VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

RUGPJŪTIS 2021 / AUGUST 2021

2021-01-01 – 08-31 sužieduota / ringed 18684

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2021

2021-08-01 – 08-31 sužieduota / ringed 1024

******************

2021-08-31 apžieduota / ringed 102: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 25, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 18, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 15, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 13, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 9, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 102.


2021-08-30 apžieduota / ringed 151: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 60, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 12, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 12, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 6, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, 

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 151.


2021-08-29 apžieduota / ringed 65: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 35, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Tulžys (Alcedo atthis) – 3, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 15, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 65.


2021-08-28 apžieduota / ringed 11: Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Islandinis bėgikas (Calidris canutus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 11.


2021-08-27 apžieduota / ringed 38: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 2, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 38.


2021-08-26 apžieduota / ringed 82: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 15, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 10, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodkrūtis bėgikas (Calidris alpina) 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 82.


2021-08-25 apžieduota / ringed 0: .


2021-08-24 apžieduota / ringed 4: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 5.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 6.


2021-08-23 apžieduota / ringed 35: Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 7, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 6, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 35.


2021-08-22 apžieduota / ringed 4: Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 27, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 8, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1, Branto pelėausis (Myotis brandtii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 39.


2021-08-21 apžieduota / ringed 4: Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1,

Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 6, Branto pelėausis (Myotis brandtii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 8.


2021-08-20 apžieduota / ringed 4: Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 4.


2021-08-19 apžieduota / ringed 8: Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 8.


2021-08-18 apžieduota / ringed 4: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 4.


2021-08-17 apžieduota / ringed 2: Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 2.


2021-08-16 apžieduota / ringed 7: Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 7.


2021-08-15 apžieduota / ringed 16: Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 16.


2021-08-14 apžieduota / ringed 24: Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 9, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1,

Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 4, Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 24.


2021-08-13 apžieduota / ringed 6: Pilkoji varna (Corvus cornix) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 6.


2021-08-12 apžieduota / ringed 0: .


2021-08-11 apžieduota / ringed 52: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 39, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 52.


2021-08-10 apžieduota / ringed 19: Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) –1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 19.


2021-08-09 apžieduota / ringed 0: .


2021-08-08 apžieduota / ringed 23: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 22, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 23.


2021-08-07 apžieduota / ringed 54: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 3, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 54.


2021-08-06 apžieduota / ringed 74: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 28, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 19, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 5, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 74.


2021-08-05 apžieduota / ringed 72: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 17, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 11, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 72.


2021-08-04 apžieduota / ringed 75: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 52, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 75.


2021-08-03 apžieduota / ringed 35: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 14, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 35.


2021-08-02 apžieduota / ringed 18: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 18.


2021-08-01 apžieduota / ringed 2: Mažasis erelis rėksnys X didysis erelis rėksnys (Clanga pomarina X Clanga clanga) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 2.


Komentarai uždrausti.