VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station


LIEPA 2020 / JULY 2020

2020-01-01 – 07-31 sužieduota / ringed 41.553

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-07-01 – 07-31 sužieduota / ringed 5.352

************************

2020-07-31 apžieduota / ringed 7: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 5, V.Jusys – 2.

******************

2020-07-30 apžieduota / ringed 9: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 5, Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) – 4.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas ir komanda – 9.

******************

2020-07-29 apžieduota / ringed 249: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 238, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 165, R.Rangienė – 84

MOSKVA TC35611 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) F 1y 29-07-2020 07:30 Ventės Ragas, z2 A-123, Q-70,0 (V.Jusys).

******************

2020-07-28 apžieduota / ringed 153: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 108, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Mažojo ir didžiojo erelio rėksnio hibridas (Clanga pomarina X Clanga clanga) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 121, R.Rangienė – 31, V. Eigirdas ir komanda 1.

******************

2020-07-27 apžieduota / ringed 152: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 86, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 15, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 8, Tulžys (Alcedo atthis) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Kalninė kielė (Motacilla cinerea) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 86, V.Jusys – 57, K.Jusienė – 9

******************

2020-07-26 apžieduota / ringed 195: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 126, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 12, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 11, Remeza (Remiz pendulinus) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Didžioji antis (Anas platyrhinchos) – 6, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Mažojo ir didžiojo erelio rėksnio hibridas (Clanga pomarina X Clanga clanga) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas ir komanda – 109, V.Jusys – 86.

******************

2020-07-25 apžieduota / ringed 25: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 11, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 15, V.Eigirdas – 10.

******************

2020-07-24 apžieduota / ringed 48: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 36, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Lėlys (Caprimulgus europaeus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 40, R.Rangienė – 7, V.Eigirdas – 1.

******************

2020-07-23 apžieduota / ringed 27: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 19, V.Jusys – 8.

******************

2020-07-22 apžieduota / ringed 11: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 10, V.Jusys – 1.

******************

2020-07-21 apžieduota / ringed 18: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 11, V.Jusys – 7.

VALLETA MALTA 347722 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) F 1y+ 21-07-2020 12:00 Ventės Ragas, Z1 A-69, Q-12,0 (V.Jusys);

******************

2020-07-20 apžieduota / ringed 484: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 432, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 317, K.Jusienė – 159, V. Eigirdas – 8.

******************

2020-07-19 apžieduota / ringed 89: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 15, Remeza (Remiz pendulinus) – 11, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Tulžys (Alcedo atthis) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 1,

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 82, V.Jusys – 6, K.Jusienė – 1.

******************

2020-07-18 apžieduota / ringed 71: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 34, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 48, V.Jusys – 22, K.Jusienė – 1

BRUSSELS 15642780 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) F 1y+ 18-07-2020 06:30 Ventės Ragas, Vor. A-67, Q-12,0 (V. Jusys).

******************

2020-07-17 apžieduota / ringed 93: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 13, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 12, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 8, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Vištvanagis (Accipiter gentilis) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 58, V. Eigirdas – 32, K.Jusienė – 3

******************

2020-07-16 apžieduota / ringed 196: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 85, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 67, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 136, V.Jusys – 50, K.Jusienė – 10

MOSKVA XV04581 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) M 1y+ 16-07-2020 08:00 Ventės Ragas, Vor.(V. Jusys).

MOSKVA TC35909 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) 1y F 16-07-2020 08:00 Ventės Ragas, z2 (V. Eigirdas).

******************

2020-07-15 apžieduota / ringed 211: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 141, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 177, V.Jusys – 23, K.Jusienė – 11.

PARIS 7272909 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola)  M 1y+ 15-07-2020 22:45 Alka, Vor., A – 64, Q – 12,6 (V.Eigirdas).

******************

2020-07-14 apžieduota / ringed 158: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 46, Remeza (Remiz pendulinus) – 26, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 15, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Tulžys (Alcedo atthis) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Europinė juodagalvė kiauliukė (Saxicola rubicola) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 144, V.Jusys – 13, K.Jusienė – 1.

******************

2020-07-13 apžieduota / ringed 686: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 605, Remėza (Remiz pendulinus) – 15, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 9, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Karklažvirblis (Passer montanus) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 412, K.Jusienė – 274.

******************

2020-07-12 apžieduota / ringed 632: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 566, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 10, Remėza (Remiz pendulinus) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Didžioji antis (Anas platyrhinchos) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 387, K.Jusienė – 237, R.Rangienė – 6, V. Eigirdas – 2.

******************

2020-07-11 apžieduota / ringed 89: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 78, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 34, V.Jusys – 30, R.Rangienė – 25.

******************

2020-07-10 apžieduota / ringed 89: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 76, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 87, V.Jusys – 2

******************

2020-07-09 apžieduota / ringed 50: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 28, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 8, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 48, V. Eigirdas – 2.

******************

2020-07-08 apžieduota / ringed 45: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 25, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 36, R.Rangienė – 8, V. Eigirdas – 1.

BRUSSELS 15758825 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 08-07-2020 22:00 Šyšgiriai, Vor.(V.Eigirdas).

******************

2020-07-07 apžieduota / ringed 57: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 38, Karklažvirblis (Passer montanus) – 9, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 50, K.Jusienė – 6, R.Rangienė – 1.

******************

2020-07-06 apžieduota / ringed 150: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 128, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 133, K.Jusienė – 14, R.Rangienė – 3.

******************

2020-07-05 apžieduota / ringed 135: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 103, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 9, Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) – 7, Upinis kirlikas – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 98, V.Eigirdas – 19, V.Jusys -15, K.Jusienė – 3.

******************

2020-07-04 apžieduota / ringed 270: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 249, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Didysis apuokas (Bubo bubo) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 185, V.Jusys – 82, V. Eigirdas – 3.

******************

2020-07-03 apžieduota / ringed 323: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 276, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Karklažvirblis (Passer montanus) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Mėlyngurklė (Luscinia svecica) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 126, L.Karnilavičiūtė –119, V.Jusys – 76, R.Rangienė – 1, K.Jusienė – 1

VALLETA MALTA 347722 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) F 1y+ 03-07-2020 07:00 Ventės Ragas, Z1 (V. Eigirdas);

LJUBLJANA SLOVENIJA KV62957 Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) M 1y+ 03-07-2020 07:00 Ventės Ragas, Z1 (V. Eigirdas).

************

2020-07-02 apžieduota / ringed 474: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 442, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 259, L.Karnilavičiūtė – 132, V.Jusys – 74, K.Jusienė – 9.

Lenkija, Orandžinis AF4 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola) M 1y+ 02-07-2020 21:17 Alka ! (V.Eigirdas).

************

2020-07-01 apžieduota / ringed 156: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 106, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 25, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1

Žieduotojai / ringers: L.Karnilavičiūtė – 101, V. Eigirdas – 29, V.Jusys – 21, K.Jusienė – 4, R.Rangienė – 1.


BIRŽELIS 2020 / JUNE 2020

2020-01-01 – 06-30 sužieduota / ringed 36.201

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-06-01 – 06-30 sužieduota / ringed 20.979

************************

******************

2020-06-30 apžieduota / ringed 219: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 110, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 76, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 113, V.Jusys – 45, R.Rangienė – 39, L.Karnilavičiūtė – 19, K.Jusienė – 3.

CAPE TOWN 4H58445 Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) M 1y+ 30-06-2020 20:45 Kintų tvenkiniai, Vor., A – 278, G+S – 80,7 (V.Eigirdas).

*********************

2020-06-29 apžieduota / ringed 478: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 420, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 11, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 9, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 9, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 456, V.Jusys – 21, K.Jusienė – 1.

*********************

2020-06-28 apžieduota / ringed 210: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 126, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 190, V.Jusys – 19, K.Jusienė – 1

PARIS 9026442 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola)  M 1y+ 28-06-2020 22:45 Alka, Vor., A – 63, Q – 11,6 (V.Eigirdas).

*********************

2020-06-27 apžieduota / ringed 109: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 80, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: I.Meškinytė – 48, V.Jusys – 46, R.Rangienė – 13, K.jusienė – 2

MOSKVA XV04581 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)  1y+ 27-06-2020 09:00 Ventės Ragas, z3 A-68,5, Q-11,5 (I.Meškinytė).

*********************

2020-06-26 apžieduota / ringed 534: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 501, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 302, V.Jusys – 220, I.Meškinytė – 12.

*********************

2020-06-25 apžieduota / ringed 898: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 845, Karklažvirblis (Passer montanus) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 423, V.Jusys – 342, R.Rangienė – 90, K.Jusienė – 43.

******************

2020-06-24 apžieduota / ringed 1766: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1728, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 836, V.Jusys – 697, R.Rangienė – 222, K.Jusienė – 11.

******************

2020-06-23 apžieduota / ringed 21: Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 7, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 5, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 12, V.Jusys – 7, V.Eigirdas – 2.

******************

2020-06-22 apžieduota / ringed 755: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 634, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 73, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 7, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Šarka (Pica pica) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 378, V.Jusys – 295, V.Eigirdas – 74, K.Jusienė – 8.

******************

2020-06-21 apžieduota / ringed 310: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 275, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 12, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Remeza (Remiz pendulinis) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 138, P.Sakalauskas – 98, V.Jusys – 74.

******************

2020-06-20 apžieduota / ringed 326: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 288, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 8, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 142, P.Sakalauskas – 98, V.Jusys – 82, K.Jusienė – 4.

******************

2020-06-19 apžieduota / ringed 1646: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1628, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 708, R.Rangienė – 638, P.Sakalauskas – 189, K.Jusienė – 111.

******************

2020-06-18 apžieduota / ringed 3461: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3388, Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) – 39, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 15, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Upinis kirlikas – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1326, R.Rangienė – 1168, K.Jusienė – 797, P.Sakalauskas – 113, V. Eigirdas ir komanda – 57.

******************

2020-06-17 apžieduota / ringed 350: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 321, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 10, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) 5, Naminis žvirblis (Passer domesticus) 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Bukutis (Sitta europaea europaea) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) – 1,.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 177, R.Rangienė – 91, V.Jusys – 81, K.Jusienė – 1.

******************

2020-06-16 apžieduota / ringed 258: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 220, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 17, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 2, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Remeza (Remiz pendulinis) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 245, V.Jusys – 12, K.Jusienė – 1.

******************

2020-06-15 apžieduota / ringed 459: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 243, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 169, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 12, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 6, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas ir J.Morkūnas – 262, R.Rangienė – 125, V.Jusys – 69, K.Jusienė – 3.

******************

2020-06-14 apžieduota / ringed 210: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 168, Pilkoji žąsis (Anser anser)18, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 99, V.Jusys – 71, L.Karnilavičiūtė – 19, V. Eigirdas ir komanda – 18, K.Jusienė – 3.

******************

2020-06-13 apžieduota / ringed 622: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 596, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 285, V.Jusys – 214, R.Rangienė – 71, L.Karnilavičiūtė – 49, K.Jusienė – 3.

