VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

GEGUŽĖ 2022 / MAY 2022

2022-01-01 – 05-31 sužieduota / ringed: 5.542

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-05-01 – 05-31 sužieduota / ringed: 963


2022-05-31 apžieduota / ringed 15: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 15.


2022-05-30 apžieduota / ringed 11: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 11.


2022-05-28 apžieduota / ringed 49: Didysis baltasis garnys (Ardea alba) – 40, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) – 7, Pilkasis garnys (Ardea cinerea) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 49.


2022-05-28 apžieduota / ringed 2: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-05-27 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-26 apžieduota / ringed 48: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 16, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 48.


2022-05-25 apžieduota / ringed 63: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 27, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 63.


2022-05-23/24 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-22 apžieduota / ringed 19: Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 19.


2022-05-21 apžieduota / ringed 55: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 32, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 14, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 55.


2022-05-20 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-19 apžieduota / ringed 3: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-05-18 apžieduota / ringed 76: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 21, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 20, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, 

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 76.


2022-05-17 apžieduota / ringed 32: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 14, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 32.


2022-05-17 apžieduota / ringed 32: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 14, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 32.


2022-05-11 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-15 apžieduota / ringed 45: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 5, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 45.


2022-05-14 apžieduota / ringed 19: Naminė pelėda (Strix aluco) – 14, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 19.

Prancūzija: PARIS 8627273 Kalninė kielė (Motacilla cinerea) M 1y+ 14-05-2022 10:00 Švėkšna, Šilutės r. Vor. A-85,0; Q-17,7 (V. Eigirdas, E. Komar).


2022-05-13 apžieduota / ringed 69: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 35, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 7, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 69.


2022-05-12 apžieduota / ringed 4: Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 4.


2022-05-11 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-10 apžieduota / ringed 45: Tikutis (Tringa glareola) – 13, Gaidukas (Calidris pugnax) – 9, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 45.

Rusija: MOSKVA KA61574 Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) 1y+ 10-05-2022 10:00 Ventės Ragas Z5 (V.Eigirdas).


2022-05-09 apžieduota / ringed 62: Tikutis (Tringa glareola) – 21, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Gaidukas (Calidris pugnax) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 61, S. Eigirdienė – 1.


2022-05-08 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-07 apžieduota / ringed 59: Tikutis (Tringa glareola) – 19, Dagilis (Carduelis carduelis) – 8, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Vakarinė lakštingala (Luscinia megarhynchos) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 59.

Rusija: MOSKVA KA61574 Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) 1y+ 07-05-2022 13:00 Ventės Ragas Z5 (V.Eigirdas).


2022-05-06 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-06 apžieduota / ringed 52: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 11, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 10, Dagilis (Carduelis carduelis) – 7, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) -1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1,

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 34, V.Jusys – 10, K.Jusienė – 8


2022-05-05 apžieduota / ringed 66: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 33, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 7, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 55, V.Jusys – 6, K.Jusienė – 5


2022-05-04 apžieduota / ringed 31: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 17, V.Jusys – 7, K.Jusienė – 5, A. Jusytė – 2.


2022-05-03 apžieduota / ringed 20: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Mažasis čimčiakas (Carduelis cabaret) – 1

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 9, V.Jusys – 8, K.Jusienė – 3.


2022-05-02 apžieduota / ringed 88: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 41, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 8, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Tikutis (Tringa glareola) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, .

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 63, V.Jusys – 14, K.Jusienė – 11.


2022-05-01 apžieduota / ringed 49: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 18, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Dagilis (Carduelis carduelis) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 33, , V.Jusys – 13, K.Jusienė – 2, A.Jusytė – 1.


Komentarai uždrausti.