VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

BIRŽELIS 2020 / JUNE 2020

2020-01-01 – 06-30 sužieduota / ringed 36.201

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-06-01 – 06-30 sužieduota / ringed 20.979

************************

******************

2020-06-30 apžieduota / ringed 219: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 110, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 76, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 113, V.Jusys – 45, R.Rangienė – 39, L.Karnilavičiūtė – 19, K.Jusienė – 3.

CAPE TOWN 4H58445 Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) M 1y+ 30-06-2020 20:45 Kintų tvenkiniai, Vor., A – 278, G+S – 80,7 (V.Eigirdas).

*********************

2020-06-29 apžieduota / ringed 478: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 420, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 11, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 9, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 9, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 456, V.Jusys – 21, K.Jusienė – 1.

*********************

2020-06-28 apžieduota / ringed 210: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 126, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 190, V.Jusys – 19, K.Jusienė – 1

PARIS 9026442 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola)  M 1y+ 28-06-2020 22:45 Alka, Vor., A – 63, Q – 11,6 (V.Eigirdas).

*********************

2020-06-27 apžieduota / ringed 109: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 80, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: I.Meškinytė – 48, V.Jusys – 46, R.Rangienė – 13, K.jusienė – 2

MOSKVA XV04581 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)  1y+ 27-06-2020 09:00 Ventės Ragas, z3 A-68,5, Q-11,5 (I.Meškinytė).

*********************

2020-06-26 apžieduota / ringed 534: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 501, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 302, V.Jusys – 220, I.Meškinytė – 12.

*********************

2020-06-25 apžieduota / ringed 898: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 845, Karklažvirblis (Passer montanus) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 423, V.Jusys – 342, R.Rangienė – 90, K.Jusienė – 43.

******************

2020-06-24 apžieduota / ringed 1766: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1728, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 836, V.Jusys – 697, R.Rangienė – 222, K.Jusienė – 11.

******************

2020-06-23 apžieduota / ringed 21: Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 7, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 12, V.Jusys – 7, V.Eigirdas – 2.

******************

2020-06-22 apžieduota / ringed 755: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 634, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 73, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 7, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Šarka (Pica pica) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 378, V.Jusys – 295, V.Eigirdas – 74, K.Jusienė – 8.

******************

2020-06-21 apžieduota / ringed 310: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 275, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 12, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Remeza (Remiz pendulinis) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 138, P.Sakalauskas – 98, V.Jusys – 74.

******************

2020-06-20 apžieduota / ringed 326: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 288, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 8, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 142, P.Sakalauskas – 98, V.Jusys – 82, K.Jusienė – 4.

******************

2020-06-19 apžieduota / ringed 1646: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1628, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 708, R.Rangienė – 638, P.Sakalauskas – 189, K.Jusienė – 111.

******************

2020-06-18 apžieduota / ringed 3461: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3388, Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) – 39, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 15, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Upinis kirlikas – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1326, R.Rangienė – 1168, K.Jusienė – 797, P.Sakalauskas – 113, V. Eigirdas ir komanda – 57.

******************

2020-06-17 apžieduota / ringed 350: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 321, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) 5, Naminis žvirblis (Passer domesticus) 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Bukutis (Sitta europaea europaea) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) – 1,.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 177, R.Rangienė – 91, V.Jusys – 81, K.Jusienė – 1.

******************

2020-06-16 apžieduota / ringed 258: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 220, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 17, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 2, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Remeza (Remiz pendulinis) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 245, V.Jusys – 12, K.Jusienė – 1.

******************

2020-06-15 apžieduota / ringed 459: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 243, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 169, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 12, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 6, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas ir J.Morkūnas – 262, R.Rangienė – 125, V.Jusys – 69, K.Jusienė – 3.

******************

2020-06-14 apžieduota / ringed 210: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 168, Pilkoji žąsis (Anser anser)18, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 99, V.Jusys – 71, L.Karnilavičiūtė – 19, V. Eigirdas ir komanda – 18, K.Jusienė – 3.

******************

2020-06-13 apžieduota / ringed 622: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 596, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 285, V.Jusys – 214, R.Rangienė – 71, L.Karnilavičiūtė – 49, K.Jusienė – 3.

******************

2020-06-12 apžieduota / ringed 1852: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1759, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 59, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 5, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 5,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pempė (Vanellus vanellus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 670, V. Eigirdas – 508, L.Karnilavičiūtė – 387, R.Rangienė – 228, J.Morkūnas – 59.

******************

2020-06-11 apžieduota / ringed 3909: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3894, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 4.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 1977, V.Jusys – 1841, V. Eigirdas – 91.

******************

2020-06-10 apžieduota / ringed 988: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 970, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 616, V.Jusys – 372.

******************

2020-06-09 apžieduota / ringed 328: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 294, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 8, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 7, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 216, R.Rangienė – 104 , V.Eigirdas – 8.

PARIS 3886435 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola)  M 1y+ 09-06-2020 20:40 Minija, Vor., A – 63, Q – 13,0 (V.Eigirdas).

******************

2020-06-08 apžieduota / ringed 529: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 513, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 252, K.Jusienė – 170, R.Rangienė – 107 .

******************

2020-06-07 apžieduota / ringed 212: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 179, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 154, V.Jusys – 55, K.Jusienė – 3.

******************

2020-06-06 apžieduota / ringed 125: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 108, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1,

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 103, V.Jusys – 22.

******************

2020-06-05 apžieduota / ringed 48: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 44, K.Jusienė – 4.

MOSKVA XV04581 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)  M 1y+ 05-06-2020 09:00 Ventės Ragas, Z1 (V.Jusys).

******************

2020-06-04 apžieduota / ringed 44: Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1.

Šikšniukas nykštukas (Pipistellus pipistrellus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 29, K.Jusienė – 15.

******************

2020-06-03 apžieduota / ringed 52: Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 25, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1 .

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 27, K.Jusienė – 12, V.Jusys – 11, V.Eigirdas – 1, J.Morkūnas – 1

******************

2020-06-02 apžieduota / ringed 171: Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) –107, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 14, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 76, J. Morkūnas – 35, R.Rangienė – 35, V.Jusys – 18, K.Jusienė – 7.

******************

2020-06-01 apžieduota / ringed 89: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 17, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 12, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 11, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 9, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 43, V.Eigirdas – 26, K.Jusienė – 20.

******************

Komentarai uždrausti.