******************

2020-06-12 apžieduota / ringed 1852: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1759, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 59, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 5, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 5,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Pempė (Vanellus vanellus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 670, V. Eigirdas – 508, L.Karnilavičiūtė – 387, R.Rangienė – 228, J.Morkūnas – 59.

******************

2020-06-11 apžieduota / ringed 3909: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3894, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 4.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 1977, V.Jusys – 1841, V. Eigirdas – 91.

******************

2020-06-10 apžieduota / ringed 988: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 970, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 616, V.Jusys – 372.

******************

2020-06-09 apžieduota / ringed 328: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 294, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 8, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 7, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 216, R.Rangienė – 104 , V.Eigirdas – 8.

PARIS 3886435 Meldinė nendrinukė (Acrocephalus paludicola)  M 1y+ 09-06-2020 20:40 Minija, Vor., A – 63, Q – 13,0 (V.Eigirdas).

******************

2020-06-08 apžieduota / ringed 529: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 513, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 252, K.Jusienė – 170, R.Rangienė – 107 .

******************

2020-06-07 apžieduota / ringed 212: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 179, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 154, V.Jusys – 55, K.Jusienė – 3.

******************

2020-06-06 apžieduota / ringed 125: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 108, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1,

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 103, V.Jusys – 22.

******************

2020-06-05 apžieduota / ringed 48: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 44, K.Jusienė – 4.

MOSKVA XV04581 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)  M 1y+ 05-06-2020 09:00 Ventės Ragas, Z1 (V.Jusys).

******************

2020-06-04 apžieduota / ringed 44: Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1.

Šikšniukas nykštukas (Pipistellus pipistrellus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 29, K.Jusienė – 15.

******************

2020-06-03 apžieduota / ringed 52: Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 25, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1 .

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 27, K.Jusienė – 12, V.Jusys – 11, V.Eigirdas – 1, J.Morkūnas – 1

******************

2020-06-02 apžieduota / ringed 171: Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) –107, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 14, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 76, J. Morkūnas – 35, R.Rangienė – 35, V.Jusys – 18, K.Jusienė – 7.

******************

2020-06-01 apžieduota / ringed 89: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 17, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 12, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 11, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 9, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 43, V.Eigirdas – 26, K.Jusienė – 20.

******************


GEGUŽĖ 2020 / MAY 2020

2020-01-01 – 05-31 sužieduota / ringed 15.224

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-05-01 – 05-31 sužieduota / ringed 2.165

************************

2020-05-31 apžieduota / ringed 86: Didysis baltasis garnys (Egretta alba) – 52, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 5, Pilkasis garnys (Ardea cinerea) – 3, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 55, V.Jusys – 27, K.Jusienė – 4.

******************

2020-05-30 apžieduota / ringed 55: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 21, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2,  Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1,  Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

MOSKVA XV97850 Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla)  M 1y+ 30-05-2020 14:20 Ventės Ragas, Vor   (V.Jusys).

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 33, V.Jusys – 13, K.Jusienė – 5, V.Eigirdas – 4

******************

2020-05-29 apžieduota / ringed 55: Didysis baltasis garnys (Egretta alba) – 33, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2,  Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1,  Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 33, R.Rangienė – 13, V.Jusys – 5, K.Jusienė – 4

******************

2020-05-28 apžieduota / ringed 25  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 4, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2,  Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,  Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Pilkoji varna (Corvus cornix) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 11, K.Jusienė  – 10, V.Eigirdas – 4.

******************

2020-05-27 apžieduota / ringed 52: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 11, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 6, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 4, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Volungė (Oriolus oriolus) – 3, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1,  Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,  Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Pilkoji antis (Anas strepera) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1

KAUNAS  VS38920 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)  1y+ 27-05-2020 11:20 Ventės Ragas, Vor  (V.Jusys).

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 25, K.Jusienė – 16, V.Eigirdas – 11.

******************

2020-05-26 apžieduota / ringed 85 Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 14, Didžioji zylė (parus major) – 11, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 9, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 5 , Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 5,  Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3,  Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3,  Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 47, V.Jusys – 26,   K.Jusienė  – 12

******************

2020-05-25 apžieduota / ringed 65: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 11, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 8, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 7, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis kikilis (Fringill coelebs) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1,  Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1,  Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 36, V.Jusys – 13,  V.Eigirdas – 9, K.Jusienė  – 7

******************

2020-05-24 apžieduota / ringed 64: Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) –10, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 8, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 8, Paprastasis kikilis (Fringill coelebs) – 7,  Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 5, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia cižurruca) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Pilkoji starta (Emberiza calandra) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 28,  L.Karnilavičiūtė – 21, V.Eigirdas – 10, K.Jusienė  – 5

******************

2020-05-23 apžieduota / ringed 64: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 7, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 6, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Paprastasis kikilis (Fringill coelebs) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1,    Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Volungė (Oriolus oriolus) – 1 , Baltakaklė musinukė (Ficedula albicollis) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Sidabrinis kiras (Larus argentatus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

MOSKVA XV97850 Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla)  M 1y+ 23-05-2020 09:00 Ventės Ragas, Vor  A-74 Q-17,2 (L.Karnilavičiūtė).

Žieduotojai / ringers: L.Karnilavičiūtė – 29, K.Jusienė – 25, V.Jusys – 8, V.Eigirdas – 2.

******************

2020-05-22 apžieduota / ringed 49: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Paprastasis kikilis (Fringill coelebs) – 4, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 3, Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2,  Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, karklinė nedrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mėlyngurklė (Luscinia svecica svecica) – 1.

PARIS  8796042 Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) 1y+ 22-05-2020 10:00 Ventės Ragas, Z1 A-68 Q-12,0 (L.Karnilavičiūtė).

Žieduotojai / ringers: L.Karnilavičiūtė – 20, R.Rangienė – 14, K.Jusienė – 10, V.Eigirdas – 3, V.Jusys – 2.

******************

2020-05-21 apžieduota / ringed 50: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 9, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Raiboji  devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1,  Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1,  Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 22, K.Jusienė – 13, V.Eigirdas – 11, V.Jusys – 4

******************

2020-05-20 apžieduota / ringed 101: Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 10, Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 10, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 9, Didžioji zylė (Parus major) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 6, Raiboji  devynbalsė (Sylvia nisoria) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2,  Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 67, V.Jusys – 19, K.Jusienė – 15

******************

2020-05-19 apžieduota / ringed 166: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 33, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 27, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 24, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 15, Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 6, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 6, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Akmenė (Arenaria interpres) – 1, Juodasis čiurlys (Apus apus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 143, K.Jusienė – 14, V.Jusys – 9.

******************

2020-05-18 apžieduota / ringed 37 Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Mažasis čimčiakas (Carduelis cabaret) – 1,

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 18, R.Rangienė – 11, V.Jusys – 8.

******************

2020-05-17 apžieduota / ringed 25 Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) –  1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 24, V.Eigirdas – 1.

******************

2020-05-16 apžieduota / ringed 13: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 7, V.Jusys – 6.

******************

2020-05-15 apžieduota / ringed 100: Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 66, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) –  2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Raiboji  devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 66, V.Jusys – 19, K.Jusienė – 15.

******************

2020-05-14 apžieduota / ringed 87: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 30, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 11, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) -1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 32, V.Eigirdas – 29, V.Jusys – 17, K.Jusienė – 9.

******************

2020-05-13 apžieduota / ringed 53: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 5, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) -3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 36, V.Eigirdas – 9, V.Jusys – 5, K.Jusienė – 3.

******************

2020-05-12 apžieduota / ringed 46: Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Tikutis (Tringa glareola) 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Gaidukas (Philomachus pugnax) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1,  Europinė juodagalvė kiauliukė (Saxicola rubicola) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata)  – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1 .

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 32, K.Jusienė – 11, V.Jusys – 3.

******************

2020-05-11 apžieduota / ringed 63: Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo sinensis) – 32, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 6, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2,  Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Sidabrinis kiras (Larus argentatus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 33, V.Jusys – 19, K.Jusienė – 11.

******************

2020-05-10 apžieduota / ringed 47 Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 12, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4,  Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)  – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe leucorhoa) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 28, K.Jusienė – 18, V.Eigirdas – 1.

******************

2020-05-09 apžieduota / ringed 49 Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 8, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2,  Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus)  – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 34, K.Jusienė – 15

******************

2020-05-08 apžieduota / ringed 32: Žaliukė (Carduelis chloris) –4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Raiboji  devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Gaidukas (Philomachus pugnax) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Tikutis (Tringa glareola) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 20, K.Jusienė – 11, V.Jusys – 1

******************

2020-05-07 apžieduota / ringed 100: Tikutis (Tringa glareola) – 60, Gaidukas (Philomachus pugnax) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava thumbergi) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

OZZANO ITALY  ZN56323 Tikutis (Tringa glareola) N 1y+ 07-05-2020 14:30 Ventės Ragas, Vor A-128 Q-78,0 (V. Eigirdas).

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 97, V.Jusys – 2, K.Jusienė – 1.

******************

2020-05-06 apžieduota / ringed 31: Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 8, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Paprastasis eršėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 23, K.Jusienė – 8.

******************

2020-05-05 apžieduota / ringed 88: Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 17, Tikutis (Tringa glareola) – 10, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Paprastasis  nykštukas (Regulus regulus) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava thumbergi) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1,

PARIS 8584423 Nendrinė starta (Embeiza schoeniclus) M 1y+ 05-05-2020 08:00 Ventės Ragas, Vor A-80 Q-20,5 (V. Jusys).

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 71, K.Jusienė – 17.

******************

2020-05-04 apžieduota / ringed 156: Tikutis (Tringa glareola) – 66, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 10, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 8, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava thumbergi) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Rytinė  lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1,   Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

MATSALU  HK05993 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) F 1y+ 04-05-2020 09:30 Ventės Ragas, Vor A-132 Q-84,4 (V. Eigirdas).

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 136, K.Jusienė – 15, V.Jusys – 5.

******************

2020-05-03 apžieduota / ringed 132: Tikutis (Tringa glareola) – 52, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 11, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 9, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1,  Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava thumbergi) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Gaidukas (Philomachus pugnax) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Pilkoji antis (Anas strepera) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

OZZANO ITALY  ZN67271 Tikutis (Tringa glareola) N 1y+ 03-05-2020 11:45 Ventės Ragas, Vor A-130 Q-72,0 (V. Eigirdas).

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 112, K.Jusienė – 12, V.Jusys – 8.

******************

2020-05-02 apžieduota / ringed 125 Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 24, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 16, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 9, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8,  Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Dagilis (Carduelis carduelis) – 8, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 7, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 60, K.Jusienė – 29, V.Jusys – 23, V.Eigirdas – 13.

******************

2020-05-01 apžieduota / ringed 60: Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 15, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 12, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 11, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3,  Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes)  – 1,  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė  – 31, K.Jusienė – 17, V.Jusys – 12,

******************


BALANDIS 2020 / APRIL 2020

2020-01-01 – 04-30 sužieduota / ringed 13.059

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-04-01 – 04-30 sužieduota / ringed 3.386

************************

2020-04-30 apžieduota / ringed 171: Tikutis (Tringa glareola) – 43, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 25, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 17, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 16, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 9, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 7, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 108, V.Jusys – 31, K.Jusienė – 30

**************

2020-04-29 apžieduota / ringed 114: Tikutis (Tringa glareola) – 25, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 14, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 17, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Geltonoji kielė (Motacilla flava thumbergi) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Žaliukė (carduelis chloris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 71, K.Jusienė – 30, V.Jusys – 13,

**************

2020-04-28 apžieduota / ringed 109: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 29, Tikutis (Tringa glareola) – 20, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 17, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 10, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 45, V.Eigirdas – 27, V.Jusys – 21, K.Jusienė – 16.

