VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

RUGSĖJIS 2020 / SEPTEMBER 2020

2020-01-01 – 09-19 sužieduota / ringed 52.117

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-09-01 – 09-19 sužieduota / ringed 4.955

******************

2020-09-19 apžieduota / ringed 2191: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1651, Didžioji zylė (Parus major) – 208, Juodoji zylė (Parus ater) – 146, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 75, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 39, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 9, Alksninukas (Carduelis spinus) – 8, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 8, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Bukutis (Sitta europaea europaea) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 13, Mažasis nakviša (Nyctalus leisleri) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė- 631, K.Jusienė – 470, S.Valiūnas – 321, V.Jusys – 283, B. Stukė – 276, A. Raubaitė – 115, V. Eigirdas – 95.

RIGA J259965 Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) N fl 19-09-2020 10:00 Ventės Ragas, Žem A-62, Q-10,2 (R.Rangienė);


2020-09-18 apžieduota / ringed 1889: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1555, Didžioji zylė (Parus major) – 184, Juodoji zylė (Parus ater) – 114, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Bukutis (Sitta europaea europaea) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė- 900, V. Eigirdas – 540, V.Jusys – 449.

MOSKVA XV24051 + KAUNAS ZE66681 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 18-09-2020 09:00 Ventės Ragas, Žem A-65,5, Q-10,8 (R.Rangienė);

HIDDENSEE ZH75077 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 18-09-2020 09:00 Ventės Ragas, Žem A-67, Q-10,5 (R.Rangienė);

BRUSSELS 16332721 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 18-09-2020 09:00 Ventės Ragas, Žem A-65,5, Q-10,8 (V. Eigirdas).

PARIS 8539378 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 18-09-2020 10:00 Ventės Ragas, Žem A-65, Q-10,8 (V. Jusys).


2020-09-17 apžieduota / ringed 196: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 132, Didžioji zylė (Parus major) – 36, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 17, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 110, V.Jusys – 86.

ARNHEM BD82303 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 17-09-2020 09:00 Ventės Ragas, Žem A-69, Q-11,6 (V. Jusys).


2020-09-16 apžieduota / ringed 367: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 192, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 42, Juodoji zylė (Parus ater) – 68, Didžioji zylė (Parus major) – 25, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5, Alksninukas (Carduelis spinus) – 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 14, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 255, V.Jusys – 102, R.Rangienė – 10.


2020-09-15 apžieduota / ringed 636: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 456, Juodoji zylė (Parus ater) – 59, Didžioji zylė (Parus major) – 38, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 2, Gulbė nebylė (Cygnus olor) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Pilkoji meleta (Picus canus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 46, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 246, R.Rangienė – 209, K.Jusienė – 113, V. Eigirdas – 68.

MOSKVA XV19229 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 15-09-2020 09:00 Ventės Ragas, Žem A-69, Q-11,3 (K.Jusienė).


2020-09-14 apžieduota / ringed 68: Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 54, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 3, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2,

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 59, R.Rangienė – 8, V.Jusys – 1.


2020-09-13 apžieduota / ringed 48: Juodoji zylė (Parus ater) – 14, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 5.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 41, V.Jusys – 7.


2020-09-12 apžieduota / ringed 190: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 18, Juodoji zylė (Parus ater) – 9, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 6, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 128, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2, Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 183, V.Jusys – 7.


2020-09-11 apžieduota / ringed 87: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 22, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 20, Juodoji zylė (Parus ater) – 17, Didžioji zylė (Parus major) – 6, Alksninukas (Carduelis spinus) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Bukutis (Sitta europaea europaea) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 61, R.Rangienė – 26


2020-09-10 apžieduota / ringed 24: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ilgasnapė vištelė (Rallus aquaticus) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 19.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 19, R.Rangienė – 3, V.Jusys – 2.


2020-09-09 apžieduota / ringed 28: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 25, V.Jusys – 3.


2020-09-08 apžieduota / ringed 20: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 4.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 20.


2020-09-07 apžieduota / ringed 29: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 5, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 27, V.Jusys – 2.


2020-09-06 apžieduota / ringed 60: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 21, Juodoji zylė (Parus ater) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 31, V.Jusys – 22, V. Eigirdas – 7.


2020-09-05 apžieduota / ringed 30: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 13, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Bukutis (Sitta europaea) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 24, V. Eigirdas – 5, K.Jusienė – 1.


2020-09-04 apžieduota / ringed 20: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 14, A. Raubaitė – 5, R.Rangienė – 1.


2020-09-03 apžieduota / ringed 17: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 7, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 15, V.Jusys – 2


2020-09-02 apžieduota / ringed 64: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 18, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 7, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 54, V. Eigirdas – 9, V.Jusys – 1.


2020-09-01 apžieduota / ringed 128: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 29, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 14, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 14, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 7, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Juodoji zylė (Parus ater) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mėlyngurklė (Luscinia svecica) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 15.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 124, V.Jusys – 4

——-

Komentarai uždrausti.