VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station

PAUKŠČIŲ FENOLOGIJA

VENTĖS RAGO ORNITOLOGINĖ STOTIS

 

PAUKŠČIŲ PAVASARINĖ MIGRACIJA IR FENOLOGINIAI STEBĖJIMAI LIETUVOJE 2014 METAIS

 

Informacija atnaujinta: 2014-02-22 06:36

 

Parengė Vytautas JUSYS

 

Stebėjimus pateikė: O. Atkočaitis, P. Bagdonas, G. Baublys, M. Briedis, A. Čeponis, M. Čepulis), V. Gluoksnis, K. Jokubauskas, V.Jusys, R. Juškaitis, M. Karlonas, A. Katkus, R. Kinduris, D. Makavičius, S. Medžionis, J. Morkūnas, Vl. Naruševičius, A. Petraška, L. Raudonikis, V. Razmus, G. Riauba, R. Stankūnas, E. Užpelkis, J. Zarankaitė

 

GULBĖ GIESMININKĖ (Cygnus cygnus)

– 2014-02-15 virš Smiltynės PR kryptimi praskrido 2 gulbių giesmininkių būreliai (9 ir 7) (J. Zarankaitė);

– 2014-02-16 Penkiolika paukščių (9ad+6 2y) stebėti Paluknio pievose, Trakų raj. Šeši paukščiai (4ad+2 2y) stebėti Šilavoto ž.ū.t. Prienų r (A. petraška);

– 2014-02-18 – 5 gulbės giesmininkės praskrido pietų kryptimi Kopgalyje(S.Karalius);

– 2014-02-21 dvi praskrido Ventės rage (V. Jusys)

 

PILKOJI ŽĄSIS (Anser anser)

– 2014-02-12 Viena žąselė Rusnės saloje (E. Užpelkis);

– 2014-02-16 Penkiolika paukščių praskrido virš Šilavoto ž.ū.t. Prienų r. (A. Petraška);

– 2014-02-16 Vienas paukštis praskrido virš jūros Palangoje (R. Kinduris);

– 2014-02-17 Daugiau kaip 20 skrendančių paukščių stebėta Martišiškės kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);

– 2014-02-18 Du ir keturi paukščiai Uostadvario pievose, Rusnė (L. Raudonikis);

– 2014-02-18 23-jų paukščių būrys praskrido aukštai virš Pagramančio miško, Tauragės r. (A. Katkus);

– 2014-02-18 Apie 30 paukščių būrys skrido Kalvarijos sav. ties Jungėnų km. (V. Razmus);

– 2014-02-21 6-ių paukščių būrelis praskrido Ventės rage (V.Jusys)

 

ŽELMENINĖ ŽĄSIS (Anser fabalis)

– 2014-02-21 vienas paukštis praskrido kartu su 6 pilkosiom žąsimis  Ventės rage (V. Jusys);

 

PILKOJI GERVĖ (Grus grus)

– 2014-02-12 16val.50min. vienišas paukštis klykauja laukuose prie Žiebiškio miško, Kauno r. (K. Jokubauskas);

– 2014-02-18 Kėdainių r. Saviečių k. praskrido gervė (Vl. Naruševičius);

– 2014-02-18 du paukščiai praskrido prie Agluonėnų, Klaipėdos r. (M. Briedis)

– 2014-02-19 – Viena gervė praskrido Kopgalyje – (S.Karalius);

 

PAPRASTOJI PEMPĖ (Vanellus vanellus)

– 2014-02-15 Vienas paukštis stebėtas laukuose ties Leliais, Klaipėdos r. (S. Karalius);

– 2014-02-16 Vienas paukštis praskrido virš Šilavoto ž.ū.t. Prienų r. (A. Petraška);

– 2014-02-16 8 paukščiai stebėti prie Vėžaičių ir 1 – netoli Priekulės, Klaipėdos r. (M. Briedis);

– 2014-02-21 Vienas paukštis praskrido rytų kryptimi palei Nemuną, Šakių r., Karkazų k. (R. Juškaitis);

– 2014-02-21 Apie 20 pempių Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);

2014-02-21 Jurbarko r. virš Žirniškių miško stebėti trys skrendantys paukščiai (A. Čeponis);

 

SLANKA  (Scolopax rusticolus)

– 2014-02-15 Vienas paukštis pakeltas Kuršių nerijos miške, netoli Nidos (G. Gražulevičius);

 

KERŠULIS (Columba palumbus)

– 2014-02-19 – Keršulis Kopgalyje, apie vidurdienį dar vienas – (S.Karalius);

– 2014-02-20 4 keršuliai Smiltynėje (J. Zarankaitė);

– 2014-02-21 – Du keršuliai praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);

– 2014-02-21 Vienas paukštis matytas Klaipėdos šiaurinėje dalyje (J. Morkūnas);

 

DIRVINIS VIEVERSYS (Alauda arvensis)

– 2014-02-17 matyti ir girdėti 3 traukiantys paukščiai Kaune (V. Gluoksnis);

– 2014-02-17 Pirmi keli paukščiai skrido virš Žuvinto ežero, Alytaus r. (G. Baublys);

– 2014-02-18 Vienas praskrido šiaurės kryptimi prie Linkaičių, Joniškio r. (R. Stankūnas);

– 2014-02-18 3 paukščiai praskrido virš Mažeikių miesto ŠR kryptimi (D. Makavičius);

– 2014-02-18 vienas Rusnėje (L. Raudonikis);

– 2014-02-18 Vienas traukiantis dirvinis vieversys stebėtas Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);

– 2014-0-2-18 3 paukščiai skirtingu laiku praskrido virš Pašilių miško. Panevėžio r. (M. Čepulis);

– 2014-02-18 vidurdienį girdėjau 3 praskrendančius dirvinius vieversius Kėdainių r. Saviečių k. (Vl. Naruševičius);

– 2014-02-18 Vienas paukstis girdetas Tyruliu durpyne (Radviliskio r.) (G. Riauba);

– 2014-02-21 gan gausiai (pavieniui ir nedideliais būreliais) migruoja pro Ventės ragą (V. Jusys);

– 2014-02-21 – Dirvinis vieversys Kopgalyje. (S.Karalius);

– 2014-02-21 Smiltynėje pirmus vieversius pamačiau, tik ne vieną, o 15, na o po to vienas po kito pasileido (J. Zarankaitė)

– 2014-02-21 Dirvinis vieversys. Vieno migruojančio į šiaurę paukščio balsas girdėtas Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);

– 2014-02-21 vienas paukštis praskrido virš Želvos miestelio, Ukmergės r. (K. Jarmalavičius);

 

PAPRASTASIS VARNĖNAS (Sturnus vulgaris)

– 2014-02-13 4 varnėnai stebėti Jurbarke (P. Bagdonas);

– 2014-02-16 Jurbarko r. Smalininkuose stebėti 8 paukščiai smilginių strazdų būryje (A. Čeponis);

– 2014-02-21 Šeši Čečėnijos aikštėje Kaune (S. Medžionis);

 

PAPRASTASIS ČIVYLIS (Carduelis cannabina)

– 2014-02-18 Vienas paukštis čiulbėjo beržo viršūnėje prie Linkaičių, Joniškio r. (R. Stankūnas);

-2014-02-19 2 čivyliai ties Ringaudais Kauno r. (Vl. Naruševičius);

 

 

PAUKŠČIŲ PAVASARINĖ MIGRACIJA IR FENOLOGINIAI STEBĖJIMAI LIETUVOJE

2013 METAI

Informacija atnaujinta 2013-03-03 20:26

Parengė Vytautas JUSYS

Ventės Rago ornitologinė stotis

Stebėjimus pateikė stebėtojų: 21

B.Ambroza, K.Castren, V. Eigirdas, V.Gluoksnis, P.Ignatavičius, V.Jusys, S.Karalius, R.Karpavičius, A.Kasparavičius, E.Kavaliauskas, J.Morkūnas, R.Morkūnė, Vl.Naruševičius, A.Naudžius, V.Pareigis, V.Paškevičius, A.Petraška, M.Ružauskas, K.Siaurukas, E.Šniaukšta, E.Užpelkis

GULBĖ GIESMININKĖ (Cygnus cygnus)

 • 2013-02-27 skrendančių paukščių balsai, rūke, Jonaičių k. Šilutės r., ŠR kryptis (E.Užpelkis)
 • 2013-03-02 vienas paukštis praskrido pro Jokšų k. Priekulės apyl.. Klaipėdos r. (K. Siaurukas);
 • 2013-03-03 – 4 ad gulbės giesmininkės tie Dauparais (S.Karalius)

GULBĖ NEBYLĖ (Cygnus olotr)

 • 2013-02-27 pirmosios migrantės (2+3) praskrido Juodkrantėje (K.Castren);
 • 2013-02-28 – Septynių gulbių nebylių būrys praskrido virš jūros Kopgalyje (S.Karalius)

PILKOJI ŽĄSIS (Anser anser)

 • 2013-02-28 du individai praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2013-02-28 viena praskrido Š kryptimi Juodkrantėje (K. Castren);
 • 2013-03-02 du paukščiai stebėti prie Juknaičių, Šilutės r.  (S.Karalius);
 • 2013-03-03 – 2 pilkosios žąsys laukuose už Klaipėdos aerouosto (S.Karalius)

RUDAGALVĖ ANTIS (Aythya ferina)

 • 2012-02-27 vienas patinas kartu su kitų rūšių antimis praskrido Juodkrantėje (K.Castren)

VIDUTINIS DANČIASNAPIS (Mergus serrator)

 • 2012-02-27 juroje prie Juodkrantės praskrido Š kryptimi 8 patinai ir 4 patelės (K.Castren)

DIDYSIS KORMORANAS (Phalacrocorax carbo)

 • 2013-02-26 Prmi 6 virš jūros Kopgalyje traukiantys didieji kormoranai pavasariniu apdaru. (S.Karalius);
 • 2013-02-27 pirmieji kormoranai – ne mažiau 23 paukščiai – kelių kilometrų ilgio marių properšoje ties Juodkrantės kolonija. Perimvietę apskraidė, bet prie lizdų tūpti dar nedrįso. (V.Pareigis);
 • 2013-02-27 Kuršių mariose prie Juodkrantės apie 30 paukščių veisimosi apdaru (K.Castren);
 • 2013-03-01 vienas paukštis praskrido Ventės rage  (V.Jusys);

JŪRINIS ERELIS (Haliaeetus albicilla)

 • 2012-02-16 . Kleketuoja jūriniai ereliai prie lizdo, Lazdijų r. ( A.Petraška )

PILKASIS GARNYS (Ardea cinerea)

 • 2013-02-17. 9 pilkieji garniai praskrido į šiaurės virš Kretingos. J. Morkūnas
 • 2013-02-24 11 paukščių būrys praskrido šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje (S.Karalius);
 • 2013-02-26 trijų pilkųjų garnių būrelis skraidė virš laukų netoli Karklės, Klaipėdos r  (V.Pareigis);
 • 2013-02-27 vienišas pilkasis garnys ant Kuršių marių ledo ties Juodkrante. (V.Pareigis)
 • 2013-02-27 vienas paukštis vestuviniu apdaru srebėtas prie Juodkrants (K.Castren);

RUDAGALVIS  KIRAS (Larus ridibundus)

 • 2013-02-27 pajūryje prie Juodkrantės praskrido 2 paukščiai (K.Castren);
 • 2013-02-28 grįžę rudagalviai kirai (kol kas maždaug tik penktadalis nuo ten pat tupinčių paprastųjų kirų skaičiaus) ant tvenkinio ledo Gedminų kvartale Klaipėdoje. (V.Pareigis)

MAŽASIS KIRAS (Hydrocoloeus minutus)

 • 2013-02-27 pajūryje prie Juodkrantės praskrido 1+1 (K.Castren);
 • 2013-02-28 pajūryje prie Juodkrantės Š kryptimi praskrido 4 individai (K.Castren);
 • 2012-02-28 Apie 20 paukščių ties pietiniu molu Kopgalyje (S.Karalius);

ULDUKAS (Columba oenas)

 • 2013-02-11 Paukštis stebėtas Tauragės r. Sakalinės miško biržės pakraštyje prie šėryklos (B.Ambroza, E.Kavaliauskas);
 • 2013-02-22 Vienas paukštis stebėtas skrendantis virš Kopgalio pušynų kartu su dviem keršuliais (greičiausiai su tais pačiais, kurie pastoviai lanko Kopgalio lesyklą) (S.Karalius);
 • 2013-02-28 du praskrido Juodkrantėje (K.Castren);

KERŠULIS (Columba palumbus)

 • 2013-02-20 vienas paukštis miške prie Danės upės, šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje (J.Morkūnas);
 • 2013-02-23 vienas individas Klaipėdoje (S.Karalius);
 • 2013-02-25 vienas paukštis Klaipėdos m. šiaurinėje dalyja (J.Morkūnas);
 • 2013-03-03 – Klaipėdos miesto šiaurinėje pusėje stebėti 1+3 migruojantys keršuliai (S.Karalius)
 • 2013-03-03 – 4 migruojantys keršuliai laukuose ties Klaipėdos aerouostu (S.Karalius)

JUODASIS STRAZDAS (Turdus merula)

 • 2013-02-02 Šiandien pirmoji, nors ir nedrąsi, juodojo strazdo giesmė.(V. Gluoksnis);
 • 2013-02-08 Žaliakalnyje, Kaune gieda juodasis strazdas (P. Ignatavičius);

AMALINIS  STRAZDAS (Turdus viscivorus)

 • 2013-02-09 ties Mačiūnais, Prienų raj. gieda amalinis strazdas (A. Petraška);

PAPRASTOJI PILKOJI ZYLĖ (Parus palustris)

 • 2013-02-01 Rukloje aktyviai gieda paprastoji pilkoji zylė (V. Eigirdas);

JUODOJI ZYLĖ (Parus ater)

 • 2013-02-24 juodoji zylė čiulba Raseinių r. (A. Kasparavičius)

DIDŽIOJI ZYLĖ (Parus major)

 • 2012-01-02 pirma pavasariška didžiosios zylės giesmė Vilniuje (R. Karpavičius);
 • 2013-01-11 pirma giesmė  Kaune (V. Eigirdas);
 • 2013-01-16 pirmą trumpą didžiosios zylės giesmelę šiemet Kaune girdėjau sausio 16d. (V. Paškevičius);
 • 2013-01-16 Vingio parke daugiau kaip 10 giedančių didžiųjų zylių (R. Karpavičius);
 • 2013-01-29 vos tik temperatūra nukrito ir kaunietės zylės laisvės alėjos pakraščiuose iškart užčiulbo pavasariškai (M. Ružauskas);

KOVAS (Corvus frugilegus)

 • 2013-02-08 Kovai Kaišiadoryse tupinėja kolonijoje, tikrina lizdus (J. ir R. Morkūnai);
 • 2013-02-10 kovai tvarko lizdus Vilniuje (R. Karpavičius);
 • 2013-03-02 stebėti prie Juknaičių, Pagėgiuose, Mikytuose (V.Jusys, S.Karalius, E.Užpelkis);
 • 2013-03-03 6 kovai praskrido per Serbinu k. Kėdainiu r. (Vl.Naruševičius)

KRANKLYS (Corvus corax)

 • 2013-02-08 kranklys Kopgalyje renka lizdui medžiagą ir neša ją į prekybos uosto konstrukcinį bokštą (S.Karalius);
 • 2013-02-16 Alytaus raj. lizde tupi kranklys (A.Petraška);

PAPRASTASIS VARNĖNAS (Sturnus vulgaris)

 • 2013-01-30 šiandien Žardėje stebėjau lesykloje giedantį varnėną (E.Šniaukšta);

ŽALIUKĖ (Carduelis chloris)

 • 2013-01-29 šiandien girdėjau, gan intensyvią žaliukės giesmę (V. Paškevičius);
 • 2013-02-10 Gieda žaliukės jau ne pavieniui (R. Karpavičius);

GELTONOJI STARTA (Emberiza citrinella)

 • 2012-02-27 Pirma geltonosios startos giesmė prie lesyklos Dainiūnų k. Biržų r.(A.Naudžius)

PAUKŠČIŲ PAVASARINĖ MIGRACIJA IR FENOLOGINIAI STEBĖJIMAI LIETUVOJE

2012 METAI
Informacija atnaujinta 2012-05-20 19:45
Parengė Vytautas JUSYS
Stebėjimus pateikė stebėtojų: 105
V.Adomonis, A.Aleksiejūnienė, S.Aponavičius, O.Atkočaitis, S.Aškinytė,  Auglys, J, R.Balsevičiūtė, R.Banaitienė, M.Baranovskij, Ž.Bataitytė, G.Baublys, B.Belchev, P.Bergaudas, V.Bražienė, K.Castren, K.Čepėnas, A.Čeponis, M.Čepulis, A.Čerkauskas, M.Dagys, K.Danauskas, E.Duderis, V.Eigirdas, O.Gaidamavičiūtė, Z.Gasiūnaitė, R.Giedraitis,  G.Gražulevičius, R.Grigienė, S.Hjerppe, L. ir R.Ignatavičiai, P.Ignatavičius, R.Jarmalavičius, K.Jusienė, V.Jusys, R.Juškaitis, S.Karalius, R.Kaunietis, M.Karlonas, E.Kavaliauskas, R.Kinduris, R.Kiserauskaitė, J.Klimaitė, A.Kvaraciejus, Dž.Kulvieteinė, R.Kubilius, V.Laukžemis, J.Liaudanskytė, S.Lileikis, E.Lukošius, M.Mackevičius, B. Maldūnienė, D.Makavičius, S.Medžionis, J.Melkova, I.Meškinytė, S.Minkevičius, S.Minkevičienė, J.Morkūnas, R.Morkūnė, Vl.Naruševičius, A.Naudžius, D.Norkūnienė, D.Norkūnas, V.Pabrinkis, E.Pakštytė, S.Paltanavičius, V.Pareigis, V.Paškevičius, A.Patašius, R.Patronaitis, A.Paulauskas, G.Petkus, V.Petkus, A.Petraška, Ž.Preikša, V.Puolytė, R.Rangienė, L.Raudonikis, V.Razmus, L. G.Riauba, R.Rulinskaitė, S.Semionova, A.Semionovas, I.Semionovas, R.Simonavičius, A.Skirpstas, S.Skuja, V.Slavickas, V.Stirkė, E.Šniaukšta, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė, J.Tunaitienė, R.Treinys, A.Ulevičius, L.Umbrasienė, E.Užpelkis, I.Vaičiūnaitė, R.Vaitkus, D.Vaitkuvienė, N.Vėlavičienė, J.Zarankaitė, V.Žemaitienė.
Xvėlesni pirmieji stebėjimai neberenkami.
GULBĖ NEBYLĖ (Cygnus olor)
 • 2012-03-10 Kaišiadorių tv. – 2 (A.Paulauskas);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 165 (J.Morkūnas, V.Jusys);X
 • 2012-03-22. Gulbių nebylių pora pradeda krauti lizdą Užpalių HE tvenkinyje, Utenos r. (D. Norkūnas).
GULBĖ GIESMININKĖ (Cygnus cygnus)
 • 2012-02-26 netoli Klaipėdos ties Leliais laukų balose stebėjau dvi gulbes giesmininkes (S.Karalius);
 • 2012-02-28 Nidoje praskrido 4 ad ir 2 jauni paukščiai (K. Castren);
 • 2012-03-02 Nemuno deltoje prie Stankiškių k. plaukioja 2, Ventės rage praskrido būrelis – 33 paukščiai (V.Jusys);
 • 2012-03-02 gulbės giesmininkės Biržų r. Pabiržės seniūnijoje (B.Maldūnienė);
 • 2012-03-03 Ties Šiauriniu molu jūroje praskrido 12 (R.Morkūnė, J.Morkūnas);
 • 2012-03-04 Įvairiose Nemuno deltos regiono vietose stebėti pulkai nuo 12 iki 60 paukščių (J. Morkūnas);
 • 2012-03-06 Nemune ties Jurbarku stebėtos 6 gulbės giesmininkės (R.Patronaitis);
 • 2012-03-08 Ties tiltu per Nemuną prie Jurbarko pirmą kartą stebėjau 5 gulbes giesmininkes (R.Giedraitis);
 • 2012-03-09 Skrendančios gulbės giesmininkės stebėtos Šakių rajone: 2 ind. Stulgių kaime ir 4 ind. Karkazų kaime (O. Atkočaitis, R. Juškaitis);
 • 2012-03-10 4 gulbės stebėtos tvenkino properšoje Bezdonių mstl.Vilniaus r. (M.Baranovskij);
 • 2012-03-12 10:15 – 12:30 Nidoje praskrido 227 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 1769 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-13, 17 gulbių giesmininkių laukuose, Antanavas, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);X
 • 2012-05-19 Gulbių giesmininkių pora su jaunikliais Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (E. Pakštytė);
MAŽOJI GULBĖ (Cygnus columbianus)
 • 2012-03-03 Ties Šiauriniu molu jūroje praskrido 2 (R.Morkūnė, J.Morkūnas);
 • 2012-03-11 Trakų r. stebėta skrendanti mažoji gulbė (želmeninių žąsų pulko pakrašty) (M.Mackevičius);
 • 2012-03-12 10:15 – 12:30 Nidoje praskrido 18 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 272 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-13 prie Vilkyčių, Šilutės r. -12 paukščių (J.Morkūnas);X
ŽELMENINĖ ŽĄSIS (Anser fabalis)
 • 2012-03-04 laukuose šalia Klaipėdos šiandien stebėjau apie 300 želmeninių žąsų (S.Karalius);
 • 2012-03-04 Tarp Lankupių ir Vilkyčių kaimų, Šilutės raj. stebėta apie 150 paukščių. Rusnės saloje – 115 paukščių (J. Morkūnas);
 • 2012-03-11 Trakų r. stebėtas skrendantis želmeninių žąsų pulkelis (ir viena mažoji gulbė) (M.Mackevičius);
 • 2012-03-12 Nidoje kartu su 1 baltakakte žąsimi praskrido 16 (K.Castren);
 • 2012-03-12 Pirmą kartą šiemet Jurbarko raj, ties Skirsnemunės gyv, stebėtas želmeninių žąsų būrelis iš 9 paukščių (R.Giedraitis);
 • 2012-03-13, apie 200 želmeninių žąsų laukuose, Antanavas, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-13 Želmeninio žąsų (17 ind.) būrys perskrido netoli autostrados šiaurės kryptimi (B.Belchev);
 • 2012-03-13 Du pulkai (po ~50 ir ~100) želmeninių žąsų praskrido šiaurės vakarų kryptimi. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė).
 • 2012-03-13 apie 30 praskrido Šakių r. prie gelgaudiškio, Skaistakaimio k. (R.Jarmalavičius);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje (daugiausia prie Sausgalvių ) apie 3200 (J.Morkūnas, V.Jusys);X
TRUMPASNAPĖ ŽĄSIS (Anser brachyrhynchus)
 • 2012-03-20 ienas paukštis laukuose prie Anglininkų, Biržų r., 2500 žąsų būryje (A.Naudžius);
 • 2012-03-21 Viena žąsis Rusnės saloje kartu su baltakaktėmis žąsimis (J.Morkūnas);
 • 2012-03-22 Vienas paukštis apie 150 baltakakčių ir želmeninių žąsų būryje Nemuno deltos pievose netoli ŠV Krokų Lankos ež. kranto (V.Jusys);
 • 2012-03-23 prie Sakučių 1 (K.Castren);
BALTAKAKTĖ ŽĄSIS (Anser albifrons)
 • 2012-03-04 laukuose šalia Klaipėdos šiandien apie 300 želmeninių žąsų stebėjau 5 baltakaktes (S.Karalius);
 • 2012-03-04 Tarp Lankupių ir Vilkyčių kaimų, Šilutės raj. stebėta 22 paukščiai. Rusnės saloje – 40 paukščių (J. Morkūnas);
 • 2012-03-12 Nidoje kartu su 16 želmeninių žąsų praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje (daugiausia prie Sausgalvių ) apie 3100 (J.Morkūnas, V.Jusys);X
PILKOJI ŽĄSIS (Anser anser)
 • 2012-02-26 Klaipėdos r. ties Romų kaimu dvi pilkosios žąsys (S.Karalius);
 • 14 žąsų stebėtos pievoje šalia Kintų (Z. Gasiūnaitė);
 • 2012-02-27 Rusnės saloje netoli Pakalnės kaimo ilsėjosi 2 būriai – viename buvo 119 paukščių o kitame – 27 (E.Užpelkis);
 • 2012-02-29 viena praskrido Nidoj (K.Castren);
 • 2012-03-04 Rusnės saloje – apie 300 paukščių, kitose Nemuno deltos vietose būreliai nuo 12 iki 40 paukščių (J. Morkūnas);
 • 2012-03-12 18 pilkųjų žąsų praskrido pietų kryptimi Dembavoje, Panevėžio raj. (I. Vaičiūnaitė);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 293 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-13 4 pilkosios žąsys neaukštai virš Kauno centro praskrido šiaurės kryptimi (S.Medžionis); X
 • 2012-04-07 tupi lizde ant kiaušinių Kintų žuv. tv. (J.Morkūnas);
KANADINĖ BERNIKLĖ (Branta canadensis)
 • 2012-03-15 Vienas paukštis užlietoje pievoje prie Stankiškių, Šilutės r. (J.Morkūnas);
 • 2012-03-16 Du paukščiai stebėti Sausgalviuose, Šilutės r. (V.Pabrinkis, G.Petkus);
 • 2012-03-18 3 kanadinės berniklės laukuose netoli Klaipėdos (S.Karalius). X
BALTASKRUOSTĖ BERNIKLĖ (Branta leucopsis)
 • 2012-03-13 Nemuno deltos prie Sausgalvių 2+1 (V.Jusys, J.Morkūnas);
 • 2012-03-17 1 baltaskruostė berniklė žiemkenčių lauke prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-03-18 3+1 baltaskruostė berniklė laukuose netoli Klaipėdos (S.Karalius)
 • 2012-03-18 keturios baltaskruostės berniklės Rupkalviuose (E.Užpelkis);
 • 2012-03-19 Apsemtame lauke netoli Anglininkų, Biržų r. 3 baltaskruostės berniklės 2 tūkst. žąsų būryje (A.Naudžius);
 • 2012-03-23 prie Sakučių 6 (K.Castren);X
PAPRASTOJI BERNIKLĖ (Branta bernicla)
 • 2012-04-07 Nemuno deltoje Rupkalvių pievose matytas 1-as paukštis (J.Morkūnas);
URVINĖ ANTIS (Tadorna tadorna)
 • 2012-03-13 Nemuno deltos Rupkalvių pievose 6 paukščiai (E.Užpelkis, V.Jusys, J.Morkūnas);
 • 2012-03-16 Kopgalyje praskrido 1 urvinė antis (S.Karalius);
 • 2012-03-17 Nemuno deltoje prie Stankiškių – 2 (V.Jusys);
 • 2012-03-22 Butingėje 1 (J.Morkūnas);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 32 (K.Castren);X
EURAZINĖ CYPLĖ (Anas penelope)
 • 2012-03-12 pajūryje ties Juodkrante praskrido 8 patinai ir 9 patelės (K.Castren);
 • 2012-03-13 prie Vilkyčių, Šilutės r. -15 paukščių (J.Morkūnas);
 • 2012-03-13 Juodkrantėje prie jūros praskrido 56 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje (daugiausia prie Sausgalvių ir Krokų lankos ež.) – 800-900 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-14 8 cyplės Kaune prie Nemuno salos (S.Medžionis);
 • 2012-03-15 patinas Tatulos upėje, Biržų r. (B.Maldūnienė);
 • 2012-03-16 Kopgalyje stebėtos 6 migruojančios (S.Karalius);
 • 2012-03-17 4 cyplės laukų baloje prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 10 cyplių Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 11 cyplių laukų baloje netoli Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius); X
PILKOJI ANTIS (Anas strepera)
 • 2012-03-23 prie Lankupių, Šilutės r. 8 (J.Morkūnas);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 2, prie Sakučių – 2  (K.Castren);
 • 2012-03-23 pilkosios anties patinas laukų baloje Elektrėnų sav. (E.Pakštytė)
 • 2012-03-25 – įvairiuose Nemuno deltos vietose iki 20 paukščių (J. Morkūnas, S. Aponavičius);
 • 2012-03-27 Porelė pilkųjų ančių stebėta Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-04-02 Širvėnos ež. Biržų r. 3 pilkosios antys (A.Naudžius); X
RUDAGALVĖ KRYKLĖ (Anas crecca)
 • 2012-03-11 pajūryje ties Juodkrante matyta patina ir patelė (K.Castren);
 • 2012-03-13 Juodkrantėje prie jūros praskrido 6 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje 10 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-16 Kopgalyje atskirais būriais praskrido apie 130 rudagalvių kryklių (S.Karalius);
 • 2012-03-17 nemažiau 100 rudagalvių kryklių Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 nemažiau 30 rudagalvių kryklių laukų baloje netoli Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius); X
DIDŽIOJI ANTIS (Anas platyrhynchos)
 • 2012-03-02 Nidoje 08:45 – 11:40 praskrido 39 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje (daugiausia prie Krokų lankos ež. ir Sausgalvių )  apie 4000 (J.Morkūnas, V.Jusys);X
SMAILIAUODEGĖ ANTIS (Anas acuta)
 • 2012-03-13 Juodkrantėje prie jūros praskrido 2 patinai ri 3 patelės (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltoje apie 250 (J.Morkūnas, V.Jusys);
 • 2012-03-14 Baltosios Vokės žuv. tv. – patinas ir patelė (K.Castren);
 • 2012-03-16 Kopgalio pajūriu praskrido smailiauodegių ančių pora (S.Karalius);
 • 2012-03-17 4 smailiauodegės antys laukų baloje prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-03-17 4 smailiauodegės antys Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 2 patinai ir 2 patelės plaukiojo AB „ORLEN Lietuva“ tvenkiniuose ties Didžiamiškio mišku  (D.Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė);
 • 2012-03-19 Apsemtame lauke netoli Anglininkų, Biržų r. mažiausiai 8 smailiauodegės antys (A.Naudžius);X
DRYŽAGALVĖ KRYKLĖ (Anas qurquedula)
 • 2012-03-17 2 dryžgalvės kryklės (pora) laukų baloje prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-25 dryžgalvės kryklės patinėlis Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius)
 • 2012-03-25 dvi dryžgalvės kryklės (pora) laukų baloje netoli Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-26 Juodkrantėje patinas ir patelė (K.Castren, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė):
 • 2012-03-29 Rudagalvių kryklių būryje Kopgalyje stebėtas dryžagalvės kryklės patinas (S.Karalius);
 • 2012-04-07 Papilio tv. Biržų r.- 4 dryžagalvės kryklės (A.Naudžius, V.Stirkė, E.Duderis);
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, bent 2 dryžagalvės kryklės, abu patinai (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova);
 • 2012-04-11 Dryžagalvių kryklių pora Nevėžio užtvankoje. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė); X
ŠAUKŠTASNAPĖ ANTIS (Anas clypeata)
 • 2012-03-12 Nidoje kartu su 6 didžiosiomis antimis praskrido 1 patinas (K.Castren);
 • 2012-03-17 patinas matytas Nemuno deltoje prie Minijos k. (Z.Gasiūnaitė);
 • 2012-03-17 4 paukščiai užliejamose pievose prie Papio ež., Šalčininkų r. (M.L. Šniaukštos);
 • 2012-03-23 Prie Sakučių patinas (K.Castren);
 • 2012-03-25 – Šyšgiriuose, Alkoje po 2 paukščius (J.Morkūnas, S.Aponavičius);
 • 2012-03-26 šaukštasnapės anties patinas Trinyčių tvenkinyje Klaipėdoje. (V.Pareigis, S.Čiulčinskas)
 • 2012-03-28 Porelė šaukštasnapių ančių praskrido Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-04-10 Širvėnos ež. Biržų r. mažiausiai 10 šaukštasnapių ančių (A.Naudžius, Š.Vainauskas); X
RUDAGALVĖ ANTIS (Aythya ferina)
 • 2012-03-16 Pirmoji rudagalvė antis Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-17 10 rudagalvių ančių Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-19 pajūryje prie Juodkrantės praskrido patinas ir patelė (K.Castren);
 • 2012-03-21 apie 200 paukščių apsemtoje Nemuno deltos pievoje prie Stankiškių (J.Morkūnas);
 • 2012 03 27 Gulbynės tvenkinio (Alytus) properšoje plaukiojo rudagalvės anties patinas (A. Petraška); X
KUODUOTOJI ANTIS (Aythya fuligula)
 • 2012-03-10 patinas Kuršių mariose prie Juodkrantės (K.Castren);
 • 2012-03-13 Juodkrantėje prie jūros praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-03-16 Kopgalio pajūriu praskrido apie 30 kuoduotųjų ančių (S.Karalius);
 • 2012-03-19 Širvėnos ežere, Biržuose, 2 kuoduotosios antys (A.Naudžius);
 • 2012-03-22 vienas patinas pakrentėje prie Ventės rago (V.Jusys);
 • 2012-03-25 keturios kuoduotosios antys Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-26 1 rudagalvės anties patinas, o 27d.- 2 poros rudagalvių ančių Nevėžio užtvankoje, Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė)
 • 2012-03-27 7 +5 kuoduotųjų ančių būreliai praskrido Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-27 Nidoje praskrido būrys – 55 paukščiai (K.Castren);
 • 2012-03-27 7 kuoduotosios antys Nevėžio užtvankoje, Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė); X
ŽILOJI ANTIS (Aythya marila)
 • 2012-03-27 Atskirais būreliais Kopgalyje praskrido 46 žilosios antys (S.Karalius);
 • 2012-03-27 Nidoje 1 patinas ir 8 patelės (K.Castren)
 • 2012-03-27 Ventės rage praskrido 5 patinai (V.Jusys);
 • 2012-03-28 Jūroje ties Kopgaliu stebėtos 9 žilosios antys (S.Karalius)
PAPRASTOJI GAGA (Somateria mollisiima)
 • 2012-03-27 Du suaugę paprastųjų gagų patinai ir patelė praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
PUTPELĖ  (Coturnix coturnix)
 • 2012-04-30 Paukštis girdėtas Alytaus r. Punios šile Nemuno pakrantės pievoje (Ž.Preikša);
 