**************

2020-04-27 apžieduota / ringed 99: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 29, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 11, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 9, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 9, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 6, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris)  – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 55, V.Jusys – 24, K.Jusienė – 12, V.Eigirdas – 8.

**************

2020-04-26 apžieduota / ringed 78 Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 11, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 58, K.Jusienė – 11, V.Jusys – 8, R.Rangienė – 1

**************

2020-04-25 apžieduota / ringed 124: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 42, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 20, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 14, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 5, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Krantinis tilvikas (Actitis hypoleucos) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava thumbergi) – 1, 

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 71, K.Jusienė – 36, V.Jusys – 17.

**************

2020-04-24 apžieduota / ringed 123: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 65, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 12, Dagilis (Carduelis carduelis) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris)  – 1,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 58, R.Rangienė – 48, V.Eigirdas – 13, K.Jusienė – 4.

**************

2020-04-23 apžieduota / ringed 273: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 221, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 5, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris)  – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Didysis baltasis garnys (Egretta alba) – 1.

BRUSSELS 15967775 Liepsnelė (Erithacus rubecula) 2y 23-04-2020 09:00 Ventės Ragas Vor.  A-71, Q-16,4 (R.Rangienė);

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 145, K.Jusienė – 94, V.Jusys – 31,V.Eigirdas – 3.

**************

2020-04-22 apžieduota / ringed 496: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 396, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 21, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 18, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 8, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 7, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 6, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Svilikas (Coccothraustes coccotraustes) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris)  – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2,  Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1,  Didžioji zylė (Parus major) – 1,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1,   Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Margasparnė musinukė (Fidedula hypoleuca) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Didysis baltasis garnys (Egretta alba) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 277, K.Jusienė – 207, R.Rangienė – 8, V.Eigirdas – 4.

**************

2020-04-21 apžieduota / ringed 156: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 81, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 13, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Perkūno oželis (Gallinago gallinago) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 5, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Oželis nykštukas (Lymnocryptes minimus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2,  Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Rudagalvė kryklė (Anas crecca) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, 

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 100, K.Jusienė – 38, V.Eigirdas – 14, R.Rangienė – 4.

**************

2020-04-20 apžieduota / ringed 62: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 16, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 8, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1,  Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 33, K.Jusienė – 20, V.Jusys – 4, V.Eigirdas – 5.

MOSKVA XJ17625 Liepsnelė (Erithacus rubecula) 2y 20-04-2020 10:00 Ventės Ragas Vor.  A-74, Q-18,0 (R.Rangienė);

**************

2020-04-19 apžieduota / ringed 39: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca)  – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1, Oželis nykštukas (Lymnocryptes minimus) – 1, Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) – 1, Perkūno oželis (Gallinago gallinago) – 1. 

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 16, V.Eigirdas – 14, K.Jusienė – 6, V.Jusys – 3,

STOCKHOLM TV2283 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) F 2y 19-04-2020 07:30 Ventės Ragas Vor. (V.Jusys);

**************

2020-04-18 apžieduota / ringed 76: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 23, Žaliukė (Carduelis chloris) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Oželis nykštukas (Lymnocryptes minimus) – 2, Paprastasis kūltupis (Oenanthe oenanthe) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 1, 

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 37, V.Jusys – 24, K.Jusienė – 8, R.Rangienė – 7.

STOCKHOLM TV2283 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) F 2y 18-04-2020 09:50 Ventės Ragas Vor.  A-53, Q-6,2 (V.Jusys);

**************

2020-04-17 apžieduota / ringed 76: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Žaliukė (Carduelis chloris) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 1, Šarka (Pica pica) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Pilkoji meleta (Picus canus) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 23, V.Eigirdas – 22, R.Rangienė – 16, V.Jusys – 15.

MOSKVA XJ17625 Liepsnelė (Erithacus rubecula) 2y+ 17-04-2020 06:10 Ventės Ragas Vor.  A-75, Q-18,1 (V.Jusys);

**************

2020-04-16 apžieduota / ringed 59: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Svilikėlis (Serinus serinus) – 6, Alksninukas (Carduelis spinus) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 27, K.Jusienė – 15, V.Eigirdas – 12, V.Jusys – 5.

**************

2020-04-15 apžieduota / ringed 44: Alksninukas (Carduelis spinus) – 25, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 29, K.Jusienė – 12, V.Jusys – 3.

**************

2020-04-14 apžieduota / ringed 75: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 38, Žaliukė (Carduelis chloris) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1,  Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 35, R.Rangienė – 22, K.Jusienė – 18.

**************

2020-04-13 apžieduota / ringed 166: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 76, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 19, Svilikėlis (Serinus serinus) – 12, Dagilis (Carduelis carduelis) – 12, Alksninukas (Carduelis spinus) – 11, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 8, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Žaliukė (Carduelis chloris) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 74, K.Jusienė – 48, V.Jusys – 32, R.Rangienė – 12.

**************

2020-04-12 apžieduota / ringed 47: Svilikėlis (Serinus serinus) – 10, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs)  – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla)  -1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 27, K.Jusienė – 11, V.Jusys – 6, V.Eigirdas – 3.

**************

2020-04-11 apžieduota / ringed 84: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 42, Žaliukė (Carduelis chloris) – 7, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4,  Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 30, R.Rangienė – 24, V.Jusys – 16, K.Jusienė – 14,

**************

2020-04-10 apžieduota / ringed 140: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 54, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 25, Žaliukė (Carduelis chloris) – 9, Dagilis (Carduelis carduelis) – 8, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 45, K.Jusienė – 40, V.Eigirdas – 37, R.Rangienė – 18

**************

2020-04-09 apžieduota / ringed 134: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 65, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 18, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 8, Svilikėlis (Serinus serinus) – 8, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2,  Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Pilkoji varna (Corvus cornix) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 50, V.Jusys – 43, V.Eigirdas – 25, R.Rangienė – 13, S.Eigirdienė – 3.

**************

2020-04-08 apžieduota / ringed 115: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 27, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 21, Žaliukė (Carduelis chloris) – 14, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Dagilis (Carduelis carduelis) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 5, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybia) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,  Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 34, R.Rangienė – 33, V.Eigirdas – 29, K.Jusienė – 19.

**************

2020-04-07 apžieduota / ringed 101: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 27, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 25, Žaliukė (Carduelis chloris) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybia) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2,  Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1, Bukutis (Sitta europaea caesia) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 37, K.Jusienė – 32, V.Eigirdas – 17, V.Jusys – 15.

**************

2020-04-06 apžieduota / ringed 141: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 51, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 28, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Juodoji zylė (Parus ater) – 6, Žaliukė (Carduelis chloris) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybia) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2,  Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 55, K.Jusienė – 51, V.Eigirdas – 25, R.Rangienė – 10.

**************

2020-04-05 apžieduota / ringed 114: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 29, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 19, Žaliukė (Carduelis chloris) – 13, Dagilis (Carduelis carduelis) – 9, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 9, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybia) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 36, K.Jusienė – 35, V.Jusys – 29, R.Rangienė – 14.

**************

2020-04-04 apžieduota / ringed 94: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 32, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 12, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Pilkoji varna (Corvus cornix) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 32, V.Eigirdas – 26, V.Jusys – 20, K.Jusienė – 16.

**************

2020-04-03 apžieduota / ringed 13: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 7, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1 .

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 8, K.Jusienė – 3, V.Jusys – 2.

**************

2020-04-02 apžieduota / ringed 30: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 25, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Kranklys (Corvus corax) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 18, V.Jusys – 8, R.Rangienė – 3, V.Eigirdas – 1.

**************

2020-04-01 apžieduota / ringed 33: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 20, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 15, V.Jusys – 10, R.Rangienė – 8

**************


KOVAS 2020 / MARCH 2020

2020-01-01 – 03-31 sužieduota / ringed 9668

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-03-01 – 03-31 sužieduota / ringed 9431

*************************

2020-03-31 apžieduota / ringed 52: Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 13, Žaliukė (Carduelis chloris) – 7, Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) – 5, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 2,   Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1,  Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 18, V.Jusys – 16, R.Rangienė – 13, V.Eigirdas – 5.

**************

2020-03-30 apžieduota / ringed 34: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 12, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 12, R.Rangienė – 11, K.Jusienė – 11.

**************

2020-03-29 apžieduota / ringed 39: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 11, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 25, K.Jusienė – 14.

**************

2020-03-28 apžieduota / ringed 95: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 14, Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) – 13, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 8, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 6, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 4, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1,  Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodagalė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 48, K.Jusienė – 29, V.Eigirdas, S.Eigirdienė – 14, R.Rangienė – 4.

**************

2020-03-27 apžieduota / ringed 73: Žaliukė (Carduelis chloris) – 14, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 12, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 8, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Alksninukas (Carduelis spinus) – 4, Juodoji zylė (Parus ater) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collyita) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 25, K.Jusienė – 17, V.Jusys – 17, V.Eigirdas – 14, S.Eigirdienė – 1.

GDANSK K2V8881 Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) M 2y+ 27-03-2020 18:00 Ventės Ragas Vor.  (V.Jusys);

**************

2020-03-26 apžieduota / ringed 39: Juodasis strazdas (Turdus merula) – 6, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 20, V.Jusys – 12, K.Jusienė – 7.

**************

2020-03-25 apžieduota / ringed 47: Alksninukas (Carduelis spinus) – 7,  Juodasis strazdas (Turdus merula) – 6, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 6, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1,  Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Jūrinis kirlikas (Charadrius hiaticula) – 1, Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) – 1, Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 25, K.Jusienė – 14, R.Rangienė – 5, V.Eigirdas – 3.

**************

2020-03-24 apžieduota / ringed 21: Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Jūrinis kirlikas (Charadrius hiaticula) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 10, V.Jusys – 6, V.Eigirdas – 3, K.Jusienė – 2.

**************

2020-03-23 apžieduota / ringed 44: Alksninukas (Carduelis spinus) – 20, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1,  Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1,

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 22, V.Jusys – 17, K.Jusienė – 5.

**************

2020-03-22 apžieduota / ringed 172: Alksninukas (Carduelis spinus) – 141, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 91, V.Jusys – 67, K.Jusienė – 14.

**************

2020-03-21 apžieduota / ringed 188: Alksninukas (Carduelis spinus) – 153, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 12, Didžioji zylė (Parus major) – 9, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1,  Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis erškėtžvrblis (Prunella modularis) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Mažasis apuokas (Asio otus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 91, K.Jusienė – 67, R.Rangienė – 30.

**************

2020-03-20 apžieduota / ringed 879: Alksninukas (Carduelis spinus) – 783, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 21, Žaliukė (Carduelis chloris) – 15, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 14,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Didžioji zylė (Parus major) – 8, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 4, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 506, K.Jusienė – 249, R.Rangienė – 73, V.Eigirdas – 51.

