VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

LIEPA 2021 / JULY 2021

2021-01-01 – 07-31 sužieduota / ringed 17660

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2021

2021-07-01 – 07-31 sužieduota / ringed 1799

******************

2021-07-31 apžieduota / ringed 9: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 9.


2021-07-30 apžieduota / ringed 5: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 5.


2021-07-29 apžieduota / ringed 586: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 530, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 12, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 10, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 586.


2021-07-27/28 apžieduota / ringed 0: .


2021-07-26 apžieduota / ringed 1: Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 1.


2021-07-25 apžieduota / ringed 0: .


2021-07-24 apžieduota / ringed 4: Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 4.


2021-07-23 apžieduota / ringed 2: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 2.


2021-07-22 apžieduota / ringed 19: Juodasis čiurlys (Apus apus) – 16, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) 3.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 19.


2021-07-21 apžieduota / ringed 24: Juodasis čiurlys (Apus apus) – 24.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 24.


2021-07-18/20 apžieduota / ringed 0: .


2021-07-17 apžieduota / ringed 10: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 7, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 10.


2021-07-13/16 apžieduota / ringed 0: .


2021-07-12 apžieduota / ringed 21: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) 21.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 21.


2021-07-11 apžieduota / ringed 77: Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) – 42, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) 34, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 77.


2021-07-10 apžieduota / ringed 197: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 173, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 13, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 197.


2021-07-09 apžieduota / ringed 12: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina)2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 12.


2021-07-08 apžieduota / ringed 9: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) 8, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 9.


2021-07-07 apžieduota / ringed 0: .

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 0.


2021-07-06 apžieduota / ringed 325: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 254, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 14, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 13, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 325.


2021-07-05 apžieduota / ringed 132: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 105, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) 1, Dagilis (Carduelis carduelis) 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina)1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 132.


2021-07-04 apžieduota / ringed 16: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 13, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 16.


2021-07-03 apžieduota / ringed 22: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 13, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 4, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 22.


2021-07-02 apžieduota / ringed 17: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) 17.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 17.


2021-07-01 apžieduota / ringed 311: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 253, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 9, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Didžioji zylė (Parus major) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 5, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) 3Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus)1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 311.

Komentarai uždrausti.