VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

BALANDIS 2022 / APRIL 2022

2022-01-01 – 04-30 sužieduota / ringed: 3.495

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-04-01 – 04-30 sužieduota / ringed: 941


2022-04-29/30 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-28 apžieduota / ringed 123: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 95, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 123.


2022-04-27 apžieduota / ringed 146: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 124, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 136, S. Eigirdienė – 10.


2022-04-25/26 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-24 apžieduota / ringed 54: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 46, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 49, S. Eigirdienė – 6.


2022-04-23 apžieduota / ringed 121: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 90, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 6, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 121.


2022-04-21/22 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-20 apžieduota / ringed 22: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 22.


2022-04-19 apžieduota / ringed 37: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 12, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 37.


2022-04-17/18 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-16 apžieduota / ringed 55: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 20, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 55.


2022-04-15 apžieduota / ringed 44: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 33, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 43, S. Eigirdienė – 1.


2022-04-13/14 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-12 apžieduota / ringed 49: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Dagilis (Carduelis carduelis) – 6, Svilikėlis (Serinus serinus) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 49.


2022-04-11 apžieduota / ringed 113: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 28, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 12, Alksninukas (Carduelis spinus) – 11, Dagilis (Carduelis carduelis) – 9, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 8, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Svilikas (Coccothraustes coccotrhraustes) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Lygutė (Lullula arborea) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 113.


2022-04-10 apžieduota / ringed 4: Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 4.


2022-04-09 apžieduota / ringed 2: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-04-08 apžieduota / ringed 23: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 20, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 23.


2022-04-07 apžieduota / ringed 30: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 12, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 30, K.Jusienė – 3.


2022-04-06 apžieduota / ringed 18: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 9, V.Jusys – 6, A.Jusytė – 2, K.Jusienė – 1.


2022-04-05 apžieduota / ringed 20: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 8, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccotrhraustes) – 1

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 13, K.Jusienė – 4, U.Kuzminskaitė – 2, A.Jusytė – 1


2022-04-04 apžieduota / ringed 10: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 6, V.Jusys – 2, K.Jusienė – 1, A.Jusytė – 1


2022-04-03 apžieduota / ringed 24: Didžioji zylė (Parus major) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 14, V.Jusys – 4, K.Jusienė – 3, A.Jusytė – 3


2022-04-02 apžieduota / ringed 30: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 25, V.Jusys – 3, K.Jusienė – 1, A.Jusytė – 1


2022-04-01 apžieduota / ringed 13: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 9, K.Jusienė – 2, V.Eigirdas – 2


Komentarai uždrausti.