MOSKVA XV23529 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 2y+ 20-03-2020 17:00 Ventės Ragas vor.  (R.Rangienė);

**************

2020-03-19 apžieduota / ringed 1122: Alksninukas (Carduelis spinus) – 1024, Didžioji zylė (Parus major) – 18, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 18, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 17,  Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 9, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 6, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Paprastasis erškėtžvrblis (Prunella modularis) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Kovas (Corvus frugilegus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collyita) – 1, Kuosa (Corvus monedula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 513, R.Rangienė – 369, K.Jusienė – 228, V.Eigirdas – 12.

HELSINKI 748594H Alksninukas  (Carduelis spinus) F 2y+ 19-03-2020 11:00 Ventės Ragas Žem.  A-72, Q-12,7 (V.Jusys);

BRUSSELS 60V77514 Didžioji zylė (Parus major) M 2y+ 19-03-2020 10:00 Ventės Ragas vor.  A-81, Q-18,2 (K.Jusienė);

**************

2020-03-18 apžieduota / ringed 888: Alksninukas (Carduelis spinus) – 736, Didžioji zylė (Parus major) – 52, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 47, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 17,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 12, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 8, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3,  Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2,  Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 1, Smailiauodegė antis (Anas acuta) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 452, R.Rangienė – 309, K.Jusienė – 112, V.Eigirdas – 15.

HELSINKI HB60933 Alksninukas  (Carduelis spinus) M 2y 18-03-2020 14:00 Ventės Ragas Žem.  A-72, Q-12,3 (V.Jusys);

**************

2020-03-17 apžieduota / ringed 523: Alksninukas (Carduelis spinus) – 270, Didžioji zylė (Parus major) – 160, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 49, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 14, Žaliukė (Carduelis chloris) – 10,   Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis kiras (Larus canus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 235, K.Jusienė – 201, R.Rangienė – 86, V.Eigirdas – 1.

ARNHEM BJ38894 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 2y+ 17-03-2020 07:00 Ventės Ragas vor.  A-65, Q-11,4 (R.Rangienė);

GDANSK K4V8248 Didžioji zylė (Parus major) F 2y+ 17-03-2020 15:20 Ventės Ragas vor.  A-73, Q-15,5 (K.Jusienė):

**************

2020-03-16 apžieduota / ringed 89: Alksninukas (Carduelis spinus) – 53, Didžioji zylė (Parus major) – 13, Žaliukė (Carduelis chloris) – 6, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 47, K.Jusienė – 30, R.Rangienė – 12,

**************

2020-03-15 apžieduota / ringed 167: Alksninukas (Carduelis spinus) – 128, Didžioji zylė (Parus major) – 18, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 117, R.Rangienė – 42, K.Jusienė – 8.

**************

2020-03-14 apžieduota / ringed 341: Alksninukas (Carduelis spinus) – 275, Didžioji zylė (Parus major) – 33, Žaliukė (Carduelis chloris) – 11, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 9, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 3,  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 194, K.Jusienė – 112, R.Rangienė – 35.

**************

2020-03-13 apžieduota / ringed 156: Alksninukas (Carduelis spinus) – 96, Didžioji zylė (Parus major) – 40, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 14, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes)  – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 52, V.Eigirdas – 50, R.Rangienė – 29, K.Jusienė – 25.

**************

2020-03-12 apžieduota / ringed 322: Alksninukas (Carduelis spinus) – 290, Didžioji zylė (Parus major) – 19, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 9, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 174, V.Jusys – 120, K.Jusienė – 15, R.Rangienė – 13

**************

2020-03-11 apžieduota / ringed 1039:   Alksninukas (Carduelis spinus) – 897, Didžioji zylė (Parus major) – 132, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 372, V.Eigirdas – 288, R.Rangienė – 204, K.Jusienė – 175

**************

2020-03-10 apžieduota / ringed 817  Alksninukas (Carduelis spinus) – 631, Didžioji zylė (Parus major) – 153, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 17, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 8,  Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1,

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 375, K.Jusienė – 248, R.Rangienė – 194

KAUNAS XX57810 Alksninukas (Carduelis spinus) F 1y+ 10-03-2020 09:40 Ventės Ragas vor.  (K.Jusienė)

HELGOLAND 81978461 Didžioji zylė (Parus major) M 2y 10-03-2020 12:50 Ventės Ragas vor.  A-75, Q-17,5 (V.Jusys)

**************

2020-03-09 apžieduota / ringed 63 Didžioji zylė (Parus major) – 29, Alksninukas (Carduelis spinus) – 16, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) -2, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Kurapka (Perdix perdix) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 31, K.Jusienė – 16, R.Rangienė – 10, V.Eigirdas – 6.

**************

2020-03-08 apžieduota / ringed 177: Alksninukas (Carduelis spinus) – 87, Didžioji zylė (Parus major) – 78, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 98, K.Jusienė – 44, R.Rangienė – 30, V.Eigirdas – 3, A.Raubaitė – 2.

MOSKVA XJ16629 Didžioji zylė (Parus major) M 2y+ 08-03-2020 09:20 Ventės Ragas vor. A-78, Q-18,1 (V.Jusys)

**************

2020-03-07 apžieduota / ringed 18: Alksninukas (Carduelis spinus) – 13,  Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) -1, 

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 11, R.Rangienė – 6, K.Jusienė – 1,

**************

2020-03-06 apžieduota / ringed 1400: Alksninukas (Carduelis spinus) – 1369,  Didžioji zylė (Parus major) – 16, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 666, K.Jusienė – 427, R.Rangienė – 307.

**************

2020-03-05 apžieduota / ringed 94: Alksninukas (Carduelis spinus) – 82,  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1,Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collyita) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 71, K.Jusienė – 15, R.Rangienė – 8

**************

2020-03-04 apžieduota / ringed 135: Alksninukas (Carduelis spinus) – 130, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 112, K.Jusienė – 21, R.Rangienė – 2

**************

2020-03-03 apžieduota / ringed 81: Alksninukas (Carduelis spinus) – 57, Didžioji zylė (Parus major) – 20, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys 30, K.Jusienė – 27, R.Rangienė – 24

GDANSK K8Z2854 Didžioji zylė (Parus major) M 2y 03-03-2020 14:20 Ventės Ragas vor. A-77, Q-17,7 (K.Jusienė)

**************

2020-03-02 apžieduota / ringed 196: Alksninukas (Carduelis spinus) – 173, Didžioji zylė (Parus major) – 9, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2,  Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 115, K.Jusienė – 54, R.Rangienė – 27,

**************

2020-03-01 apžieduota / ringed 124: Alksninukas (Carduelis spinus) – 120, Laukys (Fulica atra) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 101, K.Jusienė – 15, V.Eigirdas – 5, R.Rangienė – 3


VASARIS 2020 / FEBRUARY 2020

2020-01-01 – 02-29 sužieduota / ringed 237

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

2020-02-01 – 02-29 sužieduota / ringed 108

*************************

2020-02-29 apžieduota / ringed 18: Alksninukas (Carduelis spinus) – 7, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 6, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 7, V.Jusys – 7, R.Rangienė – 3, K.Jusienė – 1

**********************

2020-02-28 apžieduota / ringed 3: Alksninukas (Carduelis spinus) – 3

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 3

**********************

2020-02-27 apžieduota / ringed 0:

Žieduotojai / ringers:

**********************

2020-02-26 apžieduota / ringed 5: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 3, K.Jusienė  – 2

**********************

2020-02-25 apžieduota / ringed 4: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 2, V.Jusys – 2

**********************

2020-02-24 apžieduota / ringed 2: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 2

**********************

2020-02-22 – 23 apžieduota / ringed 0:

Žieduotojai / ringers:

**********************

2020-02-21 apžieduota / ringed 4: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 3, V.Jusys – 1

**********************

2020-02-20 apžieduota / ringed 3: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 2, V.Jusys – 1

**********************

2020-02-19 apžieduota / ringed 1: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 1

**********************

2020-02-17  – 18 apžieduota / ringed 0:

Žieduotojai / ringers:

**********************

2020-02-16 apžieduota / ringed 2: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1, Laukys (Fulica atra) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1, V.Eigirdas – 1.

**********************

2020-02-15 apžieduota / ringed 2: Paprastasis kiras (Larus canus) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.

Žieduotojai / ringers: Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 2.

**********************

2020-02-14 apžieduota / ringed 1: Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Žieduotojai / ringers: Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 1.

**********************

2020-02-13 apžieduota / ringed 1: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1

**********************

2020-02-12 apžieduota / ringed 0:

Žieduotojai / ringers:

**********************

2020-02-11 apžieduota / ringed 9: Sidabrinis kiras (Larus argentatus) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Balnotasis kiras (Larus marinus) – 1, Paprastasis kiras (Larus canus) – 1. 

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 7, V.Jusys – 1, K.Jusienė – 1.

**********************

2020-02-10 apžieduota / ringed 6: Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1, Ddžioji zylė (parus major) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 3, R.Rngienė – 2, K.Jusienė – 1.

**********************

2020-02-09 apžieduota / ringed 21:  Alksninukas (Carduelis spinus) – 9, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 8, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1,  Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs)  – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 10, V.Jusys – 7, K.Jusienė – 4.

**********************

2020-02-08 apžieduota / ringed 1:  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1.

**********************

2020-02-07 apžieduota / ringed 10: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 4, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 8, K.Jusienė – 2.

**********************

2020-02-06 apžieduota / ringed 0:

Žieduotojai / ringers:

**********************

2020-02-05 apžieduota / ringed 6: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 2, Juodaglvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 3, K.Jusienė – 1, V.Jusys – 1, R.Rangienė – 1.

**********************

2020-02-04 apžieduota / ringed 2: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 2.

**********************

2020-02-03 apžieduota / ringed 3: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 3.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 3.

**********************

2020-02-02 apžieduota / ringed 3: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 3.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 2, K.Jusienė – 1.

**********************

2020-02-01 apžieduota / ringed 1: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1.

**********************


SAUSIS 2020 / JANUARY 2020

2020-01-01 – 01-31 sužieduota / ringed 129

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2020

*************************

2020-01-31 apžieduota / ringed 2: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 1, V.Jusys – 1.

**********************

2020-01-30 apžieduota / ringed 2: Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 2.

**********************

2020-01-29 apžieduota / ringed 7: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 4, Juodaglvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 3.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 4, V.Jusys – 2, K.Jusienė – 1.

**********************

2020-01-28 apžieduota / ringed 1: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 1.

**********************

2020-01-27 apžieduota / ringed 4: Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 2, R.Rangienė – 1, K.Jusienė – 1.

**********************

2020-01-26 apžieduota / ringed 5: Alksninukas (Carduelis spinus) – 5.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 5.

**********************

2020-01-25 apžieduota / ringed 1: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 1.

**********************

2020-01-24 apžieduota / ringed 0:

Žieduotojai / ringers:

**********************

2020-01-23 apžieduota / ringed 8: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 5, K.Jusienė – 2, V.Jusys – 1.

