VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

LIEPA 2022 / JULY 2022

2022-01-01 – 07-31 sužieduota / ringed: 35.907

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-07-01 – 07-31 sužieduota / ringed: 4 606


2022-07-26/31 apžieduota / ringed 0: .


2022-07-25 apžieduota / ringed 2: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-21/24 apžieduota / ringed 0: .


2022-07-20 apžieduota / ringed 1: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-07-19 apžieduota / ringed 2: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-18 apžieduota / ringed 2: Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-17 apžieduota / ringed 4: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Pelėdikė (Athene noctua) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 4.


2022-07-16 apžieduota / ringed 0: .


2022-07-15 apžieduota / ringed 1: Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-07-14 apžieduota / ringed 37: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 37.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 37.


2022-07-13 apžieduota / ringed 111: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 96, Remeza (Remiz pendulinus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) –2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 111.


2022-07-12 apžieduota / ringed 33: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 30, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 33.


2022-07-11 apžieduota / ringed 2: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-10 apžieduota / ringed 1: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-07-09 apžieduota / ringed 341: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 325, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 341.


2022-07-08 apžieduota / ringed 314: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 275, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 17, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 314.


2022-07-07 apžieduota / ringed 2: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 1, Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-06 apžieduota / ringed 0:


2022-07-05 apžieduota / ringed 230: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 201, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Šarka (Pica pica) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 230.


2022-07-04 apžieduota / ringed 139: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 94, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 17, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 9, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Pelėdikė (Athene noctua) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 139.


2022-07-03 apžieduota / ringed 14: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 14.


2022-07-02 apžieduota / ringed 0:


2022-07-01 apžieduota / ringed 265: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 257, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 265.


Komentarai uždrausti.