MAŽASIS KRAGAS (Tachybaptus ruficollis)
 • 2012-03-30 Du mažieji kragai Kilučių ežere Biržuose.(B. Maldūnienė);
 • 2012 03 30 Laukų baloje, Alytaus raj. į perimvietę sugryžo mažasis kragas. (A. Petraška);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 4 mažieji kragai (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-07 Linkaičių II tvenkinyje stebėta pora mažųjų kragų. Joniškio raj. Linkaičiai (G.Petkus, V.Petkus);
 • 2012-04-09 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren);
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, 1 mažasis kragas (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova); X
AUSUOTASIS KRAGAS (Podiceps cristatus)
 • 2012-03-30 Ausuotasis kragas Širvėnos ežere Biržuose (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-31 vienas ausuotasis kragas Vijūnėlio ežere, Druskininkuose (P.Ignatavičius, J.Klimaitė);
 • 2012-04-03 1 ausuotasis kragas Nevėžio užtvankoje. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-03 1 ausuotasis kragas Nevėžio užtvankoje. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-07 Papilio tv. Biržų r. mažiausiai 8 ausuotieji kragai (A.Naudžius, V.Stirkė, E.Duderis);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 2 ausuotieji kragai (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-07 Linkaičių I tvenkinyje 4 ausuotieji kragai, II-aje stebėti 3. Joniškio raj. (G.Petkus, V.Petkus); 2012-04-09 Kiduliuose, Šakių r. ,Nemune stebėti du ausuotieji kragai (R.Patronaitis);
 • 2012-04-08 Stebėti pirmą kartą šiemet buvusio žvyro Jurbarko karjero KalnėnaiI 3 paukščiai (R.Giedraitis)
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, 2 ausuotieji kragai (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova);X
RUDAKAKLIS KRAGAS (Podiceps grisegena)
 • 2012-03-24 jūroje ties Juodkrente – 4 (K.Castren, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė);
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, 1 rudakaklis kragas (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova); X
RAGUOTASIS KRAGAS (Podiceps auritus)
 • 2012-03-24 jūroje ties Juodkrente – 2 (K.Castren, L.Šniaukšta, M.Šniaukštienė);X
JUODAKAKLIS KRAGAS (Podiceps nigricollis)
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose perimvietėje 5 juodakaklių kragų poros (A.Čerkauskas);
 • 2012-04-30 Sausgalviuose 4 juodakakliai kragai, Šilutės r.(A.Naudžius); X
JUODASIS GANDRAS (Ciconia nigra)
 • 2012-03-24 Žemaitijos nacionaliniame parke Plokštinės rezervate ties savo sodyba Antanas Vaškys iš gana arti stebėjo praskrendantį juodąjį gandrą. Jis šiuos paukščius pažįsta, nes j. gandrai gyvena rezervate (M.Jankauskienė);
 • 2012-03-31 Kėdainiu raj. Labūnavos g-joje stebėtas salia lizdo (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-03 Juodasis gandras stebėtas Vilniaus rajone , netoli Meškučių skrendantis visai neaukštai Šiaurės rytų kryptimi maždaug apie 15.00 val. (D.Musteikis);
 • 2012-04-06. Į lizdą grįžo juodasis gandras. Vilkaviškio raj. Kupreliškių miškas. ( V. Razmus);
 • 2012-04-07 Paukštis sklandė Taujėnų-Užulėnio miško pakraštyje, Ukmergės r. (L.Raudonkis);
 • 2012-04-08 1 juodasis gandras skrido virš Dembavos gyvenvietės, Panevėžio raj. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-08 stebėtas netoli Širvintų šalia autostrados Vilnius-Panevėžys 38 km, skrendantis (D.Musteikis);
 • 2012-04-08 Šiemet pirmą kartą skrendantį mačiau virš Nemuno ties Raudonės gyvenviete. (R.Giedraitis) X
BALTASIS GANDRAS (Ciconia ciconia)
 • 2012-03-12 Vienas paukštis vaikštinėjo Vašuokos upelio pakrantėse netoli Pavašuokų km. Panevėžio raj. (R.Kaunietis);
 • 2012-03-12 du gandrai vaikšiojo pievoje Šilutės r., Meškinės k. (V.Bražienė);
 • 2012-03-15 Vienas paukštis stebėtas netoli Alytaus (A.Patašius);
 • 2012-03-19 Stebėtas pirmą kartą Jurbarko r. vienas baltasis gandras ties Antkalniškių k prie kelio (R.Giedraitis)
 • 2012-03-21 vienas paukštis gandralizdyje Tauragės r. Baltrušaičių apyl. (E.Kavaliauskas);
 • 2012-03-22. Baltasis gandras suko ratus virš Pabiržės mokyklos, Biržų r. ( Reda Rulinskaitė)
 • 2012-03-23 matytas prie Užlieknių, Šilutės r. (A.Aleksiejūnienė);
 • 2012-03-23 Du baltieji gandrai praskrido virš Raudondvario, Kauno r. (R.Medžionis);
 • 2012-03-24 Vienas paukštis suko ratus ties Balbieriškiu,Kauno.r. (K.Čepėnas);
 • 2012-03-26 du skrendantys matyti Riešėje, Vilniaus r. (M.Dagys, D.Vaitkuvienė);
 • 2012-03-26 Mažonyse,netoli Leipalingio,skrido didelis būrys(gal koks 30)baltųjų gandrų (R.Grigienė);
 • 2012-03-28 Vienas paukstis sklande Sakiu r.Skaistakaimio k. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-28 pirmas sklando Suvernų k, netoli Kintų, Šilutės r. (V.Jusys);
 • 2012-03-29 Žadavainių k., Utenos r. matėm vieną paukšį jau tupintį lizde (M.Dagys, D.Vaitkuvienė);
 • 2012-03-30 Vienas paukštis stove lizde Sedos miestelyje, Mažeikių raj. (D.Makavičius, N. Vėlavičienė, R.Karpuška);
 • 2012-03-31 Vienas Baltasis gandras tupėjo jau lizde Paobelio km., Kėdainių rajonas (B.Belchev);
 • 2012-04-01 Pnevėžio miesto pakraštyje stebėti 2 paukščiai (K.Čepėnas);
 • 2012 04 02 Vienas baltasis gandras tupėjo lizde, Jonavos raj. Užusalių k. (M. Karlonas);
 • 2012-04-02 trys gandrai grįžo į Skaistakaimio k., Šakių r. (R.Jarmalavičius);
 • 2012-04-02 Baltasis gandras su “žmona“ tupjėo lizde prie Dumpių sąvartyno (J.Morkūnas);
 • 2012-04-04 Baltieji gandrai lizduose Kintuose, Rupkalviuose. (J.Morkūnas);
 • 2012-04-05 1 baltasis gandras skrido pietvakarių kryptimi. Dembava, Panevėžio raj. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-05 2012-04-05 trys baltieji gandrai praskrido Kaune (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-05 Rokiškio r., Šetekšnių kaime atskrido i lizda du gandrai (J.Tunaitienė);
 • 2012-04-05 Vakare vaziuojant is Kauno link Kėdainiu 6 lizduose matyti grize 1-2 gandrai (Vl.Naruševičius); X
VAPSVAĖIDS (Pernis apivorus)
 • 2012-04-26 Nidoje praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-04-29 Vapsvaėdis ties Svencele (S.Karalius);
 • 2012-05-01 vapsvaėdis Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-05-02 Vapsvaėdis Žaliojoje girioje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė); X
RUDASIS PESLYS (Milvus milvus)
 • 2012-03-13 Vienas paukštis praskrido šalia Kibyšių k., Varėnos r. (V.Slavickas);
 • 2012-03-15 Vienas paukštis Sausgalviuose, Šilutės r. (J.Morkūnas);
 • 2012-03-17 paukštis stebėtas savo lizdvietėje Tauragės r. (E.Kavaliauskas);
 • 2012-03-18 Vienas paukštis šalia Būtingės, virš pievos apie 2 km nuo jūros kranto, netoli Latvijos sienos (V.Laukžemis);
 • 2012.03.25 Šilutės rajone , Pagryniuose, rudasis peslys renka medžiagą lizdui (Dž.Kulvietienė, E.Šniaukšta); X
JUODASIS PESLYS (Milvus migrans)
 • 2012-04-10 vienas paukštis skraidė Aukštumalos pelkės pakraštyje prie kelio link Kintų (J.Morkūnas);
 • 2012-04-15 Juodasis peslys Utenos sąvaryne (D. Norkūnas);
 • 2012-04-20 Nidoje praskrido 2 (T.Tohmo);
 • 2012-04-21 Nidoje praskrido 1 (T.Tohmo);
 • 2012-04-23 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);X
NENDRINĖ LINGĖ (Circus aeruginosus)
 • 2012-03-14 Šakių r., Skaistakaimio k. virs pievų, šalia Nemuno stebejau patelę. (R.Jarmalavičius);
 • 2012-03-25 Viena patelė Pašerkšnės tvenkinyje (Mažeikių raj.). (R.Kinduris);
 • 2012-03-27 patinas matytas Nemuno deltoje, Rupkalviuose (J.Morkūnas);
 • 2012-03-28 Vienas patinas ir viena patelė matyti skirtingose Baltosios Vokės durpyno vietose (L.Raudonikis, Viktar Fenchuk, Zbignew Karpowich);
 • 2012-03-29 Nendrinė lingė (patelė) Raseinių žuv. tvenkiniuose ties Gabšiais (V. Kilčauskas);
 • 2012-03-30 Nendrinė lingė stebėta prie Nemuno ties Stulgių km., Šakių r. (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-30 po 1 patelę skraidė Pašerkšnės ir Kalnijų tvenkiniuose, Mažeikių raj. (D. Makavičius, N. Vėlavičienė, R.Karpuška);
 • 2012-03-31 Patelė matyta apleistame lauke salia Vandziogalos miestelio Kauno raj. (Vl.Naruševičius); X
JAVINĖ LINGĖ (Circus cyaneus)
 • 2012-03-11 porelė javinių lingių medžiojančių Spalviškių km pievose prie Biržų girios. (E. Duderis, B.Maldūnienė);
 • 2012-03-11, viena javinės lingės patelė paraskrido netoli Jonaičių km., Šilutės raj. (E.Užpelkis);
 • 2012-03-14 Batosios Voėks tvenkiniuose – patinas (K.Castren); X
PIEVINĖ LINGĖ (Circus pygargus)
 • 2012-04-12 medžiojantis patinas Plaškiuose, Pagėgių sav. (M.Karlonas);
 • 2012-04-13 Pievines linges patinas skraido virs Nemuno pievu,Sakiu r,Skaistakaimio k. (Z.Bataitytė);
 • 2012-04-15 Šiemet pirmą kartą mačiau vieną skraidantį patinėlį virš nendryno esančio prie Jurbarko buvusio žvyro karjero ežero (R.Giedraitis);
 • 2012-04-21 pievinių lingių pora stebėta Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-04-22 Pievinė lingė patelė stebėta Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis);
 • 2012-04-28 penkios pievinės lingės netoli Juknaičių, Šilutės raj. (M.Karlonas, V.Eigirdas, P.Ignatavičius);
 • 2012-04-29 4 pievinės lingės ties Dreverna ir Svencele (S.Karalius)X
VAPSVAEDIS (Pernis apivorus)
·          2012-04-28 Vapsvaédis Zapyškio miške, Kauno raj. (V. Paškevičius)
PAPRASTASIS SUOPIS (Buteo buteo)
 • 2012-02-29 Nidoje 08:15-13:20 val. praskrido 5 (K.Castren);
 • 2012-03-07 Šalia kelio ‘Via Baltica’ nuo Panevėžio iki Kauno suopiai plačiai pasklidę. Vieni tupi ant žemės, kiti tyko tupėdami ant stulpų, dar kiti sklando (R.Kaunietis);
 • 2012-03-11, 18-19 paprastųjų suopių suka ratus termikuose virš lizdinių teritorijų, Šilmeidžių, Ž.Naumiesčio miškai, Šilutės raj. (E.Užpelkis);
 • 2012-03-12 Pietiniame Panevėžio rajono pakrašty, taip pat gretimame Anykščių rajone suopis jau dažnas. Girdisi ir jų balsai (R.Kaunietis);
 • 2012-03-13, stipri paprastųjų suopių migracija ties Antanavu, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);X
TŪBUOTASIS SUOPIS (Buteo lagopus)
 • 2012-03-11 Trys vienoje vietoje migruojantys tūbuotieji suopiai Spalviškių km pievose prie Biržų girios. (E.Duderis, B.Maldūnienė);X
 • NUO BALANDŽIO 15 d.:
 • 2012-04-18.Penki tūbuotieji suopiai Paluknyje, Trakų raj.(R.Karpavičius);
 • 2012-04-20 Nidoje praskrido 7 (T.Tohmo);
 • 2012-04-21 Nidoje praskrido 4 (T.Tohmo);
 • 2012-04-22 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);
 • 2012-04-23 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);
 • 2012-04-24 Nidoje praskrido 4 (T.Tohmo);
 • 2012-04-26 Nidoje praskrido 26 (K.Castren);
 • 2012-04-28 tūbuotasis suopis prie Okainių Kėdainių r.;
 • 2012-04-29 Ties Svencele stebėta 12 migruojančių tūbuotųjų suopių (S.Karalius):
 • 2012-04-30 Kopgalyje į šiaurę praskrido jaunas tūbuotasis suopis (S.Karalius);
 • 2012-05-02 Kopgalyje praskrido jaunas tūbuotasis suopis (S.Karalius);
 • 2012-05-10 Nidoje praskrido 1 (S. Hjerppe, K. Castren);
MAŽASIS ERELIS RĖKSNYS (Aquila pomarina)
 • 2012-03-31. 3 mažieji ereliai rėksniai, kuriuos atakavo vienas kranklys. Vilkaviškio raj. Ramovietės km. ( V. Razmus);
 • 2012-04-01 Vienas paukštis sklandė šalia kelio Via Baltica ties Lančiūnava,Kėdainių r. (K.Čepėnas);
 • 2012-04-03 Popiet 1 ind. sklandė virs Sventybrascio misko Kėdainiu r. (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-03 14 km. pakelėj Pnavežys-Vilnius 1 sklandė (K.Čepėnas);
 • 2012-04-06 Skalndantis individas stebėtas Taujėnų-Užulėnio miškų pakraštyje, Ukmergės r. (L.Raudonikis);
 • 2012-04-07 Paukštis pakilo nuo pakelės medžio Pakruojo apylinkėse (L.Raudonikis);
 • 2012-04-09 Virš Pagaičiškių, Biržų r. praskrido mažasis erelis rėksnys (A.Naudžius)
 • 2012-04-09 Netoli Rokiškio m. sklandė vienas paukštis (K.Čepėnas); X
ŽUVININKAS (Pandion haliaeetus)
 • 2012-04-01 prie Ukmergės, šalia autostrados, prie Šventosios upės, medyje teko stebėti erelį žuvininką, patinėlį besiilsiantį. (D.Musteikis);
 • 2012-04-09 Baltojoje Vokėje 1+1 (K.Castren);
 • 2012-04-10 Virš Papilio tv. Biržų r. skraidė žuvininkas (A.Naudžius, Š.Vainauskas); X
PAPRASTASIS PELĖSAKALIS (Falco tinnunculus)
 • 2012-03-08 Klaipėdoje girdėti primi klegetuojantys pelėsakaliai (J. Morkūnas);
 • 2012-03-13 Vienas paukštis stebėtas skraidant Klaipėdoje, virš daugiaaukščių namų (G.Gražulevičius); X
RAUDONKOJIS SAKALAS (Falco vespertinus)
 • 2012-05-01 porelė stebėta Trakų r. (R.Kiserauskaitė);
SKETSAKALIS (Falco subbuteo)
 • 2012-04-20 Nidoje praskrido 1 (T.Tohmo);
 • 2012-04-21 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);
 • 2012-04-22 Nidoje praskrido 3 (T.Tohmo);
 • 2012-04-23 Nidoje praskrido 2 (T.Tohmo);
 • 2012-04-24 Nidoje praskrido 2 (T.Tohmo);
 • 2012-04-24 Sketsakalis stebėtas virš Upeglynio miško, Šakių raj. (R. Juškaitis)
 • 2012-04-27 Pora sketsakalių prie lizdo aukštos įtampos stulpuose prie Pilialaukio Trakų r. (E.Pakštytė) ;
 • 2012-04-29 Sketsakalis, skrendantis pagal Kirdonių mišką, Biržų r., (R. Rulinskaitė, B. Maldūnienė)
 • 2012-04-29 Sketsakalis ties Svencele (S.Karalius);
 • 2012-05-03 Žalioji giria ties Stubriškiu,1 ind. ankstų rytą- sausos eglės viršūnėje, stebėtas iš priešgaisrinio bokšto (J. Auglys); X
SAKALAS KELEIVIS (Falco peregrinus)
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 1 (K.Castren); X
DIDYSIS KORMORANAS (Phalacrocorax carbo)
 • 2012-02-23  Kopgalyje pastebėti pirmieji žilagalviai kormoranai (S.Karalius);
 • 2012-02-24 5 praskrido Juodkrantėje (K. Castren);
 • 2012-03-03 pirmieji pora dešimčių kormoranų prie marių properšos ties Juodkrantės kolonija (V.Pareigis)
 • 2012-03-04 ten pat jau apie 170 kormoranų (V.Pareigis)
 • 2012-03-09 Juodkrantėje laikosi apie 350 (K.Castren);X
 • 2012-03-20 Kuršių marių Kniaupės įlankoje pakilo ir nuskrido Neringos link 6000-7000 būrys (V.Jusys);
DIDYSIS BAUBLYS (Botaurus stellaris)
 • 2012-03-22 didysis baublys baubia Nerespinkos ež. nendryne Trakų r. (E. Pakštytė);
 • 2012-03-24 didžiojo baublio “giesmė“ prie Bevardžio upelio, Rusnėje (E.Užpelkis);
 • 2012-03-30 Po vieną didįjį baublį baubia Širvėnos ir Kilučių ežeruose Biržuose. (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-30. Didžiojo baublio balsas Sartų ežere (D. Norkūnienė);
 • 2012-04-07 Girdėti baubiant netoli Šyšgirių, Nemuno deltoje (J. Morkūnas, E. Užpelkis)
 • 2012-04-09 girdėtas Baltojoje Vokėje (K.Castren);
 • 2012 04 09 Jonavos r. Didžiojo raisto k. Girdėtas didysis baublys. (M.Karlonas);
 • 2012 04 09 Šakių raj. Novaraistis, didžiojo baublio balsas (I. Semionovas, A. Semionovas, S. Semionova);
 • 2012-04-09 Lūksto ežero nendryne girdėtas didysis baublys. Telšių raj. Varniai (G.Petkus, V.Petkus);
 • 2012-04-11 Ryte kieme apie 7.00 išgirdau didžiojo baublio balsą pirmą kartą, kuris sklido nuo Jurbarko buvusio žvyro karjero KalnėnaiI ežero nendryno. (R.Giedraitis)
 • 2012-04-14 Didžiojo baublio balsas Zaraso ežere (I.Semionovas);
 • 2012-04-14 didžiojo baublio balsas Glėbo ežere, Varėnos raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-15 Didysis baublys ‘čiulbėjo’ Jurbarko tvenkinyje (buvusiame karjere) ir Novaraistyje; X
DIDYSIS BALTASIS GARNYS (Egretta alba)
 • 2012-03-17 5 didieji baltieji garniai Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 2 paukščiai skrido prie Papio ež., Šalčininkų r. (M.L. Šniaukštos)
 • 2012-03-18 2 didieji baltieji garniai Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė);
 • 2012-03-19 vienas praskrido prie Vilkyčių, Šilutės r. (V.Jusys);
 • 2012-03-19 Didysis baltasis garnys ties Kirdonių km tiltu per Tatulą, Biržų r. (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-21 vienas praskrido panemunės pievomis Skaistakaimio k. Šakių r. (R.Jarmalavičius);
 • 2012-03-22 vienas matytas Rokiškio r., Šetekšnių k., Šetekšnos upės pakrantėje (J. Tunaitiene);
 • 2012-03-30 Didysis baltasis garnys stebėtas prie Nemuno ties Stulgių km., Šakių r. (O. Atkočaitis); X
PILKASIS GARNYS (Ardea cinerea)
 • 2012-03-04 Juodkrantėje vienišas garnys (V.Pareigis);
 • 2012-03-07 Nepaisant -8 C šaltuko Kopgalyje į šiaurę ką tik praskrido pavasariškai pasipuošęs pilkasis garnys (S.Karalius)
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 2 ir vietoje laikosi 20 (K.Castren);
 • 2012-03-10 Kauno r. prie Raudondvario praskrido 1 (S.Medžionis);X
GRIEŽLĖ (Crex crex)
 • 2012-04-27 Griežlė pievose šalia Baltosios Vokės.(E.Pakštytė);
 • 2012-04-30 Griežlė griežia vakare prie Sartų ežero Audrakampio, Rokiškio r. (D. Norkūnienė);
 • 2012-04-30 Pievoje prie Krokų lankos ež. griežlė, Šilutės r.(A.Naudžius)
 • 2012-05-01 girdėta griežlė, Neries salelėje ties Kaunu (I. Semionovas);
 • 2012-05-01 Šilutės pakrašty grėžia grėžlė (E.Užpelkis);
 • 2012-05-03 Griežlė pievoje prie Pabiržės mstl. Biržų r.(B. Maldūnienė);
 • 2012-05-05 viena griežlė netoli Giraitės, Kauno raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-05-06 griežlė Nemuno saloje apaugusioje žole ties Prienais (A.Kvaraciejus); X
ILGASNAPĖ VIŠTELĖ (Rallus aquaticus)
 • 2012-03-28 Žiemkelio pievose, Kauno rajone jau kriuksi ilgasnapė vištelė Didžiamiškio mišku (Edmundas4);
 • Iki 04-10 X
ŠVYGŽDA (Porzana porzana)
 • 2012-04-21 apie 10 švygždų balsai Žiemkelyje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-26 Viena švygžda švilpia Vyžuonėlėse, Utenos r. (D. Norkūnas)
 • 2012-04-27 Švygždos balsas Likėnų durpyno pakraštyje, Biržų r. (B. Maldūnienė);
 • 2012-04-27 švygždų balsai girdėti įvairiose Šilutės raj. vietose (M.Karlonas, V.Eigirdas, P.Ignatavičius)
 • 2012-04-28 dviejų švygždų balsai ties Sausgalviais (S.Karalius)X
NENDRINĖ VIŠTELĖ (Gallinula chloropus)
 • 2012-03-30 Panevėžio centre ties Nevėžio posūkiu susidariusiame nendrių ruože vaikštinėjo vienas paukštis. (R.Kaunietis);
 • Iki 04-10 X
LAUKYS (Fulica atra)
 • 2012-03-17 5 individai plaukiojo AB „ORLEN Lietuva“ tvenkiniuose ties Didžiamiškio mišku   (D.Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė);
 • 2012-03-19 Mariose prie Juodkrantės plaukioja 5+94 paukščiai (K.Castren);
 • 2012-03-20 mariose prie Ventės rago apie 70 (V.Jusys);
 • 2012-03-21 Kopgalyje mariose 5 laukiai (S.Karalius);
 • 2012-03-22 Kaune prie nemuno salos vakarinės pusės plaukiojo 5 laukiai (S.Medžionis);
 • 2012-03-22. Du laukiai Užpalių HE tvenkinyje, Utenos r. (D. Norkūnas).
 • 2012-03-23 Kilučių ežere, Biržų r. 2 laukiai (A.Naudžius);
 • 2012-03-23.Trys laukiai Neryje priešais Žvėryną Vilniuje (raimondas)
 • 2012-03-24 Rusnės saloje 2 (Z.Gasiūnaitė);
 • 2012-03-24 Porelė plaukiojo Vasaknų tvenkiny. Zarasų r. (K.Čepėnas):
 • 2012-03-25 Vienas paukštis Pašerkšnės tvenkinyje (Mažeikių raj.). (R.Kinduris);
 • 2012-03-25 keturi laukiai laukų baloje netoli Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012 03 25 penki laukiai Krokialaukio tvenkinio properšoje, Alytaus raj. (A. Petraška);
 • 2012-03-27 2 laukiai Nevėžio užtvankoje, Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė); X
PILKOJI GERVĖ (Grus grus)
 • 2012-03-29 Stebėtos 4 klykaujančios gervės Jogalinos k., Prienų r. (R.Balsevičiūtė);
 • 2012-03-01 Dvi skrendančios gervės stebėtos Šakių r. Stulgių kaime, ryte girdėti balsai (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-03 Panevėžio r., Maženių k. laukuose 1 gervė (irmina);
 • 2012-03-03 Prienų r., Jogalinos k. girdėtos parskridusios gervės (apie 4 individus) (R.Balsevičiūtė);
 • 2012-03-04 Vienas paukštis praskrido į šiaurę ties Priekulę, Šilutės r. (J. Morkūnas);
 • 2012-03-04 Parskridusios pilkosios gervės stebėtos Trakų r. (M.Mackevičius);
 • 2012-03-05 2ind.skrido virs Nociūnu km.Kėdainiu raj. pietu kryptimi (Vl.Naruševičius);
 • 2012-03-08 Praskrido 3 individai, vakare ~18h į Šiaurės pusę. Bargailių miškas 55° 32′ 41.47′, 23° 24′ 30.14′ (K.Danauskas);
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-03-10 Kauno r. prie Raudondvario praskrido 3 (S.Medžionis);
 • 2012-03-10 Pirmą kartą Jurbarko raj ties buvusio žvyro karjeru Kalnėnai I ežeru stebėtos 3 gervės (R.Giedraitis);
 • 2012-03-11 Trakų r.: 2 gervės Pamerkio miške (E.Pakštytė);
 • 2012-03-11, dvi pilkosios gervės praskrido š.vakarų kryptimi netoli Jonaičių km., Šilutės raj. (E.Užpelkis);
 • 2012-03-12 Pilkosios gervės Biržų r. ties Kirdonių mišku 1 ir prie Bitniškių miško 2. (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-12 Jonavos raj. Didžiojo raisto k. 1 pilkoji gervė praskrido šiaurės kryptimi. (M.Karlonas);
 • 2012-03-12 Šakių raj,prie Valenčiūnų lauke stebėtos dvi lesinėjančios gervės (R.Patronaitis);
 • 2012-03-12 Tumėjos miške girdėjosi poros balsai (R.Kaunietis);
 • 2012-03-13 Atskrido į savo perėjimo vietą Paliūniškio k. Panevėžio r. (K.Čepėnas);
 • 2012-03-13, 3 pilkosios gervės prie Antanavo, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);X
JŪRŠARKĖ (Haematopus ostralegus)
 • 2012-03-25 pirma matyta Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-28 Kopgalyje stebėta pirmoji jūršarkė (S.Karalius);
 • 2012-03-28 Jurbarke,prie Nemuno stebėta jūršarkė (R.Patronaitis);X
AVOCETE (Recurvirostra avosetta)
 • 2012-04-22 Nidoje praskrido 2 (T.Tohmo);
 • 2012-04-29 penkios avocetės stebėtos prie Šyšos, Šilutės raj. (V.Eigirdas, M.Karlonas, A.Naudžius, P.Ignatavičius);
 • 2012-05-03 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren);
 • 2012-05-06 avocetė stebėta besimaitinanti Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, R. Medelytė);
UPINIS KIRLIKAS (Charadrius dubius)
 • 2012-04-07 Upinis kirlikas Šventininkų karjere Trakų r. (E.Pakštytė);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 3 upiniai kirlikai (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-09 Baltojoje Vokėje 4 (K.Castren);
 • 2012 04 09 Jonavos r. Didžiojo raisto k Upinis kirlikas. (M.Karlonas);
 • 2012-04-10 Nemuno deltoje, Sasgalviuose 1 (J.Morkūnas);
 • 2012-04-14 Upinis kirlikas Biržų r., Smaliečių km dumblėtoje dirvų balos pakrantėje (B. Maldūnienė);
 • 2012-04-14 vakare apie 19 val prie Nemuno bunoje ties Šilinės kaimu Jurbarko raj pirmą kartą mačiau du paukščius (R.Giedraitis)
 • 2012-04-15 du paukščiai saloje prie Rusnės (S.Karalius, V.Jusys);
 • 2012-04-15 Jurbarke,prie Nemuno stebėti upiniai kirlikai (R.Patronaitis);
 • 2012-04-15 mažiausiai 7 upiniai kirlikai Nemuno salose ties Prienais (P.Ignatavičius); X
JŪRINIS KIRLIKAS (Charadrius hiaticula)
 • 2012-03-22 pirmas matytas Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 2 (K.Castren);
 • 2012-03-28 Du jūriniai kirlikai arimų balose ties Romais, Klaipėdos raj. (S.Karalius)
 • 2012-03-29 Du jūriniai kirlikai praskrido Kopgalyje (S.Karalius); X
 • 2012-04-07 Apie 10 porų, pasiskirstę teritorijomis, stebėti Poškų karejere, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius);
DIRVINIS SĖJIKAS (Pluvialis apricaria)
 • 2012-03-04 vienas dirvinis sėjikas netoli Ž.Naumiesčio, Šilutės rajone (E.Užpelkis);
 • 2012-03-18 17 dirvinių sėjikų stebėti arimuose į pietryčius nuo Klaipėdos (S.Karalius);
 • 2012-03-23 prie Lankupių, Šilutės r. būrelis apie 50 (J.Morkūnas);
 • 2012-03-24 Apie 20 dirvinių sėjikų laukuose netoli Stabintiškių Kaišiadorių r. (E.Pakštytė);
 • 2012-03-25 – Rusnės saloje 1 paukštis (J. Morkūnas ir S. Aponavičius);
 • 2012 04 12 ~150 Dirvinių sėjikų būrys ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas); X
JŪRINIS SĖJIKAS (Pluvialis squataroa)
 • 2012-05-07 Nemuno deltoje prie Sasgalviu 2 (S.Hjerppe, K.Castren);
PAPRASTOJI PEMPĖ (Vanellus vanellus)
 • 2012-02-27  prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. matytas 1 paukštis (E.Užpelkis);
 • 2012-02-27 Jurbarko raj. Antšvenčių k. Prie kelio esančiuose laukuose stebėtas besiilsinčių paukščių būrelis (apie 20) (A. Čeponis);
 • 2012-02-27 vienas paukštis praskrido Nidoje (J.Zarankaitė);
 • 2012-03-02 viena pempė Biržų r. Pabiržės seniūnijoje (B.Maldūnienė);
 • 2012-03-03 Rusnės saloje matytos 5 (E.Užpelkis);
 • 2012-03-03 4 paukščiai prie Bitniškių, 3 paukščiai prie Juostaviečių, Biržų r. (A.Naudžius);
 • 2012-03-03 6 paukščiai stebėti laukuose netoli Šeduvos, Radviliškio raj. (L. ir R.Ignatavičiai);
 • 2012-03-04 Biržų r., Pabiržės seniūnijos laukuose 4 (B.Maldūnienė);
 • 2012-03-08 stebetas vienas praskrendantis paukstis Klaipedos raj, Priekules sen., Drukiu km. (S.Lileikis);
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 37 (K.Castren);
 • 2012-03-11 Pempių pulkelis (virš 20 individų) stebėtas Pakrovų k., Stakliškių apyl., Prienų r. (O.Gaidamavičiūtė);
 • 2012-03-12 Bugenių k. apyl, Mažeikių r. 7 pempės (D.Makavičius);
 • 2012-03-13 Kauno r. šalia VIA Baltica 2 (1+1) paukščiai (A. Kvaraciejus)
 • 2012-03-13 Kelios pempės stebėtos netoli Šakių (R. Juškaitis)
 • 2012-03-13, iki 10 pempių būreliai įvairiose Vilkaviškio ir Kauno raj. vietose (P.Ignatavičius);X
 • 2012-04-28 pempės su jaunikliais Kaišiadorių r.
 • 2012-05-13.Pempė su 4 poros dienų jaunikliais Vilniaus raj.(R.Karpavičius)
SMILTINUKAS  (Calidris alba)
 • 2012-05-11 Kintų žuv. tv. 2 (K.Castren, S.Hjerppe);
 
