VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

RUGSĖJIS 2019 / SEPTEMBER 2019

2019-01-01 – 09-18 sužieduota / ringed 35.310

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2019

2019-09-01 – 09-18 sužieduota / ringed 6.083

*************************
2019-09-18 apžieduota / ringed 1677: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1489, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 101, Didžioji zylė (Parus major) – 22, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 23, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 12, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, 
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 532, V. Eigirdas – 476, V.Jusys – 392, K.Jusienė – 274,…………..
————
2019-09-17 apžieduota / ringed 1282: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1211, Didžioji zylė (Parus major) – 22, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 13, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Juodoji zylė (Parus ater) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleucos) – 1, Lėlys (Caprimulgus europaeus) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1,Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscpus collybita) – 1, 
Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 374, K.Jusienė – 337, V.Jusys – 285, J.Doevendans – 168, V. Eigirdas – 115, S.Beverwijk – 3
RADOLFZELL B5E5013 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 17-08-2019 10:00 Ventės Ragas, Žem.  A-66, Q- 10,6 (V.Jusys).
————
2019-09-16 apžieduota / ringed 342: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 168, Alksninukas (Carduelis spinus) – 141, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 15, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1
Žieduotojai / ringers:  J.Doevendans – 245, R.Rangienė – 64, S.Beverwijk – 12, V.Jusys – 12, K.Jusienė – 9
————
2019-09-15 apžieduota / ringed 75: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 48, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 11, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapillus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Didysis baltasis garnys – (Egretta alba) – 1, Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia) – 1.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 41, K.Jusienė – 29, V. Eigirdas – 4, J.Doevendans – 1
————
2019-09-14 apžieduota / ringed 610: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 304, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 154, Alksninukas (Carduelis spinus) – 68, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 41, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 12, Kėkštas (Garrlus glandarius) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1,  Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Lygutė (Lullula arborea) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Tamsusis tilvikas (Tringa erythropus) – 1.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 306, R.Rangienė – 282, K.Jusienė – 21, V. Eigirdas – 1.
————
2019-09-13 apžieduota / ringed 65: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 32, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 16, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2,  Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 37, K.Jusienė -14, R.Rangienė – 14.
————
2019-09-12 apžieduota / ringed 464: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 355, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 45, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 39, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2,  Akmenė (Arenaria interpres) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 241, K.Jusienė -143, R.Rangienė – 78, V. Eigirdas – 2.
MOSKVA TC18565 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) M 1y 12-08-2019 12:00 Ventės Ragas, Žem.  A-126, Q- 94,3 (V.Jusys).
————
2019-09-11 apžieduota / ringed 40: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 17, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 19, K.Jusienė -14, V. Eigirdas – 7.
————
2019-09-10 apžieduota / ringed 177: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 88, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 21, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 16, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 13, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,  Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.
Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 130, V. Eigirdas – 27, K.Jusienė – 20
————
2019-09-09 apžieduota / ringed 163: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 67, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 27, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 20, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 11, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Miškinis liputis (Anthus trivialis) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 108, V. Eigirdas – 39, V.Jusys – 13, K.Jusienė – 3
————
2019-09-08 apžieduota / ringed 125: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 47, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 24, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 9, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Miškinis liputis (Anthus trivialis) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 73, K.Jusienė – 22, V.Jusys – 21, V. Eigirdas – 9.
————
2019-09-07 apžieduota / ringed 95: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 43, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 17, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 10, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa stiata) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 90, K.Jusienė – 5.
————
2019-09-06 apžieduota / ringed 44: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 14, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 13, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.
Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 42, K.Jusienė – 2.
————
2019-09-05 apžieduota / ringed 50: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 27, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Pilkasis garnys (Ardea cinerea) 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula parva) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1.
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 38, K.Jusienė – 7, V. Eigirdas, S.Eigirdienė – 4, V.Jusys – 1.
————
2019-09-04 apžieduota / ringed 163: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 119, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 15, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 6
Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 145, V.Jusys – 12, V. Eigirdas – 6.
————
2019-09-03 apžieduota / ringed 336: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 137, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 35, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 21, Remeza (Remiz pendulinus) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 16, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 15, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 14, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 13, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Langinė kregžzdė (Delichon urbicum) – 1, 
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1.
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 287, V.Jusys – 49.
————
2019-09-02 apžieduota / ringed 239: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 20, Liepsnelė (Erithacus rubecula)  15, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus)  15, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 9, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1.
Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 124, Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – 3, Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – 2, Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme) – 1
Žieduotojai / ringers: K.Kathleen – 130, V. Eigirdas – 98, V.Jusys – 10, K.Jusienė – 1
————
2019-09-01 apžieduota / ringed 136: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 54, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 38, Liepsnelė (Erithacus rubecula) 15, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus)  – 1
Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 94, V.Jusys – 42

 

Reklama

Komentarai uždrausti.