VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

RUGPJŪTIS 2020 / AUGUST 2020

RUGPJŪTIS 2020 / AUGUST 2020

2020-01-01 – 08-31 sužieduota / ringed 46.025

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-08-01 – 08-31 sužieduota / ringed 4.466

******************

2020-08-31 apžieduota / ringed 108: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 25, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 14, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 13, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 7, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 8, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 106, K.Jusienė – 1, V.Jusys – 1.


2020-08-30 apžieduota / ringed 1167: Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1071, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 35, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 11, Juodoji zylė (Parus ater) – 7, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Hibridas – Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) X Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 17, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 680, V.Jusys – 453, V. Eigirdas – 28, P.Sakalauskas – 6.


2020-08-29 apžieduota / ringed 62: Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 47, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 5.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 56, R.Rangienė – 4, V.Jusys – 2.


2020-08-28 apžieduota / ringed 163: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 19, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 14, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 13, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 12, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 10, Juodoji zylė (Parus ater) – 9, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 8, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Mėlyngurklė (Luscinia svecica) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 29, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 126, V.Jusys – 28, P. Sakalauskas – 9.


2020-08-27 apžieduota / ringed 41: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1,  

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 38, V.Jusys – 3.


2020-08-26 apžieduota / ringed 25: Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 22.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 22, R.Rangienė – 3.


2020-08-25 apžieduota / ringed 46: Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 41, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 44, R.Rangienė – 2.


2020-08-24 apžieduota / ringed 42: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 31, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 42.


2020-08-23 apžieduota / ringed 114: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 12, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Remeza (Remiz pendulinus) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 52, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 4, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 114.


2020-08-22 apžieduota / ringed 38: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 35, V.Jusys – 3.


2020-08-21 apžieduota / ringed 117: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 25, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 25, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 23, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Volungė (Oriolus oriolus) -1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 5, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2, Rudasis nakviša (Nyctalus noctula) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 103, V. Eigirdas – 7, V.Jusys – 7.


2020-08-20 apžieduota / ringed 320: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 60, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 49, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 40, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 22, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 20, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 7, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Vištvanagis (Accipiter gentilis) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Sodinis liputis (Certhia brachydactyla) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 71, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 4, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 312, V.Jusys – 8.


2020-08-19 apžieduota / ringed 221: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 76, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 45, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 24, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 17, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 11, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 7, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 218, V. Eigirdas – 3.


2020-08-18 apžieduota / ringed 66: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 25, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 42, V.Jusys – 23, K.Jusienė – 1.


2020-08-17 apžieduota / ringed 100: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 18, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 14, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 11, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 85, V.Jusys – 15.


2020-08-16 apžieduota / ringed 145: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 21, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 18, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 14, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Remeza (Remiz pendulinus) – 7, Tulžys (Alcedo atthis) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 144, V.Jusys – 1.

MOSKVA VC44702 Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) N 1y 16-08-2020 10:30 Ventės Ragas, z1 (V. Eigirdas).

******************

2020-08-15 apžieduota / ringed 175: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 37, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 32, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 12, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 8, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5, Tulžys (Alcedo atthis) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Karklažvirblis (Passer montanus) – 3, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Mėlyngurklė (Luscinia svecica) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Kukutis (Upupa epops) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 165, V.Jusys – 10.

******************

2020-08-14 apžieduota / ringed 99: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 26, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 16, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 15, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 87, V. Eigirdas – 12

******************

2020-08-13 apžieduota / ringed 173: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 27, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 25, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 19, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 10, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 8, Tulžys (Alcedo atthis) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 5, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Remeza (Remiz pendulinus) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Mėlyngurklė (Luscinia svecica) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1,

Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 13, Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 9.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 97, V. Eigirdas – 76.

******************

2020-08-12 apžieduota / ringed 102: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) -23, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 14, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 13, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: L.Karnilavičiūtė – 52, V. Eigirdas – 50.

******************

2020-08-11 apžieduota / ringed 210: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) -112, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 30, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 18, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 14, Tulžys (Alcedo atthis) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 208, R.Rangienė – 2.

******************

2020-08-10 apžieduota / ringed 44: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 8, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 38, V.Jusys – 6.

******************

2020-08-09 apžieduota / ringed 185: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 32, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 26, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 22, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 14, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 11, Remeza (Remiz pendulinus) – 11, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 10, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 9, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Alksninukas (Carduelis spinus) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 153, K.Jusienė – 27, V. Eigirdas – 5.

LITHUANIA VN44420 Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) 1y 09-08-2020 06:30 Z2 Ventės Ragas (V.Jusys)

******************

2020-08-08 apžieduota / ringed 77: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 16, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 12, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 9, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Tulžys (Alcedo atthis) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 66, V.Jusys – 11.

******************

2020-08-07 apžieduota / ringed 119: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 23, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 19, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 12, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Tulžys (Alcedo atthis) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Tikutis (Tringa glareola) – 1, 

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 117, V.Jusys – 2.

******************

2020-08-06 apžieduota / ringed 163: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 34,   Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 26, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 17, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 13, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 12, Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) – 10, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Remeza (Remiz pendulinus) – 6, Gulbė nebylė (Cygnus olor) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 142, V. Eigirdas (J. Morkūnas) – 15, K.Jusienė – 6.

******************

2020-08-05 apžieduota / ringed 136: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 30, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 24, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 21, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 10, Remeza (Remiz pendulinus) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5,  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 132, V.Jusys – 4.

******************

2020-08-04 apžieduota / ringed 24: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 12, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys 24.

******************

2020-08-03 apžieduota / ringed 28: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas  28.

******************

2020-08-02 apžieduota / ringed 95: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 19, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 18, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 12, Remeza (Remiz pendulinus) – 7, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 91, K.Jusienė – 4

******************

2020-08-01 apžieduota / ringed 61: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 9, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 57, K.Jusienė – 4

******************

Komentarai uždrausti.