusienė – 7, V. Eigirdas, S.Eigirdienė – 4, V.Jusys – 1.
————
2019-09-04 apžieduota / ringed 163: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 119, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 15, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 6
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 145, V.Jusys – 12, V. Eigirdas – 6.
————
2019-09-03 apžieduota / ringed 336: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 137, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 35, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 21, Remeza (Remiz pendulinus) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 16, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 15, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 14, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 13, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Langinė kregžzdė (Delichon urbicum) – 1, 
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 287, V.Jusys – 49.
————
2019-09-02 apžieduota / ringed 239: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 20, Liepsnelė (Erithacus rubecula)  15, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus)  15, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 9, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 124, Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – 3, Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – 2, Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme) – 1
Žieduotojai / ringers: K.Kathleen – 130, V. Eigirdas – 98, V.Jusys – 10, K.Jusienė – 1
————
2019-09-01 apžieduota / ringed 136: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 54, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 38, Liepsnelė (Erithacus rubecula) 15, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus)  – 1
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 94, V.Jusys – 42

 

Komentarai uždrausti.