VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

SPALIS 2022 / OCTOBER 2022

2022-01-01 – 10-31 sužieduota / ringed: 54 927

Visi VROS kiekvieną dieną sužieduoti paukščiai (paukščių pavadinimus galima pasirinkti ir lietuvių kalba): http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-10-01 – 10-31 sužieduota / ringed: 9 827

2022-10-31 apžieduota / ringed 13: Didžioji zylė (Parus major) – 9, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 13.


2022-10-30 apžieduota / ringed 662: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 346, Didžioji zylė (Parus major) – 229, Juodoji zylė (Parus ater) – 30, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 15, Žaliukė (Carduelis chloris) – 12, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Alksninukas (Carduelis spinus) – 6, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Mažasis apuokas (Asio otus) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 662.


2022-10-29 apžieduota / ringed 335: Didžioji zylė (Parus major) – 222, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 63, Žaliukė (Carduelis chloris) – 20, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 14, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 335.


2022-10-25/28 apžieduota / ringed 0: .


2022-10-24 apžieduota / ringed 84: Juodasis strazdas (Turdus merula) – 21, Didžioji zylė (Parus major) – 18, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 15, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 84.


2022-10-22/23 apžieduota / ringed 0: .


2022-10-21 apžieduota / ringed 250: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 107, Didžioji zylė (Parus major) – 92, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 19, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 6, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 250.


2022-10-20 apžieduota / ringed 352: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 230, Didžioji zylė (Parus major) – 44, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 26, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 19, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 11, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 5, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 352.


022-10-19 apžieduota / ringed 0: .


2022-10-18 apžieduota / ringed 437: Didžioji zylė (Parus major) – 268, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 123, Alksninukas (Carduelis spinus) – 15, Juodoji zylė (Parus ater) – 11, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 9, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 4, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 437.


2022-10-17 apžieduota / ringed 946: Didžioji zylė (Parus major) – 457, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) –307, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 81, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 45, Alksninukas (Carduelis spinus) – 9, Juodoji zylė (Parus ater) – 8, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 8, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Vidutinis margasis genys (dendrocopos medius) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea) – 1, Mažasis čimčiakas (Carduelis cabaret) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 946.


2022-10-16 apžieduota / ringed 337: Didžioji zylė (Parus major) – 151, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 111, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 32, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 26, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 10, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 337.


2022-10-14-15 apžieduota / ringed 0: .


2022-10-13 apžieduota / ringed 247: Didžioji zylė (Parus major) – 97, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 77, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 27, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 14, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 10, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 7, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus europaeus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1, Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 247.


2022-10-12 apžieduota / ringed 920: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 520, Didžioji zylė (Parus major) – 284, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 21, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 20, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 15, Juodoji zylė (Parus ater) – 13, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea) – 3, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 16, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 920.


2022-10-11 apžieduota / ringed 780: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 364, Didžioji zylė (Parus major) – 340, Alksninukas (Carduelis spinus) – 53, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Juodoji zylė (Parus ater) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 780.


2022-10-10 apžieduota / ringed 23: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 14, Didžioji zylė (Parus major) – 8, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 23.


2022-10-09 apžieduota / ringed 764: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 403, Didžioji zylė (Parus major) – 262, Juodoji zylė (Parus ater) – 33, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 14, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 13, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 13, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Alksninukas (Carduelis spinus) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 764.


2022-10-08 apžieduota / ringed 710: Didžioji zylė (Parus major) – 317, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) –229, Juodoji zylė (Parus ater) – 48, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 28, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 25, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 21, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 13, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Alksninukas (Carduelis spinus) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 710.


2022-10-07 apžieduota / ringed 1305: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 794, Didžioji zylė (Parus major) – 320, Juodoji zylė (Parus ater) – 86, Alksninukas (Carduelis spinus) – 69, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 13, Svilikėlis (Serinus serinus) – 8, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1305.


2022-10-06 apžieduota / ringed 52: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 27, Alksninukas (Carduelis spinus) – 11, Didžioji zylė (Parus major) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 52.


2022-10-05 apžieduota / ringed 57: Didžioji zylė (Parus major) – 25, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Alksninukas (Carduelis spinus) – 6, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 57.


2022-10-04 apžieduota / ringed 330: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 225, Didžioji zylė (Parus major) – 59, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 9, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Uolinis kalviukas (Anthus petrosus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 3, Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 330.


2022-10-03 apžieduota / ringed 310: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 236, Didžioji zylė (Parus major) – 50, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 15, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 310.


2022-10-02 apžieduota / ringed 151: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 98, Didžioji zylė (Parus major) – 20, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 13, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 151.


2022-10-01 apžieduota / ringed 762: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 291, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 208, Didžioji zylė (Parus major) – 137, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 37, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 18, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 17, Juodoji zylė (Parus ater) – 15, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 8, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 8, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 762.


Advertisement

Komentarai uždrausti.