VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station


LIEPA 2013 / JULY 2013

2013-01-01 – 07-31 apžieduota / ringed  11697:

2013-07-01 – 31 apžieduota / ringed  2796: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1497, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 311, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 115, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 102, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 88, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 64, Remeza (Remiz pendulinus) – 63, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 60, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 49, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 42, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 39, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 38, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 28, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 24, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 21,  Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 21, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 20, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 17, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 16, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 15, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 13, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 13,  Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 13,   Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 9, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 8, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 7, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 7, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 6, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 6, Didžioji zylė (Parus major) – 6, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 5, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 4, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 3, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 3,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Bukutis (Sitta europaea) – 3, Gegutė (Cuculus canorus) – 2, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 2, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 2, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 2, Šarka (Pica pica)- 2, Griežlė (Crex crex)- 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla)  – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1,Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1

———————————————-

2013-07-31 apžieduota / ringed 68: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 23, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 13, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1

2013-07-30 apžieduota / ringed 140Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 96, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 4,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

2013-07-29 apžieduota / ringed 40: Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 8, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 4,    Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1,   Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1

2013-07-28 apžieduota / ringed 150: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 31, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 20, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 16, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 12, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 11, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7,  Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 6, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 4, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1,  Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1,   Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) – 1

2013-07-27 apžieduota / ringed 145Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 58, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 18, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 14, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9,   Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 6, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1,Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1

2013-07-26 apžieduota / ringed 200: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 76, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 64, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6,  Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 4, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3,  Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 2,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Nendrinis žiogelis (Locustella luscinioides) – 1

2013-07-25 apžieduota / ringed 217Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 106, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 45, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 10, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 7, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 7, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3,   Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2,  Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 2,  Didžioji zylė (Parus major) – 2,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1

2013-07-24 apžieduota / ringed 12: Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3,  Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1

2013-07-23 apžieduota / ringed 5Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1

2013-07-22 apžieduota / ringed 65Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 19, Remeza (Remiz pendulinus) – 14, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4,  Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,  Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1,  Gegutė (Cuculus canorus) – 1

2013-07-21 apžieduota / ringed 81Remeza (Remiz pendulinus) – 28, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 8, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 3, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2,  Šarka (Pica pica)- 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1,  Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 1

2013-07-20 apžieduota / ringed 29Remeza (Remiz pendulinus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 4, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2,  Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 1

2013-07-19 apžieduota / ringed 8: Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1

2013-07-18 apžieduota / ringed 11Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1

2013-07-17 apžieduota / ringed 20: Remeza (Remiz pendulinus) – 11, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1

Mėlynas TM01 Gulbė nebylė (Cygnus olor) 2y+ 17-07-2013 18:30 Kintų tvenkiniai (V.Jusys)

2013-07-16 apžieduota / ringed 9Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1

2013-07-15 apžieduota / ringed 21: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1,  Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1

2013-07-14 apžieduota / ringed 55: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 22, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1,  Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1

2013-07-13 apžieduota / ringed 185: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 97, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 50, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 17, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2,  Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Griežlė (Crex crex)- 1

OZZANO B76859 Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) F 2y 2013-07-13 15:00 R-0, A-72, Q-15,7 Ventės ragas (V.Jusys);

2013-07-12 apžieduota / ringed 128: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 54, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 48, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 6, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2,  Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1,  Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1

2013-07-11 apžieduota / ringed 249: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 186, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 24, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 6, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1

2013-07-10 apžieduota / ringed 112: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) –94, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 6, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus)  – 1

2013-07-09 apžieduota / ringed 80Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) –56, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1

2013-07-08 apžieduota / ringed 30Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 19, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1

Žalias P511 Sidabrinis kiras (Larus argentatus) 2y 2013-07-08 07:15 Ventės ragas (V.Jusys)

2013-07-07 apžieduota / ringed 162Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 110, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 10, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 10, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 6, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1

Raudonas H61H Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 2y 2013-07-07 07:00 Ventės ragas (V.Jusys)

2013-07-06 apžieduota / ringed 54: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 29, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 6, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Gegutė (Cuculus canorus) – 1

2013-07-05 apžieduota / ringed 46: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 13, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 10, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2,  Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1,  Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Grąžiagalvė (Jynx torquilla)  – 1

2013-07-04 apžieduota / ringed 186: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 167, Pilkoji žąsis (Anser anser) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1

2013-07-03 apžieduota / ringed 191Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 162, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 3, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1