**********************

2020-01-22 apžieduota / ringed 8: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 3, V.Jusys – 3, V. Eigirdas – 2.

**********************

2020-01-21 apžieduota / ringed 7: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 7.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 3, K.Jusienė – 2, V.Jusys – 2.

**********************

2020-01-20 apžieduota / ringed 4: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 3, R.Rangienė – 1.

**********************

2020-01-19 apžieduota / ringed 1: Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 1.

**********************

2020-01-18 apžieduota / ringed 5: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 3, K.Jusienė – 1, V.Jusys – 1.

**********************

2020-01-17 apžieduota / ringed 9: Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 5, V. Eigirdas – 4.

**********************

2020-01-16 apžieduota / ringed 5: Didžioji zylė (Parus major) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 4, V. Eigirdas – 1.

**********************

2020-01-15 apžieduota / ringed 4: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 3, R.Rangienė – 1.

**********************

2020-01-14 apžieduota / ringed 5: Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 2, V. Eigirdas – 2, K.Jusienė – 1.

**********************

2020-01-13 apžieduota / ringed 17: Didžioji zylė (Parus major) – 12, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 9, R.Rangienė – 5, V. Eigirdas – 2, V.Jusys – 1.

**********************

2020-01-12 apžieduota / ringed 0:

Žieduotojai / ringers:

**********************

2020-01-11 apžieduota / ringed 4: Didžioji zylė (Parus major) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 4.

**********************

2020-01-10 apžieduota / ringed 0:

Žieduotojai / ringers:

**********************

2020-01-09 apžieduota / ringed 8: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 5, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 7, V.Jusys – 1.

**********************

2020-01-08 apžieduota / ringed 3: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 2, K. Jusienė – 1.

**********************

2020-01-07 apžieduota / ringed 1: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1.

**********************

2020-01-06 apžieduota / ringed 1: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: K. Jusienė – 1.

**********************

2020-01-05 apžieduota / ringed 5: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 2, V. Eigirdas – 2, K. Jusienė – 1.

**********************

2020-01-04 apžieduota / ringed 8: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 6, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2.

Žieduotojai / ringers: R. Rangienė – 4, V. Eigirdas – 3, K. Jusienė – 1.

**********************

2020-01-03 apžieduota / ringed 1: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1.

Žieduotojai / ringers: K. Jusienė  – 1.

**********************

2020-01-02 apžieduota / ringed 1: Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R. Rangienė – 1.

**********************

2020-01-01 apžieduota / ringed 2: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai / ringers: R. Rangienė – 1, V. Jusys – 1.


GRUODIS 2019 / DECEMBER 2019

2019-01-01 – 12-31 sužieduota / ringed 129.037

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2019

2019-12-01 – 12-31 sužieduota / ringed 937

*************************

2019-12-31 apžieduota / ringed 0

Žieduotojai / ringers:

***************

2019-12-30 apžieduota / ringed 6: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 3, R.Rangienė – 2, V.Jusys – 1.

***************

2019-12-29 apžieduota / ringed 4: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 3, K.Jusienė – 1.

***************

2019-12-28 apžieduota / ringed 9: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 5, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 8, K.Jusienė – 1.

***************

2019-12-27 apžieduota / ringed 10: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 8, R.Rangienė 1, K.Jusienė – 1.

***************

2019-12-26 apžieduota / ringed 26: Alksninukas (Carduelis spinus) – 13, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 6, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 14, K.Jusienė – 8, V.Jusys – 4.

***************

2019-12-25 apžieduota / ringed 51: Alksninukas (Carduelis spinus) – 48, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė –  27, V.Jusys – 24.

***************

2019-12-24 apžieduota / ringed 9: Alksninukas (Carduelis spinus) – 8, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 9.

***************

2019-12-23 apžieduota / ringed 2: Didžioji zylė (Parus major) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 2.

***************

2019-12-22 apžieduota / ringed 13: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 9, K.Jusienė – 2, V.Jusys – 2.

***************

2019-12-21 apžieduota / ringed 18: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 7, Žaliukė (Carduelis chloris) – 7, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 7, K.Jusienė – 5, R.Rangienė – 5, V.Jusys – 1.

***************

2019-12-20 apžieduota / ringed 16: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 6, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 9, V.Jusys – 4, R.Rangienė – 3.

***************

2019-12-19 apžieduota / ringed 18: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 7, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 12, K.Jusienė – 3, V.Jusys – 3.

***************

2019-12-18 apžieduota / ringed 4: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2.

Žieduotojai / ringers:  K.Jusienė – 2, R.Rangienė – 1, V.Jusys – 1.

***************

2019-12-17 apžieduota / ringed 14: Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 7, K.Jusienė – 4, R.Rangienė – 2, V.Jusys – 1.

***************

2019-12-16 apžieduota / ringed 5: Didžioji zylė (Parus major) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 3, K.Jusienė – 2.

***************

2019-12-15 apžieduota / ringed 10: Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 6, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Vandeninis strazdas (Cinclus cinclus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas, A. Petraška – 7, R.Rangienė – 2, K.Jusienė – 1.

***************

2019-12-14 apžieduota / ringed 14: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 9, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 7, V.Jusys – 6, R.Rangienė – 1.

***************

2019-12-13 apžieduota / ringed 12: Didžioji zylė (Parus major) – 5, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 4, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 3.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 5, K.Jusienė – 5, V.Jusys – 2.

***************

2019-12-12 apžieduota / ringed 19: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 13, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 12, V.Jusys – 4. R.Rangienė – 3.

***************

2019-12-11 apžieduota / ringed 10: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 6, Didžioji zylė (Parus major) – 4.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 7, V.Jusys – 3.

***************

2019-12-10 apžieduota / ringed 39: Laukys (Fulica atra) – 24, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 7, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 35, R.Rangienė – 2, K.Jusienė – 2.

***************

2019-12-09 apžieduota / ringed 191: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 187, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 154, R.Rangienė – 35, V.Jusys – 1, K.Jusienė – 1.

***************

2019-12-08 apžieduota / ringed 63: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 56, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 33, R.Rangienė – 22, V.Jusys – 6, K.Jusienė – 2.

HELSINKI  P699709 Svirbelis (Bombycilla garrulus) F 1y 08-12-2019 11:45 Ventės Ragas, Vor A-118 Q-60,5 (V. Eigirdas).

***************

2019-12-07 apžieduota / ringed 6: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 6.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 5, K.Jusienė – 1.

***************

2019-12-06 apžieduota / ringed 161: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 160, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 149, K.Jusienė – 8, R.Rangienė – 2, V.Jusys – 2.

***************

2019-12-05 apžieduota / ringed 48: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 44, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 26, K.Jusienė – 15, V.Jusys – 5, R.Rangienė – 2.

***************

2019-12-04 apžieduota / ringed 31: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 9, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 9, Alksninukas (Carduelis spinus) – 6, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Paprastasis kikilis (Fringlla coelebs) – 1, Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 19, R.Rangienė – 9, K.Jusienė – 2, V. Eigirdas – 1.

***************

2019-12-03 apžieduota / ringed 112: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 89, Žaliukė (Carduelis chloris) – 7, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Šiaurinė medšarė (Lanius borealis) – 1, Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1. 

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 44, K.Jusienė – 38, V.Jusys – 27, R.Rangienė – 3.

***************

2019-12-02 apžieduota / ringed 5: Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 3, K.Jusienė – 2.

***************

2019-12-01 apžieduota / ringed 11: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 4, V.Jusys – 4, K.Jusienė – 3.

***************


LAPKRITIS 2019 / NOVEMBER 2019

2019-01-01 – 11-30 sužieduota / ringed 128.100

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2019

2019-11-01 – 11-30 sužieduota / ringed 3.351

*************************

2019-11-30 apžieduota / ringed 26: Žaliukė (Carduelis chloris) – 10, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 9, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dagilis(Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V. Eigirdas – 10, V.Jusys – 9, R.Rangienė – 7.

***************

2019-11-29 apžieduota / ringed 2: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2.

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 1, K.Jusienė – 1.

***************

2019-11-28 apžieduota / ringed 15: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 9, R.Rangienė – 5, K.Jusienė – 1.

***************

2019-11-27 apžieduota / ringed 4: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1,Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 2, K.Jusienė – 1, V.Jusys – 1.

***************

2019-11-26 apžieduota / ringed 40: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 13, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 11, Žaliukė (Carduelis chloris) – 8, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, 

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 27, R.Rangienė – 6, K.Jusienė – 4, V.Jusys  – 3.

***************

2019-11-25 apžieduota / ringed 61: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 19, Žaliukė (Carduelis chloris) – 17, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 11, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 4, Mažasis apuokas (Asio otus) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) – 1,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1.

Žieduotojai / ringers: V. Eigirdas – 24, K.Jusienė – 15, V.Jusys  – 12, R.Rangienė – 10.

***************

2019-11-24 apžieduota / ringed 49: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 32, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Mažasis apuokas (Asio otus) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) 1, Alksninukas (Carduelis spinus) 1.

Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 43, V. Eigirdas – 4, V.Jusys – 1, K.Jusienė – 1.

***************

2019-11-22 – 23 apžieduota / ringed 0:

***************

2019-11-21 apžieduota / ringed 35: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 29, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 20, K.Jusienė – 13, V. Eigirdas – 1, R.Rangienė – 1.

***************

2019-11-20 apžieduota / ringed 27: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 17,  Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 6, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1.

Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 26, K.Jusienė – 1.

***************

2019-11-19 apžieduota / ringed 61: Žaliukė (Carduelis chloris) – 15, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 20, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 7, Didžioji zylė (Parus major) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) – 1, Dagilis(Carduelis carduelis) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 26, V. Eigirdas – 21, K.Jusienė – 12, V.Jusys – 2.

***************

2019-11-18 apžieduota / ringed 73: Žaliukė (Carduelis chloris) – 28, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 20, Didžioji zylė (Parus major) – 11, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V. Eigirdas – 34, K.Jusienė – 25, V.Jusys – 14.

***************

2019-11-17 apžieduota / ringed 112: Žaliukė (Carduelis chloris) – 62, Didžioji zylė (Parus major) – 12, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 9, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) –2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V. Eigirdas – 68, K.Jusienė – 22, V.Jusys – 22.

***************

2019-11-16 apžieduota / ringed 14: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Naminė pelėda (Strix aluco) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 6, K.Jusienė – 5, R.Rangienė – 2, V.Eigirdas – 1.

***************

2019-11-15 apžieduota / ringed 58: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 26, Didžioji zylė (Parus major) – 11, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Mažasis čimčiakas  (Carduelis cabaret) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai / ringers:  K.Jusienė – 41, R.Rangienė – 15, V.Jusys – 2.

***************

2019-11-14 apžieduota / ringed 44: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 17, Žaliukė (Carduelis chloris) – 11, Juodoji zylė (Parus ater) – 6, Dagilis (Carduelis carduelis) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 36, K.Jusienė – 4, V.Jusys – 4.

***************

2019-11-13 apžieduota / ringed 41: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 15, Žaliukė (Carduelis chloris) – 11, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 32, K.Jusienė – 7, V.Jusys – 2

***************

2019-11-12 apžieduota / ringed 51: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 16, Didžioji zylė (Parus major) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 7, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 6, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 36, R.Rangienė – 12, V.Jusys – 3.