RIESTASNAPIS BĖGIKAS (Calidris ferruginea)
 • 2012-04-30 vienas paukštis, veisimosi apdaru, Kintų tvenkiniuose (A.Naudžius);
 • 2012-05-07 Kintų žuv. tv. 1 (S.Hjerppe, K.Castren);
JUODAKRŪTIS BĖGIKAS (Calidris alpina)
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 1 (K.Castren);
 • 2012-04-13 Vienas paukštis Rusnės saloje prie bevardžio upelio (M.Karlonas);
 • 2012-04-14 3 Juodkrūčiai bėgikai Rusnės saloje. (M.Karlonas);
 • 2012-04-14 Juodkrūtis bėgikas Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (E.Pakštytė); X
MAŽASIS BĖGIKAS (Calidris minuta)
 • 2012-05-06 Baltojoje Vokėje – 1 (S.Hjerppe, K.Castren);
TEMINKO BĖGIKAS (Calidris temminckii)
 • 2012-04-29 7 Teminko bėgikai nuleistame Kintų tvenkinyje (S.Karalius);
 • 2012-05-05 vienas teminko bėgikas Baltosios Vokės tvenkiniuose (L.M.Šniaukštos);
 • 2012-05-06 3 teminko bėgikai stebėti Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, R. Medelytė);
 • 2012-05-06 Baltojoje Vokėje – 1 (S.Hjerppe, K.Castren);
 • 2012-05-07 Kintų žuv. tv – 98 (S.Hjerppe, K.Castren);
PERKŪNO OŽELIS (Gallinago gallinago)
 • 2012-03-15 Perkūno oželis baloje Šalia Likėnų durpyno Biržų r. (R. Rulinskaitė, B. Maldūnienė);
 • 2012-03-17 Nemuno deltoje Sasgalviuose 2 (J.Morkūna);
 • 2012-03-18 2 perkūno oželiai pakelti laukuose ties Klaipėda (S.Karalius)
 • 2012-03-18 daugiau nei 20 perkūno oželių Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė)
 • 2012-03-18 Žaliojoj girioje ,Panevėžio r. anksti ryte girdėjosi skraidančio paukščio mekenimas (K.Čepėnas, A.Čerkauskas,A.Ulevičius);
 • 2012-03-20 trys Nemuno deltoje prie Sausgalvių (M.Čepulis);
 • 2012-03-25 šeši perkūno oželiai laukų baloje netoli Pilviškių, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius); X
SLANKA (Scolopax rusticola)
 • 2012-03-08 Preilos apylinkėse miške pakėliau slanką (J.Zarankaitė);
 • 2012-03-11 Ventės rage pabaidytas 1 paukštis (V.Jusys);
 • 2012-03-13 pakilo prie Priekulės (J.Morkūnas);
 • 2012-03-16 Kopgalyje pirmoji slanka (S.Karalius);
 • 2012-03-17 Slanka stebėta Šakių r., Juodgirio miško pakraštyje (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-17 stebėtas Juodkrantėje (K.Castren); X
PAPRASTASIS GRICIUKAS (Limosas limosa)
 • 2012-03-23 Nemuno deltoje, Šyšgiriuose 1 (J.Morkūnas);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 8 (K.Castren);
 • 2012-03-25 – Rusnės saloje 27 paukščiai (J. Morkūnas ir S. Aponavičius);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 19 griciukų (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-09 Prienų r., Pakrovų k., užliejamose pievose, stebėti 2 paprastieji riciukai (O.Gaidamavičiūtė);
 • 2012-04-12 2 paprastieji griciukai ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas);
 • 2012-04-12 Buvo 4 paukščiai pabaidyti lankoje prie Nemuno ties Raudonės gyv. pirmą kartą Jurbarko raj (R.Giedraitis) X
VIDUTINĖ KUOLINGA (Numenius phaeopus)
 • 2012-04-13 Keturi paukščiai stebėti Amalvo polderyje, Marijampolės sav. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-22 Dvi vidutinės kuolingos marių pakrantėje ties Svencele (S.Karalius);
 • 2012-04-23 Nidoje praskrido 1 (T.Tohmo);
 • 2012-04-28 vidutinė kuolinga Kaplių žuv. tvenkiniuose Kėdainių r.
DIDŽIOJI KUOLINGA (Numenius arquata)
 • 2012-03-20 didžioji kuolinga traukianti pietų kryptimi netoli Trakų. (E.Pakštytė);
 • 2012-03-28 Kopgalyje praskrido viena didžioji kuolinga (S.Karalius);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 2 didžiosios kuolingos (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-09 Laukuose prie Kirdonių, Biržų r. didžioji kuolinga (A.Naudžius);
 • 2012-04-10 Ryte apie 8 val pirmą kartą mačiau skrendančius 3 paukščius, Jurbarke virš mano namų. (R.Giedraitis)
 • 2012 04 12 50 Didžiųjų kuolingų ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas); X
TAMSUSIS TILVIKAS (Tringa erythropus)
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 3 tamsieji tilvikai (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-11 Du tamsieji tilvikai laukų baloje netoli Beržinių km, Biržų r. ( B. Maldūnienė);
 • 2012 04 13 4 Tamsieji tilvikai Rusnėje. (M.Karlonas)
 • 2012-04-13 du tamsieji tilvikai Amalvo polderyje, Marijampolės sav. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-28 tamsieji tilvikai stebėti įvairiose Šilutės raj. vietose (M.Karlonas, V.Eigirdas, P.Ignatavičius); X
RAUDONKOJIS TULIKAS (Tringa totanus)
 • 2012-03-17 girdėtas balsas Paluknio pievose, Trakų r. (M.L. Šniaukštos);
 • 2012-03-19 vienas matytas prie Kintų (M.Čepulis);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 18 (K.Castren);
 • 2012-03-25 du raudonkojai tulikai laukų baloje netoli Pilviškių, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-03-25 – Rusnės saloje 3 paukščiai (J. Morkūnas ir S. Aponavičius);
 • 2012-04-05 Pirmą kartą Panemunių r.p. teritorijoje prie Nemuno ties Raudonės gyv. girdėti ir matyti 5 skrendantys paukščiai (R.Giedraitis);
 • 2012-04-06 Nemune ties Jurbarku stebėtas raudonkojis tulikas (R.Patronaitis); X
KŪDRINIS TILVIKAS (Tringa stagnatillis)
 • 2012-04-21 Keturi kūdriniai tilvikai Baltosios Vokės tvenkiniuose (M.L.Šniaukštos);
 • V. 01 X
ŽALIAKOJIS TULIKAS (Tringa nebularia)
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 1 žaliakojis tulikas (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-07 Rusnės saloje 3 (J.Morkūnas);
 • 2012-04-09 Baltojoje Vokėje 2 (K.Castren);
 • 2012 04 13 3 Žaliakojai tulikai Rusnėje. (M.Karlonas)
 • 2012-04-13 mažiausiai 4 žaliakojai tulikai Amalvo polderyje, Marijampolės sav. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-14 6 Žaliakojai tulikai (13 d. ten buvo 3 ) Rusnės saloje. (M.Karlonas);
 • 2012-04-14 Du žaliakojai tulikai užlietuose Baltosios Vokės pievose (L.Raudonikis, J.Liaudanskytė)
 • 2012-04-15 2 žaliakojai tulikai skraidė šalia Raudondvario Nevėžio slėnyje prie išsiliejusių užpelkėjusių ežeriukų (S.Medžionis)
 • 2012-04-15 Pirmą kartą du paukščiai matyti prie Nemuno ties Šilinės kaimu Panemunių r.p. teritorijoje (R.Giedraitis) X
 BRASTINIS TILVIKAS (Tringa ochropus)
 • 2012-03-18 brastinis tilvikas Akies ež. apyežerėje Trakų r. (E. Pakštytė);
 • 2012-03-26 vienas brastinis tilvikas laukų baloje netoli Rokelių, Kauno raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-31 tuoktuviniai balsai girdėti keliose Vietose Širvintų raj. Bartkuškio miške (G.Riauba);
 • 2012 04 05 2 brastiniai tilvikai girdėti Jonavos raj. Didžiojo raisto k. (M. Karlonas);
 • 2012-04-05 vieno brastinio tilviko balsas girdėtas Dubravos miške, Kauno raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-05 Apie 18 val virš mano namo Jurbarke praskrito pirmasis šiemet mano matytas ir girdėtas paukštis (R.Giedraitis)
 • 2012-04-06 Ties Pagaičiškiais, Biržų r. brastinis tilvikas (A.Naudžius)
 • 2012-04-07 Vienas paukštis pakeltas Poškų karjere, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius):
 • 2012 04 07 Brastinis tilvikas Neries pakrantėje. Jonavos raj. Rukla (M.Karlonas)
 • 2012-04-07 Brastinis tilvikas prie Gajūnų, dar du Biržų girioje, Biržų r. (A.Naudžius, V.Stirkė, E.Duderis);X
TIKUTIS (Tringa glareola)
 • 2012-04-14 Vienas tikutis matytas ir girdėtas prie Senrusnės, Pagėgių raj. (M.Karlonas).
 • 2012-04-15 Tikučiai (4 individai) stebėti užliejamose pievose Pakrovų km., Prienų r. (O.Gaidamavičiūtė);
 • 2012-04-20 Tikutis laukų baloje Elektrėnų sav. (E.Pakštytė);
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose 2 tikučiai (A.Čerkauskas).
 • 2012-04-22 tikučio balsas girdėtas Šilavoto tvenkiniuose, Prienų raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-23 tikutis žiemkenčių lauko baloje, Raseinių raj. (V. Kilčauskas);
 • 2012-05-01 mažiausiai 50 tikučių stebėta laukų baloje Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius): X
KRANTINIS TILVIKAS (Actitis hypoleucos)
 • 2012-04-14 Krantinis tilvikas Slengių karjero pakrantėje Klaipėdos raj. (S.Karalius);
 • 2012-04-15 2 paukščiai pirmą kartą panemunių r.p. mačiau prie Nemuno ties Šilinės kaimu, Jurbarko r. (R.Giedraitis)
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose 2 krantiniai tilvikai (A.Čerkauskas).
 • 2012-04-22 3 krantiniai tilvikai Nemuno saloje, Prienų raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-23 Krantinis tilvikas Nevėžio užtvankoje, Panevėžio raj. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-23 2 krantiniai tilvikai Dubysoje, Raseinių raj. (V. Kilčauskas);
 • 2012-04-25 matytas Kenos žuv. tv. (P.Bergaudas);
 • 2012-04-29 matytas Kėdainių r. Barupės tvenkinio pakrantėje (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-30 Du krantiniai tilvikai prie Nemuno ties Stulgių kaimu, Šakių r. (O.Atkočaitis) X
GAIDUKAS (Philomachus pugnax)
 • 2012-03-14 patinas stebėtas prie Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkinių (K.Castren);
 • 2012-03-23 Pakalnėje, Rusnėje 8 patinai (K.Castren);
 • 2012-03-23 – netoli Lankupių k. 1 paukštis (J. Morkūnas);
 • 2012-03-25 – Rusnės saloje 11, Stankiškiuose 4 paukščiai (J. Morkūnas ir S. Aponavičius);
 • 2012-04-07 Gaidukas baloje prie Anglininkų, Biržų r. (A.Naudžius, V.Stirkė, E.Duderis);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose 10+ gaidukų (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-04-08 Mano pirmą kartą šiemet matyti 7 paukščiai žemai virš Nemuno skrendantys rytų kryptimi, ties Veliuonos gyv. Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
 • 2012 04 12 14 Gaidukų ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas); X
APVALIASNAPIS PLAUKIKAS (Phalaropus lobatus)
 • 2012-05-19 Amalvo pelkėje Marijampolės sav. stebėjome keturias pateles (V.Puolytė);
JUODAGALVIS KIRAS (Larus melanocephalus)
 • 2012-03-22 Vienas suaugęs paukštis stebėtas Zabieliškio sąvartyne Kėdainių r. (B.Belchev);
RUDAGALVIS KIRAS (Larus ridibundus)
 • 2012-03-02 Nidoje 08:45 – 11:40 praskrido 16 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Nemuno deltos Rupkalvių pievose 4 paukščiai (E.Užpelkis);
 • 2012-03-16 5 pirmieji paukščiai matyti skraidantys šiemet prie tilto per Nemuną ties Jurbarku. (R.Giedraitis);
 • 2012-03-17 pirmas stebėtas Skaistakaimio k. Šakių r. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-17 nemažiau 70 rudagalvių kirų Simno tvenkinyje, Alytaus raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 1 paukštis virš Neries Vilniuje, prie Vingio parko (V.Adamonis);
 • 2012-03-20. Pirmieji keli rudagalviai kirai laukų baloje, sidabrinių kirų būryje netoli Utenos sąvartyno (D. Norkūnas). X
 • 2012-03-21 rudagalviai kirai sugrįžę į savo koloniją Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje (V.Pareigis)
 • 2012-05-14 pirmas šiemet matytas išsiritęs jauniklis (1-2 dienų amžiaus) rudagalvių kirų kolonijoje Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje. Šioje bei kitose perimvietėse daugiau šiųmetukų kol kas nepastebėta (V.Pareigis)
SILKINIS KIRAS (Larus fuscus)
 • 2012-03-02 Nidoje 08:45 – 11:40 praskrido 1 kartu su apie 300 LAR ARG (K.Castren);
 • 2012-03-19 suaugęs silkinis kiras su Suomijos žiedu Klaipėdoje ant tvenkinio ledo (V.Pareigis);
 • 2012-03-27 Du suaugę silkiniai kirai stebėti Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-28. Pirmas šį pavasarį silkinis kiras Utenoje, ant Dauniškio ežero ledo (D. Norkūnas). X
SIDABRINIS KIRAS (Larus argentatus)
 • 2012-03-11. Du sidabriniai kirai pirmąkart po žiemos pertraukos stebėti prie Utenos sąvartyno (D. Norkūnas);X
MAŽASIS KIRAS (Hydrocoloeus minutus)
 • 2012-03-27 Septynių mažųjų kirų būrelis praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-27 Kopgalio pajūriu į šiaurę praskrido dar 21 mažasis kiras (S.Karalius);
 • 2012-03-28 Kopgalio pakrante pramigravo 13 mažųjų kirų (S.Karalius);
 • 2012-03-28 Mažiausiai keturi mažieji kragai apie 18 val nardė Nemunu ties tiltu prie Jurbarko (R.Giedraitis)
 • 2012-03-29 Nevėžio užtvankoje ties Panevėžiu ant ledo tūkstantiniame rudagalvių ir paprastųjų kirų būryje matytas 1 mažasis kiras. (I.Vaičiūnaitė) X
PLĖŠRIOJI ŽUVĖDRA (Hydroprogne caspias)
 • 2012-04-06 matyta prie Alkos k., Šilutės r. (J.Morkūnas);
 • 2012-04-10 Nemuno deltoje, Sasgalviuose 7 (J.Morkūnas)
 • 2012-04-12 Vienas paukštis virš Žuvinto ežero, Alytaus r. sav. (G.Baublys);
 • 2012-04-14 Plėšrioji žuvėdra Rusnėje prie Bevardžio upelio. (M.Karlonas);
 • 2012 04 17 viena plėšrioji žuvėdra Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose (V.Eigirdas);
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose plėšrioji žuvėdra (A.Čerkauskas).
MARGASNAPĖ ŽUVĖDRA (Sterna sandvicensis)
 • 2012-04-26 Dvi margasnapės žuvėdros Kopgalyje (S.Karalius)
MAŽOJI ŽUVĖDRA (Sternula albifrons)
 • 2012-04-21 viena mažoji žuvėdra saloje prie Prienų (E.Šniaukšta, D.Kulvietienė);
 • 2012-04-25 Kopgalio pajūryje stebėta pirmoji mažoji žuvėdra (S.Karalius)
 • 2012-04-25 Kopgalyje 1 (K.Castren);
 • 2012-04-28 2 mažosios žuvėdros Kaplių žuv. tvenkiniuose Kėdainių r.
 • Mažoji žuvėdra – du paukščiai stebėti Kuršių marių pakrantėje ties Smeltės p-lių (Klaipėda) (G.Gražulevičius):
 • 2012-04-28 Juodkrantėje praskrido 3 (K.Castren);
 • 2012-04-30 Nemune ties Jurbarku stebėta keletas mažųjų žuvėdrų (R.Patronaitis);
 • 2012-05-05 viena mažoji žuvėdra Baltosios Vokės tvenkiniuose (L.M.Šniaukštos);
 • 2012-05-05 – Trys mažosios žuvėdros Druskininkuose, šalia Vijūnėlio esančiame mažame tvenkinyje (maitinasi) (R.Karpuška); X
MARGASNAPĖ ŽUVĖDRA (Sterna sandvisensis)
 • 2012-04-25 Nidoje praskrido 7 (K.Castren);
 • X
UPINĖ ŽUVĖDRA (Sterna hirundo)
 • 2012-04-15 stebėta Jurbarke (R.Patronaitis);
 • 2012-04-16 Trys upinės žuvėdros uosto akvatorijoje ties Kopgaliu (S.Karalius);
 • 2012-04-19 2 upinės žuvėdros skrido virš Nemuno Kaune (S.Medžionis);
 • 2012-04-21 1 upinė žuvėdra Papio ež. (E.Pakštytė)
 • 2012-04-21 12 upinių žuvėdrų saloje prie Prienų (E.Šniaukšta, D.Kulvietienė);
 • 2012-04-21 Dvi upinės žuvėdros Baltosios Vokės tvenkiniuose (M.L.Šniaukštos);
 • 2012-04-22 8 upinės žuvėdros Nemuno saloje, Prienų raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-23 1 upinė žuvėdra Nevėžio užtvankoje, Panevėžio raj. (I.Vaičiūnaitė)
 • 2012-04-25 Kopgalyje 25 (K.Castren);
 • 2012-04-24 6-ios matytos virš Nevėžio prie Raudondvario, Kauno r. (S.Medžionis);
 • 2012-04-26 trys paukščiai stebėti jūroje ties Palanga (R. ir J. Morkūnai);
 • 2012-04-27 upinės žuvėdros stebėtos Šilutės raj. (M.Karlonas, V.Eigirdas, P.Ignatavičius)
 • 2012-04-28 Dvi upinės žuvėdros Kilučių ež, Biržų r., (B. Maldūnienė)
 • 2012-04-29 dvi Kėdainių r. Barupės tvenkinio pakrantėje (Vl.Naruševičius); X
BALTASKRUOSTĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias hybridus)
 • 2012-04-30 3 paukščiai praskrido ties Rupkalviais, Šilutės r (A.Naudžius);
 • 2012-05-07 Nemuno deltoje prie Sasgalvių 19 (S.Hjerppe, K.Castren)
JUODOJI ŽUVĖDRA (Chlidonias niger)
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose 3 juodosios žuvėdros (A.Čerkauskas);
 • 2012-04-21 6 juodosios žuvėdros Papio ež. (E.Pakštytė);
 • 2012-04-24 mažiausiai 6 upinės žuvėdros Nemuno ir Neries santakoje Kaune (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)
 • 2012-04-25 Nidoje praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-04-25 Kintų tvenkiniuose dešimtys juodųjų žuvėdrų  (J. Morkūnas ir kiti);
 • 2012-04-28 Juodosios žuvėdros Kilučių ež, Biržų r., (B. Maldūnienė)
 • 2012-04-28 juodosios žuvėdros stebėtos Šilutės raj. (M.Karlonas, V.Eigirdas, P.Ignatavičius);
 • 2012-05-06 virs Barupės tvenkinio Kėdainiu raj. praskrido 2 juodosios zuvėdros (Vl.Naruševičius);
 • 2012-05-06 2 juodosios žuvėdros Šilavoto žuv.tvenkiniuose, Prienų raj. (A.Kvaraciejus)X
BALTASPARNĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias leucoptera)
 • 2012-04-27 Baltasparnės žuvėdros Papio ež. (E.Pakštytė)
 • 2012-04-28 4 baltasparnės žuvėdros Kaplių žuv. tvenkiniuose Kėdainių r.
 • 2012-04-29 Kuršių mariose prie Juodkrantės 2 (K.Castren);
 • 2012-04-29 baltasparnės žuvėdros stebėtos Šilutės raj. (M.Karlonas, V.Eigirdas, A.Naudžius, P.Ignatavičius);
 • 2012-04-29 5 baltasparnės žuvėdros Kintų tvenkiniuose (S.Karalius);
 • 2012-05-03 Apie 300 baltasparnių ir juodųjų žuvėdrų (baltasparnių – didžioji dalis) Rašų ežere, Rokiškio r. (D. Norkūnienė).
 • 2012-05-05 3 baltaskruostės žuvėdros Baltosios Vokės tvenkiniuose (L.M.Šniaukštos);
 • 2012-05-06 baltasparnės žuvėdros kartu su juodosiom žuvėdrom būreliais skrido Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, R. Medelytė);
 • 2012-05-07 Nemuno deltoje prie Sausgalvių ir Rupkalviuose – apie 430 (S.Hjerppe, K.Castren);
ULDUKAS (Columba oenas)
 • 2012-02-29 vienas paukštis stebėtas Juodkrantės kormoranų kolonijoje (J.Zarankaitė);
 • 2012-03-02 Pakruojo r. ant vieškelio maitinosi su keliais naminiais karveliais. Pabaidytas nuskrido į Gedžiūnų mišką (L. Raudonikis, J.Liaudanskytė);
 • 2012-03-03 Sugrįžo uldukai į Žaliąją girią.(Panevėžio r.).Stebėjau keliose vietose po vieną paukštį,taip pat kely Panevėžys-Vabalninkas 5 paukščiai kelkraštyje (K.Čepėnas).
 • 2012-03-04 netoli Ž.Naumiesčio, Šilutės r. – 4 (E.Užpelkis);
 • 2012-03-05 vienas paukštis maitinosi pakelėje Vilniaus pakraštyje (L.Raudonikis);
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 4 (K.Castren);
 • 2012-03-11 Trakų r.: 20 uldukų šalia Šventininkų (E.Pakštytė);
 • 2012-03-12 Kopgalyje į šiaurę praskrido uldukas (S.Karalius);
 • 2012-03-12 10:15 – 12:30 Nidoje praskrido 31 (K.Castren);
 • 2012-03-15 Penkiolika uldukų Kirdonių km laukuose šalia Kirdonių miško Biržų r.(R. Rulinskaitė, B. Maldūnienė); X
KERŠULIS (Columba palumbus)
 • 2012-03-03, Klaipėdos šiaurinėje dalyje keršulis tupėjo prie eglės kur pernai perėjo viena keršulių pora. (R.Morkūnė, J.Morkūnas);
 • 2012-03-03 Klaipėdoje keršuliai jau tuoktuvinius skrydžius demonstruoja (S.Karalius);
 • 2012-03-08 keršuliai ne tik skraido, bet ir ūbauja. Smiltynėje 03.08 ryte girdėjau balsą (J.Zarankaitė)
 • 2012-03-09 šiaurinėje Klaipėdos dalyje stebėtas 1, centre 1, virš marių 2 skrendantys keršuliai (S.Karalius)
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido 1 (K.Castren);
 • 2012-03-11 Mažeikių miesto parkas 2 keršuliai (D.Makavičius);
 • 2012-03-13 Pora stebėta Panevėžio mieste (R.Kaunietis);
 • 2012-03-13, 1 keršulis, Antanavas, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-16 Keršuliai Kopgalyje jau migruoja būriais (S.Karalius);
 • 2012-03-17 16 keršulių besiilsintys pavieniame medyje laukuose, taip pat intensyvūs tuoktuviniai balsai Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus)
 • 2012-03-17 Keršulis stebėtas Šakių r., Juodgirio miške (O. Atkočaitis)
 • 2012-03-17 pirmi 4 matyti Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-17 07:30-09:30 Juodkrantėje praskrido daugiau kaip 1000 (K.Castren);
 • 2012-03-17 5 keršuliai žiemkenčių lauke prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius)X
 • 2012-04-05 Keršulis jau sukrovė lizdą KU teritorijoje esančioje liepoje (J.Morkūnas)
PAPRASTASIS PURPLELIS (Streptopelia turtur)
·          2012-04-23 Tumėjos miške   (Anykščių raj.) girdėtas paprastais purplelis.(R. Kaunietis);
·          2012 04 27 Paprastasis purplelis girdėtas Juodgirio miške, Šakių r. (O.Atkočaitis);
·          2012-04-28 Biržų girioje girdėtas paprastasis purplelis (A.Čerkauskas).;
·          2012-04-30 Kopgalyje, nedideliame keršulių būryje, praskrido 1 paprastasis purplelis (S.Karalius);
·          2012-05-01 Du paprastieji purpleliai ties Svencele (S.Karalius);
·          2012-05-03 Paprastasis purplelis Kirdonių miške Biržų r. (B. Maldūnienė);
·          2012-05-12 Vienas paukštis tupėjo ant elektros laidų šalia kelio Ignalinos raj. (V. Puolytė);
·          2012-05-12 paprastasis purplelis Bedugnės miške, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus);X
PIETINIS PURPLELIS (Streptopelia decaocto)
 • 2012-03-07 ūbaujantis pietinis purplelis. Panevėžys. (I. Vaičiūnaitė);
 • 2012-03-09, Zaliakalnis, Kaunas, “gieda“ pietinis purplelis (P.Ignatavicius);X
GEGUTĖ (Cuculus canorus)
 • 2012-04-11 girdėta Biržų girioje (G.Riauba);
 • 2012-04-21 gegutė girdėta Žiemkelio aplinkiniuose miškuose, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-21 girdėta Alytaus r., Ūdrijoje (G.Riauba);
 • 2012-04-21 d. matyta ir girdėta gegutė tupinėjanti ant el. laidų prie Vincentavos, Kėdainių r. (S.Skuja);
 • 2012-04-21 Gegutė kukavo Kirklių k., Utenos r. (pagal gyventojų informaciją – D. Norkūnas).
 • 2014-04-24 Gegutė girdėta kukuojant Juodgirio miške, Šakių raj. (O. Atkočaitis);
 • 2012-04-24 Zarasų r.,Turmanto ap,.prie Smalvelės upės girdėta gegutė (A.Čerkauskas).
 • 2012-04-25 Zarasų r., Salako apylinkėse gegutė girdėta keliose vietose (A.Čerkauskas);
 • 2012-04-25 Gegutės balsas Jonavos r. Didžiojo Raisto k. (M.Karlonas);
 • 2012-04-26 Trys gegutės kukuoja Dusetų girioje, Rokiškio r. (D. Norkūnienė)
 • 2012-04-27 girdėta Kėdainių r. Labunavos miške (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-28 girdėta Šakių r.. Skaistakaimio k. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-04-28 kukavo netoli Rokų, Kauno r. (S.Medžionis);
 • 2012-04-28 gegutės girdėtos Šilutės raj. (P.Ignatavičius, M.Karlonas, V.Eigirdas);
 • 2012-04-30 Tumėjos miške (Anykščių raj.) kukuoja gegutė (R.Kaunietis); X
LELYS (Caprimulgus europaeus)
 • 2012-04-30 Lėliai Trakų r.miškuose. (E. Pakštytė);
 • 2012-05-11 tuotuvinis lėlio balsas, 12 d. stebėtas Barčiuose, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus); X
 JUODASIS ČIURLYS (Apus apus)
 • 2012-04-25 Čiurlys ties Kavarsko užtvanka Anykščių r. (V. Žemaitienė)
 • 2012-04-28 Du čiurliai Kaune. (V. Paškevičius);
 • 2012-04-29 du paukščiai Klaipėdoje (S.Karalius);
 • 2012-04-30 Čiurlys 4 paukščiai Vilniuje, Karoliniškėse (G.Riauba);
 • 2012-05-02 3 čiurliai Klaipėdoje (J.Morkūnas);
 • 2012-05-02 stebėti virš Jurbarko skraidantys du čiurliai (R.Patronaitis);
 • 2012-05-02 juodasis čiurlys, ko gero tas pats paukštis, keletą kartų stebėtas Akademijoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-03 Vakare virš Panevėžio pasirodė čiurliai. (R.Kaunietis);
 • 2012-05-03 stebėti pirmieji čiurliai Šėtoje, kėdainų raj. (V.Eigirdas);
 • 2012-05-04 i Gelgaudiski,Sakiu r,gryzo pirmieji ciurliai (Ž.Bataitytė);
 • 2012-05-04 juodasis čiurlys Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus)
 • 2012-05-05 Žilpamūšyje, Pasvalio r. čiurlys.(A.Naudžius);
 • 2012-05-07 7 čiurliai Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė); X
BITININKAS (Merops apiaster)
 • 2012-04-30 ryta stebejome 13 bitininku.Sakiu r,netoli Kiduliu miestelio (Ž.Bataitytė, R.Jarmalavičius);
ŽALVARNIS (Coracias garrulus)
 • 2012-05-06 – Vienas žalvarnis kirtime (Druskininkų apylinkės). (R.Karpuška);
KUKUTIS (Upupa epops)
 • 2012-04-06 Buvo girdimi du paukščiai: mažiausiai vienas dešiniajame Nemuno krante Palėkių kaimo kryptimi Jurbarko raj, o kitas kairiame krante jau Kaliningrado srityje Rusijos federacija (R.Giedraitis)
 • 2012-04-11 Kopgalio kopose stebėtas kukutis (S.Karalius);
 • 2012-04-14 Kalvarijos sav. Juodelių km. pupsėjo kukutis. ( V. Razmus).
 • 2012-04-14 Upsintis kukutis Rupkaviuose. (M.Karlonas);
 • 201204-14 vienas paukstis migravo pamariu siaures kryptimi Svencelėje, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius);
 • 2012-04-18 du matyti ir girdėti Kalniškių k., Tauragės r. (E.Kavaliauskas); X
GRĄŽIAGALVĖ (Jynx torquilla)
 • 2012-04-12 Girdėtas balsas netoli Raudondvario (S.Medžionis);
 • 2012-04-14 matyta Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-04-14 girdėta Kėdainių r. Gėlūnų miške (Vl. Naruševičius);
 • 2012-04-14 girdėta Bezdonyse, Vilniaus r. (M.Baranovskij);
 • 2012-04-15 Aktyviai gieda Vilniaus pakraštyje (L.Raudonikis);
 • 2012-04-15 grąžiagalvė gieda Druskininkuose (P.Ignatavičius)
 • 2012-04-17 Grąžiagalvė, Karaimiškio km, Biržų r. (B. Maldūnienė);
 • 2012-04-18 girdėtas ir matytas paukštis Nemuno šlaite netoli Vilkijos Kauno raj. (R.Giedraitis)
 • 2012-04-18 vienas paukštis girdėtas ir matytas Nemuno šlaite netoli Vilkijos, Kauno raj. (R.Giedraitis);
 • 2012-04-20 Grąžiagalvė stebėta pamiškės sodyboje Stulgių km., Šakių r. (O. Atkočaitis); X
LYGUTĖ (Lullula arborea)
 • 2012-03-10 Juodkrantėje 8 (K.Castren);
 • 2012-03-12 10:15 – 12:30 Nidoje praskrido 12 (K.Castren);
 • 2012-03-12 Virš Baltijos jūros ties Butinge šiaurės kryptimi praskrido dvi lygutės (A. Naudžius, E. Duderis)
 • 2012-03-13 Pirmosios lygutės Trakų r. (E. Pakštytė)
 • 2012-03-13 Ventės rage praskrido 1 (V.Jusys, J.Morūnas);
 • 2012-03-14 Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose – 1 (K.Castren);
 • 2012-03-16 Kopgalyje negausiai, bet reguliariai traukia lygutės, o po piet traukia būriais iki 20 paukščių (S.Karalius);
 • 2012-03-16 lygutės tuoktuvinis balsas Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus)
 • 2012-03-16 Kėdainiu raj.Pasilėliu pelkės pakrastyje girdėtas 1 ind. (Vl.Naruševičius);X
DIRVINIS VIEVERSYS (Alauda arvensis)
 • 2012-02-24 du paukščiai praskrido Juodkrantėje (K.Castren);
 • 2012-02-24 Pirmą kartą girdėtas vienas skrendantis paukštis prie namų Jurbarko mieste (R.Giedraitis)
 • 2012-02- 25 ir aš mačiau bei girdėjau virš Juodkrantės šiaurės kryptimi praskrendantį vyturį. (V. Pareigis);
 • 2012-02-29 Nidoje praskrido 40 (K. Castren);
 • 2012-03-01 Šįryt Kopgalyje, atėjus į darbą, iš pievutės pakilo 2 pirmieji vieversiai (S.Karalius);
 • 2012-03-02 prie Kintų žuv. tvenkinių praskrido būrelis (15 paukščių) ir Ventės rage – 1 paukštis (V.Jusys);
 • 2012-03-02 matytas ir girdėtas Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis)
 • 2012-03-03 2 paukščiai skrido virš Palangos į šiaurę (L.Umbrasienė);
 • 2012-03-03 Rusnės saloje matyti 3 (E.Užpelkis);
 • 2012-03-03 Jonavos rajono laukuose traukia vieversiai (M.Karlonas);
 • 2012-03-03 virš Kėdainių rajono sąvartyno traukia vieversiai (B.Belchev);
 • 2012-03-03 Pro Biržų r. taip pat traukia vieversiai (A.Naudžius);
 • 2012-03-04 dirvinis vieversys šalia Trakų (E.Pakštytė);
 • 2012-03-04 Biržų r., Pabiržės seniūnijos laukuose mačiau ir girdėjau čirpsinčius ir jau giesmę traukiančius dirvinius vieversius (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-09 Skrebotiškio apylinkėse (Pasvalio raj.) jau skamba viebersių giesmės (R.Kaunietis);
 • 2012-03-09 Renavas, mažeikių r. – 3 (D.Makavičius);
 • 2012-03-11. Traukiantys vieversiai pasirodė Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas).
 • 2012-03-11 Jurbarko raj.,Dainiuose stebėti 4 (R.Patronaitis);
 • 2012-03-12, Dirviniai vieversiai skrenda virš Kauno (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-12 Vienas skrendantis paukštis Bezdonių mstl.Vilniaus r. (M.Baranovskij);
 • 2012-03-12 2 dirviniai vieversiai Dembavoje, Panevėžio raj. (I. Vaičiūnaitė);
 • 2012-03-12 pirmą kartą praskrido 8 vieversiai Rokiškio r. Panemunėlio sen., Šetekšnių k. (J.Tunaitienė);
 • 2012-03-12 Tumėjos km. (Anykščių raj.) laukuose vieversiai dar nedrąsiai gieda, bet jų jau daug sugrįžę (R.Kaunietis);
 • 2012-03-12 ryte Kaune netoli VIA Baltica gausiai migruoja (A. Kvaraciejus)
 • 2012-03-13 Stiprus ryte traukimas vyko Upytė -Krekenava maršrute.Viso ne mažiau 150 paukščių.Taip pat pavieniai varnėnai, ir viena pempė.(Viena pirmųjų Panevėžio r.) (K.Čepėnas);
 • 2012-03-13, stipri dirvinių vieversių migracija Vilkaviškio ir Kauno raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-13 Per visa kelia iki Kauno ir Kaune prie Aleksoto tilto masine vieversių migracija (B.Belchev);X
URVINĖ KREGŽDĖ (Riparia riparia)
 • 2012-04-26 Urvinė kregždė Šventininkų karjere Trakų r. (E. Pakštytė);
 • 2012-04-28 2 urvinės kregždės ties Šyša (S.Karalius);
 • 2012-04-30 virs Nemuno skrido urvine kregzde.Sakiu r.Gelgaudiskyje Ž.Bataitytė)
 • 2012-05-01 Burys (apie 30 individų) praskrido virš Kuršių marių. (P.Bergaudas);
 • 2012-05-01 12 urvinių kregždžių. Nevėžis ties Krekenava, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
ŠELMENINĖ KREGŽDĖ (Hirundo rustica)
 • 2012-04-12 Vienas paukštis stebėtas prie Žaltyčio ež., Lazdijų r. Žuvinto biosferos rezervatas (G.Baublys)
 • 2012-04-13 Kopgalyje stebėta pirma šelmeninė kregždė (S.Karalius);
 • 2012-04-14 viena šelmeninė kregždė stebėta Druskininkuose (P.Ignatavičius)
 • 2012-04-15 Vienas paukštis Paluknio pievose (S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
 • 2012-04-17 Šelmeninės kregždės (3) Širvėna, Biržai. (B. Maldūnienė);
 • 2012-04-17, Panevėžyje, virš Senvagės vandens skraidė viena šelmeninė kregždė (R.Kaunietis);
 • 2012–04-17 mažiausiai 4 šelmeninės kregždės Novaraistyje, Šakių raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-17 Pirmą kartą matytos 5 besimaitinančios šelmeninės kregždės prie tiltu per Nemuną ties Jurbarku. (R.Giedraitis);
 • 2012 04 17 viena šelmeninė kregždė skraidė Kaplių Žuvininkystės tvenkiniuose (V.Eigirdas);
 • 2012–04-18 Šelmeninės kregždės Jurbarke,prie Nemuno(R.Patronaitis);
 • 2012-04-21 2 stebėtos Skaistakaimio k., Šakių r. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose 3 šelmeninės kregždės, dar 1 Kaltanėnuose (A.Čerkauskas);
 • 2012-04-21 keli paukščiai matyti Genių k., Alytaus r. (G.Riauba);
 • 2012-04-21 Šelmeninė kregždė Biržų raj. (A.Naudžius, I.Vaičiūnaitė, M.Karlonas, V.Eigirdas, V.Paškevičius, I.Meškinytė)
 • 2012-04-22 viena šelmeninė kregždė stebėta Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-04-22 2 šelmeninės kregždės Šilavoto tvenkiniuose, Prienų raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-23 misrus būrelis selmeniniu ir langiniu kregzdziu ryte matytas virs Labūnavos tvenkinio ties Ansainiu kaimu, Kėdainių r. (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-23 Dvi šelmeninės kregždės stebėtos prie Didžiasalio, Ignalinos r. (M.L.Šniaukštos); X
LANGINĖ KREGŽDĖ (Delichon urbicum)
 • 2012-04-17 Langinė kregždė Širvėna, Biržai. (B. Maldūnienė);
 • 2012 04 17 pora langinių kregždžių skraidė Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose (V.Eigirdas)
 • 2012-04-19 dvi langinės kregždės Šilutėje (R. ir J. Morkūnai)
 • 2012-04-20 Langinės kregždės Pakalniuose, Utenos r. (D. Norkūnas).
 • 2012-04-21 trys langinės kregždės Žiežmariuose (R. ir J. Morkūnai)
 • 2012-04-22 Trys langinės kregždės Klaipėdoje (S.Karalius);
 • 2012-04-23 langinė kregždė Akademijoje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-23 Langinė kregždė Rukloje (M.Karlonas);
 • 2012-04-23 misrus būrelis selmeniniu ir langiniu kregzdziu ryte matytas virs Labūnavos tvenkinio ties Ansainiu kaimu, Kėdainių r. (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-24 Langinė kregždė Kauno raj. Vandžiogaloje (M.Karlonas);
 • 2012-04-24 Langinė kregždė Dembavoje, Panevėžio raj. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-24 langinė kregždė ties Aleksoto tiltu Kaune (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-25 15-20 skaido Ventės rage (V.Jusys, J.Morkūnas);
 • 2012-04-25 Keturios langinės kregždės Vilniuje (M. Šniaukštienė);
 • 2012-04-26 Panevėžyje, virš Nevėžio upės skraidė trys langinės kregždės (R.Kaunietis);
 • 2012-04-28 Langinė kregždė. 3 paukščiai Vilniuje, Karoliniškėse (G.Riauba);
 • 2012-05-01 langinės kregždės įvairiose vietose Kaune (P.Ignatavičius): X
DIRVONINIS  KALVIUKAS (Anthus campestris)
 • 2012-05-08 Kopgalyje pirmasis dirvoninis kalviukas (S.Karalius);
 • 2012-05-10 Juodkrantėje 6 (S.Hjerppe, K.Castren);
 MIŠKINIS KALVIUKAS (Anthus trivialis)
 • 2012-04-08 Jurbarko r. Žirniškių miške, ant 54 kvartalo priešgaisrinės juostos stebėtas vienas besimaitinantis paukštis (A.Čeponis);
 • 2012-04-11 Pavieniai miškiniai kalviukai šalia Avižienių, Vilniaus rajonas.(R.Karpavičius)
 • 2012-04-12 gana intensyvi miškinių kalviukų migracija Trakų apylinkėse.(E.Pakštytė);
 • 2012-04-12 pirmi 4 matyti Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012 04 13 1 Miškinis kalviukas Šilutės r. prie Sausgalvių. (M.Karlonas);
 • 2012-04-15 miškinio kalviuko tuoktuvinė giesmė Kamorūnų miške, Varėnos raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-15 pirmą kartą matytas ir girdėtas 1 paukštis Šilinės ąžuolyne, Jurbarko r. (R.Giedraitis);
 • 2012-04-19 miskinis kalviukas girdėtas Kėdainiu raj. Jaskaiciu miske (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-21 umėjos miško (Anykščių raj.) pakrašty gieda kol kas tik vienas miškinis kalviukas (R.Kaunietis);
 • 2012-04-22 Miškinis kalviukas ties Dreverna (S.Karalius);
 PIEVINIS KALVIUKAS (Anthus pratensis)
 • 2012-03-13 prie Juodkrantės matyti 2 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Rusnės saloje stebėti 2 (V.Jusys, J.Morkūnas);
 • 2012-03-17 Pievinis kalviukas stebėtas Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis)
 • 2012-03-17 07:30-09:30 Juodkrantėje praskrido 50 (K.Castren);
 • 2012 03 17 Jonavos raj. Didžiojo raisto k. durpynas. Migruojantis pievinis kalviukas. (M. Karlonas);
 • 2012-03-17 1 pievinis kalviukas žiemkenčių lauke prie Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 pirmieji pieviniai kalviukai Trakų r., o 03-18 jų jau daug. (E. Pakštytė)
 • 2012-03-18 Pievinis kalviukas laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);
 • 2012-03-22 Laukuose prie Bitniškių miško, Biržų r. čiulba pievinis kalviukas (A.Naudžius);
 • 2012-03-22 Pirmą kartą šiemet virš Jurbarko praskrido 1 pievinis kalviukas (R.Giedraitis);X
UOLINIS KALVIUKAS (Anthus petrosus)
 • 2012-03-17 stebėtas marių pakrantėje Juodkrantėje (K.Castren);X
GELTONGALVĖ KIELĖ (Motacilla citreola)
 • 2012-04-22 Du geltongalvių kielių patinukai Svencelės pievose (S.Karalius);
 • 2012-04-23 Pora geltonogalvių kielių stebėta Birvėtos tvenkiniuose (M.L.Šniaukštos);
 • 2012-05-03 Baltojoje Vokėje pora (K.Castren);
GELTONOJI KIELĖ (Motacilla flava)
 • 2012-04-13 Skirtingose vietose Rusnės saloje, stebėtos dvi geltonosios kielės (M.Karlonas);
 • 2012-04-15 patinas matytas Nemuno deltoje prie Sasgalvių (V.Jusys, S.Karalius);
 • 2012-04-15 vienas paukstis maitinosi prie mariu Svencelėje, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius);
 • 2012-04-18 porelė matyta lankoje prie Nemuno ties Seredžiaus gyvenviete, Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
 • 2012-04-18.Geltonosios kielės patinukas Pakrempėje, Trakų raj.(R.Karpavičius);
 • 2012-04-19 vienas paukštis Rupkalviuose, Nemuno deltoje (J.Morkūnas ir kt.);
 • 2012-04-21 Stebėtos trys geltonosios kielės patinėliai, laukuose netoli Nemenčinės, Vilniaus r. (V. Puolytė);
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose ir Molėtų r., Arnionių tvenkiniuose po geltonąją kielę (A.Čerkauskas).
 • 2012-04-21 Kelios geltonosios kielės užliejamosiose pievose prie Papio ežero ir Baltosios Vokės tvenkiniuose (M.L.Šniaukštos);
 • 2012-04-22 geltonųjų kielių pora stebėta šalia Šilavoto tvenkinių, Prienų raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-28 geltonosios kielės Šilutės raj. (P.Ignatavičius, M.Karlonas, V.Eigirdas)
 • 2012-04-29 matyta Kėdainių r. Barupės tvenkinio pakrantėje (Vl.Naruševičius); X
 BALTOJI KIELĖ (Motacilla alba)
 • 2012-03-22 stebėta ant kelio Nemuno deltoje prie Stankiškių (V.Jusys);
 • 2012-03-22. 3 baltosios kielės ant Užpalių HE tvenkinio ledo, Utenos r. (D. Norkūnas).
 • 2012-03-23 Baltosios kielės patinas Kopgalyje. (S.Karalius);
 • 2012-03-23 – viena kielė skraidė palei užlietos pievos kraštą Stankiškiuose, Šilutės r. (J. Morkūnas)
 • 2012-03-24 Raudondvaryje, Kauno r. – 1 (S.Medžionis);
 • 2012-03-24 Nidoje praskrido 4 (K.Castren, M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-03-24 Vienas paukštis stebėtas Rusnės saloje, netoli Uostadvario (G.Gražulevičius);
 • 2012-03-24 Rusnės saloje 2 (Z.Gasiūnaitė);
 • 2012-03-24 Rusnes saloje, ant kelio Pakalne Uostadvaris (R.Kubilius);
 • 2012-03-25 Dvi baltosios kielės Biržų r., Pabiržės apylinkės pakelės baloje. (B. Maldūnienė);
 • 2012-03-25 Dvi baltosios kielės Anykščių raj. ties Dabužiais (S.Karalius);
 • 2012-03-25 dvi baltosios kielės Bebruliškės k., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-25 5 baltosios kielės Varėnos raj. Marcinkonyse. (M.Karlonas V.Eigirdas V.Paškevičius I.Vaičiūnatė I.Meškinytė);
 • 2012-03-25 – 1 paukštis Sausgalviuose, 2 paukščiai Šyšgiriuose, 5 paukščiai Minijoje (J. Morkūnas, S. Aponavičius);
 • 2012-03 26 Pavienės baltosios kielės migruoja Rukloje, Jonavos raj. (M.Karlonas)
 • 2012-03-26 viena baltoji kielė Žaliakalnyje, Kaune (P.Ignatavičius, J.Klimaitė);
 • 2012-03-26 Dvi baltosios kielės Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-03-26 migruojančios baltosios kielės Vainatrakio apylinkėse, Kauno raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-27 Plungės r. sav. Ž.Kalvarijos sen. Paplatelės k. prie Platelių ežero stebėtas 1 paukštis, girdėtas jo balsas (M.Jankauskienė);
 • 2012-03 27 Alytuje 3 skirtingose vietose stebėtos baltosios kielės. (A. Petraška);
 • 2012-03-28 1 paukštis Vilniuje prie Neries ties Sporto rūmais (V.Adomonis);
 • 2012-03-28 Mažeikiuose 1 (D.Makavičius);
 • 2012-03-28 Vilniuje, Karoliniškėse matytas vienas čiulbantis paukštis (G.Riauba);
 • 2012-03-28 matyta Panevėžyje (R.Kaunietis);
 • 2012-03-28 Pirmą kartą matytas vienas Paukštis- patinėlis- Šilinės k. Jurbarko r. (R.Giedraitis); X
KARIETAITĖ (Troglodytes troglodytes)
 • 2012-03-13 sugauta Ventės rage (K.Jusienė);
 • 2012-03-14 pirma giesmė Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-15 Pirmoji karetaitė Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012 03 17 Jonavos raj. Didžiojo raisto k. durpynas. 2 karietaitės pamiškėje. (M. Karlonas);
 • 2012-03-17 Pasvalio r., Pumpėnai-giedanti karietaitė (A.Čerkauskas);
 • 2012-03-17 girdėtas balsas Paluknio pievose, Trakų r. (L. Šniaukšta);
 • 2012-03-17 Jurbarke prie Imsrės upelio pirmą kartą šiemet girdėtas giedantis patinėlis (R.Giedraitis);
 • 2012-03-18 Karietaitė stebėta Šakių raj., Juodgirio miško pakraštyje (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-18 2 karietaičių tuoktuviniai balsai Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-03-18 girdėtas balsas Rastinėnuose Vilniaus r. (L. Šniaukšta)
 • 2012-03-19 Širvėnos ežero pakrantėje gieda karetaitė (A.Naudžius); X
PAPRASTASIS ERŠKĖTŽVIRBLIS (Prunella modularis)
 • 2012-03-17 erškėtžvirblis Juodkrantėje, Kuršių nerijoje (S.Čiulčinskas);
 • 2012-03-20 Kopgalyje pirmasis erškėtžvirblis (S.Karalius);
 • 2012-03-23 Erškėtžvirblis stebėtas pamiškės sodyboje Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-24 Nidoje praskrido 4 (K.Castren, M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta);
 • 2012-03-26 čiulba Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-31 Gieda Širvintų r. Bartkuškio miške (G.Riauba);
 • 2012 04 07 Paprastasis erškėtžvirblis. Jonavos raj. Rukla (M.Karlonas);
 • 2012-04-07 Biržų girioje du erškėtžvirbliai (A.Naudžius, V.Stirkė);
 • 2012-04-07 Baltosios Vokės tvenkiniuose girdėti 3 erškėtžvirbliai (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta); X
LIEPSNELĖ (Erithacus rubecula)
 • 2012-03-16 stebėta Šakių r. Skaistakaimio k. sode (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-16 pirma sugauta Ventės rage (R.Rangienė);
 • 2012-03-16 Stebėta Vilniaus pakraštyje netoli lesyklos (L.Raudonikis);
 • 2012-03-17 07:30-09:30 Juodkrantėje 20 (K.Castren);
 • 2012-03-18 2 paukščiai Vilniuje, dešiniojo Neries kranto krūmuose prie Vingio parko (V.Adamonis);
 • 2012-03-18 liepsnelės tuoktuvinis balsas Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-03-19 Pirmosios liepsnelės Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-19 Liepsnelė stebėta Šakių r., Juodgirio miško pakraštyje (O. Atkočaitis)
 • 2012-03-23 pradėjo čiulbėti Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-24 Zarasų r., Tumiškės miške girdėta čiulbanti liepsnelė (A.Čerkauskas).
 • 2012 03 24 1 liepsnelė Varėnos raj. Zervynų k. ir 1 prie Marcinkonių k. (M.Karlonas V.Eigirdas V.Paškevičius I.Vaičiūnatė I.Meškinytė)
 • 2012-03-25 viena liepsnelė Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius); X
RYTINĖ LAKŠTINGALA (Luscinia luscinia)
 • 2012-04-29 girdėta pirmoji Nemuno karlynuose Šakių r. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-04-29 dvi lakštingalos girdėtos Žalgirių miško pakraštyje (M.Karlonas, P.Ignatavičius, A.Naudžius, V.Eigirdas);
 • 2012-04-30 Lakštingala čiulba vakare prie Sartų ežero Audrakampio, Rokiškio r. (D. Norkūnienė);
 • 2012-05-01 lakštingala Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-01 girdėta lakštingala šalia (J. Melkova);
 • 2012-05-01 Netoli Drevernos girdėta lakštingala (S.Karalius);
 • 2012-04-03 dvi čiulba Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-05-03 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren);
 • 2012-05-03 Ignalinos r., Dūkšte čiulbanti lakštingala (A.Čerkauskas).
 • 2012-05-03 Lakštingala, pelkėtuose krūmuose prie Pabiržės Biržų r. (B. Maldūnienė);2012-05-03 Ignalinos r., Dūkšte čiulbanti lakštingala (A.Čerkauskas);
 • 2012-05-03 Girdėti Lakštingala Klaipėda (D.Račkauskaitė);
 • 2012-05-03 Trys lakštingalos suokia Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario, Kauno r. (S.Medžionis);
 • 2012-05-05 giedanti lakštingali netoli Giraitės, Kauno raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-05-05 lakštingala girdėta Šėtoje, Kėdainių raj. (V.Eigirdas);
 • 2012-05-06 Lakštingala suokia Vaškų miestelyje (Pasvalio raj.) (R.Simonavičius);
 • 2012-05-06 Lakštingala girdėta Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis);
 • 2012-05-06 lakštingala Šilavoto žuv.tvenkinių aplinkiniuose krūmynuose, Prienų raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-06 lakštingala Prienuose prie Nemuno (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-06 Lakštingalos giesmė Didžiojo raisto k. Jonavos raj. (M.Karlonas); X
MĖLYNGURKLĖ (Luscinia svecica)
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose 2 mėlyngurklių giesmės (A.Čerkauskas);
DŪMINĖ RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus ochruros)
 • 2012-03-17 patinas sugautas Ventės rage (R.Rangienė);
 • 2012-03-19 patinas stebėtas Juodkrantėje (K.Castren);
 • 2012-03-22 Kopgalyje stebėta pirmoji dūminė raudonuodegė (S.Karalius);
 • 2012 03 23 Dūminės raudonuodegės patinas Jonavos raj. Rukloje. (M.Karlonas);
 • 2012 03 24 1 Dūminė raudonuodegė Varėnos raj. Zervynų k. ir 25d. 3 paukščiai Marcinkonyse. (M.Karlonas V.Eigirdas V.Paškevičius I.Vaičiūnatė I.Meškinytė)
 • 2012-03-25 Du dūminės raudonuodegės patinai stebėti Smalininkuose (R.Patronaitis);
 • 2012-03-26 Dūminė raudonuodegė stebėta Šakių r., Stulgių kaime, prie gyvulininkystės fermų (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-26 viena dūminė raudonuodegė Žaliakalnyje, Kaune (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-27 Dumines raudonuodeges patinas’snypscia’sodyboje.Sakiu r,Skaistakaimio k. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-28 Dūminės raudonuodegės gieda Vilniaus centre (M. Šniaukštienė);
 • 2012-03-30 Ryte Jurbarke prie namų pirmą kartą girdėtas giedantis patinėlis (R.Giedraitis);
 • 2012-04-04 Girdėti vėl ir pirmą kartą pamatyti 2 patinėliai Jurbarko raj. prie Nemuno ties Smalininkais (R.Giedraitis);
 • 2012-04-07 patinas stebėtas Mažeikiuose (D.Makavičius, N.Vėlavičienė); X
PAPRASTOJI RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus phoenicurus)
 • 2012-04-12 patinas sugautas Ventės rage (R.Rangienė);
 • 2012-04-15 Paprastoji raudonuodegė gieda Trakuose (E.Pakštytė);
 • 2012-04-15 paprastoji raudonuodege gieda Druskininkuose (P.Ignatavicius);
 • 2012-04-15 Paprastosios raudonuodegės patinukas Sakučiuose (S.Karalius);
 • 2012-04-18 patinėlis buvo matytas ir girdėtas Seredžiaus gyvenvietėje (R.Giedraitis);
 • 2012-04-21 Patinukas sename sode Žvėryne, Vilniuje (V.Adomonis);
 • 2012-04-21 paprastosios raudonuodegės tuoktuvinė giesmė Garliavoje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2014-04-24 Paprastoji raudonuodegė patelė stebėta Šakių raj., Stulgių kaime (O. Atkočaitis); X
PAPRASTOJI KIAULIUKĖ (Saxicola rubetra)
 • 2012-04-18 Nemuno lankoje, Jurbarke, stebėtas kiauliukės patinėlis (R.Patronaitis);
 • 2012-04-21 paprastosios kiauliukės patinėlis stebėtas ant elektros laidų netoli Žiemkelio, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-21 Stebėti patinas ir patelė, laukuose netoli Nemenčinės, Vilniaus r. (V. Puolytė);
 • 2012-04-22 Du kiauliukių patinai ties Svencele ir Dreverna (S.Karalius);
 • 2012-04-22 vienas patinas gieda ant elektros laidų Lankupiuose, Šilutės r. (R. ir J. Morkūnai);
 • 2012-04-22 Kiauliukė Žiemkelio pievose, Kauno rajonas (E.Šniaukšta);
 • 2012-04-22 Kiauliukės patinas netoli Karajimiškio, Biržų raj. (A.Naudžius, I.Vaičiūnaitė, M.Karlonas, V.Eigirdas, V.Paškevičius, I.Meškinytė);
 • 2014-04-24 Paprastoji kiauliukė stebėta Šakių raj., Stulgių kaime (O. Atkočaitis);
 • 2012-04-27 girdįta Kėdainių r. Saviečių k. (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-29 patinas sugautas Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-04-30 I panemunes pievas aplink Gelgaudiski masiskai gryzusios paprastosios Kiauliukes (Ž.Bataitytė);
 • 212-04-30 dvi poros Tumėjos k., Anykščių r. (R.Kaunietis);
 • 2012-05-01 paprastosios kiauliukės Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius): X
 PAPRASTASIS KŪLTUPYS (Oenanthe oenanthe)
 • 2012-04-07 matytas Nemuno deltoje, Sausgalviuose (J.Morkūnas);
 • 2012-04-11 kultūpys žiemkenčių lauke Raseinių raj. (V. Kilčauskas);
 • 2012 04 12 Kultupys ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas)
 • 2012 04 13 2 Kultupiai Rusnėje. (M.Karlonas);
 • 2012-04-14 Kūltupys stebėtas Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-14 paprastojo kūltupio patinėlis fermos griuvėsiuose Barčiuose, Varėnos raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-14 1 matytas Smeltės pusiasalyje, Klaipėdoje (G.Gražulevičius);
 • 2012-04-15 matytas prie pagrynių, Šilutės r. (V.Jusys, S.Karalius);
 • 2012-04-15 du matyti Svencelės k., Klaipėdos r. (G.Gražulevičius);
 • 2012-04-17 stebėtas Panevėžyje (R.Kaunietis); X
JUODASIS STRAZDAS (Turdus merula)
 • 2012-03-05 Prie lesyklos Jurbarke prie mano namų žiemoją strazdai pradėjo giedoti, nors pirmą kartą tyliai pragydo dar vasario 26d (R.Giedraitis);
 • 2012-03-15 Šiandien Kopgalyje gana intensyviai migruoja juodieji strazdai. (S.Karalius);
 • 2012-03-15 Vakare Kėdainiu raj. Lepsynės miske girdėtas juodasis strazdas. (Vl.Naruševičius);
 • 2012-03-15. Vakare trijų juodųių strazdų pavojaus balsai Dusetų girioje, Rokiškio r. (D. Norkūnienė, R. Treinys).
 • 2012-03-16 pirma giesmė Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-17 07:30-09:30 Juodkrantėje praskrido daugiau kaip 500 (K.Castren);
 • 2012-03-17. Vakare juodasis strazdas giedojo Vyžuonų šile, Utenos r. (D.Norkūnienė); X
STRAZDAS GIESMININKAS (Turdus philomelos)
 • 2012-03-11 matytas prie Juodkrantės kormoranų kolonijos (K.Castren);
 • 2012-03-12 Pirmasis strazdas giesmininkas Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2012-03-16 Negausiai skrenda strazdai giesmininkai (S.Karalius);
 • 2012-03-17 Strazdas giesmininkas stebėtas pamiškės sodyboje Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis);
 • 2012–03-19 pirmieji migruojantys strazdai giesmininkai Trakų apylinkėse (E. Pakštytė);
 • 2012-03-22 pirmas matytas Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-22 Kirdonių miške, Biržų r. čiulba strazdai giesmininkai (A.Naudžius);
 • 2012-03-23 Si vakara praciulbo strazdas giesmininkas.Sakiu r,Skaistakaimio k,Nemuno slaituose (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-23.Strazdai giesmininkai keliose vietose Vilniaus Vingio parke (raimondas); X
BALTABRUVIS STRAZDAS (Turdus iliacus)
 • 2012-03-16 Kopgalyje srebėtas pirmasis baltabruvis strazdas (S.Karalius);
 • 2012-03-17 Du baltabruviai strazdai stebėti Šakių r., Juodgirio miško pakraštyje (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-17 07:30-09:30 Juodkrantėje praskrido daugiau kaip 100 (K.Castren);
 • 2012 03 17 Jonavos raj. Didžiojo raisto k. durpynas. 1 migruojantis baltabruvis strazdas. (M. Karlonas);
 • 2012-03-24 2 baltabruviai strazdai stebeti Antanavo apylinkese, Vilkaviskio raj. (P.Ignatavicius);
 • 2012-03-24 2 baltabruviai strazdai stebeti Antanavo apylinkese, Vilkaviskio raj. (P.Ignatavicius);
 • 2012-03-25 pirmieji Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-25 ryški baltabrūvių strazdų migracija, Antanavo apylinkės, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-26 Pavieniai ir mažais būreliais migruoja baltabrūviai strazdai Rukloje, Jonavos raj. (M.Karlonas);X
AMALINIS STRAZDAS (Turdus viscivorus)
 • 2012-03-12 Amalinis strazdas, vienas paukštis Varnikų k. Trakų r. (E.Pakštytė);
 • 2012-03-15 Kopgalyje stebėti pirmieji 5 amaliniai strazdai (S.Karalius)
 • 2012-03-16 Amaliniai strazdai Kopgalyje traukia būriais (S.Karalius)
 • 2012-03-17 Kirtimuose Vilniuje užsiėmė lizdines teritorijas, keletas paukščių maitinasi pamiškėje (L.Raudonikis);
 • 2012-03-17 apie 5 amalinių strazdų tuoktuviniai balsai Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus)
 • 2012-03-17 07:30-09:30 Juodkrantėje praskrido daugiau kaip 100 (K.Castren);X
MARGASIS ŽIOGELIS (Locustella naevia)
 • 2012-05-01 margasis žiogelis Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-06 margasis žiogelis Šilavoto žuv.tvenkinių pakraščio pievoje, Prienų raj. (A.Kvaraciejus)
 • 2012-05-07 Tumėjos kaimo (Anykščių raj.) pievoje čirškia margasis žiogelis (R.Kaunietis);
 • 2012-05-07 Prie Užušilių, Biržų r. margasis žiogelis(A.Naudžius);
 • 2012-05-08 Rusnėje 1 (K.Castren, S. Hjerppe);
 • 2012-05-09 Margasis žiogelis girdėtas Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
 • 2012-05-12 margasis žiogelis pievoje Barčių km., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus); X
UPINIS  ŽIOGELIS (Locustella fluviatilis)
 • 2012-05-09 Nidoje 2 (K.Castren, S. Hjerppe);
 • 2012-05-13 Upinis žiogelis Rukloje prie Neries. (M.Karlonas);
 • 2012-05-13 Upinis žiogelis Žalgirių miške (S.Karalius); X
NENDRINIS ŽIOGELIS (Locustella luscinioides)
 • 2012-04-20 Nendriniai žiogeliai Gackų ir Ilgės ež. nendrynuose Elektrėnų sav. (E.Pakštytė);
 • 2012-04-21 pirmas sugautas Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose girdėti 2 nendriniai žiogeliai (A.Čerkauskas).;
 • 2012-04-21 Nendrinis žiogelis Metelio ežero nendryne (E.Šniaukšta, D.Kulvietienė)
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose 4 upinės žuvėdros (A.Čerkauskas).
 • 2012-04-21 Nendrinis žiogelis girdėtas Baltosios Vokės tvenkiniuose (M.L.Šniaukštos);
 • 2012-04-22 2 nendriniai žiogeliai girdėti Šilavoto tvenkiniuose, Prienų raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-28 nendrinis žiogelis ties Uostadvariu ir Žalgiriuose, Šilutės raj. (M.Karlonas, P.Ignatavičius, V.Eigirdas, A.Naudžius); X
EŽERINĖ NENDRINUKĖ  (Acrocephalus schoenobaenus)
 • 2012-04-28 Juodkrantėje 1 (K.Castren);
 • 2012-04-28 Ežerinė nendrinukė čiulba Kilučių ež. Biržų r., (B. Maldūnienė);
 • 2012-04-28 3 giedančios ežerinės nendrinukės Rusnės tvenkiniuose (S.Karalius)
 • 2012-04-29 dvi ežerinės nendrinukės girdėtos prie Šyšos, Šilutės raj. (P.Ignatavičius, V.Eigirdas, A.Naudžius, M.Karlonas);
 • 2012-04-29 Gieda Pamerkių pievų nendryne. Trakų raj. (R.Keserauskaitė);
 • 2012-05-01 ežerinės nendrinukės Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-01 girdėta ežerinė nendrinukė, Neries salelėje ties Kaunu (I. Semionovas);
 • 2012-05-03 čiulba Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-05-03 1 paukštis matytas ir girdėtas giedant prie Balčio ežero (šalia Vilniaus Pilaitės mikrorajono) (V.Adomonis);
 • 2012-05-03 Baltojoje Vokėje 10 (K.Castren);
 • 2012-05-07 Panevėžyje, Nevėžio pakrantėje gieda ežerinė nendrinukė (R.Kaunietis); X
SODINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus dumetorum)
 • 2012-05-09 Juodkrentėje prie Kormoranų kolonijos 1 (K.Castren, S. Hjerppe)
KARKLINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus palustris)
 • 2012-05-12 karklinė nendrinukė pievoje Barčių km., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-13 Karklinė nendrinukė Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2012-05-14 Tumėjos km. pamiškės sodyboje (Anykščių raj.) girdėta karklinė nendrinukė.(R. Kaunietis)
 • 2012-05-16 Prie Pajiešmenių, Pasvalio r. karklinė nendrinukė (A.Naudžius);
 • 2012-05-16 Prie Pajiešmenių, Pasvalio r. karklinė nendrinukė (A.Naudžius)
 • 2012-05-19 čiulba Ventės rage (V.Jusys). X
MAŽOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus scirpaceus)
 • 2012-04-27 Mažoji krakšlė prie Papio ež. (E.Pakštytė)
 • 2012-04-29 Kuršių marių pakrantėje prie Juodkrantės (K.Castren);
 • 2012-05-01 mažoji krakšlė Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-03 Baltojoje Vokėje 2 (K.Castren);
 • 2012-05-04 Mažoji krakšlė nendryne prie Smardonės upelio Biržų r.(B. Maldūnienė); X
DIDŽIOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus arundinaceus)
 • 2012-04-26 Didžioji krakšlė Čedaso ežere Rokiškio r. (D. Norkūnienė)
 • 2012-04-27 Didžiosios krakšlės B. Vokės žuv. tvenkiniuose. (E.Pakštytė)
 • 2012-04-28 Juodkrantėje 1 (K.Castren);
 • 2012-04-28 Didžiosios krakšlės Kilučių ir Širvėnos ež.Biržų r., (B. Maldūnienė);
 • 2012-04-28 6 giedantys didžiųjų krakšlių patinai Kalvių tvenkinyje (S.Karalius):
 • 2012-04-28 Didžioji krakšle – stebėtas giedantis patinas Kuršių marių pakrantėje ties Smeltės p-lių (Klaipėda) (G.Gražulevičius):;
 • 2012-04-28 Didžioji krakšlė Limeikių karjero nendryne, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė)
 • 2012-04-29 girdėta Kėdainių r. Barupės tvenkinio pakrantėje (Vl.Naruševičius);
 • 2012-05-01 didžiosios krakšlės Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-01 Didžioji Krakšlė Klaipėda, nendrynuose (D.Račkauskaitė);
 • 2012-05-03 čiulba Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-05-03 Gieda Balčio ežero (šalia Pilaitės mikrorajono Vilniuje) nendrynuose. (V.Adomonis);
 • 2012-05-03 Baltojoje Vokėje 5 (K.Castren);
 • 2012-05-06 Girdėta kraksint ežero nendryne. Jadvygiškės, Vilniaus raj. (V. Puolytė);
 • 2012-05-06 didžiosios krakšlės ir ežerinės nendrinukės Šilavoto žuv.tvenkiniuose, Prienų raj. (A.Kvaraciejus)X
PAPRASTOJI TOŠINUKĖ (Hippolais icterina)
 • 2012-05-05 Tošinukė čiulba sode Pabiržėje, Biržų r.( B. Maldūnienė);
 • 2012-05-05 Tošinukė Klaipėdoje (S.Karalius);
 • 2012-05-05 paprastoji tošinukė Iglės ežero apyežerėje, Marijampolės raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-05 Tošinukės čiulba Velžyje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-05-06 Tošinukė Naujojo Tarpupio k. Trakų r. (E.Pakštytė);
 • 2012-05-08 pasirode tosinuke Skaistakaimio k,Sakiu r. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-05-08 tošinukės girdėtos keliose vietose Kaune (P.Ignatavičius);
 • 2012-05-09 čiulba Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-05-09 paprastoji tošinukė Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus); X
RAIBOJI  DEVYNBALSĖ (Sylvia nisoria)
 • 2012-05-18 patinas sugautas Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-05-19 Raiboji devynbalsė Kauno raj. (V. Paškevičius, V. Eigirdas);
PILKOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia curruca)
 • 2012-04-18 pirmą kartą vienas paukštis girdėtas sode prie Veliuonos Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
 • 2012-04-20 Pilkoji devynbalsė Kietaviškėsė Elektrėnų sav. (E.Pakštytė);
 • 2012-04-21 pirma sugauta Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-04-21 pilkoji devynbalsė girdėta Žiemkelyje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-21 Molėtų r., Arnionių tvenkiniuose girdėta pilkoji devynbalsė (A.Čerkauskas);
 • 2012-04-21 vienas paukštis matytas Genių k., Alytaus r. (G.Riauba);
 • 2012-04-22 viena pilkoji devynbalsė girdėta Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-23 pilkoji devynbalsė girdėta Žaliakalnyje, Kaune (P.Ignatavičius, J.Klimaitė);
 • 2012-04-23 Pilkoji devynbalsė girdėta Rukloje (M.Karlonas);
 • 2012-04-24 pilkoji devynbalsė girdėta Garliavoje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-24 pilkoji devynbalsė stebėta Šlienavoje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus)
 • 2012-04-25 stebėta Skaistakaimio k., Šakių r. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-04-25 Panevėžyje girdėta pilkosios devynbalsės giesmė (R.Kaunietis);
 • 2012-04-25 Pilkoji devynbalsė Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-04-25 Pilkoji devynbalsė Vilniuje. (M.Karlonas)   X
RUDOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia communis)
 • 2012-04-27 Rudoji devynbalsė B. Vokės žuv. tvenkiniuose. (E.Pakštytė);
 • 2012-04-28 rudoji devynbalsė Kaplių žuv. tvenkiniuose Kėdainių r.
 • 2012-04-28 rudoji devynbalsė girdėta Rusnės saloje (P.Ignatavičius, M.Karlonas);
 • 2012-04-28. Rudoji devynbalsė soduose Vilniaus pakraštyje (R.Karpavičius)
 • 2012-04-29 Rudoji devynbalsė Čėniškių km, Biržų r., (R. Rulinskaitė, B. Maldūnienė);
 • 2012-04-29 rudoji devynbalsė stebėta netoli Garliavos, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-04-30 Rudoji devynbalsė Dembavoje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-30 Tumėjos km. Anykščių r. pamiškės sodyboje čiulba rudoji devynbalsė (R.Kaunietis);
 • 2012-04-30 Juodkrantėje 1 (K.Castren);
 • 2012-05-01 rudosios devynbalsės Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-01 Dvi rudosios devynbalsės ties Svencele (S.Karalius);
 • 2012-05-03 čiulba Ventės rage ir 1 sugauta (V.Jusys);
 • 2012-05-03 1 paukštis prie Balčio ežero (šalia Vilniaus Pilaitės mikrorajono). Patinėlis gieda vis pakildamas tuoktuviniam skrydžiui. (V.Adomonis);
 • 2012-05-03 Rudoji devynbalsė stebėta Stulgių kaime, Šakių r. (O.Atkočaitis);
 SODINĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia borin)
 • 2012-04-30 Sodinė devynbalsė karklynuose Stulgių kaime, Šakių r. (O.Atkočaitis);
 • 2012-05-03 Baltojoje Vokėje 3 (K.Castren);
 • 2012-05-04 Sodinė devynbalsė Užutrakio dvaro parke Trakų r. (E.Pakštytė);
 • 2012-05-04 Sodinės devynbalsės giesmė Rukloje. (M.Karlonas)
 • 2012-05-05 čiulba Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-05-06 sodinė devynbalsė netoli Prienų (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-06 Sodinės devynbalsės giesmė Didžiojo raisto k. Jonavos raj. (M.Karlonas);
 • 2012-05-07 Kopgalyje čiulba sodinė devynbalsė (S.Karalius);
 • 2012-05-07 Sodinės devynbalsės giesmė Dembavoje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-05-07 Zarasų r., Tumiškės miške čiulba sodinė devynbalsė (A.Čerkauskas);
 • 2012-05-08 sodinė devynbalsė girdėta Kaune (P.Ignatavičius); X
 JUODAGALVĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia atricapilla)
 • 2012-04-11 patinas sugautas Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-04-13 Rusnėje, krūmuose stebėtas patinas (M.Karlonas);
 • 2012-04-13 Juodagalvės devynbalsės giesmė Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-04-15 Juodgalvės devynbalsės patinėlis prie Nemuno ties Stulgių kaimu, Šakių r. (O. Atkočaitis);
 • 2012-04-19 Juodagalvė devynbalsė gieda Trakų r. (E.Pakštytė);
 • 2012-04-19 pirma giesmė Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-04-21 vienas giedantis juodagalvės devynbalsės patinas stebėtas Antanavo apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-22 pora stebėta Gelgaudiškio kapinėse, Šakių r. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-04-24 juodagalvė devynbalsė girdėta Akademijoje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-26 Likėnų parke, Biržų r.- juodagalvė devynbalsė, patinas (A.Naudžius); X
ŠIAURINĖ PEČIALINDA (Phylloscopus trochiloides)
 • 2012-05-08 Pirma giesmė įprastinėje vietoje Vilniaus Vingio parko šlaite šalia tilto (R.Karpavičius);
 