2013-07-02 apžieduota / ringed 117Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 98, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2,  Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1

2013-07-01 apžieduota / ringed 12Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1


2012 liepa / July

LIEPA, 2012 JULY
1-31 d. = 4011 STU VUL – 2911, HIR RUS – 323, ALB – 88, ACR SCH – 87, PHY LUS – 81, MOT ACR RIS – 77, LAN COL – 55, SYL COM – 41, PHY COL – 30, REM PEN – 30, LUS LUS – 30, ACR SCI – 27, SYL CUR – 25, SYL BOR – 23,  ACR ARU – 22, MOT FLA – 19, PAR CAE – 19, PAR MAJ – 15, HIP ICT – 12, SYL NIS – 11, SYL ATR – 10, RIP RIP – 10, EMB SCH – 8, FIC HYP – 7, FRI COE – 6, MUS STR – 4, DEN MAJ – 4, PHO PHO – 4, PAS DOM – 4, CAR ERY – 4, DEN MIN – 3, TUR MER – 3, PHY SIB – 3, TRO TRO – 3, PHO OCH – 3, SAX RUB – 3, EMB SCH – 3, ERI RUB – 2, PAR ATE – 2, TUR PIL – 2, REM PEN – 2, COR NIX – 2, RIP RIP – 2, ANT TRI – 1, TUR PHI – 1, JYN TOR – 1, MOT CIT – 1, SIT EUR – 1, DEL UR – 1,

2012-07-31 (13/4011/11881) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 13: ACR SCH – 5, LAN COL – 3, LUS LUS – 2, MOT ALB – 1, ACR SCI – 1, SYL ATR – 1
Geltonas PHBD LAR ARG N 1y+ 07:00 Ventės ragas (V.Jusys)
Geltonas 0LXP LAR ARG N 1y 07:00 Ventės ragas (V.Jusys)

2012-07-30 (5/3998/11868) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 5: LAN COL – 1, LUS LUS – 1, PAR MAJ – 1, ACR RIS – 1, ACR ARU  – 1

2012-07-29 (60/3993/11863) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 60: STU VUL – 26, ACR RIS – 10, ACR SCH – 9, ACR SCI – 4, ACR ARU – 3, MOT FLA – 2, DEN MAJ – 2, LAN COL – 1, MUS STR – 1, PHY LUS – 1, SYL COM – 1,

2012-07-28 (102/3933/11803) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 102: STU VUL – 49, ACR RIS – 12, ACR SCH – 11,PHY LUS – 10, FIC HYP – 4, SYL COM – 3, HIP ICT – 2, ACR SCI – 2, SAX RUB – 2, LUS LUS – 1, SYL NIS – 1, SYL BOR – 1, SYL ATR – 1, PHY COL – 1, SIT EUR – 1, SYL CUR – 1,

2012-07-27 (196/3831/11701) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 196: STU VUL – 153, HIR RUS – 12, ACR SCH – 6, ACR RIS – 4, MOT ALB – 4, PHY LUS – 3, LUS LUS – 2, FIC HYP – 2, LAN COL – 2,ACR SCI – 1, SYL NIS – 1, SYL COM – 1, SYL CUR – 1, PHY COL – 1, PHO PHO – 1, MOT FLA – 1, ACR ARU – 1

2012-07-26 (123/3635/11505) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 123: STU VUL – 95, ACR SCH – 9, ACR RIS – 7, ACR SCI – 3, SYL BOR – 3, LUS LUS – 3, PHY COL – 1, HIR RUS – 1, SYL CUR – 1,

2012-07-25 (153/3512/11482) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 153: HIR RUS – 57, PHY LUS – 23, STU VUL – 17, ACR SCH – 10, PHY COL – 9, ACR RIS – 6, HIP ICT – 4, LUS LUS – 3, PAR CAE – 3, MOT ALB – 3, RIP RIP – 3, SYL CUR – 3, PHY SIB – 2, MUS STR – 2, ACR SCI – 2, SYL ATR – 1, PAR MAJ – 1, MOT FLA – 1, SYL NIS – 1, PHO PHO – 1, DEN MAJ – 1

