VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

GEGUŽĖ 2021 / MAY 2021

2021-01-01 – 05-16 sužieduota / ringed 7851

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2021

2021-05-01 – 05-16 sužieduota / ringed 774

******************

2021-05-16 apžieduota / ringed 15: Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys- 5, R.Rangienė -4, K.Jusienė – 3, E.Komar – 2, V. Eigirdas – 1.

———————-

2021-05-15 apžieduota / ringed 62: Dagilis (Carduelis carduelis) – 16, Naminė pelėda (Strix aluco) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava ) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 32, V.Jusys – 29, K.Jusienė – 1.

———————-

2021-05-14 apžieduota / ringed 89: Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 16, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 14, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 8, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava ) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Vakarinė lakštingala (Luscinia megarhynchos) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava thunbergi) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1,

Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 71, K.Jusienė – 9, E.Komar – 5, V.Jusys – 4.

———————-

2021-05-13 apžieduota / ringed 59: Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 27, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 34, K.Jusienė – 9, V. Eigirdas – 6, V.Jusys – 6, E.Komar – 4.

———————-

2021-05-12 apžieduota / ringed 51: Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 18, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 19, V.Jusys – 15, K.Jusienė – 14, E.Komar – 3

———————-

2021-05-11 apžieduota / ringed 53: Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 15, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 13, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 5, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Didžioji antis (Anas platyrhinchos) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 31, K.Jusienė – 22,

———————-

2021-05-10 apžieduota / ringed 54: Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 14, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 13, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1,

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 36, V.Jusys – 18,

———————-

2021-05-09 apžieduota / ringed 17: Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1,

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 9, V.Jusys – 7, K.Jusienė – 1.

———————-

2021-05-08 apžieduota / ringed 16: Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 12, V.Jusys – 3, K.Jusienė – 1.

———————-

2021-05-07 apžieduota / ringed 14: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Startsakalis (Falco columbarius) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 11, K.Jusienė – 2, V.Jusys – 1.

———————-

2021-05-06 apžieduota / ringed 28: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 24, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 28.

———————-

2021-05-05 apžieduota / ringed 36: Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 14, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 28, K.Jusienė – 8.

———————-

2021-05-04 apžieduota / ringed 47: Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 27, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava ) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 19, K.Jusienė – 18, V. Eigirdas – 8, V.Jusys – 2.

———————-

2021-05-03 apžieduota / ringed 50: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 30, Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 9, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava ) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 49, V.Jusys – 1.

———————-

2021-05-02 apžieduota / ringed 94: Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 76, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava ) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 84, V.Jusys – 6, K.Jusienė – 4.

———————-

2021-05-01 apžieduota / ringed 89: Liepsnelė (Erithacus rubeucula) – 54, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla)- 1,

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 51, V.Jusys – 27, K.Jusienė – 10, V. Eigirdas – 1.

———————-

Komentarai uždrausti.