ŽALIOJI PEČIALINDA (Phylloscopus sibilarix)
 • 2012-04-12 Žalioji pečialinda. Vienas paukštis girdėtas ir matytas Žaliojoje girioje (Panevėžio r.) (G.Riauba);
 • 2012-04-15 Vienas paukštis stebėtas Klimbalos durpyne, Žaliojoje girioje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-17 vienas paukštis pirmą kartą girdėtas Jurbarko parke (R.Giedraitis);
 • 2012-04-21 Žaliosios pečialindos giesmė Kleboniškyje, Kaunas (I. Semionovas);
 • 2012-04-21 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose girdėta žalioji pečialinda (A.Čerkauskas).;
 • 2012-04-22 Dvi žaliosios pečialindos ties Kalvių tvenkiniu (S.Karalius);
 • 2012-04-22.Žaliosios pečialindos giesmė Vilniaus Vingio parke.(R.Karpavičius);
 • 2012-04-23 čiulba Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-04-23 Kopgalyje pirmosios žaliosios pečialindos (S.Karalius);
 • 2014-04-24 Žalioji pečialinda stebėta Juodgirio miške, Šakių raj. (O. Atkočaitis)
 • 2012-04-24 mažiausiai 3 žaliosios pečialindos girdėtos Ąžuolyne, Kaune (P.Ignatavičius); X
ANKSTYVOJI PEČIALINDA (Phylloscopus trochilus)
 • 2012-04-14 girdėjau giedantį paukštį nendryne netoli paukščių stebėjimų bokštelio Novaraisčio pelkėje , Šakių r. (R.Giedraitis)
 • 2012-04-15 ankstyvoji pecialinda gieda Druskininkuose (P.Ignatavicius);
 • 2012-04-15.Vilniaus Vingio parke giedanti ankstyvoji pečialinda.(R.Karpavičius);
 • 2012-04-17 dvi giedančios ankstyvosios pečialindos Ąžuolyne, Kaune (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-21 pirma giesmė Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-04-21 2 ankstyvosios pečialindos girdėtos Žiemkelyje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-21 Akstyvoji pečialinda čiulba Klaipėdoje (S.Karalius);
 • 2012-04-21 Molėtų r., Arnionių tvenkiniuose ir Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose girdėta mažiausiai po 2 ankstyvąsias pečialindas (A.Čerkauskas).;
 • 2012-04-21 Keletas individų intensyviai gieda Trakų r. Glitų k. (G.Riauba);
 • 2012-04-21 2 Ankstyvųjų pečialindų patinėliai Biržų girioje (A.Naudžius, I.Vaičiūnaitė, M.Karlonas, V.Eigirdas, V.Paškevičius, I.Meškinytė)
 • 2012-04-23 Ankstyvoji pečialinda girdėta Juodgirio miške, Šakių r. (O. Atkočaitis); X
 PILKOJI PEČIALINDA (Phylloscopus collybita)
 • 2012-03-23 Kopgalyje pirmoji pilkoji pečialinda (S.Karalius);
 • 2012-03-28 viena čiulbanti pilkoji pečialinda Rupkalviuose, Šilutės r. (E.Užpelkis);
 • 2012-04-06 anksti rite čiulba Ventės rage. Iki piet sugauta 2 paukščiai (V.Jusys, R.Rangienė, K.Jusienė);
 • 2012 04 07 Pilkoji pečialinda. Jonavos raj. Rukla. (M.Karlonas);
 • 2012-04-09 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren);
 • 2012-04-11 Pilkosios pečialindos balsas prie Rovėjos tvenkinio, Biržų r. (B. Maldūnienė.);
 • 2012-04-11. Pilkoji pečialinda gieda Utenoje (D. Norkūnienė).
 • 2012-04-12 Giedantis paukštis Vilniaus pakraštyje (L.Raudonikis);
 • 2012-04-12 Pilkoji pečialinda stebėta Šakių r., Juodgirio miške (O. Atkočaitis);
 • 2012 04 12 Pilkoji pečialinda ties Sausgalviais Šilutės raj. (M.Karlonas)
 • 2012-04-12 Daugelyje vietų giedančios pilkosios pečialindos Vilniaus Vingio parke.(R.Karpavičius);
 • 2012-04-12 girdėjau giedantį patinėlį Jurbarko parke (R.Giedraitis) X
BALTABRUVIS NYKŠTUKAS (Regulus ignicapilla)
 • 2012-04-08 Juodkrantėje prie Gintaro įlankos matytas 1 paukštis (K.Castren);
 • 2012-04-08 patinas stebėtas Ventės rage (V.Jusys);
PILKOJI MUSINUKĖ (Muscicapa striata)
 • 2012-03-26 Jurbarko raj. Pašvenčio k. Stebėtas vienas paukštis, tupintis ant kelio ženklo. (A.Čeponis);
 • 2012-04-22 Vienas paukštelis cypsėjo gluosnyje Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario (S.Medžionis);
 • 2012-04-28 pastoviai stebima pilkoji musinukė Raudondvaryje, Kauno r (S.Medžionis);
 • 2012-05-01 Pilkoji musinukė pamiškės sodyboje Stulgių kaime, Šakių r. (O.Atkočaitis);
 • 2012-05-01 Pilkoji musinukė Klaipėda, nendrynuose (D.Račkauskaitė)
 • 2012-05-05 Porelė pilkųjų musinukių sukiojasi apie pernykštį lizdą Panevėžyje. (R.Kaunietis);
 • 2012-05-05 Pilkoji musinukė Likėnų parke Biržų r. ( B. Maldūnienė);
 • 2012-05-06 Pilkoji musinukė stebėta Bartkuškyje, Širvintų r. (M.Šniaukštienė);
 • 2012-05-08 pilkoji musinukė stebėta Kaune (P.Ignatavičius);
 • 2012-05-09 pirmosios matytos Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-05-12 ir 13 d. pilkosios musinukės skirtingose vietose, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus); X
 • 2012-05-13 Pilkosios musinukės lizde padėtas pirmas kiaušinis (Šakių r., Stulgių km.). Tai net 8 dienomis anksčiau nei ankstyviausiai pradėta dėtis, nurodyta knygoje “Lietuvos fauna. Paukščiai.“ (O. Atkočaitis).
MAŽOJI MUSINUKĖ (Ficedula parva)
 • 2012-04-30 Kopgalyje girdėta mažosios musinukės giesmė (S.Karalius);
 • 2012-04-30 Juodkrantėje 1 patinas (K.Castren);
 • 2012-05-02 čiulba Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-05-04 Rytą miegamąjame Kauno raj. prižadino mažoji musinukė (M.Ružauskas);
 • 2012-05-05 Mažoji musinukė Kirdonių miško eglyne Biržų r.,( B. Maldūnienė);
 • 2012-05-05 Mažosios musinukės Prienų r. (E.Pakštytė); X
MARGASPARNĖ MUSINUKĖ (Ficedula hypoleuca)
 • 2012-04-12 Giedantis patinas Vilniuje prie LOD būstinės (L.Raudonikis);
 • 2012-04-12 Margasparnė musinukė Vilniaus Vingio parke. (R.Karpavičius);
 • 2012-04-15 patelė sugauta Ventės rage (V.Jusys).
 • 2012-04-16 Margasparnės musinukės patinukas Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-04-22 patelė matyta Šakių r. Skaistakaimio k. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-04-23 Margasparnės musinukės patinėlis stebėtas Juodgirio miške, Šakių r. (O. Atkočaitis)
 • 2012-04-23 Tumėjos km (Anykščių raj.) sodyboje giedojo margasparnės musinukės patinėlis (R.Kaunietis);
 • 2014-04-24 Margasparnės musinukės patinėlis Upeglynio miške, Šakių raj. (R. Juškaitis);
 • 2012-04-26 Zarasų r., prie Degučių girdėta margasparnė musinukė (A.Čerkauskas);
 • 2012-04-30 Margasparnių musinukių pora prie inkilo. Dembava, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė): X
ILGAUODEGĖ ZYLĖ (Aegithalos caudatus)
 • 2012-03-17 pirmosios migruojančios 20 zylių stebėta Skaistakaimio k., Šakių r. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-18 pirmosios migruojančios Kėdainiu r. Savieciu k (Vl.Naruševičius); X
MĖLYNOJI ZYLĖ (Parus caeruleus)
 • 2012-03-17 07:30-09:30 Juodkrantėje stebėta apie 70 (K.Castren);X
DIDŽIOJI ZYLĖ (Parus major)
 • 2012-03-15 Kopgalyje prasidėjo didžiųjų zylių migracija (S.Karalius);
 • 2012-03-16 po piet Ventės rage gausiai pradėjo traukti didžiosios zylės (V.Jusys);
 • 2012-03-17 07:30-09:30 Juodkrantėje stebėta apie 200 (K.Castren);X
MIŠKINIS LIPUTIS (Certhia familiaris)
 • 2012 03 17 Jonavos raj. Didžiojo raisto k. durpynas. Pamiškėje pirmoji lipučio giesmė. (M. Karlonas);
 • 2012-03-17 pirma giesmė Skaistakaimio k., Šakių r. (Ž.Bataitytė);X
REMEZA (Remis pendulinus)
 • 2012-04-07 patinas sugautas Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-04-07 Papilio tv. Biržų r.- remeza (A.Naudžius, V.Stirkė, E.Duderis);
 • 2012-04-08 stebėta Trakų r. (E.Pakštytė);
 • 2012 04 09 Jonavos r. Didžiojo raisto k. 6 remezos. (M.Karlonas);
 • 2012-04-10 remezų pora maitinosi tvenkinio švendryne Klaipėdoje. Patinas taip pat pešė pūkus iš švendrų burbuolių (V.Pareigis).
 • 2012-04-11 Remezų pora remontuojanti seną lizdą prie Rovėjos tvenkinio, Biržų r. (B. Maldūnienė.);
 • 2012 04 12 Mažiausiai dvi remezos girdėtos ties Senrusne, Pagėgių raj. (M.Karlonas)
 • 2012 04 13 Pavienės migruojančios , ir krūmuose Remezos, Nemuno deltoje. (M.Karlonas) X
VOLUNGĖ (Oriolus oriolus)
 • 2012-04-28 Juodkrantėje 1 (K.Castren);
 • 2012-4-29 patinas stebėtas Skaistakaimio k., Šakių r. (Ž.Bataitytė);
 • 2012-05-01 matyta Bitėnuose (E.Kavaliauskas);
 • 2012-05-01 volungė girdėta Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-03 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren);
 • 2012-05-04 Volungė girdėta prie Dainiūnų k. Biržų r.(A.Naudžius);
 • 2012-05-04 Volungės patinas stebėtas čiulbantis Nevėžio slėnio pamiškėje netoli Raudondvario, Kauno r. (S.Medžionis);
 • 2012-05-04 prie Vilniaus, Antaviliuose, klausiausi volungės (S.Paltanavičius);
 • 2012-05-06 volungė šalia Šilavoto žuv.tvenkinių, Prienų raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-06 Volungės giesmė Didžiojo raisto k. Jonavos raj. (M.Karlonas);
 • 2012-05-06 volungė Prienuose prie Nemuno (A.Kvaraciejus)
 • 2012-05-07 Tumėjos miške   (Anykščių raj.) sugrįžę volungės.(R. Kaunietis);
 • 2012-05-08 čiulba Ventės rage (V.Jusys);
PAPRASTOJI MEDŠARKĖ (Lanius collurio)
 • 2012-05-01 Paprastosios medšarkės patinukas netoli Drevernos (S.Karalius);
 • 2012-05-05 Netoli Klaipėdos stebėta paprastoji medšarkė (S.Karalius);
 • 2012-05-05 Paprastoji medšarkė Prienų r. (E.Pakštytė);
 • 2012-05-07 paprastosios medšarkės patinas stebėtas netoli Šėtos, Kėdainių raj.(V.Eigirdas);
 • 2012-05-08 Paprastosios medšarkės patinas gaudė vabzdžius netoli Nevėžio Raudondvaryje, Kauno r. (S.Medžionis);
 • 2012-05-08.Paprastosios medšarkės patinukas Vingio parko botanikos sode, Vilnius.(R.Karpavičius);
 • 2012-05-08 Rusnėje 1 (K.Castren, S. Hjerppe);
 • 2012-05-08 Pyvesos miške(Žaliojoj girioje) patinukas eglaitės viršūnėje ,miško kirtavietėje (K.Čepėnas);
 • 2012-05-12 paprastosios medšarkės patinėlis Barčių km., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus); X
KUOSA (Corvus monedula)
 • 2012-02-28 Nidoje praskrido 12 (K.Castren);
 • 2012-02-29 Nidoje 08:15-13:20 val. praskrido 960 (K.Castren);X
KOVAS (Corvus frugilegus)
 • 2012-02-22 Pirmą kartą Jurbarko raj prie kelio ties Rotulių kaimu stebėti 9 parskridę kovai (R.Giedraitis);
 • 2012-02-29 Nidoje 08:15-13:20 val. praskrido 1470 (K.Castren);
 • 2012-03-03 Pasvaliečiuose prie lizdų tupėjo kovai (A.Naudžius);
 • 2012-03-04 Kovai jau užėmė kolonijas Panevėžio mieste. Taip pat ir šiauriau miesto esančiose perimvietėse (R.Kalnietis);
 • 2012-03-05 Kovai sugrįžo prie lizdų, Jonavos r. Užusalių k. (M.Karlonas);
 • 2012-03-07 Kovai tvarko lizdos kolonijoje Kaune (netoli Akropolio) (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-09 Kovai Žiežmariuose kolonijoje tvarkosi lizdus. (J. Morkūnas);
 • 2011-03-11 Ignalinoje 6 kovai sugrįžo prie lizdų (S.Aškinytė);
 • 2011-03-11 Jurbarke,miesto vejose,lesinėjo būreliai kovų (R.Patronaitis)X
PILKOJI VARNA (Corvus cornix)
 • 2012-03-16 Šįryt Kopgalyje intensyviai migruoja pilkosios varnos (S.Karalius);
 • 2012-03-17 stebėta lizde Vilniuje (J.Liaudanskytė); X
PAPRASTASIS VARNĖNAS (Sturnus vulgaris)
 • 2012-02-16 Palangos mieste skraidė 45 varnėnų būrys (L.Umbrasienė);
 • 2012-02-24 Mingės k., Nemuno deltoje ant laidų tupi 33 (V.Jusys);
 • 2012-02-25 vienas matytas Juodkrantėje (K.Castren);
 • 2012-02-25 Ryte 3ind.stebėti ant elektros laidu salia Via Baltikos Kėdainiu raj. Nociūnu kaime (Vl.Naruševičius);
 • 2012-02-25 Vienas paukštis Kaune, lesykloje ties Šančiais ir 3 paukščiai Šilainiuose (V.Eigirdas);
 • 2012-03-01 Raudondvaryje, Kauno r. matytas pirmas (S.Medžionis);
 • 2012-03-03 Kėdainių svartyne stebėti 2 (B.Belchev);
 • 2012-03-03 Ryte- 3 paukščiai, vakare jau 11 prie laukuose prie Bitniškių ir vienas prie Pasvaliečių, Biržų r. (A.Naudžius);
 • 2012-03-04 1 paukštis stebėtas Kaune (L. ir R.Ignatavičiai);
 • 2012-03-04 Biržų r., Pabiržės seniūnijos laukuose 4 (B.Maldūnienė);
 • 2012-03-04 1 varnėnas pastebėtas Prienų r. Stakliškių apylinkėse. Landžiojo į inkilą (Rimantas V.);
 • 2012-03-05 Šešių paukščių būrelis priemiesčio laukuose Vilniuje, Naujininkuose (L.Raudonikis);
 • 2012-03-05 Pirmą kartą Jurbarko raj stebėti varnėnai-3 paukščiai prie V.Grybo moziejaus (R.Giedraitis);
 • 2012-03-06 Pirmieji 3 parskridę varnėnai stebėti sodyboje Šakių r., Voniškių kaime (R. Banaitienė, O.Atkočaitis);
 • 2012-03-09 16:15-17:30 Juodkrantėje praskrido apie 300 (K.Castren);
 • 2012-03-09 Panevėžyje, privačių namų rajone vienas patinėlis medžio viršūnėje nesiliauja giedojęs (R.Kalnietis);
 • 2012-03-11. Trys varnėnai ant laidų šalia Utenos (D. Norkūnas).
 • 2012-03-11 Dainių laukuose,Jurbarko raj.,stebėtas būrelis besimaitinančių papr.varnėnų (R.Patronaitis);
 • 2012-03-11 čiulba Raudondvaryje, Kauno r. (S.Medžionis);
 • 2012-03-12 vienas individas gieda Klaipedos šiaurinėje dalyje (J. ir R. Morkūnai);
 • 2012-03-12 Garliavoje stebėti pirmieji paukščiai (A. Kvaraciejus);
 • 2012-03-12, Varnėnai tikrina ir gieda prie inkilų Žaliakalnyje, Kaune (P.Ignatavičius);X
 • 2012-03-21 Klaipėdoje varnėnas neša lizdui pūkus į inkilą (V.Pareigis);
 • 2012-03-24 Rusnės saloje, miestelyje prie seniūnijos mano pačio pagamintą inkilą tikrino sugrįžęs paprastasis varnėnas (E.Lukošius);
 • 2012-05-05 išsiritę varnėno jaunikliai maitinami suaugusiųjų Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus);
 • 2012-05-06 inkile pasigirdo varnenu jaunikliai,Skaistakaimio k,Sakiu r. (Ž.Bataitytė);
NAMINIS ŽVIRBLIS (Passer domesticus)
 • 2012-03-07 Teritoriją užsiėmęs patinėlis čiulba Santariškėse, Vilniuje (L.Raudonikis);
 • 2012-03-15 snape nešė žolės kuokštą lizdui Raudondvaryje (S.Medžionis);
 • 2012-03-16 Šakiu r, Gelgaudiškyje rinko šapelius lizdui ir čiulbejo (R.Jarmalavičius);
PAPRASTASIS KIKILIS (Fringilla coelebs)
 • 2012-03-11 matytas prie Juodkrantės kormoranų kolonijos (K.Castren);
 • 2012-03-12 Ventės rage kartu su alksninukais matytas 1 patinas (V.Jusys);
 • 2012-03-12 Nidoje praskrido 10 (K.Castren);
 • 2012-03-13 3 kikilių patinai Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-13 Paprastasis kikilis stebėtas Šakių r., Juodgirio miško pakraštyje (O. Atkočaitis);
 • 2012-03-15 Trakų r. Veličkavos k., patelė stebėta karklažvirblių būryje (R.Kiserauskaitė);
 • 2012-03-16 Šakių r, Skaistakaimio k, pirmą kartą šiais metais girdejau čiulbant kikilį (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-16 Šiandien Kopgalyje prasidėjo masinė kikilių migracija (S.Karalius);
 • 2012-03-17 pirmas kikilis čiulba Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012 03 17 Jonavos raj. Didžiojo raisto k. durpynas. Pavieniai pulkeliai migruojančių paprastųjų kikilių. (M. Karlonas);
 • 2012-03-17 Kauno raj. Vandziogalos miestelyje salia kapiniu stebėtas kikiliu burelis (Vl.Naruševičius);
 • 2012-03-17 Šakių r. Skaistakaimio k. skrenda jau būreliais (Ž.Bataitytė);
 • 2012-03-17 nedideli paprastųjų kikilių būreliai įvairiose Lazdijų, Marijampolės, Kauno raj. vietose (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-17 paprastojo kikilio tuoktuvinis balsas, 18 d. gana intensyvi migracija Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus)
 • 2012-03-17 pirmas kikilis Dvarčionyse, dar nečiulba (A.Skirpstas); X
 • 2012-03-22 pirma kikilio pavasarinė giesmė Juodkrantėje, Kuršių nerijoje (V.Pareigis);
 • 2012-03-22 Pirmi čiulbantys kikiliai Kirdonių miške (A.Naudžius);
 • 2012-03-22. Kikilis gieda Utenoje. (D. Norkūnienė).
SVIKĖLIS (Serinus serinus)
 • 2012-04-06 patelė praskrido Nidoje (K.Castren);
 • 2012-04-09 Svilikėlių pora stebėta Panevėžyje. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-10 pirma svilikėlio pavasarinė giesmė Juodkrantėje, Kuršių nerijoje (V.Pareigis);
 • 2012-04-12 čiulba šiaurinėje Klaipėdos dalyje (J.Morkūnas);
 • 2012-04-14 vienas svilikėlis girdėtas Druskininkuose (P.Ignatavičius);
 • 2012-04-15 svilikėlis gieda Grūte, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius)
 • 2012-04-15 Svilikėlis stebėtas smėlio karjere, Vaivaduose, Panevėžio raj. (I.Vaičiūnaitė);
 • 2012-04-17 matytas ir girdėtas pirmą kartą sode Jurbarke vienas patinėlis. (R.Giedraitis);
 • 2012-04-18 Kopgalyje gieda svilikėlis (S.Karalius);
 • 2012-04-20 svilikėlio tuoktuvinė giesmė Garliavoje, Kauno raj. (A. Kvaraciejus);
 • 2012-04-23 girdėtas Pelėdnagių gyv., Kėdainių r. (Vl.Naruševičius);
 • 2012-04-25 Svilikėlio giesmė Kauno centre (I. Semionovas); X
ŽALIUKĖ (Carduelis chloris)
 • 2012-03-05 Pradėjo giedoti ir žiemojusios žaliukės (R.Giedraitis);
 • 2012-03-06 Pastoviai giedantis patinas Vilniaus pakraštyje, Eišiškių pl. Maždaug 50 metrų nuo lesyklos (L.Raudonikis);
 • 2012-03-06 keliose vietose Žaliakalnyje, Kaune gieda Žaliukės (P.Ignatavičius);
 • 2012-03-06 Ignalinoje netoli lesyklos pastoviai čiulba žaliukės maždaug 15 paukščių,daugiau patinėlių (S.Aškinytė);
 • 2012-03-07 Vilniuje, Žvėryne, aukštame berže netoli lesyklos 20-50 giedančių žaliukių. Greičiausiai, tos pačios, kurios lesykloje lankėsi visą žiemą (V.Adomonis);X
DAGILIS (Carduelis carduelis)
 • 2012-02-29 Nidoje praskrido 1 (K.Castren); X
ALKSNINUKAS (Carduelis spinus)
 • 2012-03-05 Lesykloje pasirodė porelė, nors visą žiemą nebuvo stebimi. 6 d. lesykloje jau 11 paukščių. Matomai tai pasirodę migrantai (L.Raudonikis);
 • 2012-03-06 Kėdainiuose alksninukų būrys maitinosi prie lesyklos ir patinai aktyviai gieda (B.Belchev); X
PAPRASTASIS ČIVYLIS (Carduelis cannabina)
 • 2012-03-12 Nidoje praskrido 5 (K.Castren);
 • 2012-03-12 Keli paukšteliai praskrido virš sodybos esančios Tumėjos miško pakrašty, Anykščių r. (R.Kaunietis);
 • 2012-03-16 Penki čivyliai pagal keliuką Kirdonių km laukuose Biržų r. ( B. Maldūnienė);
 • 2012-03-17 Du paprastieji čivyliai stebėti Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis)
 • 2012-03-17 Kėdainiu raj. Anciskiu km. vidurdieni salia fermu girdėta civylio giesmė (Vl.Naruševičius);
 • 2012-03-17 1 ir 18 d. keli praskrendantys paprastieji čivyliai Varėnos r. (A.Kvaraciejus)
 • 2012-03-19 vienas praskrido prie Vilkyčių, Šilutės r. (V.Jusys);
 • 2012-03-20 1 praskrido Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-21 1 čivylis praskrido Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-22 Pasvaliečiuose, Biržų r. stebėtas čivylis (A.Naudžius);
 • 2012-03-23 Du civyliai Skaistakaimio k,Sakiu r. (Ž.Bataitytė); X
GELTONSNAPIS ČIVYLIS (Carduelis flavirostris)
 • 2012-03-18 19 individų geltonsnapių čivylių būrys laukuose netoli Klaipėdos (S.Karalius);
PAPRASTASIS ČIMČIAKAS (Carduelis flammea)
 • 2012-03-02 pirmi 2 paukščiai praskrido Ventės rage (V.Jusys);
 • 2012-03-05 didžiulis būrys Tumėjos miško pakrašty traukė alksnių lajomis (R.Kalnietis);
 • 2012-03-12 Didžiulis čimčiakų būrys traukia laukais pagal Kirdonių mišką. (B. Maldūnienė); X
PENTINUOTOJI STARTA Ccalcarius lapponicus)
 • 2012-03-24 Nidoje praskrido 1+1 (K.Castren, L.Šniaukša, M.Šniaukštienė);
RAUDONGALVĖ SNIEGENA (Carpodacus erythrinus)
 • 2012-05-08 Juodkrantėje 1 (K.Castren, S. Hjerppe);
 • 2012-05-10 Nidoje 1 1 (S. Hjerppe, K.Castren);
 • 2012-05-12 Vienas paukštis girdėtas ir stebėtas Galalaukių km, netoli Birvėtos tvenkinių Ignalinos raj. (V. Puolytė);
 • 2012-05-12 Raudongalvė sniegena girdėta šalia Zarasų (I. Semionovas);
 • 2012-05-13 du giedantys patinai stebėti Svenceleje,Klaipėdos r. (G.Gražulevičius);
 • 2012-05-13.Raudongalvė sniegena Paluknyje, Trakų raj.(R.Karpavičius)
 • 2012-05-13 Raudongalvės sniegenos ties Svencele (S.Karalius)
 • 2012-05-13 Raudongalvė sniegena Alytuje (A.Petraška)
 • 2012-05-13 raudongalvės sniegenos patinėlis Čepelūnų tvenkinio apylinkėse, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2010-05-14 Kirdonių miške, Biržų r. dvi raudongalvės sniegenos (A.Naudžius)
 • 2012-05-14   Tumėjos km. pamiškės sodyboje (Anykščių raj.) gieda > raudongalvė sniegena. Matytas tik patinėlis. (R. Kaunietis)
 • 2015-05-15 čiulba Ventės tage (V.Jusys); X
SVIKIKAS (Coccothraustes coccothraustes)
 • 2012-03-22 Šiemet gan anksti prasidėjo jų migracija apie 17.00 suskaičiavau Jurbarko parke 50 svilikų būrelį, bet iš viso jų buvo įvairiose vietose manau daugiau kaip 100 vnt. (R.Giedraitis)
 • 2012-03-27 Plungės r. sav., Plateliuose, Ž.Kalvarijos g.30 į sodybos kieme augančias slyvas ir trešnę suskrido 14 svilikų (M.Jankauskienė);
SNIEGSTARTĖ (Plectrophenax nivalis)
 • 2012-03-12 Nidoje praskrido būrelis – 23 paukščiai (K.Castren);
 • 2012-03-13 du būreliai (apie 40 ir apie 30 paukščių) stebėti Nemuno deltojje ties Krokų lankos ež. (V.Jusys, J.Morkūnas);
 • 2012-03-14 Vakare laukuose prie Tiskūnu k. Kėdainiu r. matytos 3 sniegstartės (Vl.Naruševičius); X
SODINĖ STARTA (Emberiza hortulana)
·          2012-04-28 Šalia Zujūnų girdėti 3 giedantys patinai ir matyti du besimaitinantys paukščiai (S. Minkevičius, S.Minkevičienė);
·          2012-04-29 sodinės startos patinas gieda Netoli Jonaičių, Šilutės rajonas (E.Užpelkis);
·          2012-04-30 Tarp Drevernos ir Svencelės, Klaipėdos raj. nuo balandžio 30 iki gegužės 9 d. skirtingose vietose girdėta ir matyta ne mažiau 5 giedančių patinų (S.Minkevičius, S. Minkevičienė);
·          2012-05-07 prie venckų Klaipėdos r. – 1, prie Juknaičių – 1 (S.Hjerppe, K.Castren) X
GELTONOJI STARTA (Emberiza citrinella)
 • 2012-03-09 vienas paukštis pramigravo Juodkrantėje (K.Castren);
 • 2012-03-12 Geltonosios startos pradėjo giedoti. (E.Pakštytė); X
NENDRINĖ STARTA (Emberiza schoeniclus)
 • 2012-0-10 Juodkrantėje 5 patinai (K.Castren);
 • 2012-03-13 prie Juodkrantės 1 (K.Castren);
 • 2012-03-13 Pirmos migruojančios nendrinės startos laukuose prie Pilialaukio, Trakų r. (E. Pakštytė);
 • 2012-03-13 Rusnės saloje matytos 5+2 (V.Jusys, J.Morkūnas);
 • 2012-03-13, 1 nendrinė starta, Antanavas, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius)
 • 2012-03-14 Nendrinė starta (teritorinis paukštis) gieda Nerespinkos ežero nendryne Trakų r. (E. Pakštytė)
 • 2012-03-14 Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose – 6 (K.Castren);
 • 2012-03-15 Nendrinės startos patinas smegduobių nendryne Biržų r., netoli Likėnų durpyno. ( B. Maldūnienė);
 • 2012-03-16 Pirmosios nendrinės startos Kopgalyje (S.Karalius);
 • 2012-03-17 07:30-09:30 Juodkrantėje praskrido daugiau kaip 30 (K.Castren);
 • 2012-03-17 Giedantis nendrinės startos patinas Dembavoje, Panevėžio raj. (I. Vaičiūnaitė);
 • 2012 03 17 Jonavos raj. Didžiojo raisto k. durpynas. Pavienės migruojančios nendrinės startos. (M. Karlonas);
 • 2012-03-17 ir 18 d. stebėtos nendrinės startos migracijos metu apsistojusios krūmynuose ir avietynuose šalia sodybos Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus)
 • 2012-03-17 nendrinės startos įvairiose Lazdijų, Marijampolės, Kauno r. vietose (P.Ignatavičius); X

