VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

LIEPA 2022 / JULY 2022

2022-01-01 – 08-10 sužieduota / ringed: 36.261

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-08-01 – 08-10 sužieduota / ringed: 354


2022-08-10 apžieduota / ringed 83: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 8, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 83.


2022-08-09 apžieduota / ringed 65: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 65.


2022-08-08 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-07 apžieduota / ringed 21: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Pilkasis garnys (Ardea cinerea) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 21.


2022-08-06 apžieduota / ringed 23: Pilkoji varna (Corvus cornix) – 12, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 23.


2022-08-05 apžieduota / ringed 25: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 12, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 25.


2022-08-03/04 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-02 apžieduota / ringed 48: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 48.


2022-08-01 apžieduota / ringed 89: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 48, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 11, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Kukutis (Upupa epops) –1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 89.


Komentarai uždrausti.