***************

2019-11-11 apžieduota / ringed 145: Žaliukė (Carduelis chloris) – 34, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 31, Didžioji zylė (Parus major) – 20, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 15, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 11, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 77, K.Jusienė – 31, R.Rangienė – 26, V.Jusys – 11.

ARNHEM  BC89697  Didžioji zylė (Parus major) M 1y+ 11-11-2019 09:40 Ventės Ragas, Žem A-76, Q-17,3 (V. Eigirdas);

MATSALU  XE21892 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 11-11-2019 13:30 Ventės Ragas, Žem A-65,5; Q-8,9 (V. Eigirdas);

MATSALU  XE21893 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 11-11-2019 13:30 Ventės Ragas, Žem A-64,0; Q-8,5 (V. Eigirdas);

MATSALU  XE21897 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 11-11-2019 13:30 Ventės Ragas, Žem A-65,5; Q-9,3 (V. Eigirdas).

***********

2019-11-10 apžieduota / ringed 62: Žaliukė (Carduelis chloris) – 41, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 59, V.Jusys – 2, K.Jusienė – 1.

***********

2019-11-09 apžieduota / ringed 79: Žaliukė (Carduelis chloris) – 28, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 22, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 6, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1. 

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 60, V.Jusys – 14, K.Jusienė – 5.

***********

2019-11-08 apžieduota / ringed 163: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 75, Didžioji zylė (Parus major) – 21, Žaliukė (Carduelis chloris) – 15, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 15, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 12, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 5, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Mažasis apuokas (Asio otus) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 81, V.Eigirdas – 41, K.Jusienė – 26, V.Jusys – 15.

***********

2019-11-07 apžieduota / ringed 580: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 218, Didžioji zylė (Parus major) – 105, Žaliukė (Carduelis chloris) – 60, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 60, Juodoji zylė (Parus ater) – 37, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 23, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 20, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 13, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 10, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 8, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 5, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 236, R.Rangienė – 141, V.Jusys – 131, K.Jusienė – 72.

***********

2019-11-06 apžieduota / ringed 479: Didžioji zylė (Parus major) – 225, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 108, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 41, Žaliukė (Carduelis chloris) – 35, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 17, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 15, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 10, Dagilis (Carduelis carduelis) – 7, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Mažoji starta (Emberiza pusilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 329, V.Jusys – 86, K.Jusienė – 64.

***********

2019-11-05 apžieduota / ringed 367: Didžioji zylė (Parus major) – 149, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 77, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 27, Didžioji antis (Anas platyrhynchos) – 26, Alksninukas (Carduelis spinus) – 22, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 12, Juodoji zylė (Parus ater) – 12, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 9, Žaliukė (Carduelis chloris) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 204, K.Jusienė – 109, V.Jusys – 54.

***********

2019-11-04 apžieduota / ringed 94: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 40, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 16, Didžioji zylė (Parus major) – 14, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 9, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 48, K.Jusienė – 34, V.Jusys – 12.

***********

2019-11-03 apžieduota / ringed 296: Didžioji zylė (Parus major) – 139, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 101, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 12, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 6, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 204, V.Eigirdas – 36, V.Jusys – 35, K.Jusienė – 21.

***********

2019-11-02 apžieduota / ringed 41: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 15, Didžioji zylė (Parus major) – 9, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 5, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 3, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Juodoji zylė (Parus ater) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 25, V.Jusys – 9, K.Jusienė – 7.

***********

2019-11-01 apžieduota / ringed 332: Didžioji zylė (Parus major) – 74, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 70, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 58, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 42, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 18, Žaliukė (Carduelis chloris) – 14, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 13, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 8, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 260, K.Jusienė – 45, V.Jusys – 27.

RIGA J189341 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F fl 01-11-2019 09:40 Ventės Ragas, Žem. A-64 Q-10,8 (V. Eigirdas).

RIGA J198659 Didžioji zylė (Parus major) M 1y+ 01-11-2019 11:00 Ventės Ragas, Žem. A-80 Q-19,8 (V. Jusys).


SPALIS 2019 / OCTOBER 2019

2019-01-01 – 10-31 sužieduota / ringed 124.749

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2019

2019-10-01 – 10-31 sužieduota / ringed 66.105

*************************

2019-10-31 apžieduota / ringed 275 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 162, Žaliukė (Carduelis chloris) – 22, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 17, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 15, Dagilis (Carduelis carduelis) – 14, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 13, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 10, Didžioji zylė (Parus major) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1,  Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Keršulis (Columba palumbus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 106, R.Rangienė – 97, K.Jusienė – 72

***********

2019-10-30 apžieduota / ringed 226 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 102, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 36, Didžioji zylė (Parus major) – 22, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 20, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 16, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 8, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 7, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1,  Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Smilgini strazdas (Turdus pilaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 131, K.Jusienė – 59, V.Jusys – 34, V. Eigirdas – 2.

***********

2019-10-29 apžieduota / ringed 353 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 118, Didžioji zylė (Parus major) – 91, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 56, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 35, Juodoji zylė (Parus ater) – 10, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 7, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 5,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3,  Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 253, K.Jusienė – 93, R.Rangienė – 7

HIDDENSEE PD43266 Didžioji zylė (Parus major) M 1y+29-10-2019 10:30 Ventės Ragas, Žem A-80 Q-16,7 (V.Jusys).

MATSALU XE21708 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 29-10-2019 12:30 Ventės Ragas, Žem A-63 (V.Jusys).

RIGA 126431 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 29-10-2019 16:00 Ventės Ragas, Žem. A-67 Q-8,8 (K.Jusienė).

RIGA 126429 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 29-10-2019 16:00 Ventės Ragas, Žem. A-62 Q-7,9 (K.Jusienė).

RIGA 126430 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 29-10-2019 16:30 Ventės Ragas, Z1 A-60 Q-7,2 (K.Jusienė).

*************

2019-10-28 apžieduota / ringed 1581 Didžioji zylė (Parus major) – 892, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 230, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 148, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 123, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 56, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 40, Žaliukė (Carduelis chloris) – 33,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 19, Juodoji zylė (Parus ater) – 10, Alksninukas (Carduelis spinus) – 7, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Geltonsnapis čivylis (Carduelis flavirostris) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 614, K.Jusienė – 570,  R.Rangienė – 397

KAUNAS VS42802 Didžioji zylė (Parus major) M 1y 28-10-2019 09:00 Ventės Ragas, Žem   (R.Rangienė).

MATSALU CB63487 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 28-10-2019 10:30 Ventės Ragas, Žem A-65 Q-11,1 (V.Jusys).

HELSINKI HA21641 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 28-10-2019 11:00 Ventės Ragas, Žem  A-69 Q-11,7 (R.Rangienė).

BRUSSELS 5359436 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 28-10-2019 15:00 Ventės Ragas, Žem A-65 Q-10,8 (V.Jusys).

******************

2019-10-27 apžieduota / ringed 764 Didžioji zylė (Parus major) – 585, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 81, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 37, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 22,  Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 13, Juodoji zylė (Parus ater) – 10, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 4, Smilginis strazdas (Trdus pilaris) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1,

Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 307, V.Jusys – 250, K.Jusienė – 207,

******************

2019-10-26 apžieduota / ringed 1853 Didžioji zylė (Parus major) – 626, Alksninukas (Carduelis spinus) – 300, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 294, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 177, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 137, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 120, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 65,Žaliukė (Carduelis chloris) – 52,  Juodoji zylė (Parus ater) – 45, Dagilis (Carduelis carduelis) – 10, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 5, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 3,  Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Mažasis apuokas (Asio otus) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1,  Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Mažasis čimčiakas (Carduelis cabaret) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modualris) – 1

Žieduotojai / ringers:  K.Jusienė – 704, R.Rangienė – 703, V.Jusys – 446,

******************

2019-10-25 apžieduota / ringed 1803 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1582, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 85, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 31, Didžioji zylė (Parus major) – 25, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 16,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 9, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 9, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 5, Juodoji zylė (Parus ater) – 3, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 3,  Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1

Žieduotojai / ringers:  K.Jusienė – 1004, V.Jusys – 799,

******************

2019-10-24 apžieduota / ringed 430 Didžioji zylė (Parus major) – 120, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 75, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 70, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 44, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 38, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 37, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 8, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 7,  Juodoji zylė (Parus ater) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 5, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 4,   Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros)  1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1

Žieduotojai / ringers:  K.Jusienė – 276, V.Jusys – 136, R.Rangienė – 18

******************

2019-10-23 apžieduota / ringed 924: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 272, Didžioji zylė (Parus major) – 267, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 223, Žaliukė (Carduelis chloris) – 29, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 26, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 18, Alksninukas (Carduelis spinus) – 16, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 15, Juodoji zylė (Parus ater) – 14, Karklažvirblis (Passer montanus) – 11, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 9, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 8, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 2,  Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Mažasis čimčiakas (Carduelis cabaret) – 1, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus europaeus) – 1

Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 685, V.Jusys – 145, K.Jusienė – 82, V. Eigirdas – 12

RIGA J280011 Juodoji zylė (Parus ater) N fl 23-10-2019 09:00 Ventės Ragas, Žem  A-61,5 (V. Eigirdas);

RIGA J189348  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y 23-10-2019 09:00 Ventės Ragas, Žem  A-68 Q-11,5 (R.Rangienė).

KAUNAS  VS42662  Didžioji zylė (Parus major) F 1y 23-10-2019 09:30 Ventės Ragas, Žem  A-74 Q-16,7 (V.Jusys).

MOSKVA XV84297  Didžioji zylė (Parus major) F 1y 23-10-2019 11:00 Ventės Ragas, Žem  A-72 Q-16,8 (R.Rangienė).

GDANSK  K3N9248  Didžioji zylė (Parus major) M 1y+ 23-10-2019 11:00 Ventės Ragas, Žem  A-72 Q-18,7 (R.Rangienė).

KAUNAS  VN42195  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 23-10-2019 15:00 Ventės Ragas, Žem  A-67 Q-10,6 (R.Rangienė).

BRUSSELS  15347529  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 23-10-2019 17:00 Ventės Ragas, Žem  A-66 Q-10,5 (R.Rangienė).

RIGA XJ29620  Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 23-10-2019 18:00 Ventės Ragas, Z1  (R.Rangienė).

*******************

2019-10-22 apžieduota / ringed 627: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 196, Didžioji zylė (Parus major) – 108, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 91, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 53, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 52, Žaliukė (Carduelis chloris) – 25, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 21, Alksninukas (Carduelis spinus) – 15, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 10, Mažasis apuokas (Asio otus) – 10, Juodoji zylė (Parus ater) – 9, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 5,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, 

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 3.

KAUNAS VS42662 Didžioji zylė (Parus major) F 1y 22-10-2019 18:00 Ventės Ragas, Vor  A-75; Q-18,5 (V. Eigirdas).

Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 322, K.Jusienė – 133, V.Jusys – 119, V. Eigirdas, A. Petraška – 53.

