VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

RUGSĖJIS 2022 / SEPTEMBER 2022

2022-01-01 – 09-30 sužieduota / ringed: 45.100

Visi VROS kiekvieną dieną sužieduoti paukščiai (paukščių pavadinimus galima pasirinkti ir lietuvių kalba): http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-09-01 – 09-30 sužieduota / ringed: 8284


2022-09-30 apžieduota / ringed 787: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 229, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 200, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 99, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 77, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 66, Didžioji zylė (Parus major) – 49, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 21, Juodoji zylė (Parus ater) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 15, Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus) – 1, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 770.


2022-09-29 apžieduota / ringed 145: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 113, Didžioji zylė (Parus major) – 26, Juodoji zylė (Parus ater) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 145.


2022-09-28 apžieduota / ringed 13: Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 13.


2022-09-27 apžieduota / ringed 816: Didžioji zylė (Parus major) – 329, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 246, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 162, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 33, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24, Juodoji zylė (Parus ater) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 816.


2022-09-26 apžieduota / ringed 474: Didžioji zylė (Parus major) – 252, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 88, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 71, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 19, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 13, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 8, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Juodoji zylė (Parus ater) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3, Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus) – 1, Vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 474.


2022-09-25 apžieduota / ringed 964: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 477, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 272, Didžioji zylė (Parus major) – 165, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 22, Alksninukas (Carduelis spinus) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Juodoji zylė (Parus ater) – 4, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 964.


2022-09-24 apžieduota / ringed 333: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 181, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 90, Didžioji zylė (Parus major) – 41, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 333.


2022-09-23 apžieduota / ringed 90: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 42, Didžioji zylė (Parus major) – 41, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 90.


2022-09-22 apžieduota / ringed 633: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 323, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 161, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 51, Didžioji zylė (Parus major) – 43, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 40, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 633.


2022-09-21 apžieduota / ringed 271: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 121, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 110, Didžioji zylė (Parus major) – 20, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 271.


2022-09-20 apžieduota / ringed 535: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 245, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 68, Didžioji zylė (Parus major) – 188, Juodoji zylė (Parus ater) – 22, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Naminė pelėda (Strix aluco) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 535.


2022-09-19 apžieduota / ringed 771: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 300, Didžioji zylė (Parus major) – 158, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 136, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 82, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 28, Juodoji zylė (Parus ater) – 21, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 19, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Alksninukas (Carduelis spinus) – 4, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 771.


2022-09-18 apžieduota / ringed 76: Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 74, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 76.


2022-09-17 apžieduota / ringed 52: Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 50, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 41.


2022-09-16 apžieduota / ringed 41: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 32, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 41.


2022-09-15 apžieduota / ringed 71: Alksninukas (Carduelis spinus) – 35, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 15, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 71.


2022-09-14 apžieduota / ringed 34: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 34.


2022-09-13 apžieduota / ringed 61: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 52, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 7, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 61.


2022-09-12 apžieduota / ringed 209: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 168, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 28, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 209.


2022-09-11 apžieduota / ringed 431: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 184, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 89, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 40, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 39, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 22, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 10, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 7, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 431.


2022-09-10 apžieduota / ringed 76: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 33, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 12, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 76.


2022-09-09 apžieduota / ringed 1: Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-09-08 apžieduota / ringed 47: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 36, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 10, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 47.


2022-09-07 apžieduota / ringed 632: Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 461, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 67, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 52, Alksninukas (Carduelis spinus) – 12, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 632.


2022-09-06 apžieduota / ringed 298: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 69, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 50, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 43, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 36, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 36, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 11, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 298.


2022-09-05 apžieduota / ringed 0: .


2022-09-04 apžieduota / ringed 136: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 46, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 26, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 18, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 136.


2022-09-03 apžieduota / ringed 111: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 22, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 20, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 19, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 7, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 111.


2022-09-02 apžieduota / ringed 88: Alksninukas (Carduelis spinus) – 31, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 9, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 88.


2022-09-01 apžieduota / ringed 88: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 19, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 18, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 8, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 88.


Komentarai uždrausti.