2012-07-24 (229/3359/11329) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 229: HIR RUS – 126, TU VUL – 41, PHY LUS – 10, RIP RIP – 7, ACR RIS – 7, REM PEN – 5, LAN COL – 4, ACR SCI – 3,  PAR CAE – 2, LUS LUS – 1, SYL BOR – 1, PHY COL – 1, ACR SCH – 1, DEL URB – 1

2012-07-23 (95/3130/11100) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 95: HIR RUS – 44, STU VUL – 37, ACR SCH – 2, MOT FLA – 4, MOT ALB – 2, ACR RIS – 2, LAN COL – 2, SYL ATR – 1, PHO OCH – 1

2012-07-22 (83/3035/11105) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 83: STU VUL – 39, REM PEN – 7, PHY LUS – 7, ACR RIS – 4, SYL BOR – 4, ACR SCI  – 3, SYL CUR – 3, SYL COM – 3, MOT ALB – 2, ACR SCH – 1, LUS LUS – 1, SYL ATR – 1, HIP ICT -1, FRI COE – 1, ACR ARU – 1, PHY COL -1, PHY SIB -1, LAN COL – 1, MOT FLA – 1, HIR RUS – 1

2012-07-21 (27/2952/11024) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 27: STU VUL – 15, ACR ARU – 2, ACR RIS – 2, MOT ALB – 2, PHY LUS – 1, DEN MIN – 1, PAR CAE – 1, PAR MAJ – 1, ACR SCH – 1, ACR SCI – 1

2012-07-20 (40/2925/10997) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 40: STU VUL – 34, LAN COL – 3, MOT ALB – 2, ACR SCI – 1

2012-07-19 (129/2885/10957) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 129: STU VUL – 70, HIR RUS – 41, MOT ALB – 6, LAN COL – 3, ACR ARU – 3, FRI COE – 1, MOT FLA – 1, LUS LUS – 1, ACR RIS – 1, ACR SCH – 1, SYL BOR  -1

2012-07-18 (80/2756/10828) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 2480color]: STU VUL – 64, LUS LUS – 3, LAN COL – 3, ACR SCI – 2, ACR SCH – 2, CAR ERY – 2, ACR RIS – 1, SYL NIS – 1, MOT FLA – 1, MOT ALB – 1

2012-07-17 (64/2676/10748) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 64: STU VUL – 47, MAT ALB – 3, LAN COL – 3, ACR ARU – 3, PAR CAE – 3, PAR MAJ – 1, FRI COE – 1, SYL ATR – 1, SYL BOR – 1, PHY COL – 1

2012-07-16 (81/2612/10684) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 81: STU VUL – 66, LAN COL – 4, HIP ICT – 3, SYL COM – 1, ACR SCH – 1, ACR RIS – 1, SYL BOR – 1, ACR ARU – 1, DEN MIN – 1, ACR SCH – 1, MOT ALB – 1

2012-07-15 (22/2531/10603) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 22: STU VUL – 16, HIP ICT – 2, LAN COL – 2, ACR ARU – 1, MOT ALB – 1

2012-07-14 (116/2509/10581) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 116: STU VUL – 100, MOT FLA – 3, REM PEN – 2, LAN COL – 2, TUR PIL – 1, HIR RUS – 1, SYLA ATR – 1, SYL BOR – 1, ACR RIS – 1, ACR SCH – 1, MOT ALB – 1, MOT CIT – 1, PHO OCH – 1

2012-07-13 (106/2393/10465) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 106: STU VUL – 73, HIR RUS – 14, PAR MAJ – 4, MOT ALB – 3, PHY COL – 2, LAN COL – 2, PHY LUS – 1, TUR PIL – 1, SYL BOR – 1, HIP ICT – 1, FRI COE – 1, EMB SCH – 1, ACR SCH – 1, ACR ARU – 1

2012-07-12 (214/2287/10359) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 214: STU VUL – 177, ACR SCH – 5, MOT ALB – 7, PHY COL – 4, SYL COM – 3, PHY LUS – 3, ACR RIS – 2, ACR SCI – 2, LAN COL – 3, LUS LUS – 1, PAS DOM – 1, PAR CAE – 1, SYL ATR – 1, HIP ICT – 1, JYN TOR – 1, ACR ARU – 1, EMB SCH – 1