PAUKŠČIŲ FENOLOGIJA
2011 metai

Informacija atnaujinta 2011-08-27 07:31
Parengė Vytautas JUSYS
Stebėjimus pateikė: R.Adomonienė, V.Adomonis, A.Aleksiejūnienė, S.Anulevičiūtė, Dž.Anuškevičius, O.Atkočaitis, R.Balsevičiūtė, M.Baranovskij, B.Belchev, D.Brazauskas, T.Bujanauskas, K.Castren, K.Čepėnas, M.Čepulis, A.Čerkauskas, S.Čiulčinskas, R.Dailidė, E.Duderis, V.Eigirdas, Z.Gasiūnaitė, O.Gaidamavičiūtė, R.Giedraitis, V.Gluoksnis, G.Grašytė, G.Gražulevičius, P.Ignatavičius, V.Ignatavičius, K.Jakubauskas, L.Jezerskas, V.Jocys, V.Jusys, S.Karalius, R.Karpavičius, A.Kasparavičius, R.Kaunietis, M.Karlonas, E.Kavaliauskas, M.Kazlauskas, A.Kiekšas, R.Kinduris, R.Kiserauskaitė, J.Klimaitė, K.Klovaitė, G.Krušinskas, E.Krušinskienė. R.Kubilius, A.Kvaraciejus, Dž.Kulvietienė, M.Lötjönen, G.Liaudanskienė, R.Lydis, M.Mackevičius, B.Maldūnienė, A.Majauskaitė,D.Makavičius, L.Mikutienė, S.Minkevičienė, S.Minkevičius, K.Mudinaitė, D.Musteikis, J.Morkūnas, Vl.Naruševičius, A.Naudžius, D.Norkūnas, E.Pakštytė, E.Paplauskis, V.Pareigis, V.Paškevičius, R.Patronaitis, A.Petraška, R.Petruoka, S.Piskol, A.Poškus, L.Raudonikis, R.Ratkevičius, G.Riauba, R.Rulinskaitė, M.Ružauskas, R.Rulinskaitė, N. Satkus, I.Semionovas, K.Siaurukas, J.Skuja, S.Skuja, G.Skujienė, G.Smailytė, R.Stankūnas, J.Stratford, A.Šlauteris, E.Šniaukšta, L.Šniaukšta, S.Šniaukšta, M.Šniaukštienė, I.Tamulynienė, L.Umbrasienė, R.Uznytė, E.Užpelkis, E.Vadoklytė, Š.Vainauskas, N.Vėlavičienė, J.Zarankaitė, V. Zubas

RENKAMI STEBĖJIMAI NUO 2011-04-15: tubuotasis suopis, svirbelis, sniegstartė.