*******************

2019-10-21 apžieduota / ringed 894: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 410, Didžioji zylė (Parus major) – 158, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 82, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 66, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 66, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 43, Mažasis apuokas (Asio otus) – 19, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 14, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 8, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 6, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 6, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus phlomelos) – 1,   Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 461, K.Jusienė – 258, R.Rangienė – 139, V.Eigirdas, A. Petraška – 36.

RIGA 125534 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) M 1y+ 21-10-2019 09:50 Ventės Ragas, Vor A-55 Q-5,4 (K.Jusienė).

KAUNAS VS42845 Didžioji zylė (Parus major) M 1y 21-10-2019 11:00 Ventės Ragas, Z2 A-77 Q-16,9 (V.Jusys).

MATSALU CB62590 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M? 1y+ 21-10-2019 17:00 Ventės Ragas, Žem. A-63 Q-9,6 (V.Jusys).

*******************

2019-10-20 apžieduota / ringed 2164: Didžioji zylė (Parus major) – 869, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 549, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 433, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 126, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 54, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 42, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 45, Juodoji zylė (Parus ater) – 13, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 6, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus phlomelos) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 2,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisu) – 1, Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringiila montifringilla) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 648, V.Eigirdas – 561, K.Jusienė – 530, R.Rangienė – 425.

MATSALU VB68624 Didžioji zylė (Parus major) F 1y+ 20-10-2019 10:00 Ventės Ragas, Z2 A-77,0; Q-15,2 (V. Eigirdas);

RIGA J221982 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y 20-10-2019 11:00 Ventės Ragas, Žem A-68,0; Q-11,4 (V. Eigirdas);

MATSALU XE21624 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 20-10-2019 13:00 Ventės Ragas, Žem A-66,5; Q-8,8 (V. Eigirdas);

MATSALU XE21760 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 20-10-2019 13:00 Ventės Ragas, Žem A-65,0; Q-9,0 (V. Eigirdas);

RIGA J189348  Mėlynoji  zylė (Parus caeruleus) F 1y 20-10-2019 16:20 Ventės Ragas, Žem A-67 Q-10,8 (V.Jusys).

*******************

2019-10-19 apžieduota / ringed 2424: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 767, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 701, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 433, Didžioji zylė (Parus major) – 326, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 59, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 34, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 22, Juodoji zylė (Parus ater) – 20, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 20, Dagilis (Carduelis carduelis) – 7, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 4, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 4, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Žaliukė (carduelis chloris) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringiila montifringilla) – 2, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Rarus palustris) – 1, Bukutis (Sitta europaea asiatica)1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Mažasis apuokas (Asio otus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 771, V.Eigirdas – 727, K.Jusienė – 647, L.Karnilavičiūtė – 279

*******************

2019-10-18 apžieduota / ringed 911: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 447, Didžioji zylė (Parus major) – 281, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 74, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 38, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 17, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 13, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 11, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 7, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 5, Juodoji zylė (Parus ater) – 4, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1,  Paprastoji pilkoji zylė (Rarus palustris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mažasis apuokas (Asio otus) – 1, 

Žieduotojai / ringers:  L.Karnilavičiūtė – 268, V.Jusys – 250, K.Jusienė – 189, R.Rangienė – 128, V.Eigirdas – 76.

*******************

2019-10-17 apžieduota / ringed 831: Didžioji zylė (Parus major) – 413, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 200, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 36, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 28, Alksninukas (Carduelis spinus) – 23, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 22, Juodoji zylė (Parus ater) – 21, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 19, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 16, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 15,  Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 6, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 4, Mažasis apuokas (Asio otus) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Ilgasnapė vištelė (Rallus aquaticus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 4, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 2.

Žieduotojai / ringers:  V.Eigirdas – 498, V.Jusys – 193, K.Jusienė – 135, R.Rangienė – 5.

*******************

2019-10-16 apžieduota / ringed 1152: Didžioji zylė (Parus major) – 471, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 388,  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 82, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 50, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 49, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 31, Karklažvirblis (Passer montanus) – 16, Juodoji zylė (Parus ater) – 6, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Juodagalvė sniegna (Pyrrhula pyrrhula) – 7, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 6, Balatabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Svilikėlis (Serinus serinus) – 5, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 3, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1, Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1,  Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringiila montifringilla) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) -1.

Žieduotojai / ringers:  V.Eigirdas – 441, V.Jusys – 357, R.Rangienė – 239, K.Jusienė – 115

MOSKVA VP93163  Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 16-10-2019 15:00 Ventės Ragas, Z5 (V. Eigirdas);

GDANSK  K6X4988  Didžioji  zylė (Parus major) M 1y+ 16-10-2019 08:40 Ventės Ragas, Žem A-77 Q-18,4 (V.Jusys).

GDANSK  K6V9761  Didžioji  zylė (Parus major) M 1y+ 16-10-2019 11:00 Ventės Ragas, Z1 A-78 Q-16,5 (R.Rangienė).

RADOLFZELL  C3X2382  Didžioji  zylė (Parus major) F 1y+ 16-10-2019 18:00 Ventės Ragas, (V.Jusys).

*******************

2019-10-15 apžieduota / ringed 685: Didžioji zylė (Parus major) – 234, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 135, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 76, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 72, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 57, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 50, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 38, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 10, Juodoji zylė (Parus ater) – 9, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1

Žieduotojai / ringers:  R.Rangienė – 471, I.Meškinytė – 83, V.Jusys – 65, V.Eigirdas – 64, K.Jusienė – 2

*******************

2019-10-14 apžieduota / ringed 7292: Didžioji zylė (Parus major) – 3442, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1593, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 1157, Juodoji zylė (Parus ater) – 568, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 236,  Alksninukas (Carduelis spinus) – 78, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 68, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 45, Žaliukė (Carduelis chloris) – 40, Šiaurinis kikilis (Fringiila montifringilla) – 15, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 11, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 11, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 7, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Lygutė (Lullula arborea) – 1, Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) – 1, 

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 2030, K.Jusienė – 1624, R.Rangienė – 1611, V.Eigirdas – 1143, I.Meškinytė – 884 .

MATSALU XE25933 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 14-10-2019 14:00 Ventės Ragas, Žem A-63,5; Q-8,0 (V. Eigirdas);

MATSALU XE25935 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 14-10-2019 14:00 Ventės Ragas, Žem A-62,0; Q-7,5 (V. Eigirdas);

MATSALU VB71894  Didžioji  zylė (Parus major) M 1y+ 14-10-2019 08:20 Ventės Ragas, Žem A-80 Q-19,9 (V.Jusys).

MATSALU VB19513 Mėlynoji  zylė (Parus caeruleus) M 1y 14-10-2019 11:30 Ventės Ragas, Žem A-67 Q-10,7 (K.Jusienė).

MATSALU VB95281  Didžioji  zylė (Parus major) M 1y 14-10-2019 12:00 Ventės Ragas, Z1 A-72 Q-15,7 (R.Rangienė).

MATSALU XE25938 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 14-10-2019 12:30 Ventės Ragas, Žem A-62 Q-8,6 (K.Jusienė).

HELSINKI  HB20081  Mėlynoji  zylė (Parus caeruleus) M 1y 14-10-2019 14:00 Ventės Ragas, Žem A-67 Q-11,5 (V.Jusys).

RIGA J198623 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y 14-10-2019 15:00 Ventės Ragas, Žem. A-68 Q-11,3 (R.Rangienė).

MATSALU XE25932 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 14-10-2019 15:20 Ventės Ragas, Žem A-65 Q-8,2 (K.Jusienė).

*******************

2019-10-13 apžieduota / ringed 6955: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3219, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 1725, Didžioji zylė (Parus major) – 1439, Juodoji zylė (Parus ater) – 323, Alksninukas (Carduelis spinus) – 121, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 23, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 23, Žaliukė (Carduelis chloris) – 16, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 10,  Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 10, Svilikėlis (Serinus serinus) – 7, Karklažvirblis (Passer montanus) – 4, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringiila montifringilla) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) -2, Lygutė (Lullula arborea) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Mažasis čimčiakas (Carduelis cabaret) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 12, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V. Jusys – 1558, K. Jusienė – 1465, R. Rangienė – 1430, I. Meškinytė – 575, V. Laukžemienė – 557, V. Eigirdas – 520, S. Valiūnas – 509, G. Eigirdas – 264, A. Raubaitė – 77.

MATSALU XE19929 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 13-10-2019 14:00 Ventės Ragas, Žem A-63,0; Q-8,2 (V. Eigirdas);

RIGA J259257 Juodoji zylė (Parus ater) N fl 13-10-2019 15:00 Ventės Ragas, Žem A-61,0; Q-8,8 (V. Eigirdas);

MOSKVA  XV78393 Didžioji  zylė (Parus major) F 1y+ 13-10-2019 09:00 Ventės Ragas, Žem A-76 Q-18,2 (R.Rangienė).

KAUNAS  XX62413 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 13-10-2019 09:00 Ventės Ragas, Žem (K.Jusienė).

MOSKVA  VC08998 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 13-10-2019 10:00 Ventės Ragas, Žem A-64 Q-8,8  (R.Rangienė).

MATSALU XE19592 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 13-10-2019 10:20 Ventės Ragas, Žem A-63 Q-8,2 (K.Jusienė).

RIGA  J259226 Mėlynoji  zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 13-10-2019 11:30 Ventės Ragas, Žem. A-67 Q-11,2 (V.Jusys).

MATSALU XE20573 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 13-10-2019 13:00 Ventės Ragas, Žem A-63 Q-8,3 (R.Rangienė).

MATSALU CB92795 Mėlynoji  zylė (Parus caeruleus) F 1y 13-10-2019 13:00 Ventės Ragas, Z1. A-63  Q-9,6 (V.Jusys).

PRAHA  TU59277 Mėlynoji  zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 13-10-2019 15:00 Ventės Ragas, Žem. A-68 Q-10,9 (R.Rangienė).

RIGA  J216706 Didžioji  zylė (Parus major) M 1y+ 13-10-2019 16:10 Ventės Ragas, Z2 A-79 Q-19,3 (K.Jusienė).

*****************

2019-10-12 apžieduota / ringed 36: Alksninukas (Carduelis spinus) – 15, Didžioji zylė (Parus major) – 7,  Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringiila montifringilla) – 2,  Žaliukė (Carduelis chloris) – 1,   Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1

Žieduotojai / ringers: S.Valiūnas – 19, I.Meškinytė – 14, K.Jusienė – 2, V.Jusys – 1

*****************

2019-10-11 apžieduota / ringed 3569: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1131, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 778, Didžioji zylė (Parus major) – 714, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 448, Alksninukas (Carduelis spinus) – 211, Juodoji zylė (Parus ater) – 133, Šiaurinis kikilis (Fringiila montifringilla) – 90,  Žaliukė (Carduelis chloris) – 23,  Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 14, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 5, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 4, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1037, R.Rangienė – 1027, K.Jusienė – 934, V.Eigirdas – 571.

MATSALU XE20041 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 11-10-2019 14:00 Ventės Ragas, Žem A-63,0; Q-8,5 (V. Eigirdas);

STOCKHOLM  1EV97719  Paprastasis kikilis (Fringilla coelbs) M 1y+ 11-10-2019 09:40 Ventės Ragas, Žem A-91  Q-23,9 (V.Jusys).

