VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

BALANDIS 2020 / APRIL 2020

2020-01-01 – 04-30 sužieduota / ringed 13.059

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-04-01 – 04-30 sužieduota / ringed 3.386

************************

2020-04-30 apžieduota / ringed 171: Tikutis (Tringa glareola) – 43, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 25, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 17, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 16, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 7, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 108, V.Jusys – 31, K.Jusienė – 30

**************

2020-04-29 apžieduota / ringed 114: Tikutis (Tringa glareola) – 25, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 14, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 17, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava thumbergi) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Žaliukė (carduelis chloris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 71, K.Jusienė – 30, V.Jusys – 13,

**************

2020-04-28 apžieduota / ringed 109: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 29, Tikutis (Tringa glareola) – 20, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 10, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 45, V.Eigirdas – 27, V.Jusys – 21, K.Jusienė – 16.

**************

2020-04-27 apžieduota / ringed 99: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 29, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 11, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 9, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 9, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 6, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris)  – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 55, V.Jusys – 24, K.Jusienė – 12, V.Eigirdas – 8.

**************

2020-04-26 apžieduota / ringed 78 Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 11, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 58, K.Jusienė – 11, V.Jusys – 8, R.Rangienė – 1

**************

2020-04-25 apžieduota / ringed 124: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 42, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 20, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 14, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava thumbergi) – 1, 

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 71, K.Jusienė – 36, V.Jusys – 17.

**************

2020-04-24 apžieduota / ringed 123: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 65, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 12, Dagilis (Carduelis carduelis) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris)  – 1,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 58, R.Rangienė – 48, V.Eigirdas – 13, K.Jusienė – 4.

**************

2020-04-23 apžieduota / ringed 273: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 221, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 5, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris)  – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Didysis baltasis garnys (Egretta alba) – 1.

BRUSSELS 15967775 Liepsnelė (Erithacus rubecula) 2y 23-04-2020 09:00 Ventės Ragas Vor.  A-71, Q-16,4 (R.Rangienė);

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 145, K.Jusienė – 94, V.Jusys – 31,V.Eigirdas – 3.

**************

2020-04-22 apžieduota / ringed 496: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 396, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 21, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 18, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 8, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 7, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 6, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Svilikas (Coccothraustes coccotraustes) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris)  – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2,  Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1,  Didžioji zylė (Parus major) – 1,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1,   Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Margasparnė musinukė (Fidedula hypoleuca) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Didysis baltasis garnys (Egretta alba) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 277, K.Jusienė – 207, R.Rangienė – 8, V.Eigirdas – 4.

**************

2020-04-21 apžieduota / ringed 156: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 81, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 13, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Perkūno oželis (Gallinago gallinago) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 5, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Oželis nykštukas (Lymnocryptes minimus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2,  Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Rudagalvė kryklė (Anas crecca) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, 

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 100, K.Jusienė – 38, V.Eigirdas – 14, R.Rangienė – 4.

**************

2020-04-20 apžieduota / ringed 62: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 16, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 8, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1,  Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 33, K.Jusienė – 20, V.Jusys – 4, V.Eigirdas – 5.

MOSKVA XJ17625 Liepsnelė (Erithacus rubecula) 2y 20-04-2020 10:00 Ventės Ragas Vor.  A-74, Q-18,0 (R.Rangienė);

**************

2020-04-19 apžieduota / ringed 39: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Oželis nykštukas (Lymnocryptes minimus) – 1, Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) – 1, Perkūno oželis (Gallinago gallinago) – 1. 

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 16, V.Eigirdas – 14, K.Jusienė – 6, V.Jusys – 3,

STOCKHOLM TV2283 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) F 2y 19-04-2020 07:30 Ventės Ragas Vor. (V.Jusys);

**************

2020-04-18 apžieduota / ringed 76: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 23, Žaliukė (Carduelis chloris) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Oželis nykštukas (Lymnocryptes minimus) – 2, Paprastasis kūltupis (Oenanthe oenanthe) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 1, 

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 37, V.Jusys – 24, K.Jusienė – 8, R.Rangienė – 7.

STOCKHOLM TV2283 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) F 2y 18-04-2020 09:50 Ventės Ragas Vor.  A-53, Q-6,2 (V.Jusys);

**************

2020-04-17 apžieduota / ringed 76: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Žaliukė (Carduelis chloris) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Šarka (Pica pica) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Pilkoji meleta (Picus canus) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 23, V.Eigirdas – 22, R.Rangienė – 16, V.Jusys – 15.