GULBĖ NEBYLĖ (Cygnus olor)

 • 2011-03-07 viena plaukioja Atmatos poperšoje Nemuno deltoje prie Uostadvario. Žiemą jų nebuvo deltoje (V.Jusys, E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 Kėdainių raj.ties Labūnava rapsų lauko pakraštyje, šalia žvyrkelio, stebėta viena gulbė nebylė (Vl.naruševičius).
 • 2011-03-10 pirma gulbė Nemuno deltos pievose prie Minijos k. (V.Jusys).
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj., Antanavo apylinkės, 5 gulbės nebylės laukuose (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-13 Jurbarke,properšoje po tiltu per Nemuną šiandien stebėtos 32 gulbės nebylės (R.Patronaitis).X

GULBĖ GIESMININKĖ (Cygnus cygnus)

 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 5+2 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Rukšnių k., Jurbarko r. stebėta 11 gulbių giesmininkių, besiganančių pernykščiame kukurūzų lauke (R.Patronaitis).
 • 2011-03-12 Papio ež., Šalčininkų r. keturios ir Paluknio pievose, Trakų r. – 2 (M.Šniaukštienė).
 • 2011-03-12 Ties Dituvos k., Klaipėdos r., baloje prie kelio 31 giesmininkė + 3 nebylės (S.Minkevičius).
 • 2011-03-13 Apie 100 paukščių maitinasi pernykščiame kukurūzų lauke, netoli Drevernos (G.Gražulevičius).
 • 2011-03- 13 laukuose ties Klaipėda ilsėjosi 22 gulbės giesmininkės, o į šiaurę praskrido dar 5 individai (S.Karalius).
 • 2011-03-13 laukuose ties Naujienų k, Trakų r.,8 gulbės giesmininkės (E.Pakštytė)
 • 2011-03-14 Ant užšalusio Širvėnos ežero (Biržų raj.) viena gulbė giesmininkė (A.Naudžius)
 • 2011-03-14 laukuose netoli Drevernos apie 250 (V.Jusys)
 • 2011-03-16 Pašerkšnės tvenkinio properšoje (Mažeikių raj.).  2 gulbės giesmininkės, kitą dieną – 5 (D.Makavičius).X

MAŽOJI GULBĖ (Cygnus columbianus)

 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 7-ių paukščių būrelis (K.Castren).
 • 2011-03-11 Žemaitkiemis, Juknaičiai, Šilutės r. – 5 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-13 Drevernos dirbamose laukuose stebėti penki paukščiai (G.Gražulevičius),
 • 2011-03-14 laukuose netoli Drevernos apie 40 (V.Jusys)
 • 2011-03-17 Pažerkšnės tvenkinyje (Mažeikių raj.) 5 gulbės giesmininkės ir 1 mažoji gulbė (D. Makavičius).X

KANADINĖ BERNIKLĖ (Branta canadensis)

 • 2011-03-16 prie Juodkrantės praskrido 26-ių paukščių būrekis (K.Castren).
 • 2011-03-17 laukuose prie Drevernos 3 (J.Morkūnas).
 • 2011-03-21 Nemuno deltoje ties Stankiškių k. 18 (J.Morkūnas, V.Jusys), ties Rugalių k. -5 ir prie Mockų k., Šilutės r. – 26 (J.Morkūnas).X

BALTASKRUOSTĖ BERNIKLĖ (Branta leucopsis)

 • 2011-03-20 Nemuno deltos pievose prie Minijos k. kitų žąsų būryje 8 (V.Jusys).
 • 2011-03-20 Rusnės saloje apie 20 matyta (R.Lydis).
 • 2011-03-21 Nemuno deltoje prie Minijos k. 27 (J.Morkūnas).
 • 2011-03-26 Viena baltaskruostė berniklė žąsų būryje prie Aristavos, Kėdainių raj. (A.Petraška).
 • 2011-03-27 9 baltaskruostės berniklės laukuose ties Lelių kaimu, Klaipėdos raj.(S.Karalius)
 • 2011 03 28 Baltaskruostė berniklė 24 Šilutės raj. ties Užliekniais, 3 prie Plaškių, 3 Pagėgių raj. ties Šakininkais. (M.Karlonas)X

PAPRASTOJI BERNIKLĖ (Branta bernicla)

 • 2011-03-25 pievose prie Vilkyčių, Šilutės r. matyta1 (J.Morkūnas, R.Uznytė, Z.Gasiūnaitė).
 • 2011-03-29 Vienas paukštis baltakakčių žąsų būryje Nemuno deltoje prie Stankiškių (V.Jusys, J.Morkūnas).
 • 2011-04-02 Paprastoji berniklė žąsų būryje prie Žuvinto (A.Petraška).X

ŽELMENINĖ ŽĄSIS (Anser fabalis)

 • 2011-02-26 Klaipėdos r. vienas paukštis praskrido pamariu ties Svencele (K.Siaurukas).
 • 2011-03-13 Drevernos laukuose stebėta 20 žąsų (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-13 prie Nidos praskrido 100+ (K.Castren).
 • 2011-03-13 Arimuose netoli Klaipėdos maitinosi 28 želmeninės žąsys, dar 56 ir 4 praskrido šiaurės kryptimi (S.Karalius).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 199 (K.Castren).
 • 2011-03-14 laukuose prie Drevernos apie 250 (V.Jusys)
 • 2011-03-15 Vilainiai, Kėdainių r. stebėti mažiausiai 30 želmeninių žąsų skrendanti į rytų kryptį (B.Belchev).
 • 2011-03-19 Druskininkų raj. 40 ir 70 individų želmeninių žąsų būriai šiaurės kryptimi (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)
 • 2011-03-20 Leipalingis, Druskininkų raj. 140 želmeninių žąsų būrys pietvakarių kryptimi (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)
 • 2011-03-23 Želmeninės žąsys ( mišrūs būriai su baltakaktėm ir pilkosiomis) Kirdonių laukai, Biržų raj, ( B. Maldūnienė, A. Kiekšas, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-22 Laukuose ties Žygėnų km. Šakių raj. stebėti 3 būriai iš viso 63 baltakaktės žąsys. Panašu, kad prasidėjo žąsų migracija per Lietuvą (R.Giedraitis).
 • 2011-03-23 Želmeninė žąsis (59) virš Papio ir virš Paluknio ( apie 100) (R.Karpavičius)X

TRUMPASNAPĖ ŽĄSIS (Anser brachyrhynchus)

 • 2011-03-13 vienas paukštis mišriame pilkųjų ir želmeninių žąsų būryje, ties Rusne (M. Karlonas, Š.Vainauskas, B.Belchev, V.Eigirdas)
 • 2011-03-21 trys paukščiai Nemuno deltoje prie Minijos k. (J.Morkūnas).X

BALTAKAKTĖ ŽĄSIS (Anser albifrons)

 • 2011-03-10 Nemuno deltoje prie Minijos k. kartu su pilkosiomis žąsimis 8 baltakaktės (V.Jusys).
 • 2011-03-13 Drevernos laukuose maitinosi 11 paukščių (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-13 Plačiuose arimuose ties Klaipėda stebėtos 43 baltakaktės žąsys (S.Karalius)
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 99 (K.Castren).
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje prie stankiškių būrys apie 150 ir apie 50 paukščių laukuose prie Drevernos (V.Jusys).
 • 2011-03-23 Virš Kauno praskrido apie 200 baltakčių žąsų (V. Paškevičius)
 • 2011-03-23 Baltakaktės žąsys. Mišriuose praskrendančiuose būriuose gausiausios. Kirdonių laukai, Biržų raj. ( B. Maldūnienė, A. Kiekšas, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-23 Baltakaktės žąsys (9)mišriame būryje su želmeninėmis virš Papio ežero (R.Karpavičius)X

PILKOJI ŽĄSIS (Anser anser)

 • 2011-03-02 virš beveik visiškai užšalusių Kuršių marių nuo Drevernos link Kairių garsiai triukšmaudamas praskrido 3 pilkųjų žąsų būrelis (V.Pareigis).
 • 2011-03-07 Nemuno deltos pievose prie Minijos kaimo 52 paukščiai o prie Uostadvario – 10 (V.Jusys, E.Užpelkis).
 • 2011-03-10 Nemuno deltos laukuose tarp Ventės, Šturmų, Minijos, Stankiškių k., Kniaupės įlankos iki 300 individų (V.Jusys).
 • 2011-03-11 Druskininkai, Praskrido 4 pilkosios žąsys (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-11 Žemaitkiemis, Juknaičiai, Šilutės r. – 2 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj., Antanavo apylinkės, 10 pilkųjų žąsų laukuose (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Ramoniškiai, Vilkaviškio raj. Praskrido 2 pilkosios žąsys (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-13 Vienas paukštis praskrido virš laukų netoli Kirdonių miško. (A.Naudžius).
 • 2011-03-13 Drevernos apylinkėse skraidė 17 paukščių (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-13 Ramoniškiai, Vilkaviškio raj. Praskrido 3 pilkosios žąsys (P.Ignatavičius)X

URVINĖ ANTIS  (Tadorna tadorna)

 • 2011-03-12 viena stebėta Palangoje ir viena Nemuno deltoje prie Minijos k. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev)
 • 2011-03-13 Rusnėje 13 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-14 Nemuno deltos pievoje prie Minijos k. – patinas (V.Jusys). X

CYPLĖ (Anas penelope)

 • 2011-03-11 Juodkrantėje praskrido 2 patinai ir 2 patelės (K.Castren).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje jau migruoja daug (K.Castren).
 • 2011-03-13 būrelis praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 8 (K.Castren).X

PILKOJI ANTIS (Anas strepera)

 • 2011-03-24 Rusnėje stebėta 2 patinai ir patelė (K.Castren).
 • 2011-03-25 porelė Nemuno deltoje prie Sausgalvių (V.Jusys)
 • 2011-03-27 porelė Nemuno deltoje prie Pagrynių (E.Užpelkis)
 • 2011 04 01 Pora pilkųjų ančių Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-07 patinas Pašerkšnės tvenkinyje, Mažeikių raj. (D Makavičius)X

RUDAGALVĖ KRYKLĖ (Anas crecca)

 • 2011-03-12 patelė stebėta prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-03-14 Kopgalio pajūriu praskrido 5 rudagalvių kryklių būrelis (S.Karalius)
 • 2011-03-14 patinukas plaukioja Kintų žuv. tvenkinio properšoje (V.Jusys).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 6 (K.Castren).
 • 2011-03-25. Rudagalvių kryklių pora plaukioja kartu su didžiosiomis antimis apsemtose pievose. Vyžuonėlės, Utenos r. (D. Norkūnas).
 • 2011-03-27 Virš 10 paukščių tvenkiniuose prie Didžiamiškio (Mažeikių raj.). (R.Kinduris).
 • 2011-03-27 Antanavo apylinkės, 14 rudagalvių kryklių (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 Vienas patinukas plaukiojo kanale Paluknės pievose, Vilniaus raj. (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-03-28 Baloje prie Kirdonių miško, Biržų raj. keturios rudagalvės kryklės (A.Naudžius)X

DIDŽIOJI ANTIS (Anas platyrhynchos)

 • 2011-03-10 laukuose prie Ventės rago kartu su pilkosiomis žąsimis ir paprastaisiais kirasi ganosi patinas. Pirmas šį pavasarį (V.Jusys).
 • 2011-03-11 Juodkranteje praskrido 19 (K.Castren).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje jau migruoja daug (K.Castren).X

SMAILIAUODEGĖ ANTIS (Anas acuta)

 • 2011-03-12 patinas ir dvi patelės stebėtos prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-03-14 14 smailiauodegių ančių būrys pratraukė į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje prie Minijos k. keliolika individų kitų ančių būryje (V.Jusys).
 • 2011-03-19 patinas stebėtas mišriame didžiųjų ančių, didžiųjų dančiasnapių buryje, AB “Orlen Lietuva“ valymo įrenginių tvenkiniuose, Juodeikių k., Mažeikių r.  (D. Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė)
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 3 (K.Castren).
 • 2011-03-23 Smailiauodegės antys (4) Papyje (R.Karpavičius)X

DRYŽAGALVĖ KRYKLĖ (Anas querquedula)

 • 2011-04-04 būrelis (3 patinai ir 2 patelės) praskrido pajūryje prie Juodkrantės (K.Castren)
 • 2011-04-04 pora būrelyje su didžiomis antimis kanale laukuose prie Madžiūnų k., Trakų r. (K.Klovaitė, G.Smailytė)
 • 2011-04-06 patinukas prie Velnežerio, pagėgių sav. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-08 Rusnės saloje,pievoje prie Dumblės ež. pastebėta viena pora dryžagalvių kartu su rudagalvių kryklių grupe (R.Kubilius).
 • 2011-04-10 pora Rupkalviuose, Nemuno deltoje (E.Užpelkis)
 • 2011-04-10 stebėta prie Minijos, Nemuno deltoje (Z.Gasiūnaitė)
 • 2011-04-14 Ignalinos r.,Didžiasalio ap.,Dysnos up. pievos-2 poros dryžgalvių kryklių (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-15 pora stebėta Raudonės gyvenvietėje esančioje laivų prieplaukos ekvatorijoje Jurbarko r. (R.Giedraitis).
 • 2011-04-17 Vienas paukštis apsemtose pievose prie Sakučių k., Šilutės raj. (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-04-24 Stebėti trys patinukai: 1 Žuvinto ežere ir 2 Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (V.Adomonis, R.Adomonienė)

ŠAUKŠTASNAPĖ ANTIS (Anas clypeata)

 • 2011-03-22 patinas stebėtas Nemuno deltoje Rupkalviuose (E.Užpelkis).
 • 2011 03 28 Pora šaukštasnapių ančių , Pagėgių raj. ties Šakininkais. (M.Karlonas)
 • 2011-03-29 Trys šaukštasnapės antys Nemuno lankoje ties Raudone (R.Patronaitis)
 • 2011 04 01 1 Šaukštasnapės anties patinas stebėtas Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-02 stebėtos Sakučiuų, Mingės, Rupkalbiųapsemtose pievose stebėti iki 10 paukščių (R.Uznytė, J.Morkūnas).
 • 2011-04-02, Papio ež., Šalčininkų raj., 4 šaukštasnapės antys (M. Šniaukštienė)
 • 2011 04 02 Šaukštasnapė antis, patinukas Pagėgių sav. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-02 Šaukštasnapės patinukas Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (A.Petraška).
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 1 šaukštasnapė antis (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-05 šaukštasnapių ančių pora tvenkinyje Klaipėdos miesto pakraštyje (V.Pareigis).
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 15 (K.Castren).X

ŠALMINĖ ANTIS (Netta rufina)

 • 2011-04-04 patinas stebėtas Raseinių žuv. tvenkinkiniuose (V.Kilčauskas).
 • 2011-04-15 Patinas plaukioja Paupio tvenkiniuose, Raseinių r. (M. ir L. Šniaukštos)

RUDAGALVĖ ANTIS (Aythya ferina)

 • 2011-03-12 3 patinai matyti prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 4 (K.Castren).
 • 2011-03-28 4 patinai stebėti Raseinių žuv. tv. ties Gabšiais (V. Kilčauskas)
 • 2011-03-30 Rudagalvės anties patinas stebėtas Putinų tvenkinio properšoje, Alytuje (A.Petraška).X

KUODUOTOJI ANTIS (Aythya fuligula)

 • 2011-03-12 būrys (30 patinų ir 2 patelės) prie Pervalkos (K.Castren).
 • 2011-03-13 Nemuno properšoje stebėtos 3 kuoduotosios antys,du patinai ir viena patelė (R.Patronaitis).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 8 (K.Castren).
 • 2011-03-27 Ignalinos AE išmetimo kanale (Drūkšių ež.,pats ežeras po ledu)-3 poros kuoduotųjų ančių (A.Čerkauskas)
 • 2011-03-27 6 paukščiai tvenkiniuose prie Didžiamiškio, Mažeikių r. (R.Kinduris).
 • 2011-03-28 2 patinai stebėti Raseinių žuv. tv. ties Gabšiais (V. Kilčauskas).X

LEDINĖ ANTIS (Clanga hyemalis)

 • 2011-04-12 pajūryje prie Juodkrantės  Š kryptimi praskrido 3650 individų (K.Castren).

MAŽASIS DANČIASNAPIS (Mergus albellus)

 • 2011-03-26 Zarasų r., Antalieptės marios ties Bikėnais-pora mažųjų dančiasnapių  (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 1 mažasis dančiasnapis (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 stebėti Mažeikių r. (R.Kinduris).
 • 2011-03-28 1 patelė stebėta Raseinių žuv. tv. ties Gabšiais (V. Kilčauskas),X

PUTPELĖS (Coturnix coturnix)

 • 2011-05-02 Putpelės balsas pievoje prie Smardonės, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-14 Putpelės balsas girdėtas pievoje prie Papio ež. Vilniaus raj. (M. Šniaukštienė)X

AUSUOTASIS KRAGAS (Podiceps cristatus)

 • 2011-03-22 Apie 18 val Nemuno properšoje ties tiltu prie Jurbarko stebėtas vienas nardantis ausytasis kragas. Tai migruojantis paukštis, nes šioje properšoje 2010/11 metų žiemą ši rūšis čia ne žiemojo (R.Giedraitis)
 • 2011-04-04 daugiau nei 10 paukščių Raseinių žuv. tv. ties gapšiais (V.Kilčauskas)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 36 (K.Castren).X

RUDAKAKLIS KRAGAS (Podiceps grisegena)

 • 2011-04-07 1 paukštis plaukiojo prie Didžiamiškio miško esančiuose tvenkiniuose, Mažeikių raj. (D.Makavičius)
 • 2011-04-10 Trys paukščiai Geidžių karjere (Mažeikių raj.) (A.Kinduris).
 • 2011-04-21 2 poros plaukiojo Tyrulių bot.-zool. draustinyje Radviliškio r. (V. Kilčauskas)

JUODAKAKLIS KRAGAS (Podiceps nigricollis)

 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-2 juodakakliai kragai (A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-04-30 Švenčionių r.,Arnionių tvenkiniai-juodakaklis kragas (A.Čerkauskas).X

DIDYSIS KORMORANAS (Phalacrocorax carbo)

 • 2011-03-05 pirmieji 2 kormoranai, kaip žvalgai, šiandien paskraidė virš Juodkrantės kolonijos medžių, bet nusileisti prie senų lizdų dar neišdrįso (V.Pareigis).  
 • 2011-03-10  apie 20 paukščių tupi medžiuose prie lizdų, Juodkrantės perimvietė (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-11 Ventės rage praskrido 9-ių paukščių būrelis (V.Jusys).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje jau 300 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Du paukščiai praskrido virš Arvydų zuv.tv. (M.Baranovskij).
 • 2011-03-15 marių properšose prie Ventės rago jau šimtai kormoranų (V.Jusys).
 • 2011-03-15 Juodkrantėje, kolonijoje jau daugiau kaip 1000 (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-20 Jurbarke,prie tilto per Nemuną stebėti 6 didieji kormoranai (R.Patronaitis).X
 • 2011-05-07 kolonijoje netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje, girdėti pirmieji kormoranų jauniklių balsai (V.Pareigis).

DIDYSIS BAUBLYS (Botaurus stellaris)

 • 2011-04-21 3 paukščiai girdėti Tyrulių bot.-zool. draustinyje Radviliškio r. (V. Kilčauskas)
 • 2011-03-24 4-ių paukščių būrelis praskrido apie 200 metrų aukštyje R kryptimi prie Vilkyčių, Šilutės r. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-27 ryte didysis baublys Skaisčio ež. Trakų r. (E.Pakštytė)
 • 2011-03-27 prie Jurbarko 2 (R.Patronaitis)
 • 2011-04-05 stebėtas Baltojoje Vokėje (K.Castren).
 • 2011-04-06 3 paukščių balsai Talšos ež. Šiaulių mieste (M.Čepulis).
 • 04-11 Didžiojo baublio balsas Biržų Širvėnos ežere. Pasak gyventojų-nuo 04-08. ( B. Maldūnienė ir 8 mano mokiniai)
 • 2011-04-11 didziojo baublio balsas Žiemkelyje, Kauno raj. (E.Šniaukšta).
 • 2011-04-15 Girdetas balsas Arvydų zuv.tv Vilniaus raj. (M.Baranovskij)

DIDYSIS BALTASIS GARNYS (Egretta alba)

 • 2011-03-11 vienas stebėtas ties Jonava (S.Karalius).
 • 2011-03-12 trys paukščiai skrido kartu su pilkaisiais garniais virš užliejamų pievų Papio ežero link, Šalčininkų r. (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta, E.Šniaukšta, S.Šniaukšta).
 • 2011-03-14 Didysis baltasis garnys pakilo nuo bebrų užtvankos Smardonės žemupyje ( B. Maldūnienė, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-17 du Minijos pakrantėje prie Lankupių, Šilutės r. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 4 (K.Castren).X

PILKASIS GARNYS (Ardea cinerea)

 • 2011-03-07 Juodkrantėjė, Kuršių mariose, šalia properšos tupi penki pilkieji garniai (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-10 du pilkieji garniai stebėti stoviniuojantys Nemuno lankoje Kiduliuose, Šakių r. (R.Patronaitis).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje matyta 10 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Prienų r., Stakliškių  k., šalia automagistralės, stebėta skrendanti pora (O.Gaidamavičiūtė).
 • 2011-03-14 Du pilkieji garniai pievoje ant sniego prie Smardonės ( B. Maldūnienė, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-15 Kuršių mariose, šalia Juodkrantės, ant ledo tupi apie 80 paukščių (G.Gražulevičius)
 • 2011-03-15 trys pilkieji garniai prie Agluonėnų,Klaip. raj.,ilsėjosi (E.Užpelkis)X

JUODASIS GANDRAS (Ciconia nigra)

 • 2011-04-04 stebėtas Jonavoje prie Neries (Vaida)
 • 2011-04-08 stebėtas netoli Šeškučių, Vilniaus r. (D.Musteikis).
 • 2011-04-09 Šakių r., šalia Juodgirio miško, stebėtas skrendantis juodasis gandras (O.Atkočaitis).
 • 2011-04-10 Lazdijų r., Starigiai, šalia Trako miško, kelis kartus stebėtas skrendantis (J.Skuja, G.Skujienė, S.Skuja)
 • 2011-04-10 Pirmą kartą šiemet stebėtas juodasis gandras prie Gelgaudiškio miestelio Šakių r. (R.Giedraitis) X

BALTASIS GANDRAS (Ciconia ciconia)

 • 2011-03-19 Praskrendantis paukštis stebėtas Pakruojyje (G.Liaudanskienė).
 • 2011-03-20 Suvernų k., Šilutės r. lizde tupi grįžęs (V.Jusys).
 • 2011-03-20 danguje sklando 17 baltųjų gandrų, (kelias “Via Baltica“) Marijampolės sav. (A.Skirpstas)
 • 2011-03-20 danguje sklando 10 baltųjų gandrų, (kelias “Via Baltica“) Kauno r. (A.Skirpstas)
 • 2011-03-20 Mamos teigimu, pirmą kartą Jurbarke, Tulpių g.matytas baltasis gandras, nors aš virš Jurbarko pirmą kartą skrendantį 1 paukštį mačiau tik kovo 29d ir tris paukščius irgi tą pačią dieną, skrendančius (R.Giedraitis)
 • 2011-03-21 vienas nusileido rite į lizdą Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-03-21 Utenoje 1 grįžęs baltasis gandras stovi lizde (D. Norkūnas).
 • 2011-03-21 Vienas paukštis praskrido virš Raguvos miestelio, Panevėžio r. (R.Kaunietis).
 • 2011-03-21 Šakių r. Kubylių apyl. stebėti 7 skrendantys (G.Krušinskas, E.Krušinskienė)
 • 2011-03-22 Šakių r. , Karkazų k. stebėti 4 skrendnatys (G.Krušinskas).
 • 2011-03-21 Baltasis gandras skrido pro Pabiržę, Biržų raj. ( E.Vadoklytė, A.Kiekšas)
 • 2011-03-23 7 Baltieji gandrai, skrido pietų kryptimi, Kėdainių raj. Kapliai. (M.Karlonas)
 • 2011-03-23 pirmas baltasis gandras Dumpių kaime, Klaipėdos raj. (V.Pareigis).
 • 2011-03-24 Radviliškio r. Grinkiškio miestelyje stebėtas vienas paukštis besiilsintis ant vandens bokšto (M.Kazlauskas).
 • 2011-03-25 Baltasis gandras Baltojoje Vokėje ( R.Karpavičius )
 • 2011-03-26 vienas tupi lizde Jakų k., Klaipėdos r. (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-26 Prie Raubonių, Pasvalio raj., stebėti du baltieji gandrai (A.Naudžius)
 • 2011-03-26 Antanavas, 1 baltasis gandras (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-26 Du Baltieji gandrai, maždaug 11.30 h praskrido pietvakarių kryptimi šalia kelio Baibiai – Zarasai. Baibiai,Zarasų rajonas,ten tikra žiema,nežinau ką jie ten veikia (D.Musteikis).
 • 2011-03-26 stebėtas Pasvalio r. (A.Majauskaitė)
 • 2011-03-27 6 migruojantys baltieji gandrai Klaipėdos raj.(S.Karalius)
 • 2011-03-28 Praskrido Kauno miesto pakraštyje (I.Semionovas).
 • 2011-03-28 Baltasis gandras Prie Plaškių k. (M.Karlonas)
 • 2011-03-28 Vienas paukštis praskrido Vilniuje virš Pilaitės prosp. (G.Riauba)
 • 2011-03-28 Virš autostrados Vilnius- Klaipėda ties Babtais Kauno raj. skrido 6 baltieji gandrai (Vl.Naruševičius)
 • 2011-03-28 Vienas baltasis gandras jau parskrido į savo lizdą Jogalinos kaime, Prienų raj. (R.Balsevičiūtė)
 • 2011-03-29 9 paukščiai 11.50-12.00 val. praskrido virš Žvėryno Vilniuje (G.Riauba)
 • 2011-03-29 Kaunas, 3 baltieji gandrai (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-29 Vainatrakis, Kauno raj., 2 baltieji gandrai (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-30 stebėtas Tauragės r. (E.Kavaliauskas)
 • 2011-03-30 keturi praskrido prie Linkaičių, Joniškio r. (R.Stankūnas).
 • 2011-03-30 Vienas paukštis sklandė virš Panevėžio miesto (K.Čepėnas).X

JUODASIS PESLYS (Milvus migrans)

 • 2011-03-26 vakare tupėjo prie lizdo (A.Norkūnas). O KUR IR NEPARAŠYTA.
 • 2011-03-30 Vienas juodasis peslys skraidžiojo virš Takniškių sąvartyno, Alytaus raj. (A.Petraška).
 • 2011-03-31 Vienas juodasis peslys sklandė virš Utenos sąvartyno. (D. Norkūnas).
 • 2011-04-21 Ignalinos r.,Kazitiškio ap.,ties Serapiniškės k.-juodasis peslys (A.Čerkauskas).

RUDASIS PESLYS (Milvus milvus)

 • 2011-03-16 Vienas paukštis skrido prie Žemaitkiemio (Usėnai), Šilutės r. (V.Jusys).X

NENDRINĖ LINGĖ (Circus aeruginosus)

 • 2011-03-17 nendrinės lingės patinukas, Kaišiadorių raj. Dovainonys. (M.Karlonas)
 • 2011-03-19 patelė matyta Kugių k. apylinkėsė, Mažeikių r.  (D. Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė)
  2011 03 27 Nendrinės lingės patinėlis Pagėgių raj. ties Piktupėnais. (M.Karlonas)
 • 2011-03-27 Baltosios vokės žuvininkystės tvenkiniai, skraidė virš nendrynų vienas patinas (R.Kiserauskaitė)
 • 2011-03-28 trys patinai prie Biržų (L.Duderis).
 • 2011-03-28 Pirmą kartą Jurbarko apylinkėse-Nemuno lankoje ties Skirsnemunės gyv.mačiau skraidantį 1 nendrinės lingės patiną (R.Giedraitis)
 • 2011-03-29 Pakuonis, Prienų raj., 2 nendrinės lingės (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-29 viena matyta prie Kintų žuv. tv. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-30 Laukuose prie Bitniškių, Biržų raj., Nendrinės lingės patinas (pwA.Naudžius)
 • 2011-03-30 patelė stebėta raseinių žuv. tv. ties gapšiais (V.Kilčauskas).
 • 2011 03 31 3 nendrinės lingės aplink Pagėgius. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-03-31 Nendrinės lingės patinas praskrido Klaipėdoje (S.Karalius)
 • 2011-04-01, Meteliai, Lazdijų raj, 2 nendrinės lingės (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-02 Pasvalio r.,prie Pumpėnų nendrinės lingės patinas (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-02 stebėta prie Sausgalvų, Nemuno deltoje (R.Uznytė, J.Morkūnas)X

JAVINĖ LINGĖ (Circus cyaneus)

 • 2011-03-12 patinas praskrido Juodkrantėje (K.Castren).
 • 2011-03-12 patinas matytas Rusnėje (M.Čepulis).
 • 2011-03-14 šiandien javinė lingė,patinas ,netoli Grabupių,Šilutės raj.,skrido(E.Užpelkis)
 • 2011-03-15 pievoje netoli Likėnų, Biržų raj., stebėta javinė lingė, patinas (A.Naudžius)
 • 2011-03-17 Stulgių k., Šakių r. stebėtas patinėlis (O.Atkočaitis)
 • 2011-03-20 patinas stebėtas laukuose prie Madžiūnų k., Trakų r. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė, K, Klovaitė, G.Smailytė)X

PIEVINĖ LINGĖ (Circus pygargus)

 • 2011-04-21 Nemuno deltoje prie Sasgalvių matytas patinas (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-26 Pievinė lingė. Patinas stebėtas Pilaitės mikrorajono laukuose, Vilniuje. (M. Urbonas)
 • 2011-04-26 Šakių r., Stulgių kaime, stebėta porelė pievinių lingių (O. Atkočaitis)
 • 2011-04-30 Pievinė lingė, patelė stebėta netoli Musteikos km., Varėnos raj. (Š.Vainauskas, M.Karlonas, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Pievinės lingės patinukas Vilniaus pakraštyje prie Zujūnų.(R.Karpavičius)

ŽUVININKAS (Pandion halietus)

 • 2011-04-03 stebėtas Jonavoje virš Neries (Vaida)
 • 2011-04-04 stebėtas prie Papio ež., Šalčininkų r. (J.Stratford).
 • 2011-04-04 Stebėtas Suktiškių durpyne Vilniaus raj. (M.Baranovskij)
 • 2011-04-05 Kopgalyje stebėtas žuvininkas (S.Karalius)
 • 2011-04-07 1 paukštis praskrido Š kryptimi virš AB „Orlen Lietuva“ vandens valymo įrenginių, Mažeikių raj. (D. Makavičius)X

PELĖSAKALIS (Falco tinnunculus)

 • 2011-03-18 vienas paukštis praskrido Juodkrantėje (K.Castren)
 • 2011-03-23 Pelėsakalio patinukas virš Papio ežero (R.Karpavičius , J.ir R.Anusauskai )
 • 2011-03-24 prie Griškabudžio, Šakių r. pakelėj medžiojo pelėsakalis (R.Stankūnas).X

SKETSAKALIS (Falco subbuteo)

 • 2011-04-21 prie Nidos praskrido 2 (T.Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-22 prie Nidos praskrido 4 (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-23 1 sketsakalis, 25d. – 2 (pora) toje pat vietoje, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-29 Skėtsakalis, 2 paukščiai stebėti Mažųjų Lygainių km., Vilniaus raj. (P.Ignatavičius)
 • 2011-05-07 Virš Biržų praskrido sketsakalis (A.Naudžius, V.Stirkė)X

SAKALAS KELEIVIS (Falco peregrinus)

 • 2011-03-26 stebėtas Šilutėje (K.Castren).
 • 2011-03-27 Laukuose ties Klaipėda ad sakalas keleivis, sugavęs keršulį.(S.Karalius)X

PAUKŠTVANAGIS (Accipiter nisus)

 • 2011-03-23 Į šiaurę pramigravo 14 paukštvanagių (S.Karalius). X

TŪBUOTASIS SUOPIS (Buteo lagopus)

NUO BALANDŽIO 15 d.:

 • 2011-04-16 Nidoje Š kryptimi praskrido 11 (K.Castren, M.Lötjönen, T Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-16 Prie Medeikių, Biržų raj. vienas tubuotasis suopis (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, A.Naudžius)
 • 2011-04-17 Nidoje Š kryptimi praskrido 1 (K.Castren, M.Lötjönen, T Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-18 prie Nidos praskrido 4 (T.Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-19 prie Nidos praskrido 4 (T.Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-20 prie Nidos praskrido 4 (T.Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-22 prie Nidos praskrido 1 (K.Castren, S. Hjerppe, S. Hjerppe)

PAPRASTASIS SUOPIS (Buteo buteo)

 • 2011-03-08 Trakų r. Gubiškių miško 34 kvartale stebėtas tuoktuvinis skrydis virš lizdinės teritorijos (M.Mackevičius).
 • 2011-03-08 laukuose prie Grabupių, Šilutės r. 12 paukščių. Diena prieš tai nebuvo matyt (E.Užpelkis).
 • 2011-03-08 pirmi paprastieji suopiai Zarasų r. ties Antaliepte (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-09 prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. matyti 8 (E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 Kėdainių r. Puzaičių miške šalia lizdo stebėti tuoktuviniai skrydžiai (Vl.Naruševičius).
 • 2011-03-09 pirmas šį pavasarį paskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-09 pradėjo skristi suopiai, aiškus pagausėjimas laukuose, 4 paukščiu būrelis termike palei Biržų girią. Pas mus laukus dar gan storai dengia sniegas, žiema nesitraukia (A.Naudžius).
 • 2011-03-12 vienas paukštis, skraidantis virš Miesgirio ir virš laukų, esančių tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio, Vilkaviškio r. (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje praskrido 2 (K.Castren).
 • 2011-03-12 prie Zarasų praskrido pora paprastųjų suopių (I. Semionovas)
 • 2011-03-12 virš dviejų galimų lizdaviečių teritorijų Bedugnės miške Varėnos raj. paprastieji suopiai suka ratus
 • 2011-03-13 2 suopiai (1 suvažinėtas, 1 – ant elektros laidų) kelyje Marijampolė-Prienai ir 7 suopiai šalia kelio (ant elektros laidų, pievoje, ant arimo) Vištytis-Gražiškiai-Vilkaviškis (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-13 penki suopiai termike virš Vilniaus traukiantys šiaurės rytų kryptimi (R. Karpavičius)
 • 2011-03-13 stebėtas Tarkų r. Aukšadvario sen. (O.gaidamavičiūtė)X

MAŽASIS ERELIS RĖKSNYS (Aquila pomarina)

 • 2011-03-20 Vienas paukštis sklandė.Zarasų r.,Zabičiūnų k. (K.Čepėnas)
 • 2011-03-31 Vienas paukštis stebėtas iš Baltarusijos pusės ties Apvardų ežeru(Ignalinos r.?)Butent jis kirto ežerą (Juo eina valstybinė siena) ir nusklendė jau į Baltarusijos teritorijos gilumą (K.Čepėnas)
 • 2011-04-03 Du mažieji ereliai rėksniai stebėti pievelėje prie miško, Prienų r., Pakrovų k. (O.Gaidamavičiūtė)
 • 2011-04-04 Virš laukų prie Bitniškių miško, Biržų raj., prasklendė du mažieji ereliai rėksniai (A.Naudžius)
 • 2011-04-04 1 paukštis vidurdienį sklandė virš laukų ties Saviečių kaimu Kėdainių raj. (Vl.Naruševičius)
 • 2011-04-08 stebėtas netoli Šeškučių, Vilniaus r. (D.Musteikis).
 • 2011-04-09 netoli Garliavos, Kauno raj. stebėtas praskrendantis mažasis erelis rėksnys (A.Kvaraciejus).X

PILKOJI GERVĖ (Grus grus)

 • 2011-02-16 Šilutės r., ties Stonaičių k., kirtavietėje stebėtos 2 skrendančios gervės (A.Šlauteris).
 • 2011-03-05 prie Kulautuvos girdėti skrendančios gervės balsai (K.Jakubauskas).
 • 2011-03-07 netoli Vandžiogalos, Kauno r. matytos 2 gervės (B.Belchev).
 • 2011-03-08 07:15 Vilniuje prie Ozo praskrido viena gervė (M.Šniaukštienė).
 • 2011-03-08 vienas paukštis praskrido virš greitkelio Panevėžys-Vilnius,ties veduku į Maišiagalą, Vilniaus r (K.Čepėnas).
 • 2011-03-08 Linkaičiuose, Joniškio r. praskrido 3 paukščiai (R.Stankūnas).
 • 2011-03-08 stebėti 3 vaikščiojantys paukščiai Būdos k. pievose, Trakų r.(M.Mackevičius).
 • 2011-03-08 Šakių r., Stulgių k. stebėtos 3 gervės (O. Atkočaitis).
 • 2011-03-09 virš Gargždų miesto praskrido 4 gervės (S.Čiulčinskas).
 • 2011-03-10 matytos prie Trakų (E.Pakštytė)
 • 2011-03-10 Jonavos rj. Užusalių k. 2 gervės (M.Karlonas).
 • 2011-03-10 gervės girdėtos laukuose netoli Likėnų, Biržų r. (A.Naudžius).
 • 2011-03-10 trys skrendantys paukščiai stebėti ties Valkininkais, Varėnos r. (G.Riauba).
 • 2011-03-10 pirmos gervės stebėtos Nemuno deltoje prie Sausgalvių (A.Aleksiejūnienė).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 10+2 (K.Castren)
 • 2011-03-10 Alytaus raj. girdėtos gervės (A.Petraška).
 • 2011-03-10 Pirmą kartą pilkosios gervės Jurbarko raj prie tilto per Nemuną stebėtas būrelis iš 17 paukščių (R.Giedraitis)
 • 2011-03-11 4 skrendančios gervės Raikėnų k., Rokiškio r. (S.Mikutienė, B.Maldūnienė).
 • 2011-03-11 Prienų rj., Pakrovų k., pievose ir suartuose laukuose, stebėta vaikštinėjanti pora (O.Gaidamavičiūtė)
 • 2011-03-12 Nemuno deltoje pakelėje tarp Stankiškių ir Kintų 4 paukščiai (V.Jusys)
 • 2011-03-12 u paukščiai vaikštinėjo ir trimitavo pievose tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio, Vilkaviškio r. (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-12 Utena. 4 gervės saulei leidžiantis praskrido virš miesto ŠR kryptimi (D.Norkūnas).
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj., Nuo 1 iki 7 gervių stebėta įvairiose rajono vietose (P.Ignatavičius).
 • 2011-03-12 Trys šios rūšies paukščiai pastebėti skrendantys pietvakarių kryptimi.Vieta šalia kelio Degučiai – Zarasai, už Degučių link Zarasų 5 kilometras, Zarasų r. (D.Musteikis).
 • 2011-03-12 pora stebėtą Prienų raj., Jogalinos kaime, pievose (R.Balsevičiūtė).
 • 2011-03-13 trys paukščiai vaikštinėjo ir trimitavo pievose tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio, Vilkaviškio r. Buvo girdima ir daugiau trimituojančių gervių  ir 2 paukščiai skrido virš kelio Marijampolė-Prienai (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-03-16 du paukščiai braidė kanale, miške, Lėgų k., Rietavo savivaldybė, Žadvainių g-ja (R.Petruoka).X

ILGASNAPĖ VIŠTELĖ (Rallus aquaticus)

 • 2011-04-03 trijų ilgasnapių vištelių balsai girdėti Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-11 dviejų ilgasnapių vištelių balsai girdėti Žiemkelyje, Kauno raj. (E.Šniaukšta)
 • 2011-04-21 2 paukščiai girdėti Tyrulių bot.-zool. draustinyje Radviliškio r. (V. Kilčauskas)

NENDRINĖ VIŠTELĖ (Gallinula chloropus)

 • 2011-04-03 Vienas paukštis braidė Nevėžio pakrantėje Panevėžio mieste (R.Kaunietis)X

PLOVINĖ VIŠTELĖ (Porzana parva)

 • 2011-04-09 d. Plovinės vištelės balsas Suktiškių durpyne (Vilniaus r.) (L.Raudonikis)
 • 2011-04-23 plovinės vištelės balsas Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).

