VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

LIEPA 2020 / JULY 2020

2020-01-01 – 07-31 sužieduota / ringed 41.553

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-07-01 – 07-31 sužieduota / ringed 5.352

************************

2020-07-31 apžieduota / ringed 7: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 5, V.Jusys – 2.

******************

2020-07-30 apžieduota / ringed 9: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 5, Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) – 4.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas ir komanda – 9.

******************

2020-07-29 apžieduota / ringed 249: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 238, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 165, R.Rangienė – 84

MOSKVA TC35611 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) F 1y 29-07-2020 07:30 Ventės Ragas, z2 A-123, Q-70,0 (V.Jusys).

******************

2020-07-28 apžieduota / ringed 153: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 108, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Mažojo ir didžiojo erelio rėksnio hibridas (Clanga pomarina X Clanga clanga) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 121, R.Rangienė – 31, V. Eigirdas ir komanda 1.

******************

2020-07-27 apžieduota / ringed 152: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 86, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 15, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 8, Tulžys (Alcedo atthis) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Kalninė kielė (Motacilla cinerea) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 86, V.Jusys – 57, K.Jusienė – 9

******************

2020-07-26 apžieduota / ringed 195: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 126, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 12, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 11, Remeza (Remiz pendulinus) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Didžioji antis (Anas platyrhinchos) – 6, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Mažojo ir didžiojo erelio rėksnio hibridas (Clanga pomarina X Clanga clanga) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas ir komanda – 109, V.Jusys – 86.

******************

2020-07-25 apžieduota / ringed 25: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 11, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 15, V.Eigirdas – 10.

******************

2020-07-24 apžieduota / ringed 48: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 36, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Lėlys (Caprimulgus europaeus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 40, R.Rangienė – 7, V.Eigirdas – 1.

******************

2020-07-23 apžieduota / ringed 27: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 19, V.Jusys – 8.

******************

2020-07-22 apžieduota / ringed 11: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 10, V.Jusys – 1.

******************

2020-07-21 apžieduota / ringed 18: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 11, V.Jusys – 7.

VALLETA MALTA 347722 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) F 1y+ 21-07-2020 12:00 Ventės Ragas, Z1 A-69, Q-12,0 (V.Jusys);

******************

2020-07-20 apžieduota / ringed 484: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 432, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 317, K.Jusienė – 159, V. Eigirdas – 8.

******************

2020-07-19 apžieduota / ringed 89: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 15, Remeza (Remiz pendulinus) – 11, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Tulžys (Alcedo atthis) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 1,

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 82, V.Jusys – 6, K.Jusienė – 1.

******************

2020-07-18 apžieduota / ringed 71: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 34, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 48, V.Jusys – 22, K.Jusienė – 1

BRUSSELS 15642780 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) F 1y+ 18-07-2020 06:30 Ventės Ragas, Vor. A-67, Q-12,0 (V. Jusys).

******************

2020-07-17 apžieduota / ringed 93: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 13, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 12, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 8, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Vištvanagis (Accipiter gentilis) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 58, V. Eigirdas – 32, K.Jusienė – 3

******************

2020-07-16 apžieduota / ringed 196: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 85, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 67, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 136, V.Jusys – 50, K.Jusienė – 10

MOSKVA XV04581 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) M 1y+ 16-07-2020 08:00 Ventės Ragas, Vor.(V. Jusys).

MOSKVA TC35909 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) 1y F 16-07-2020 08:00 Ventės Ragas, z2 (V. Eigirdas).

******************

2020-07-15 apžieduota / ringed 211: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 141, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 177, V.Jusys – 23, K.Jusienė – 11.

PARIS 7272909 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola)  M 1y+ 15-07-2020 22:45 Alka, Vor., A – 64, Q – 12,6 (V.Eigirdas).

******************

2020-07-14 apžieduota / ringed 158: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 46, Remeza (Remiz pendulinus) – 26, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 15, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Europinė juodagalvė kiauliukė (Saxicola rubicola) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 144, V.Jusys – 13, K.Jusienė – 1.

******************

2020-07-13 apžieduota / ringed 686: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 605, Remėza (Remiz pendulinus) – 15, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 9, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Karklažvirblis (Passer montanus) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 412, K.Jusienė – 274.

******************

2020-07-12 apžieduota / ringed 632: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 566, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 10, Remėza (Remiz pendulinus) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Didžioji antis (Anas platyrhinchos) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 387, K.Jusienė – 237, R.Rangienė – 6, V. Eigirdas – 2.

******************

2020-07-11 apžieduota / ringed 89: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 78, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 34, V.Jusys – 30, R.Rangienė – 25.

******************

2020-07-10 apžieduota / ringed 89: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 76, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 87, V.Jusys – 2

******************

2020-07-09 apžieduota / ringed 50: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 28, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 8, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 48, V. Eigirdas – 2.

******************

2020-07-08 apžieduota / ringed 45: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 25, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 36, R.Rangienė – 8, V. Eigirdas – 1.

BRUSSELS 15758825 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 08-07-2020 22:00 Šyšgiriai, Vor.(V.Eigirdas).

******************

2020-07-07 apžieduota / ringed 57: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 38, Karklažvirblis (Passer montanus) – 9, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 50, K.Jusienė – 6, R.Rangienė – 1.

******************

2020-07-06 apžieduota / ringed 150: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 128, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 133, K.Jusienė – 14, R.Rangienė – 3.

******************

2020-07-05 apžieduota / ringed 135: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 103, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 9, Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) – 7, Upinis kirlikas – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 98, V.Eigirdas – 19, V.Jusys -15, K.Jusienė – 3.

******************

2020-07-04 apžieduota / ringed 270: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 249, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Didysis apuokas (Bubo bubo) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 185, V.Jusys – 82, V. Eigirdas – 3.

******************

2020-07-03 apžieduota / ringed 323: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 276, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Karklažvirblis (Passer montanus) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Mėlyngurklė (Luscinia svecica) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 126, L.Karnilavičiūtė –119, V.Jusys – 76, R.Rangienė – 1, K.Jusienė – 1

VALLETA MALTA 347722 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) F 1y+ 03-07-2020 07:00 Ventės Ragas, Z1 (V. Eigirdas);

LJUBLJANA SLOVENIJA KV62957 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) M 1y+ 03-07-2020 07:00 Ventės Ragas, Z1 (V. Eigirdas).

************

2020-07-02 apžieduota / ringed 474: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 442, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 259, L.Karnilavičiūtė – 132, V.Jusys – 74, K.Jusienė – 9.

Lenkija, Orandžinis AF4 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 02-07-2020 21:17 Alka ! (V.Eigirdas).

************

2020-07-01 apžieduota / ringed 156: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 106, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 25, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1

Žieduotojai / ringers: L.Karnilavičiūtė – 101, V. Eigirdas – 29, V.Jusys – 21, K.Jusienė – 4, R.Rangienė – 1.

Komentarai uždrausti.