VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

BIRŽELIS 2021 / JUNE 2021

2021-01-01 – 06-11 sužieduota / ringed 9576

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2021

2021-06-01 – 06-11 sužieduota / ringed 1115

******************

2021-06-11 apžieduota / ringed 448: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 434, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 448.

—————–

2021-06-10 apžieduota / ringed 7: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 7.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 7.

—————–

2021-06-09 apžieduota / ringed 152: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 132, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) –13, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1…

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 152.

—————–

2021-06-08 apžieduota / ringed 397: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 386, Geltonoji kielė (Motacilla flava ) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 35.

—————–

2021-06-07 apžieduota / ringed 35: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 32, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 35.

—————–

2021-06-05/06 apžieduota / ringed ????:

Žieduotojai / ringers:

—————–

2021-06-04 apžieduota / ringed 4: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 4…

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 4…

—————–

2021-06-03 apžieduota / ringed 00: ???

Žieduotojai / ringers: ???

—————–

2021-06-02 apžieduota / ringed 37: Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 34, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1…

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 37...

—————–

2021-06-01 apžieduota / ringed 35: Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 26, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1.

Žieduotojai / ringers: Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 26, K.Jusienė – 5, E.Komar – 4.

—————–

Komentarai uždrausti.