ŠVYGŽDA (Porzana porzana)

 • 2011-04-23 švygždos balsas Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-23 Rusnės saloje dviejose vietose girdėtos švygždos (S.Karalius)
 • 2011-04-23 Rusnėje 1  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe) 
 • 2011-04-29 Švygžda, 2 paukščių balsai girdėti Grybaulios tv. teritorijoje, Varėnos raj. (P.Ignatavičius)X

GRIEŽLĖ (Crex  crex)

 • 2011-05-07 Mažiausiai 4 griežlės girdėtos pievoje prie Tatamiškių Šilutės raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Paškevičius)
 • 2011-05-10 Pirmą kartą Jurbarko r. šiemet girdėtas Nemuno lankos pievose ties Smalininkais griežiantis vienas patinas (R.Giedraitis)
 • 2011-05-14 5-6 paukščiai girdėti Paluknio pievose (V. Adomonis)
 • 2011-05-14 Griežlių balsai girdėti Paluknio pievose, Trakų raj. (L. Šniaukšta, M. Šniaukštienė)
 • 2011-05-15 prie Pajiešmenių ir Krinčino, Pasvalio r. po 1 griežlę (A.Naudžius)
 • 2011-05-15 Griežlė už Pabiržės miestelio, Biržų r. ( B. Maldūnienė)X

LAUKYS (Fulica atra)

 • 2011-03-13 Ties molu Kopgalyje du laukiai (S.Karalius).
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje, Minijos k. protakoje plaukioja 2 laukiai (V.Jusys).
 • 2011-03-20 plaukiojo vienas būryje su antimis, gulbėmis nebylėmis, dančiasnapiais Marijampolėje, Šešupėje prie ligoninės (I.Tamulynienė).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 2 (K.Castren).
 • 2011-03-22 pora laukių Trinyčių tvenkinio properšoje Klaipėdoje (V.Pareigis).
 • 2011-03-23 Laukiai (apie 50) Papyje ( R.Karpavičius , J.ir R.Anusauskai )
 • 2011-03-24 Laukiai (4) Neryje prie Vingio parko tarp nuvirtusių į upę medžių šakų (R.Karpavičius)
 • 2011-03-24 Du laukiai Kuršių mariose Juodkrantėje (V.Pareigis)
 • 2011-03-26 Jurbarke,Nemune stebėta laukių pora (R.Patronaitis)
 • 2011-03-26 Zarasų r.,Antalieptės marios ties Bikėnais- 1 laukys (A.Čerkauskas)
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, apie 20 laukių (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 Ignalinos AE išmetimo kanale (Drūkšių ež.)-25 laukiai (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-27 Jurbarke,buvusio karjero tvenkinyje,stebėti 8 laukiaibesivaikantys ir žaidžiantys tuoktuvinius žaidimus (R.Patronaitis)
 • 2011-3-27 5 paukščiai tvenkiniuose prie Didžiamiškio (Mažeikių raj.). (R.Kinduris).
 • 2011 03 28 18 Laukių prie Plaškių k. (M.Karlonas)
 • 2011-03-30 Du paukščiai Panevėžio centre, Nevėžio pakrantėje, ant žolių kupstų kiek atokiau vienas nuo kito taisosi plunksnas (R.Kaunietis).
 • 2011-04-01 trys paukščiai Apasčios upėje, Biržuose (E.Duderis).X

JŪRŠARKĖ (Haematopus ostralegus)

 • 2011-03-23 Pirmoji jūršarkė praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-26 stebėta Ventės rage ant molo (V.Jusys).
 • 2011-04-02 stebėta Rupkalviuose, Nemuno deltoje (Z.Gasiūnaitė, R.Uznytė, J.Morkūnas).X

AVOCETĖ (Recurvirostra avosetta)

 • 2011-04-09 du paukščiai matyti Rusnės saloje (E.Pakštytė, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-10 Užlietos pievos prie Krokų lankos. 3 avocetės. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-15 2 paukščiai Kintų žuvininkystės tvenkiniuose (J. Morkūnas, V. Jusys)

UPINIS KIRLIKAS (Charadrius dubius)

 • 2011-04-07 1 paukštis begiojo lauko keliuku ties Bukančių kaimu , Mažeikių raj. (D. Makavičius)
 • 2010-04-10 stebėtas Nemuno lankose prie palėkių k., Jurbarko r. (R.Giedraitis)
 • 2010-04-15 stebėtas Nemune prie Jurbarko (R.Giedraitis)
 • 2011-04-22 trys upiniai kirlikai karjere netoli Drąseikių km. Kauno raj. (V.Eigirdas);
 • 2011-04-24 Ne mažiau 4 upinių kirlikų / Zujūnų žvyro karjeras, Vilniaus raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-25 1 upinis kirlikas Nemuno salose ties Prienais (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 Pora upinių kirlikų pagal vandeningą smegduobę Pabiržės laukuose, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011 -04-24 Kėdainių raj. Saviečių kaimo pakraštyje girdėtas upinis kirlikas (Vl.Naruševičius)
 • 2011-04-30 4 upiniai kirlikai Nemuno saloje ties Prienais. (A.Kvaraciejus).

JŪRINIS KIRLIKAS (Charadrius hiaticula)

 • 2011-03-13 šlapiuose arimuose ties Klaipėda stebėti pirmieji 2 jūriniai kirlikai (S.Karalius).
 • 2011-03-21 stebėtas ant kelio Nemuno deltoje prie Rugalių k. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-24 ties Dargužiais, Klaipėdos r. šlapiame žiemkenčių lauke stebėti 3 (Z.Gasiūnaitė).
 • 2011-03-24 Nemuno deltoje stebti 2 – vienas ant kelio Ruguliai-Minija o kitas ant kelio į vakarus nuo tvenkinių (V.Jusys).
 • 2011-03-26 stebėtas Šventosios pajūryje (R.Kinduris).
 • 2011-03-26 ties Mingės k., Nemuno deltoje 1 ind. (Z.Gasiūnaitė)
 • 2011 03 28 Jūrinis kirlikas, Šilutės raj. (M.Karlonas)X

DIRVINIS SĖJIKAS (Pluvialis apricaria)

 • 2011-03-13 Rusnėje matytas 1 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev)
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje prie Stankiškių k. 1 (V.Jusys).
 • 2011-03-16 16-os paukščių būrelis praskrido netoli Juknaičių, Šilutės r. (V.Jusys).
 • 2011-03-20 Dirviniai sejikai laukuose prie Venckų, Klaipedos r. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-23 Trys dirviniai sėjikai. Kirdonių laukai, pakelė, Biržų raj. ( B. Maldūnienė, A. Kiekšas, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-27 Apie 80 dirvinių sėjikų arimuose ties Klaipėda (S.Karalius)
 • 2011-04-03 apie 200 dirvinių sėjikų būrys stebėtas pievose prie Tiskūnų, Kėdainių raj. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, S.Anulevičiūtė)
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 17 dirvinių sėjikų (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03 prie Mingės 6 (K.Castren)X
 • 2011-08-17 Biržų r. netoli Pagaičiškių arimuose 23 dirvinių sėjikų būrelis.
  Šiandien jau įvairiose vietose Biržų r. mažais būreliais (A.Naudžius)

PAPRASTOJI PEMPĖ (Vanellus vanellus)

 • 2011-03-08 vienas paukštis praskrido prie Grabupių , Šilutės r. (E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 trys praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-09 prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. stebėti 26 individai (E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 Rusnės saloje stebėti keli negausūs būreliai (iki 15 ind.) (K.Mudinaitė).
 • 2011-03-09 devynių pempių būrelis praskrido Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-09 Smiltynės pajūryje stebėtas migruojančiu paukščių būrelis (9paukščiai) (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-09 Juodkrantėje virš užšalusių Kuršių marių į šiaurę pralėkė viena, pirma šiemet matyta pempė (V.Pareigis).
 • 2011-03-10 laukuose tarp Lankupių ir Vilkyčių, Šilutės r. keli šimtai pempių (V.Jusys).
 • 2011-03-10 Stulgių k., Šakių r. stebėtos pirmosios 7 pempės (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-10 Mažeikių r., Lėlaičių k. apyl. laukuose 7 pempės (D.Makavičius).
 • 2011-03-10 Kaune praskrido 3 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Rukšnių k., Jurbarko r. stebėtos dvi pempės,stovinčios prie lauko balos (R.Patronaitis).
 • 2011-03-11 10-15 paukščių mišriame būryje kartu su varnėnais (iš viso 30-40 paukščių) pievoje netoli Vilkaviškio prie kelio Marijampolė – Vilkaviškis (V. Adomonis)
 • 2011-03-11 vienas paukštis praskrido Alytaus r., Genių k. (G.Riauba).
 • 2011-03-11 Alytaus raj. stebėti skrendantys pempų 2 pulkeliai (3+4) (A.Petraška).
 • 2011-03-11 Pempės pirmą kartą matytos Jurbarko raj, laukuose prie Rotulių kaimo 5 paukščiai (R.Giedraitis).
 • 2011-03-12 rys pempės ir penki varnėnai skrido bendrame būryje virš laukų, esančių tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio, Vilkaviškio r. (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-12 Utenoje praskrido 6 (D.Norkūnas).
 • 2011-03-12 Verebiejai, Alytaus raj. Praskrido 4 pempės (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj. Nuo kelių iki keliolikos pempių būreliai kiekviename didesniame lauke (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-13 7 paukščiai laukuose prie Bitniškių. (A.Naudžius)
 • 2011-03-13 pora paukščių praskrido virš Bezdonių mstl. (Vilniaus raj.) (M.Baranovskij)
 • 2011-03-13 Garliavos pakraštyje, Kauno raj. arimuose 2 pempės (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-13 1 paukštis skrido virš kelio Marijampolė-Prienai (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-13 praskrido 5 pempės Zarasų r. Degučių ap., Sodynės k. (D.Musteikis).
 • 2011-03-13 prie Zarasų praskrido pora pempių (I. Semionovas)
 • 2011-03-13 Prienų r., Pakrovų k., stebėtos skraidančios (pora) (O.Gaidamavičiūtė).
 • 2011-03-14 Po kelis ar pavieniai paukščiai pasklidę po laukus už Traupio miestelio (Anykščių raj.) (R.Kaunietis).
 • 2011-03-15 paukštis pastebėtas laukuose prie Vėžaičių,Klaipėdos r. savivaldybė, šalia Žemaičių plento (R.Petruoka).X
 • 2011-06-09 Kuršių nerijoje pietų kryptimi praskrido 12 būrių (331 paukštis) (K.Castren)

TEMINKO BĖGIKAS (Calidris teminckii)

 • 2011-04-27 1 teminko bėgikas B.Vokės žuv. tvenkiniuose (E.Pakštytė)
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren)

JUODAKRŪTIS BĖGIKAS (Calidris alpina)

 • 2011-04-07 6  paukščiai matytis Rusnės saloje (E.Pakštytė)
 • 2011-04-11 3 Kintų žuvininkystės tvenkiniuose (K.Castren).
 • 2011-04-25 2 juodkrūčiai bėgikai nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M.Šniaukštienė)
 • 2011-04-25 2 juodakrūčiai bėgikai Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

GAIDUKAS (Philomachus pugnax)

 • 2011-03-13 2 patelės stebėtos šlapioje pievoje ties Rusne (B. Belchev, M.Karlonas, V.Eigirdas, Š.Vainauskas).
 • 2011-03-24 laukuose prie Vilkyčių, Šilutės r. matyas 8-ių paukščių būrelis (J.Morkūnas).
 • 2011-04-16 Trys gaidukai (patinai) stebėti Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška)
 • 2011-04-17 Pilviškių apylinkės, Vilkaviškio raj., 2 gaidukai stebėti laukų baloje (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-18 Pirmą kartą stebėtas Jurbarko r. prie Nemuno ties Šilinės k 2 paukščiai besimaitinantys, o šiandien (04.19) 13 paukščių būrelis praskrido palei Nemuną ties Raudonės gyv. irgi Jurbarko raj. (R.Giedraitis)
 • 2011-04-25 apie 100 gaidukų nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Gaidukas / Paluknio pievos, Trakų raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-25 min. 100 gaidukų Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

PERKŪNO OŽELIS (Gallinago gallinago)

 • 2011-03-13  Rusnėje stebėtas 1 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev.)
 • 2011-03-14 Alytaus raj. miške girdėtas perkūno oželis (A.Petraška)
 • 2011-03-16 pakilo aukuose tarp Lankupių ir Vilkyčių, Šilutės r. (J.Morkūnas, R.Uznytė).
 • 2011-03-21 Kopgalyje praskrido 2 perkūno oželiai (S.Karalius)
 • 2011 03 26 Perkūno oželis, Alytaus raj prie Žuvinto. (M.Karlonas Š.Vainauskas R.Draugelytė V.Paškevičius)
 • 2011-03-22 trys pakilo Nemuno deltoje prie Minijos k. (V.Jusys).
 • 2011-03-27 šlapiuose laukuose prie Bitniškių miško, Biržų raj. mažiausiai 6 perkūno oželiai (A.Naudžius)
 • 2011-03-27 7 perkūno oželiai laukuose ties Klaipėda (S.Karalius)
 • 2011.03.31. Zarasų r.,Degučių ap., prie Gražutės ež. naktį girdėtas perkūno oželis (A.Čerkauskas)X

STULGYS (Gallinago media)

 • 2011-04-25 2 giedantys stulgiai / Paluknio pievos, Trakų raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)

SLANKA (Scolopax rusticola)

 • 2011-03-08 rasta atsitrenkusi į langą Klaipėdoje, liko gyva (E.Paplauskis).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje, kormoranų kolonijos vietoje matytos 3 (K.Castren).
 • 2011-03-11 vienas paukštis pabaidytas Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-15 Vienas paukštis pakeltas Juodkrantės sengireje (G.Gražulevičius)
 • 2011-03-17 Slanka Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-23 Šakių r., Juodgirio miško pakraštyje stebėta viena (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-23 Trys slankos Rūdininkų girios poligone (R .Karpavičius)
 • 2011-03-25 Stebėtas pabaidytas pavienis paukštis Spirgiškio miške Radviliškio r. (M.Kazlauskas).
 • 2011-04-25 pirmos 4-ios matytos Ventės rage (J.Morkūnas, V.Jusys, R.Uznytė)
 • 2011 03 26 Dvi slankos Marijampolės raj. prie Amalvo pelkės. (M.Karlonas Š.Vainauskas R.Draugelytė V.Paškevičius)
 • 2011-03-27 Pagramdinės km., Kauno raj., 1 slanka (P.Ignatavičius)X

PAPRASTASIS GRICIUKAS (Limosa limosa)

 • 2011-03-24 Rusnėje stebėtas 1 (K.Castren).
 • 2011-03-30 stebėtas Rupkalviuose, Nemuno deltoje (E.Užpelkis)
 • 2011-03-31 8 paukščiai Rusnės saloje (J.Morkūnas).
 • 2011-04-02 vienas paukštis prie Minijos k., Nemuno deltoje (Z.gziūnaitė, J.Morkūnas, R.Uznytė)
 • 2011 04 02 Paprastasis griciukas Pagėgių sav. prie Kucių k. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)X

VIDUTINĖ KUOLINGA (Numenius phaeopus)

 • 2011-04-12 dvi praskrido Juodkrantėje (K.Castren)
 • 2011-04-17 prie Nidos praskrido 1 (K.Castren, T.Tohmo, K. Kivivuori)
 • 2011-04-17 2 vidutinės kuolingos Piktupėnuose, Pagėgių sav. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-23 Rusnėje 1  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe) X
 • 2011-08-14 4+8+11 birds flying south in 1 hour from klaipeda beach. Migration was on the way for this species. Also, Stealb 1, Stecas 1, Larmin 1 (D.Thibaud)

DIDŽIOJI KUOLINGA (Numenius arquata)

 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 1 didžioji kuolinga (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-30 viena praskrido Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011 04 01 2 Didžiosios kuolingos Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-01 du paukščiai praskrido prie kenteriškių, Šilutės r. (V.Jusys).
 • 2011-04-02 penki paukščiai Drevernos pievose (Z.Gzsiūnaitė, R.Uznytė, J.Morkūnas).
 • 2011 04 02 Didžioji kuolinga, 222 paukščiai aplink Pagėgius. Didžiausias skrendantis būrys – apie 120 paukščių. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-02 Didžioji kuolinga prie Žuvinto (A.Petraška).
 • 2011-04-02 Prie Parovėjos, Biržų raj., Praskrido viena didžioji kuolinga (A.Naudžius, V.Stirkė)
 • 2011-04-03 Viena Didžioji kuolinga perskrido virš Kėdainių pramones rajono (B. Belchev)
 • 2011-04-03 7 didžiosios kuolingos Paluknio pievose Trakų r. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-03 Virš Jurbarko praskrido 1 didžioji kuolinga pirmą kartą šiemet. Dar 3 didžiosios kuolingos stebėtos pievose prie Nemuno ties Viešvileviena, 1 skrendanti Šilinės k. Jurbarko r. (R.Giedraitis).
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 1 didžioji kuolinga (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03, pievos prie Madžiūnų k., Trakų r. 5 didžiosios kuolingos (S.Minkevičius, S.Minkevičienė, K.Klovaitė)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 17 (K.Castren).X

________________________________________________

 • 2011-04-12 pajūryje prie Juodkrantės praskrido 18 būrių, kuriose buvo 1410 individų (K.Castren).
 • 2011-06-18. Dvidešimt septynios didž kuolingos išsirikiavę “w“ raide praskrido vakarų kryptimi Biržų r. (B.Maldūnienė)
 • 2011-06-21 pirmosios praskrido Kuršių nerijoje (K.Castren).

TAMSUSIS TILVIKAS (Tringa erythropus)

 • 2011-04-14 du paukščiai Rusnės saloje (E.Pakštytė, D.Straševičius).
 • 2011-04-16 Keturi tamsieji tilvikai stebėti Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška)
 • 2011-04-20 Tamsusis tilvikas Paluknio pievose (R.Karpavičius)
 • 2011-04-23 Rusnėje 6  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-23 d. Tamsusis tulikas pusiau vestuviniu apdaru Nemuno saloje ties Lipniūnais (Druskininkų sav.) (L.Raudonikis).
 • 2011-04-25 3 tamsieji tulikai Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

RAUDONKOJIS TULIKAS (Tringa totanus)

 • 2011-03-24 Rusnėje stebėti 2 (K.Castren).
 • 2011-03-25 kelių paukščių balsai girdėti pievose prie Vilkyčių, Šilutės r. (J.Morkūnas, R.Uznytė, Z.Gasiūnaitė).
 • 2011-03-26 du paukščiai pakelėje Rugaliai-Minija (Z.Gasiūnaitė).
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 2 raudonkojai tulikai (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 Antanavo apylinkės, 5 raudonkojai tulikai (P.Ignatavičius)
 • 2011 03 29 2 Raudonkojai tulikai, laukų balutėse prie Panemunės (M.Karlonas)
 • 2011 04 01 2 Raudonkojai tulikai Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-02, Šadžiūnai, Lazdijų raj., 1 raudonkojis tulikas apsemtose pievose
 • 2011-04-02, užliejamos pievos šalia Papio ež., Šalčininkų raj., 2 raudonkojai tulikai (M. Šniaukštienė)
 • 2011-04-02 Trys raudonkojai tulikai Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (A.Petraška).
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 5 raudonkojai tulikai (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matytas 1 (K.Castren)X

KŪDRINIS TILVIKAS (Tringa stagnatilis)

 • 2011-04-17 Dvi poros kūdrinių tilvikų stebėtos Nemuno deltoje prie Šyšos upės ties Šilute (Z. Gasiūnaitė, J.Morkūnas, R. Uznytė, M., L. Šniaukštos, E. Pakštytė, V.Jusys)
 • 2011-04-17 Vienas paukštis stebėtas laukų baloje Pilviškių apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)
 • 2011-04-20 Vienas paukštis užlietose pievose prie Rupkalvių. (M. Karlonas, Š.Vainauskas, A.Naudžius)
 • 2011-04-24 Kūdrinis tilvikas / Zujūnų žvyro karjeras, Vilniaus raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-25 2 kūdriniai tilvikai užliejamose pievose šalia Papio ežero ir dar 5 paukščiai nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Valtosios Vokės žuv. tv. 5 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren).X

ŽALIAKOJIS TULIKAS (Tringa nebularia)

 • 2011-04-14 trys paukščiai Rusnės saloje (E.Pakštytė, D.Straševičius).
 • 2011-04-19 Pirmą kartą Jurbarko r. vienas girdėtas ir matyti du besimaitinantys žaliakojai tulikai prie Nemuno ties Raudonės gyv ir Raudonėnų k. (R.Giedraitis)
 • 2011-04-20 Žaliakojis tulikas Paluknio pievose (R.Karpavičius)
 • 2011-04-25 1 žaliakojis tulikas užliejamose pievose šalia Papio ežero, daugiau kaip 5 paukščiai nuleistame A9 tvenkinyje, 2 paukščiai G6 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 min. 10 žaliakojų tulikų Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 Žaliakojis tulikas apsemtoje pievoje prie Grubos miško, Biržų/Rokiškio raj. riba (B. Maldūnienė)X

BRASTINIS TILVIKAS (Tringa ochropus)

 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 1 brastinis tilvikas (P.Ignatavičius)
 • 2011 03 31 4 brastiniai tilvikai stebėti pievose prie Panemunės. (M.Karlonas, E.Pakštytė, Š.Vainauskas, V.Eigirdas)
 • 2011-04-01 vienas praskrido prie Kenteriškių, Šilutės r. (V.Jusys)
 • 2011-04-01 trys brastiniai tilvikai praskrido virš Putinų tvenkinio, Alytuje (A.Petraška).
 • 2011 04 01 Brastinis tilvikas, virš 10 pavienių paukščių Šilutės raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-01 Meteliai, Lazdijų raj. 1 brastinis tilvikas laukų baloje (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-01 Šakių r., prie Nemuno ties Stulgių k. stebėtas brastinis tilvikas (O.Atkočaitis)
 • 2011-04-02 prie Biržų matytas vienas (E.Duderis).
 • 2011-04-02, užliejamos pievos šalia Papio ež., Šalčininkų raj., brastinis tilvikas (M. Šniaukštienė)
 • 2011-04-03 pirmą kartą Jurbarko r. Nemuno lankos pievose prie Viešvilės stebėti du brastiniai tilvikai (R.Giedraitis)
 • 2011-04-03, Šadžiūnai, Lazdijų raj., 4 brastiniai tilvikai laukų baloje (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 3 brastiniai tilvikai (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03 Vienas paukštis pakilo nuo pagriovio Tumėjos miške (netoli Traupio miestelio, Anykščių raj.)(R.Kaunietis)X

TIKUTIS (Tringa glareola)

 • 2011-04-19 keletas paukščių stebėta Rusnės saloje (R.Kubilius)
 • 2011-04-22 vienas paukštis Paupio žuvininkystės tvenkiniuose Raseinių raj. (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-22 Rusnės saloje matyta 17 individų (V.Jusys)
 • 2011-04-23 Rusnės saloje jau daug tikučių (S.Karalius)
 • 2011-04-25 apie 100 tikučių nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 tikutis užlietose pievose Alytaus raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 min. 7 tikučiai Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

KRANTINIS TILVIKAS (Actitis hypoleucos)

 • 2011-04-03 Šakių r., prie Nemuno ties Stulgių k. stebėtas krantinis tilvikas (O Atkočaitis)
 • 2011-04-08 Pirmą kartą Panemunių R.P. stebėtas ties Raudonės k. prie Nemuno 1 paukštis (R.Giedraitis).
 • 2011-04-15 Krantiniai tilvikai (ne mažiau 2) stebėti Neries pakrantėje, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-16 Krantinio tilviko balsas girdėtas prie Nemuno salų, Prienuose. (A.Petraška)
 • 2011-04-19 2 paukščiai stebėti palei Dubysą raseinių r. (V.Kilčauskas)
 • 2011-04-22 du krantiniai tilvikai Neries saloje Kauno raj. (V.Eigirdas);
 • 2011-04-23 matytas ant žvyrkelio netoli Sakučių, Šilutės r. (V.Jusys).
 • 2011- 04-26 Krantinis tilvikas maitinosi plytelėmis išklotoje Gulbinų ež. pakrantėje, Biržų raj.(B. Maldūnienė)
 • 2011-04-30 2 krantiniai tilvikai Nemuno saloje ties Prienais. (A.Kvaraciejus).X

RUDAGALVIS KIRAS (Larus ridibundus)

 • 2011-03-09 pirmieji į Klaipėdą parskridę rudagalviai kirai, savo elgsena labai besiskiriantys nuo pavienių čia žiemojusių. Kol kas bendruose šimtiniuose kirų būriuose rudagalvių apie 10-15 kartų mažiau negu paprastųjų (V.Pareigis).
 • 2011-03-10 Nemuno deltoje laukuose prie Minijos k. kartu su paprastaisiais kiras apie 20 rudagalvių  (V.Jusys).
 • 2011-03-12 Kaune ir Lapių sąvartyne rudagalvių kirų padaugėję apie 150 (A.Petraška).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 12 (K.Castren).
 • 2011-03-23 daugybė kirų kolonijoje Kauno r. prie greitjkelio (nors prieš 3 d. ten nebuvo nei vieno) (J.Morkūnas, V.Jusys).
 • 2011-03-23 Pasirodė daug kirų kolonijoje (nors vakar dar nebuvo nei vieno) kolonijoje Klaipėdoje (R.Uznytė).
 • 2011-03-23 būrelis stebėtas Vilniaus mieste (L.Raudonikis)
 • 2011-03-24 Rudagalvis kiras Pirmieji pastebėti skraidantys Vilniaus mieste, netoli Neries (M. Urbonas)
 • 2011-03-24 Būrys (ne mažiau 50) rudagalvių kirų virš Utenos sąvartyno (D. Norkūnas).X
 • 2011-06-15 kolonijoje Klaipėdos miesto pakraštyje pirmasis visiškai gerai skraidantis rudagalvio kiro šiemetinis jauniklis (V.Pareigis).
 • 2011.06.16 dieną Krivėnų tvenkinio saloje rudagalvių kirų jaunikliai jau skraido ir tokių skraidančių yra nemažai (D.Musteikis)

PAPRASTASIS KIRAS (Larus canus)

 • 2011-03-07 Vilniuje, virš Neries praskrido pirmas  (R.Karpavičius).
 • 2011-03-08 pirmas paukštis matytas skrendantis virš Alytaus (A.Petraška) 
 • 2011-03-10 Nemuno deltoje jau gausūs – būriai laukuose nuo kelių dešimčių iki 200-300 paukščių (V.Jusys).
 • 2011-03-11 Stulgių k., Šakių r. stebėti pirmi 4 paukščiai (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-11 Alytaus sąvartyne apie 25 paprastieji kirai (A.Petraška).
 • 2011-03-12 Kaune ir Lapių sąvartyne paprastųjų kirų padaugėję apie 500, naujai atskridę kirai žieduoti Lekijoje 6 žiedai ir 1 Danijoje (A.Petraška).
 • 2011-03-14 prie Trakų pasirodė pirmi 7 paprastieji kirai, skrendantys į rytus.(E.Pakštytė)X

SILKINIS KIRAS (Larus fuscus)

 • 2011-03-14 Vienas suaugęs paukštis stebėtas Lapių sąvartyne, Kauno r. (A.Petraška, V.Eigirdas).
 • 2011-03-28 Mariose Kopgalyje 2 silkiniai kirai (S.Karalius)
 • 2011-03-31 vienas suaugęs silkinis kiras stebėtas Zabieliškių sąvartyne, Kėdainių raj. (A.Petraška).
 • 2011-04-02 du silkiniai kirai stebėti Zabieliškių sąvartyne, Kėdainių raj. (V.Eigirdas, B. Belchev).
 • 2011-04-05 pirmas stebėtas silkinis kiras Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis).
 • 2011-04-08 Larus fuscus intermedia. Vienas suaugęs paukštis kirų būryje laukuose šalia Dumpių sąvartyno, Klaipėdos raj. (V.Pareigis)
 • 2011-04-08 Larus fuscus heuglini. Trečiametis paukštis kirų būryje laukuose šalia Dumpių sąvartyno, Klaipėdos raj. (V. Pareigis)
 • 2011-04-10 Suaugęs paukštis stebėtas Panusupio sąvartyne, Marijampolės raj. (A.Petraška)X

SIDABRINIS KIRAS (Larus argentatus)

 • 2011-03-11 Alytaus sąvartyne apie 10 sidabrinių kirų (A.Petraška).
 • 2011-03-12 1 sidabrinis kiras aukštai danguje (per žiemą Utenos sąvartyne kirų nebuvo) (D.Norkūnas).
 • 2011-03-21 virš Utenos sąvartyno sklando pirmas būrelis (apie 30) sidabrinių kirų. Paprastųjų ir rudgalvių kirų dar nėra. (D. Norkūnas).X

MAŽASIS KIRAS (Hydrocoloeus minutus)

 • 2011-04-08 Kopgalyje stebėtas migruojantis 12 mažųjų kirų būrelis (S.Karalius)
 • 2011-04-13 apie 100 paukščių skraido virs apsemtų pievu prie Sakučių /rite dar nebuvo/ (J.Morkūnas)
 • 2011-04-21 apie 40 Kintų žuv. tv. (V.Jusys)
 • 2011-04-22 trys paukščiai Gabšių skyriaus žuvininkystės tvenkiniuose Raseinių raj. (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-7 mažieji kirai (A.Čerkauskas,G.Grašytė).X

PLĖŠRIOJI ŽUVĖDRA (Hydroprogne caspia)

 • 2011-04-12 4 (2+2) praskrido pajūryje prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-04-13 pajūryje prie Juodkranatės praskrido 1 (K.Castren)
 • 2011-04-17 prie Nemuno ties Smalininkais, Jurbarko r. stebėtas 1 paukštis (R.Giedraitis)
 • 2011-04-17 stebėta 1 prie Stankiškių k., Nemuno deltoje (M.Šniaukštienė, L.Šniaukštienė)
 • 2011-04-17 stebėta Rusnės saloje (E.Pakštytė)
 • 2011-04-18 Kopgalyje plėšrioji žuvėdra (S.Karalius)
 • 2011-04-19 Dvi plėšriosios žuvėdros Kopgalyje (S.Karalius)X

MARGASNAPĖ ŽUVĖDRA (Sterna sandvicensis)

 • 2011-04-12 3 (1+1+1) praskrido pajūryje prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-04-13 pajūryje prie Juodkranatės praskrido 1+1 (K.Castren)X

UPINĖ ŽUVĖDRA (Sterna hirundo)

 • 2011-04-04 viena praskrido pajūryje prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-04-07 Kopgalyje pirmoji upinė žuvėdra (S.Karalius)
 • 2011-04-13 5 upinės žuvėdros praskrido virš jūros ties Preila, 2 individai mariose ties Nida (S.Karalius)
 • 2011-04-13 Nemune prie Jurbarko stebėti 3 paukščiai (R.Giedraitis)
 • 2011-04-22 upinė žuvėdra stebėta tvenkiniuose Šnaukštų karjeruose, Klaipėdos raj. (V.Pareigis).
 • 2011-04-22 dvi upinės žuvėdros karjere netoli Drąsekių km. Kauno raj. Dar 3 pavieniai paukščiai praskrido virš Neries Kauno raj.(V.Eigirdas);
 • 2011-04-22 du paukščiai Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-22 viena Nemuno deltoje prie Sausgalvių (V.Jusys)
 • 2011-04-23 4 upinės žuvėdros Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-23 d. Upinės žuvėdros Nemuno saloje ties Lipniūnais  (Druskininkų sav.) (L.Raudonikis).
 • 2011-04-24 dvi upinės žuvėdros praskrido virš Vangos upelio užtvankos Šėtoje, Kėdainių raj. (V.Eigirdas);
 • 2011-04-24 Du paukščiai Žuvinto ežere (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011- 04-25 Viena upinė žuvėdra Kilučių ež., Biržų raj.(B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 5 upinės žuvėdros Papio ežere ir iki 10 paukščių nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 1 upinė žuvėdra, Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-25 min. 15 upinių žuvėdrų Nemuno salose ties Prienais (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

MAŽOJI ŽUVĖDRA (Sternula  albifrons)

