VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

BIRŽELIS 2021 / JUNE 2021

2021-01-01 – 06-30 sužieduota / ringed 15861

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2021

2021-06-01 – 06-30 sužieduota / ringed 7400

******************

2021-06-30 apžieduota / ringed 58: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 58.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 58.

—————–

2021-06-29 apžieduota / ringed 161: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 157, Mažasis kiras (Larus minutus) – 3, Rudasis peslys (Milvus milvus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 161.

—————–

2021-06-28 apžieduota / ringed 1129: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1122, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 1129.

—————–

2021-06-27 apžieduota / ringed 439: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 417, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 10, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 439.

—————–

2021-06-26 apžieduota / ringed 79: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 56, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 23.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 79.

—————–

2021-06-25 apžieduota / ringed 594: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 498, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 95, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 594.

—————–

2021-06-24 apžieduota / ringed 648: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 634, Karklažvirblis (Passer montanus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 648.

—————–

2021-06-23 apžieduota / ringed 755: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 740, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 755.

—————–

2021-06-22 apžieduota / ringed 126: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 125, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 126

—————–

2021-06-21 apžieduota / ringed 0: ???

Žieduotojai / ringers:

—————–

2021-06-20 apžieduota / ringed 22: Pilkoji žąsis (Anser anser) – 20, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas ir komanda – 22.

—————–

2021-06-19 apžieduota / ringed 762: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 750, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava ) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) –  1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 762

—————–

2021-06-18 apžieduota / ringed 87: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 87.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 87.

LIETUVA: KAUNAS KA40539 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) 1y 18-06-2021 10:20 Ventės Ragas, Z2; (V. Eigirdas).

—————–

2021-06-17 apžieduota / ringed 8: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 8.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 8.

—————–

2021-06-16 apžieduota / ringed 633: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 613, Didžioji antis (Anas platyrhinchos) – 9, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 633.

—————–

2021-06-15 apžieduota / ringed 466: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 458, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) –1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 466.

—————–

2021-06-14 apžieduota / ringed 64: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 51, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 64.

—————–

2021-06-13 apžieduota / ringed 72: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 66, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Alpinė devynbalsė (Sylvia cantillans) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 72.

—————–

2021-06-12 apžieduota / ringed 182: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 172, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 182.

—————–

2021-06-11 apžieduota / ringed 448: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 434, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 448.

—————–

2021-06-10 apžieduota / ringed 7: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 7.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 7.

—————–

2021-06-09 apžieduota / ringed 152: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 132, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) –13, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1…

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 152.

—————–

2021-06-08 apžieduota / ringed 397: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 386, Geltonoji kielė (Motacilla flava ) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 35.

—————–

2021-06-07 apžieduota / ringed 35: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 32, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 35.

—————–

2021-06-05/06 apžieduota / ringed ????:

Žieduotojai / ringers:

—————–

2021-06-04 apžieduota / ringed 4: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 4…

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 4…

—————–

2021-06-03 apžieduota / ringed 00: ???

Žieduotojai / ringers: ???

—————–

2021-06-02 apžieduota / ringed 37: Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 34, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1…

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 37...

—————–

2021-06-01 apžieduota / ringed 35: Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 26, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1.

Žieduotojai / ringers: Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 26, K.Jusienė – 5, E.Komar – 4.

—————–

Komentarai uždrausti.