VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

LIEPA 2022 / JULY 2022

2022-01-01 – 08-30 sužieduota / ringed: 36.834

Visi VROS sužieduoti paukščiai (paukščių pavadinimus galima pasirinkti ir lietuvių kalba): http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-08-01 – 08-30 sužieduota / ringed: 925


2022-08-30 apžieduota / ringed 78: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 48, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 78.


2022-08-29 apžieduota / ringed 50: Alksninukas (Carduelis spinus) – 33, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 50.


2022-08-27/28 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-26 apžieduota / ringed 133: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 49, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 25, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 17, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 133.

rusija: MOSKVA VC71812 Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) F 1y+ 26-08-2022 21:00 Ventės Ragas Vor (V. Eigirdas).


2022-08-25 apžieduota / ringed 130: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 30, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 21, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 19, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 13, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 5, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 130.

Latvija: RIGA J327109 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) 1y 25-08-2022 09:00 Ventės Ragas Z1 (V. Eigirdas).


2022-08-19/24 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-18 apžieduota / ringed 68: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 13, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 7, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 68.


2022-08-17 apžieduota / ringed 60: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 23, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 11, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 60.


2022-08-15/16 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-14 apžieduota / ringed 40: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 25, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 5, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 40.


2022-08-13 apžieduota / ringed 5: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 4, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 5.


2022-08-12 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-11 apžieduota / ringed 6: Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Balnuotasis kiras (Larus marinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 6.


2022-08-10 apžieduota / ringed 84: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 8, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 84.


2022-08-09 apžieduota / ringed 65: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 65.


2022-08-08 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-07 apžieduota / ringed 21: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Pilkasis garnys (Ardea cinerea) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 21.


2022-08-06 apžieduota / ringed 23: Pilkoji varna (Corvus cornix) – 12, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 23.


2022-08-05 apžieduota / ringed 25: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 12, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 25.


2022-08-03/04 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-02 apžieduota / ringed 48: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 48.


2022-08-01 apžieduota / ringed 89: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 48, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 11, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Kukutis (Upupa epops) –1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 89.


Komentarai uždrausti.