*****************

2019-10-10 apžieduota / ringed 4913: Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 2308, Didžioji zylė (Parus major) – 1257, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1076, Juodoji zylė (Parus ater) – 111, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 75, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 44, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 8,Svilikėlis (Serinus serinus) – 7,  Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1, Geltonbruvė pečialinda (Phylloscopus inornatus) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 1483, K.Jusienė – 1408, V.Jusys – 1259, V.Eigirdas – 626, I.Meškinytė – 136.

RIGA 125152 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 12:00 Ventės Ragas, Žem A-66,5; Q-8,8 (V. Eigirdas);

RIGA XJ16234 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 18:00 Ventės Ragas, Žem A-64,0; Q-8,7 (V. Eigirdas);

RIGA J221579 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 10-10-2019 10:00 Ventės Ragas, Žem A-66, Q-11,2 (R.Rangienė).

MATSALU XE20608 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 10:00 Ventės Ragas, Žem A-63, Q-8,8 (R.Rangienė).

MATSALU XE20600 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 10:00 Ventės Ragas, Žem A-65, Q-8,3 (R.Rangienė).

MOSKVA  XV25354 Didžioji zylė (Parus major) F 1y+ 10-10-2019 10:30 Ventės Ragas, Žem A-77, Q-18,0 (V.Jusys).

MATSALU XE20609 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 10:30 Ventės Ragas, Žem A-65 Q-8,3 (V.Jusys).

MATSALU XE20590 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 10:30 Ventės Ragas, Žem A-65 Q-8,7 (K.Jusienė).

ARNHEM  V979971  Didžioji zylė (Parus major) M 1y+ 10-10-2019 10:50 Ventės Ragas, Žem A-80, Q-19,0 (K.Jusienė).

MATSALU XE20935 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 13:00 Ventės Ragas, Žem A-65 Q-9,3 (V.Jusys).

MATSALU XE20077 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 13:00 Ventės Ragas, Žem A-63 Q-9,1 (K.Jusienė).

MATSALU XE20921 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 13:25 Ventės Ragas, Žem A-64 Q-8,9 (K.Jusienė)

MATSALU XE20935 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 14:00 Ventės Ragas, Žem A-65, Q-9,0 (R.Rangienė).

MATSALU XE20598 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 14:30 Ventės Ragas, Žem A-63 Q-8,5 (V.Jusys).

MATSALU XE20660 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 14:50 Ventės Ragas, Žem A-67 Q-9,4 (V.Jusys).

MATSALU XE20928 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 15:00 Ventės Ragas, Žem A-68, Q-9,3 (R.Rangienė).

MATSALU XE20927 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 10-10-2019 15:30 Ventės Ragas, Žem A-65 Q-8,8 (V.Jusys).

*****************

2019-10-09 apžieduota / ringed 6861 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3053, Didžioji zylė (Parus major) – 2058, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 1222, Juodoji zylė (Parus ater) – 369, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 55, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 44, Alksninukas (Carduelis spinus) – 13, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 10, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 4, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 1885,R.Rangienė – 1681, K.Jusienė – 1646, V.Eigirdas – 909, T.Bruckman – 722, I.Meškinytė – 18

MOSKVA XV29396 Didžioji zylė (Parus major) M 1y+ 09-10-2019 10:40 Ventės Ragas, Žem A-79, A-18,1 (K.Jusienė).

MATSALU XE20930 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 09-10-2019 12:00 Ventės Ragas, Žem A-65, Q-8,8 (R.Rangienė).

MATSALU XE20991 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N fl 09-10-2019 12:00 Ventės Ragas, Žem A-63, Q-8,3 (R.Rangienė).

MATSALU CC00506 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y 09-10-2019 13:00 Ventės Ragas, Žem A-65, A-11,2 (V.Jusys).

MATSALU CB63502 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 09-10-2019 14:00 Ventės Ragas, Z1 A-66, A-10,4 (V.Jusys).

MATSALU XE20615 Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) N Fl 09-10-2019 14:25 Ventės Ragas, Žem A-64, Q-9,0 (V.Eigirdas).

***************

2019-10-08 apžieduota / ringed 1119 Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 606, Didžioji zylė (Parus major) – 217, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 167, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 71, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 11, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 9,  Alksninukas (Carduelis spinus) – 7, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 5, Juodoji zylė (Parus ater) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita tristis) – 1,   Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1.

Žieduotojai / ringers: K.Jusienė – 457, T.Bruckman – 346, V.Jusys – 264, V.Eigirdas – 27, R.Rangienė – 25

***************

2019-10-07 apžieduota / ringed 549Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 227, Didžioji zylė (Parus major) – 124, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 79, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 35, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 20, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 16, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 15, Juodoji zylė (Parus ater) – 7,   Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 6, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 5, Kėkštas(Garrlulus glandarius) – 4, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1,  Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 278, T.Bruckman – 133, K.Jusienė – 91, V.Jusys – 42, V.Eigirdas – 5.

MATSALU CB92559 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y 07-10-2019 10:20 Ventės Ragas, Žem A-67, A-11,0 (K.Jusienė).

MOSKVA XV12814 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 07-10-2019 11:00 Ventės Ragas, Žem A-71, A-11,8 (R.Rangienė).

***************

2019-10-06 apžieduota / ringed 300Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 91, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 56, Didžioji zylė (Parus major) – 41, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 38, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 35,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 7, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4,  Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) – 1.

Žieduotojai / ringers: M.Kavaliauskas –  98, R.Rangienė – 49, V.Jusys – 39, G.Dahms – 36, T.Bruckman – 36, L.Karnilavičiūtė – 32, K.Jusienė – 8, V.Eigirdas – 2, I.Meškinytė – ??.

***************

2019-10-05 apžieduota / ringed 659Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 157,  Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 146, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 154,  Didžioji zylė (Parus major) – 76, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 35, lgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 40, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 16, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 11, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 6, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Mažasis apuokas (Asio otus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1

Žieduotojai / ringers: V.Eigirdas – 132, V.Jusys – 132, L.Karnilavičiūtė – 106, M.Kavaliauskas –  105, K.Jusienė – 84,  G.Dahms – 51, I.Meškinytė – 49.

***************

2019-10-04 apžieduota / ringed 1942: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 648, Didžioji zylė (Parus major) – 580, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 220,  Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 154, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 103, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 56, Juodoji zylė (Parus ater) – 40, Alksninukas (Carduelis spinus) – 34, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 29, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 30, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 9, Karklažvirblis (Passer montanus) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 6, Svilikėlis (Serinus serinus) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Miškinis liputis (Certhia familairis) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Lututė (Aegolius funereus) – 1, Mažasis apuokas (Asio otus) – 1.

Žieduotojai / ringers: V.Jusys – 625, K.Jusienė – 461,R.Rangienė – 340, Karnilavičiūtė – 235, G.Dahms – 145,  V.Eigirdas – 115, I.Meškinytė – 21.

MATSALU XE19145 Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) M 1y+ 04-10-2019 10:30 Ventės Ragas, Z5 A-53,5, A-5,6 (K.Jusienė).
MATSALU CB93665 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 04-10-2019 10:00 Ventės Ragas, Žem A-65, A-10,6 (V.Jusys).
MATSALU CB93661 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 04-10-2019 11:20 Ventės Ragas, Žem A-66, A-10,3 (L.Karnilavičiūtė).
MATSALU CB92917  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y 04-10-2019 15:00 Ventės Ragas, Žem A-63, A-11,0 (V.Jusys).
RIGA 131777 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 04-10-2019 18:30 Ventės Ragas, Z1  (V.Jusys).
RIGA 131787 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 04-10-2019 18:30 Ventės Ragas, Z1  (V.Jusys).

************

2019-10-03 apžieduota / ringed 3256: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1852, Didžioji zylė (Parus major) – 459, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 310, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 257, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 178, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 83, Juodoji zylė (Parus ater) – 44, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 15, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 13, Alksninukas (Carduelis spinus) – 8, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 5, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 5, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 4, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3,  Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2,  Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Geltonbruvė pčialinda (Phylloscopus inornatus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 5.

Žieduotojai / ringers: R.Rangienė – 1042, K.Jusienė – 851, V.Jusys – 562, V. Eigirdas – 496, G.Dahms – 154, S.Hoepfel – 114, R.Springer – 37

MATSALU CB93239 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y 03-10-2019 12:00 Ventės Ragas, Žem A-64, A-11,0 (R.Rangienė).

MOSKVA XV27286 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 03-10-2019 11:45 Ventės Ragas, Žem A-65, A-10,4 (K.Jusienė).

HELGOLAND 90671639  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 03-10-2019 13:00 Ventės Ragas, Žem A-67, A-11,4 (V. Eigirdas).

MATSALU XE20189 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 03-10-2019 14:20 Ventės Ragas, Žem A-65, A-8,4 (K.Jusienė).


2019-10-02 apžieduota / ringed 5181: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2578, Didžioji zylė (Parus major) – 1799, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 320, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 219, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 63, Juodoji zylė (Parus ater) – 57, Alksninukas (Carduelis spinus) – 25, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 10, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 7, Juodkrūtis bėgikas (Calidris alpina) –6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Naminė pelėda (Strix aluco) – 1.

Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii) – 58, Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus) – 5, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1, Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus) – 1, Vandeninis pelėausis (Myotis daubentonii) – 1.

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 1464, R.Rangienė – 1083, V.Eigirdas – 944, K.Jusienė – 815, S.Hoepfel – 548, G.Dahms – 326

RIGA J253077  Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y 02-10-2019 12:00 Ventės Ragas, Žem A-65, A-10,4 (R. Rangienė).


2019-10-01 apžieduota / ringed 5578: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1966, Didžioji zylė (Parus major) – 1730, Alksninukas (Carduelis spinus) – 745, Ilgauodėgė zylė (Aegithalos caudatus) – 511, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 417,  Juodoji zylė (Parus ater) – 89, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 32, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 32, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 16, Svilikėlis (Serinus serinus) – 9, Žaliukė (Carduelis chloris) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2,  Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Lygutė (Lullula arborea) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1

Žieduotojai / ringers:  V.Jusys – 1481, K.Jusienė – 1149, R.Rangienė – 1114, V.Eigirdas – 1004, S.Hoepfel – 565, G.Dahms – 265

RIGA J215115 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 01-10-2019 08:00 Ventės Ragas, Z2 A-66, A-10,5 (R. Rangienė).
GDANSK K7T2847 Didžioji zylė (Parus major) M 1y+ 01-10-2019 08:50 Ventės Ragas, Žem A-77, A-19,5 (V.Jusys).
MOSKVA XV70030 Didžioji zylė (Parus major) M 1y+ 01-10-2019 09:00 Ventės Ragas, Žem A-76, A-18,9 (V.Jusys).
MINSK KB06557 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 01-10-2019 09:00 Ventės Ragas, Žem A-68, A-12,2 (S.Hoepfel).
RIGA J219193 Didžioji zylė (Parus major) M 1y+ 01-10-2019 12:00 Ventės Ragas, Žem A-76, A-18,2 (S.Hoepfel).