MOSKVA XJ17625 Liepsnelė (Erithacus rubecula) 2y+ 17-04-2020 06:10 Ventės Ragas Vor.  A-75, Q-18,1 (V.Jusys);

**************

2020-04-16 apžieduota / ringed 59: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Svilikėlis (Serinus serinus) – 6, Alksninukas (Carduelis spinus) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 27, K.Jusienė – 15, V.Eigirdas – 12, V.Jusys – 5.

**************

2020-04-15 apžieduota / ringed 44: Alksninukas (Carduelis spinus) – 25, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 29, K.Jusienė – 12, V.Jusys – 3.

**************

2020-04-14 apžieduota / ringed 75: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 38, Žaliukė (Carduelis chloris) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1,  Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 35, R.Rangienė – 22, K.Jusienė – 18.

**************

2020-04-13 apžieduota / ringed 166: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 76, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 19, Svilikėlis (Serinus serinus) – 12, Dagilis (Carduelis carduelis) – 12, Alksninukas (Carduelis spinus) – 11, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 8, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Žaliukė (Carduelis chloris) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 74, K.Jusienė – 48, V.Jusys – 32, R.Rangienė – 12.

**************

2020-04-12 apžieduota / ringed 47: Svilikėlis (Serinus serinus) – 10, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs)  – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla)  -1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 27, K.Jusienė – 11, V.Jusys – 6, V.Eigirdas – 3.

**************

2020-04-11 apžieduota / ringed 84: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 42, Žaliukė (Carduelis chloris) – 7, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4,  Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 30, R.Rangienė – 24, V.Jusys – 16, K.Jusienė – 14,

**************

2020-04-10 apžieduota / ringed 140: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 54, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 25, Žaliukė (Carduelis chloris) – 9, Dagilis (Carduelis carduelis) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 45, K.Jusienė – 40, V.Eigirdas – 37, R.Rangienė – 18

**************

2020-04-09 apžieduota / ringed 134: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 65, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 18, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 8, Svilikėlis (Serinus serinus) – 8, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2,  Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Pilkoji varna (Corvus cornix) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 50, V.Jusys – 43, V.Eigirdas – 25, R.Rangienė – 13, S.Eigirdienė – 3.

**************

2020-04-08 apžieduota / ringed 115: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 27, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 21, Žaliukė (Carduelis chloris) – 14, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Dagilis (Carduelis carduelis) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 5, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybia) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,  Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 34, R.Rangienė – 33, V.Eigirdas – 29, K.Jusienė – 19.

**************

2020-04-07 apžieduota / ringed 101: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 27, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 25, Žaliukė (Carduelis chloris) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybia) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2,  Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1, Bukutis (Sitta europaea caesia) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 37, K.Jusienė – 32, V.Eigirdas – 17, V.Jusys – 15.

**************

2020-04-06 apžieduota / ringed 141: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 51, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 28, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Juodoji zylė (Parus ater) – 6, Žaliukė (Carduelis chloris) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybia) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2,  Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 55, K.Jusienė – 51, V.Eigirdas – 25, R.Rangienė – 10.

**************

2020-04-05 apžieduota / ringed 114: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 29, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 19, Žaliukė (Carduelis chloris) – 13, Dagilis (Carduelis carduelis) – 9, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 9, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybia) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 36, K.Jusienė – 35, V.Jusys – 29, R.Rangienė – 14.

**************

2020-04-04 apžieduota / ringed 94: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 32, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 12, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Pilkoji varna (Corvus cornix) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 32, V.Eigirdas – 26, V.Jusys – 20, K.Jusienė – 16.

**************

2020-04-03 apžieduota / ringed 13: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 7, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1 .

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 8, K.Jusienė – 3, V.Jusys – 2.

**************

2020-04-02 apžieduota / ringed 30: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 25, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Kranklys (Corvus corax) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 18, V.Jusys – 8, R.Rangienė – 3, V.Eigirdas – 1.

**************

2020-04-01 apžieduota / ringed 33: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 20, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 15, V.Jusys – 10, R.Rangienė – 8

**************

Komentarai uždrausti.