2012-07-11 (232/2073/10145) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 232: STU VUL – 170, HIR RUS – 18, ACR SCH – 4, MOT ALB – 6, PHY COL – 4, ACR RIS – 3, PAR MAJ – 3, HIR RUS – 2, MOT FLA – 2, RIP RIP – 2, PHY LUS – 2, LUS LUS – 2, LAN COL – 2, ACR SCI – 1, ERI RUB – 1, SYL COM – 2, SYL BOR – 1, SYL ATR – 1, HIP ICT – 1, CAR ERY – 2, SYL CUR – 1, FRI COE – 1, ACR ARU – 1

2012-07-10 (67/1841/9913) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 67: STU VUL – 39, SYL COM – 4, MOT ALB – 3, SYL NIS – 3, STU VUL – 3, HIR RUS – 2, ACR SCH – 2, ACR RIS – 2, COR NIX – 2, ACR SCI – 1, PHO PHO – 1, MOT ALB – 1, LUS LUS – 1, LAN COL – 1, PHY COL – 1, PHY LUS – 1

2012-07-09 (55/1774/9846) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 55: REM PEN – 16, STU VUL – 11, PHY COL – 5, MOT ALB – 4, PHY LUS – 4, ACR SCH – 2, ACR SCI – 2, SYL COM – 3, STU VUL – 2, ACR RIS – 1, ACR ARU – 1, EMB SCH – 1

2012-07-08 (108/1719/9791) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 108: STU VUL – 90, PAR CAE – 4, MOT ALB – 3, SYL COM – 2,  PHY COL – 2, SYL ATR – 1, ACR RIS – 1, ACR SCH – 1, HIP ICT – 1, PHY LUS – 1, ACR ARU – 1, LAN COL – 1

2012-07-07 (130/1611/9683) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 130: STU VUL – 96, ACR SCH – 5, PHY COL – 5, MOT ALB – 4, PHY LUS – 3, PAS DOM – 3, LAN COL – 2, ACR RIS – 2, SYL BOR – 2, TUR PHI – 1, TRO TRO – 1, ERI RUB – 1, SYL COM – 1, SYL CUR – 1, PAR CAE – 1, EMB SCH – 1, PAR ATE – 1

2012-07-06 (365/1481/9553) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 365: STU VUL – 339, SYL CUR – 5, MOT ALB – 6, SYL COM – 2, MOT FLA – 2, LAN COL – 1, SAX RUB – 1, ACR SCH – 1, LUS LUS – 2, PHY LUS – 1, PAR CAE – 1, ACR SCI – 1, SYL BOR – 1, SYL NIS – 1, PAR ATE – 1

2012-07-05 (185/1116/9188) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 185: STU VUL – 169, ACR RIS – 4, SYL COM – 3, PHY LUS – 3, SYL CUR – 3, TRO TRO – 2, PAR CAE – 2, PAR MAJ – 2, LAN COL – 2, HIR RUS – 2, ACR SCH – 2, ACR ARU – 1, PHY COL – 1,  LUS LUS – 1, EMB SCH – 1, PHO PHO – 1, REM PEN – 1, SYL NIS – 1, PAR MAJ – 1

2012-07-04 (322/931/8866) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 322: STU VUL – 301, SYL COM – 4, ACR RIS – 3, EMB SCH – 2, TUR MER – 2, LUS LUS – 2, PHY LUS – 2, ACR SCI – 1, PAR CAE – 1, PHY COL – 1, MOT FLA – 1, MOT ALB – 1, HIP ICT – 1, PHO OCH – 1

2012-07-03 (379/609/8544) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 379: STU VUL – 366, MOT ALB – 9, SYL COM – 2, LUS LUS – 1, EMB SCH – 1

2012-07-02 (28/230/8165) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 28: SYL CUR – 6, SYL COM – 4, ACR SCH – 3, PAR MAJ – 3, EMB SCH – 2, MOT ALB – 2, SYL BOR – 2, ACR RIS – 1, DEN MIN – 1, SYL NIS – 1, PAR CAE – 1, PHY LUS – 1, DEN MAJ – 1

2012-07-01 (202/202/8137) (Z1, Z2, Z3, Z5 ir M2)
Sužieduota / ringed 202: STU VUL – 153, MOT ALB – 7, PAR MAJ – 2, PHY LUS – 2, SYL COM – 1, LUS LUS – 1, ACR SCH – 1, FRI COE – 1, SYL ATR – 1, HIP ICT – 1, SYL NIS – 1, TUR MER – 1, ANT TRI – 1