 • 2011-04-23 Kintų žuv. tv. 1  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-24 d. Dvi mažosios žuvėdros Nemune ties Druskininkais (L.Raudonikis)
 • 2011-04-25 5 mažosios žuvėdros Nemuno salose ties Prienais (P.Ignatavičius, J.Zizas) 
 • 2011-04-30 apie 10 mažųjų žuvėdrų Nemuno saloje ties Prienais (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-mažoji žuvėdra (A.Čerkauskas,G.Grašytė).X

BALTASKRUOSTĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias hybridus)

 • 2011-04-25 Papio ež. 2 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren)
 • 2011-04-28 keliolika paukščių prie Nemuno Senvagės ir Senosios Rusnės ež. (A.Petraška)

JUODOJI ŽUVĖDRA (Chlidonias niger)

 • 2011-04-20 20 juodųjų žuvėdrų Uostadvaryje (E.Pakštytė)
 • 2011-04-21 apie 40 Kintų žuv. tv. (V.Jusys)
 • 2011-04-22 17 paukščių Gabšių skyriaus žuvininkystės tvenkiniuose Raseinių raj. (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-23 Rusnėje 80 ir 40 Rupkalviuose  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-23 Kintų žuv. tv. 1  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-25 apie 20 juodųjų žuvėdrų Papio ežere, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-26 Dvi juodosios žuvėdros Rovėjos tvenkinyje prie Papilio mstl., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-~120 juodųjų žuvėdrų (A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-04-30 Švenčionių r.,Arnionių tvenkiniai-~120 juodųjų žuvėdrų (A.Čerkauskas)
 • 2011-04-30 Pirmą kartą šiemet matyti 11 juodųjų žuvėdrų besimaitinančių ‘ Karpynės’ kaimo turizmo sodybos tvenkiniuose (R.Giedraitis)X

BALTASPARNĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias leucopterus)

 • 2011-04-27 4 baltasparnės žuvėdros Papio ež. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-27 2 Baltojoje Vokėje ir 14 Papio ež. (K.Castren).
 • 2011-04-28 keliolika paukščių prie Nemuno Senvagės ir Senosios Rusnės ež. (A.Petraška)
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-6 baltasparnės žuvėdros (A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-04-30 Švenčionių r., Arnionių tvenkiniai-22 baltasparnės žuvėdros (A.Čerkauskas)
 • 2011-04-30 Karpynės’ kaimo turizmo sodyboje, Raseinių r. pirmą kartą mačiau šiemet, besimaitinančias 2 baltasparnes žuvėdras (R.Giedraitis).X

ULDUKAS (Columba oenas)

 • 2011-03-02 šalia kelio Jurbarkas – Pagėgiai už Vilkyškių miestelio pastebėti ant elektros laidų tupintys trys paukščiai (D.Brazauskas).
 • 2011-03-06 2 uldukai praskrido į šiaurę šiaurinėje Klaipėdos dalyje (S.Karalius). 
 • 2011-03-08 vienas paukštis stebėtas kormoranų perimvietėje, netoli Juodkrantės(G.Gražulevičius).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 5 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje migruoja jau gausiai (K.Castren).
 • 2011-03-11 Kauno r. 2 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-12 trys paukščiai stebėti ties Kauniais, Biržų r. (A.Naudžius).
 • 2011-03-12 miško kirtime netoli Senųjų Macelių , Varėnos r. 3 uldukai (M.Šniaukštienė).
 • 2011-03-15 keturi uldukai prie Dovilų,Klaip. raj.,skrido (E.Užpelkis)X

KERŠULIS (Columba palumbus)

 • 2011-03-05 trys ad keršuliai praskrido šiaurės vakarų kryptimi šiauriniame Klaipėdos miesto pakraštyje (S.Karalius).
 • 2011-03-07 2 keršuliai praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-08 Klaipėdoje, prie Senososios perkėlos ūbauja 1 keršulis (S.Karalius).
 • 2011-03-09 prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. praskrido 2 paukščiai (E.Užpelkis). 
 • 2011-03-10 Kauno raj. šalia VIA Baltica 1 keršulis maitinosi kovų, kuosų ir varnų gausiame būryje (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 4 (K.Castren).
 • 2011-03-10 Pirmą kartą Jurbarko rajone stebėti parskridę keršuliai-3 Jurbarko parke prie V. Grybo muziejaus (R.Giedraitis)
 • 2011-03-11 2 keršuliai ant telefono vielų Akmenės k., Biržų r. (L.Mikutienė, B.Maldūnienė).
 • 2011-03-11 Stulgių k., Šakių r. stebėti pirmi 3 paukščiai (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje migruoja jau gausiai (K.Castren).
 • 2011-03-11 Pagėgiuose 1 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-12 pirmas keršulis stebėta Trakų r. (E.Pakštytė).
 • 2011-03-11 Virš Alytaus stebėti 8 skrendantys keršuliai (A.Petraška).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje per valandą praskrido 224 (K.Castren).
 • 2011-03-12 Verebiejai, Alytaus raj. Praskrido 1 keršulis (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Jonavos raj. šalia Žeimių miško matytas 1 ind. (Vl.Naruševičius)
 • 2011-03-13 Antanavas, Vilkaviškio raj. 1 keršulis (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-14 Garliavoje Kauno raj. pirmasis keršulis (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-16 Kaunas, 1 keršulis (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-18 stebėtas Mažeikių misto parke (D.makavičius).X

PAPRASTASIS PURPLELIS (Streptopelia turtur)

 • 2011-05-06 Šakių r., Juodgirio miške, girdėtas burkuojant paprastasis purplelis (O. Atkočaitis).
 • 2011-05-06 Biržų r.,Biržų girioje girdėtas paprastasis purplelis (T.Bujanauskas,A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-05-08 paprastasis purplelis girdėtas Pavištyčio miške, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius, V.Ignatavičius)
 • 2011-05-10 Pivašiūnų miške Alytaus r. girdėtas paprastsis purplelis (A.Petraška).X

GEGUTĖ (Cuculus canorus)

 • 2011-04-21 1 paukštis girdėtas Rakavos miške Raseinių r. (A. Kasparavičius)
 • 2011-04-22 gegutė užkukavo Liaučių km.,Šilutės raj. (V.Gudauskas)
 • 2011-04-24 gegutė girdėta Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 Pasvalio r.,Moliūnų miške girdėta gegutė (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-25 prie Papio ež. 1 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren)
 • 2011-04-25 Kukavo Vištytgirio miške, Vištyčio reg. Parkas (R.Adomonienė, V.Adomonis)
 • 2011-04-26 gegutės balsas, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-26 Vienas skrendantis paukštis stebėtas Smiltynėje, Kuršių nerija (G.Gražulevičius)
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren).
 • 2011-04-29 Gegutė, 2 paukščiai girdėti Ropėjos miške, Vilniaus raj. (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-29 Šakių r., Upeglynio ir Juodgirio miškuose, girdėtos kukuojant gegutės (R. Juškaitis, O. Atkočaitis)X

ČIURLYS (Apus apus)

 • 2011-05-04 Vakare stebėti pirmieji čiurliai, Kaunas (V. Paškevičius)
 • 2011-05-06 prie papio ež. 7 (K.Castren)
 • 2011-05-07 Maкijampolės miesto šiauriniame aplinkelyje šiaurės kryptimi nuskrido vienas čiurlys (A. Skirpstas)
 • 2011-05-08 Pirmieji čiurliai Klaipėdoje (S.Karalius)
 • 2011-05-10 Virš Alytaus skraidė čiurlys (A.Petraška)
 • 2011-05-11 Aukštai virš Panevėžio miesto iškilę skraido drauge su langinėmis kregždėmis. Girdėti ir balsai. (R.Kaunietis).
 • 2011-05-11 Du paukščiai skraidė virš Naujininkų, Vilniuje (L.Raudonikis)
 • 2011-05-11 2 čiurliai Akademijos miest., Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-05-12 vienas skraido Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-13 Kaune naktį čiulba lakštingalos, o dieną čiurliai jau matomi būreliais (M.Ružauskas)
 • 2011-05-13 Vilniuje pagaliau pasirodė čiurliai (M. Šniaukštienė)X

ŽALVARNIS (Coracias garrulus)

 • 2011-04-30 stebėtas Balčių k., netoli Minčios Ignalinos r. (D.Musteikis)

KUKUTIS (Upupa epops)

 • 2011-04-17. Kukutis “kukavo“ šalia B.Vokės žuvininkystės tvenkinių (S.Minkevičienė, S.Minkevičius)
 • 2011-04-21 matytas Mijaugonyse, Elektėnai (K.Castren, S. Hjerppe, I.Hjerppe)
 • 2011-04-26 Du kukučiai. Čėniškių km ir Daumėnų kapinių liepose, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-26  Prie Nemuno, ties Smalininkais pirmą kartą šiemet Jurbarko raj girdėtas kukutis (R.Giedraitis)
 • 2011-04-27 stebėtas ir girdėtas Dargužiū k., Varenos  r. prie apleistų fermų (D.Musteikis).
 • 2011-04-30 Kukutis, 1 paukštis stebėtas Grybauliaus tv. teritorijoje, Varėnos raj. (P.Ignatavičius, Š.Vainauskas, M.Karlonas)X

GRĄŽIAGALVĖ (Jynx torquilla)

 • 2011-04-13 pirma grąžiagalvė stebėta Baltojoje Vokėje (J.Stratford)
 • 2011-04-13 dviejuose vietose prie Mituvos upės tvenkinio ir Mituvos upės pakrantėje už Dainių k Jurbarko r girdėtos grąžiagalvės (R.Giedraitis)
 • 2011-04-15 du paukščiai matyti prie Pervalkos (M.Lötjönen)
 • 2011-04-17 prie Preilos stebėta 1 (K.Castren, M.Lötjönen)
 • 2011-04-21 Prienų raj, Vėžionys. Dviejų grąžiagalvių balsai (M.Ružauskas)
 • 2011-04-21, Kaunas, 1 grąžiagalvė (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-22 girdėta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-23 Dvejų grąžiagalvių balsai Pabiržės mstl., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-24 – Gražiagalvė, girdėtas balsas, Zarasų raj. (Igoris Semionovas)
 • 2011-04-25 2 grąžiagalvės girdėtos Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-26 Šakių r., Stulgių kaime, sodyboje prie miško šūkauja grąžiagalvė (O. Atkočaitis)X

LYGUTĖ (Lullula arborea)

 • 2011-03-10 trys paukščiai stebėti Smiltynėje (Kuršių nerija) (G.Gražulevičius)
 • 2011-03-10 vienas paukštis matytas pievoje prie Juodkrantės (K.Castren)
 • 2011-03-12 pirma lygutė stebėta Trakų r. (E.Pakštytė).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje per valandą praskrido 87 (K.Castren).
 • 2011-03-12 Barčiuose, Varėnos raj. praskrido kelios lygutės (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-13 viena praskrido Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 262 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Ramoniškiai, Vilkaviškio raj. Praskrido 1 lygutė (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-13 prie Trakų lygutės traukia jau gana gausiai (E.Pakštytė), o Rūdninkų girios poligone jau intensyviai gieda (S.Paltanavičiaus stebėjimas).
 • 2011-03-13 Alytaus raj. girdėtos pavienės 5 lygutės (A.Petraška).
 • 2011-03-14 Kopgalyje čiulba 2 poros lygučių (S.Karalius).
 • 2011-03-15 giedanti lygutė girdėta Jonavos r. Rūkloje ( M.Karlonas)
 • 2011-03-15 Vienos ligutės balsas. Skrido su dirviniais vieversiais virš laukų netoli Juodupės upelio, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-03-18 Mažeikiuose stebėti 2 praskrendantys (N.Vėlavičienė).
 • 2011-03-18 trys intensyviai čiulba Didlaukio durpyne, Mažeikių r. (D.Makavičius).X

DIRVINIS VIEVERSYS (Alauda arvensis)

 • 2011-03-01 vienas paukštis praskrido virš užšalusių Kuršių marių netoli Ventės rago (A.Poškus).
 • 2011-03-03 Klaipėdos r. Svencelės k. prieš auštant girdėti praskrendančių paukščių balsai (K.Siaurukas).
 • 2011-03-03 vienas praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-06 du vieversiai praskrido į šiaurę šiaurinėje Klaipėdos dalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-06 Juodkrantėje girdėtas ir matytas į šiaurę virš Kuršių nerijos praskrendantis dirvinis vieversys (V.Pareigis).
 • 2011-03-06 Girdėti ir matyti 2 dirviniai vieversiai pirmą kartą Jurbarko apylinkėse (R.Giedraitis).
 • 2011-03-08 netoli Grabupių, Šilutės r. stebėta keliose vietose apie 10 paukščių (E.Užpelkis).
 • 2011-03-08 Kopgalyje šiandien jau reguliariai praskrenda vieversiai (S.Karalius).
 • 2011-03-08 keli paukščiai praskrido Linkaičiuose, Joniškio r. (R.Stankūnas).
 • 2011-03-09 laukuose prie Šilutės jau daug (šimtai) vieversių (E.Užpelkis). 2011-03-09 nuo ankstyvo ryto praskrendantys pavieniai vieversiai girdėti virš laukų Kėdainių r. ties Pašilių ir Puzaičių miškais (Vl.Naruševičius).
 • 2011-03-09 dirvinis vieversys stebėtas prie Spalviškių, Biržų r. (A.Naudžius, E.Duderis).
 • 2011-03-09 dvylika dirvinių vieversių stebėta Alytaus r. (A.Petraška).
 • 2011-03-09 Lapių sąvartyne pralėkė vienas dirvinis vieversys (V.Eigirdas). 
 • 2011-03-09 Vienas paukštis skrido virš Klaipėdos miesto (L.Umbrasienė).
 • 2011-03-10 pirmieji matyti Tauragėje (E.Kavaliauskas).
 • 2011-03-10 pavieniai paukščiai čyrendami gausiai skrenda į šiaurę virš pajūrio, pušynų ir Palangos miesto (L.Umbrasienė).
 • 2011-03-10 Jonavos r. Užusalių k. 1 dirvinis vieversys (M.Karlonas).
 • 2011-03-10 pirmos dirvinių vieversių giesmės dieną atšilus orui laukuose prie geležinkelio Pabiržės apylinkėse, Biržų r. Traukia tais pilnais sniego laukais vienas po kito, o virš miestelio dar negirdėti (B.Maldūnienė).
 • 2011-03-10 pirmieji 5 vieversiai stebėti Stulgių k., Šakių r. (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-10 pirmoji dirvinio vieversio giesmė Klaipėdos pakraštyje (V.Pareigis).
 • 2011-03-10 Renavo k. apyl., Mažeikių r. kelios dešimtys dirvinių vieversių (čiulba) (D.Makavičius).
 • 2011-03-10 Raseinių r. prie greitkelio praskrido 59 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Rukšnių k. ,Jurbarko r. stebėta vieversių porelė (R.Patronaitis).
 • 2011-03-11 girdėta giesmė Zapyškyje, Kauno r. (VytautasZ)
 • 2011-03-11 Ukmergės r. Želvos apylinkėse-4 dirviniai vieversiai (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje migruoja jau gausiai (K.Castren).
 • 2011-03-11 Garliavoje, Kauno raj. intensyviais traukia dirviniai vieversiai (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-11 Prienų raj., Stakliškių apylinkėse, jau intensyviai gieda (O.Gaidamavičiūtė).
 • 2011-03-12 Kaunas – anksti ryte masiškai skreda dirviniai vieversiai (V.Gluosksnis).
 • 2011-03-12 Trakų r. traukia vieversiai (E.Pakštytė)
 • 2011-03-12 Dirvinis vieversys prie Zarasų (I. Semionovas)X

URVINĖ KREGŽDĖ (Riparia riparia)

 • 2011-05-05 Mažiausiai 3 urvinės kregždės su kitomis kregždėmis virš Širvėnos ež., Biržai (A.Naudžius)
 • 2011-05-08 1 Urvinė kregždė Kintų tvenkiniuose. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Paškevičius)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 6 (K.Castren)
 • 2011-05-13 Ventės rage apie 30 skraido (V.Jusys)
 • 2011-05-15 Trys paukščiai virš Nemuno ties Lipniūnais, Druskininkų apl. (L.Raudonikis)
 • 2011-05-15 12 urvinių kregždžių landžioja į urvelius smėlėtuose šlaituose pievoje prie Papio ež. Vilniaus raj. (L. Šniaukšta)X

ŠELMENINĖ KREGŽDĖ (Hirundo rustica)

 • 2011-04-05 pirma matyta Baltojoje Vokėje (K.Castren).
 • 2011-04-12 Vienas individas maitinosi virš Danės upės, Klaipėdos uosto teritorijoje (J.Morkūnas, R.Uznytė)
 • 2011-04-12 Šelmeninė kregždė Klaipėdoje (S.Karalius)
 • 2011-04-21, Kaunas, 1 šelmeninė kregždė (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-22 du paukščiai Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-23 d. Viena šelmeninė kregždė Druskininkų apylinkėse (L.Raudonikis).
 • 2011-04-24 Pasvalio r.,Pumpėnuose-2 šelmeninės kregždės (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-24 Šelmeninė kregždė / Zujūnų žvyro karjeras, Vilniaus raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-25 1 šelmeninė kregždė Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-25 Santaikos k., Alytaus r. stebėtas vienas ant elektros laidų tupintis paukštis (N.Jonynas)
 • 2011-04-26 Šelmeninė kregždė prie Gulbinų ež., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 trys paukščiai stebėti Svencelėjė, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius)
 • 2011-04-25 Panevėžio, Kupiškio ir Utenos rajonų ribose teko matyti pavienius paukščius (R.Kaunietis)
 • 2011-04-26 Šakių r. dviejose vietose stebėtos šelmeninės kregždės (R. Juškaitis)
 • 2011-04-27 Šiemet pirmą kartą matytos ir girdėtos Jurbarko r. besimaitinančios prie Nemuno ties Šilinės k. 4 šelmeninės kregždės (R.Giedraitis)
 • 2011-04-28 Viena šelmeninė kregždė stebėta pirmą kartą ir prie Raudonės gyvenvietės (R.Giedraitis)
 • 2011-04-30 šelmeninė kregždė Išlauže, Prienų raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-30 2 šelmeninės kregždės stebėtos Kabelių km., Varėnos raj. (Š.Vainauskas, M.Karlonas, P.Ignatavičius)X

LANGINĖ KREGŽDĖ (Delichon urbicum)

 • 2011-04-18 1 paukštis skraidė virš Naujininkų Vilniu (L.Raudonikis)]
 • 2011-04-22 prie Nidos praskrido 1 (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-24 langinė kregždė stebėta netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (S.Piskol).
 • 2011-04-25 – Langinė kregždė, praskrido pora, Zarasų raj. (Igoris Semionovas)
 • 2011-04-25 langinė kregždė praskrido Šėtoje, Kėdainių raj.(V.Eigirdas).
 • 2011-04-25 2 langinės kregždės Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 langinė kregždė Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-26 du paukščiai skraidė Vilniaus centre, Gedimino prospekte (V. Adomonis)
 • 2011-04-27 langinės kregždės Zapyškyje, Kauno raj. (V. Zubas).
 • 2011-05-04 Būrys langinių kregždžių, kartu su šelmeninėmis virš Širvėnos ežero, Biržai (A.Naudžius)
 • 2011-05-05 pirmos 4 Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-07 Pirmieji paukščiai Panevėžio r.Paliūniškyje (K.Čepėnas)
 • 2011-05-07 Pirmą kartą matytos 5 langinės kregždės prie tiltu per Nemuną ties Jurbarku(R.Giedraitis)
 • 2011-05-11 Čiurlių būryje skraido virš Panevėžio miesto. Kregždžių dar ne daug. (R.Kaunietis)
 • 2011-05-14 Du paukščiai virš Paluknio pievos ir šalia esančios gyvenvietės (V. Adomonis)X

DIRVONINIS KALVIUKAS (Anthus campestris)

 • 2011-04-24 Juodkrentėje praskrido 1 ((K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-30 Pirmą kartą šiemet girdėjau dirvoninį kalviuką Jurbarko smėlio karjero teritorijoje Kalnėnai III (R.Giedraitis).X

MIŠKINIS KALVIUKAS (Anthus trivialis)

 • 2011-04-16 Nidoje praskrido 1 (K.Castren, M.Lötjönen, T Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-17 Nidoje praskrido 1 (K.Castren, M.Lötjönen, T Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-19 girdėtas vienas  Jurbarko raj Raudonės miško parke  (R.Giedraitis)
 • 2011-04-21 Pirmasis miškinis kalviukas Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-04-22 pirmas matytas Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011- 04-24 Miškinio kalviuko giesmė Kirdonių miške, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 miškinis kalviukas girdėtas Bedugnio miške, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 miškiniai kalviukai, Kauno raj. (V. Paškevičius)X

PIEVINIS KALVIUKAS (Anthus pratensis)

 • 2011-03-12 Juodkrantėje matyti 2 pievoje ir 2 praskrido (K.Castren).
 • 2011-03-13 Drevernos apylinkėse stebėti šeši paukščiai (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 14 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Barčiuose, Varėnos raj. praskrido pievinis kalviukas (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-13 Paluknio pievos, Trakų r. 2 pieviniai kalviukai.(E.Pakštytė)
 • 2011-03-14 Kopgalyje pirmas pievinis kalviukas (S.Karalius)
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje prie Minijos kr. 2 (V.Jusys).
 • 2011-03-20 Pirmą kartą stebėti ir girdėti du paukščiai lankoj prie tiltu per Nemuną ties Jurbarku (R.Giedraitis)
 • 2011-03-23 vienas matytas Stulgių k., Šakių r. (O.Atkočaitis)
 • 2011-03-25 prie Smardonės upelio, Biržų raj. vienas pievinis kalviukas (A.Naudžius)
 • 2011-03-26 Pievinis kalviukas Kaunas (V.Gluoksnis)
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, pavieniai pieviniai kalviukai keletoje vietų (P.Ignatavičius)X

GELTONGALVĖ KIELĖ (Motacilla citreola)

 • 2011-04-25 Stebėta šalia upeliuko įtekančio į Papio ežerą (T.Gerdauskas)
 • 2011-04-25 patinas stebėtas prie Svencelės, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius)
 • 2011-04-27 Patinas stebėtas užlietose pievose šalia Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkinių. (E. Pakštytė)
 • 2011-04-30 min. 2 geltongalvės kielės patinai stebėti Grybaulios tv. teritorije, Varėnos raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-geltongalvės kielės patinas (A.Čerkauskas,G.Grašytė).X

GELTONOJI KIELĖ (Motacilla flava)

 • 2011-03-14 Rusnėje stebėtos dvi (Z.Gasiūnaitė)
 • 2011-04-21 Nemuno deltoje prie Sasgalvių matyta 2 (C.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-22 viena geltonoji kielė stebėta pamaryje netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (S.Piskol).
 • 2011-04-22 patinas Nemuno deltoje prie Sausgalvių (V.Jusys)
 • 2011-04-24. Geltonoji kielė šalia Utenos. (D. Norkūnas).
 • 2011-04-25 Geltonoji kielė prie Kilučių ež., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 geltonosios kielės stebėtos prie Paio ežero, užliejamose pievose ir Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 2 geltonosios kielės / Paluknio pievos, Trakų raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-25 Motacilla flava thunbergi. Vienas paukštis prie Krokų lankos, Minija, Šilutė
 • 2011-04-27 Geltonoji kielė / Zujūnų žvyro karjeras / Vilniaus raj. (S.Minkevičius)
 • 2011-04-30 1 geltonoji kielė stebėta Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, M.Karlonas, Š.Vainauskas)X

BALTOJI KIELĖ (Motacilla alba)

 • 2011-03-14 vienas paukštis stebėtas Lapių sąvartyne, Kauno r. (V.Eigirdas, A.Petraška).
 • 2011-03-19 Druskininkų raj. 1 baltoji kielė (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)
 • 2011-03-20 stebėta Baltojoje Vokėje (K.Castren).
 • 2011-03-22 Panevėžio centre tarp namų sukiojasi vienas paukštis (R.Kaunietis).
 • 2011-03-23 Baltoji kielė, Jonavos raj. D. raisto km. (M.Karlonas)
 • 2011-03-23 Baltoji kielė (6) užliejamose pievose prie Papio ir Paluknio pievose(2) (R.Karpavičius)
 • 2011-03-24 Baltoji kielė Vilniuje Konarskio gatvės rajone (R.Karpavičius)
 • 2011-03-25 Kretingos r. Ankštakių k. stebėtas patinas (J.Morkūnas, R.Uznytė).
 • 2011-03-26 stebėta Jurbarke (R.Patronaitis).
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 1 baltoji kielė (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 Vienas paukštis skrido virš Paluknės pievų, Vilniaus raj. (V.Adomonis, B.Adomonienė)
 • 2011 03 28 Baltoji kielė Šilutės raj. (M.Karlonas)
 • 2011-03-29 stebėta Nemuno deltoje prie Stankiškių (V.Jusys)
 • 2011-03-29 Kaunas, 1 baltoji kielė (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-29 Vainatrakis, Kauno raj., 2 baltosios kielės (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-30 Baltosios kielės patinas Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-30 Garliavoje, Kauno raj. baltoji kielė (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-31 ant namo antenos baltoji kielė Pabiržės mstl., Biržų r. ( R.Rulinskaitė)X

SVIRBELIS (Bombycilla garrulus)

NUO BALANDŽIO 15 d.:

 • 2011-04-16 Jurbarko miškų urėdijos gyvenvietės ribose stebėtas besimaitinantis 4 svirbelių būrelis (R.Giedraitis)
 • 2011-04-16 vienas svirbelis Smiltynėje (Kuršių nerija) (J.Zarankaite)
 • 2001-04-17 daugiau nei 10 besimaitinančių svirbelių individų būrys stebėtas Dvarčionyse (A. Skirpstas)
 • 2011-04-19 Kopgalyje vienas svirbelis (S.Karalius)
 • 2011-04-21 Zarasų r.,Salakas-2 svirbeliai (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-22 prie Nidos praskrido 1 (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-23 – Svirbelių būrys, apie 20, Zarasų raj. (Igoris Semionovas). Matytas ir 04-24.
 • 2011-04-24 vienas svirbelis pamario medžiuose netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-22 apie 30 svirbelių praskrido Kaune, Šilainių mikrorajone (V.Eigirdas);
 • 2011-04-25 Svirbelių balsai girdėti Juodkrantėje (A.Naudžius)
 • 2011-04-29 apie dvidešimt paukščių praskrido virš privačių namų rajono Panevėžyje (R.Kaunietis)
 • 2011-05-03 Svirbelių būrys (7) lyjant skraido Pabiržės miestelyje pagal medžius, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-05-03 Juodkrantėje stebėti 4 (K.Castren).
 • 2011-05-06 Apie 40 svirbelių būrys Smiltynėje (R.Dailidė)
 • 2011-05-07 viename Panevėžio parkelių senų klevų lajoje pulkelis šių paukščių ilgokai laikėsi, knaibė žiedus, lapelius (R.Kaunietis).
 • 2011-05-08 devynių svirbelių būrelis medžiuose Juodkrantės centre, Kuršių nerijoje (J.Zarankaitė).

KARIETAITĖ (Troglodytes troglodytes)

 • 2011-03-13 pirmas paukštis šiais metais matytas Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-14 Alytaus raj. girdėta pavasarinė karetaitės giesmė (A.Petraška).
 • 2011-03-20 Pirmą kartą šiemet girdėjau giedantį patinėlį Jurbarko parke (R.Giedraitis).
 • 2011-03-21 pirmosios karietaitės Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011 03 26 giedanti karietaite, Marijampolės raj. prie Amalvo pelkės. (M.Karlonas Š.Vainauskas R.Draugelytė V.Paškevičius)X

PAPRASTASIS ERŠKĖTŽVIRBLIS (Prunella modularis)

 • 2011-03-25 stebėtas Kuršių nerijoje netoli Juodkrantės (G.Gražulevičius)
 • 2011-03-29 Juodkrantėje stebėtas 1 (K.Castren)
 • 2011-04-01 pirmieji matyti Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-04-02 pirmi sugauti Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-02 matytas Varnikų pamiškėje, Trakų r.(E.Pakštytė)
 • 2011-04-04 stebėtas paupio krūmyne Maslauskiškių k., Raseinių r. (V.Kilčauskas).
 • 2011-04-07 pirma karta stebėtas Jurbarko apylinkėse (R.Giedraitis).
 • 2011-04-08 girdėtas Prienų šile, Prienų r. (A.Kvaraciejus).X

LIEPSNELĖ (Erithacus rubecula)

 • 2011-03-15 dvi pirmosios Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-15 po vieną paukštį stebėta Smiltynėje ir Juodkrantėje (G.Gražulevičius)
 • 2011-03-19 čiulba prie Tatulos upės, Biržų r. (A.Naudžius)
 • 2011-03-21 viena matyta Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-24 stebėta Neries šlaituose Vingio parke (R.Karpavičius)X

RYTINĖ LAKŠTINGALA (Luscinia luscinia)

 • 2011-05-10 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-10. Lakštingala prieš vidurnaktį čiulba Utenoje (D. Norkūnas).
 • 2011-05-12 Girdėtas balsas šiaurinėje Klaipėdos dalyje (R. Uznytė, J. Morkūnas)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 5 (K.Castren)
 • 2011-05-13 Kaune naktį čiulba lakštingalos, o dieną čiurliai jau matomi būreliais (M.Ružauskas)
  2011-05-13 Lakštingalos Pabiržės mstl. smegduobėių želdiniuose, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
  2011-05-13 girdėtos giesmes dvejose vietose, Trakų r. Mikniškių ir Paežerėlių kaimų teritorijoje (R.Kiserauskaitė)X

MĖLYNGURKLĖ (Luscinia svecica)

 • 2011-04-04 patinėlis stebėtas Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (J.Stratford)
 • 2011-04-27 prie Nemuno ties Smalininkais, Jurbarko r. girdėtas ir matytas patinėlis (R.Giedraitis)X

DŪMINĖ RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus ochruros)

 • 2011-03-10 stebėta Ventės rage (S.Čenkus)
 • 2011-03-12 patinas stebėtas Juodkrantėje (K.Castren).
 • 2011-03-24 Patinėlis stebėtas Antakalnyje (L.Raudonikis)
 • 2011-03-28 Kopgalyje dūminės raudonuodegės patinukas (S.Karalius)
 • 2011-03-29 Kaunas, 2 giedantys dūminės raudonuodegės patinai (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-01 stebėta Parovėje, Biržų r. (E.Duderis)
 • 2011 04 01 2 Dūminės raudonuodegės Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-01 Šakių r.. Stulgių k. stebėta patelė (O.Atkočiatis)
 • 2011-04-03, Druskininkai, 2 giedantys patinai (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03 prie Kauno HES. Čiulbėjo ir ilsėjosi ant tvoros (I.Semionovas).
 • 2011-04-06 Zarasų r.,Salakas-gieda patinas (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-06 Vilniaus centre (prie Pramogu banko, Pamenkalnio g.)vidurdieni giedojo patinas (Dž.Anuškevičius)
 • 2011-04-07 Dvarčionyse (Vilnius) pirmieji du patinai (A. Skirpstas).X

PAPRASTOJI RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus phoenicurus)

 • 2011-04-18 paprastoji raudonuodegė girdėta Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-20 Kaunas, 2 paprastosios raudonuodegės girdėtos Žaliakalnio mikrorajone (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-20 Dvi paprastosios raudonuodegės čiulba Pabiržės mstl., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-20 sugauta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-21 Pirmą kartą Jurbarko rajone paprastoji raudonuodegė patinėlis stebėtas Seredžiaus gyvenvietėje (R.Giedraitis)
 • 2011-04-22 prie Nidos matytas patinas (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-22 d. Porelė paprastųjų raudonuodegių sukiojasi prie inkilo
  Vilniuje po LOD būstinės langais (L.Raudonikis).
 • 2011-04-24 d. Paprastosios raudonuodegės patinėlis Druskininkuose (L.Raudonikis)
 • 2011-04-26 Paprastosios raudonuodegės patinukas stebėtas Vilniuje Saulėtekio mikrorajone (A. Skirpstas)
 • 2011-04-27 Patinukas stebėtas Vilniuje Verkių parke (L. ir M. Šniaukštos)
 • 2011-04-27 Šakių r,. Voniškių kaimas, sodyboje paprastosios raudonuodegės patinėlis (R. Juškaitis)
 • 2011-04-27 girdėta pirma paprastosios raudonuodegės giesmė Juodkrantėje, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).X

PAPRASTOJI KIAULIUKĖ (Saxicola rubetra)

 • 2011-04-20 Kiauliukės patelė Paluknio pievose (R.Karpavičius)
 • 2011-04-22 Pirmosios kiauliukės Žiemkelio pievose. E.Šniaukšta
 • 2011.04.23.Kiauliukė – Saxicola rubetra stebėta Kaune (V.Gluoksnis)
 • 2011-04-23 Kiaukiukė netoli Daudžgirių km, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-23 Pasvalio r.,prie Pumpėnų-giedantis kiauliukės patinas (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-23 matyta prie Vilkyškių Šilutės r. (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-25 1 giedanti kiauliukė užliejamose pievose šalia Papio ežero, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Kiauliukė netoli Klaipėdos (S.Karalius)
 • 2011-04-25 2 kiauliukių patinėliai Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 1 kiauliukė netoli Simno, Alytaus raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-28 pirmą kartą Jurbarko raj matyta ir girdėta Nemuno lankos pievose ties Raudonės gyvenviete (R.Giedraitis)
 • 2011-04-30 kiauliukės stebėtos įvairiose Varėnos, Druskininkų raj. vietose (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)X

PAPRASTASIS KŪLTUPYS (Oenanthe oenanthe)

 • 2011-04-02 vienas matytas prie Drevernos, Klaipėdos r. ir vienas – prie Sausgalvių, Nemuno deltoje (R.Uznytė, J.Morkūnas).
 • 2011-04-02 vienas patinėlis stebėtas arimuose prie Pagėgių (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-03 Vienas patinukas Kugių kaimo laukuose,Mažeikių r. (R.Kinduris)
 • 2011 04 03 Kultupys ties Stankiškiais, Šilutės raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-04 kūltupys patinas Kuršių nerijos pajūrio palvėje netoli Juodkrantės (V.Pareigis, S.Piskol).
 • 2011-04-05 Kultupio patelė arimuose ant grumsto ties Kirdonėliais, Biržų raj. ( R. Rulinskaitė, B. Maldūnienė)X

JUODASIS STRAZDAS (Turdus merula)

 • 2011-03-10  Juodkrantėje matytas pirmas migrantas (K.Castren)
 • 2011-03-11 kormoranų kolonijos vietoje matyta apie 50 individų (K.Castren).
 • 2011-03-13 pirmieji trys praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-13 Šakių r. Juodgirio miško pakraštyje stebėtas juodasis strazdas. Per žiemą šių paukščių čia nebuvo (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 424 (K.Castren).
 • Jurbarke,Mituvos pakrantėse stebėti 3 juodieji strazdai (R.Patronaitis).
 • 2011-03-13 ankstyvą rytą Bedugnės miške Varėnos raj. juodojo strazdo tuoktuvinė giesmė, vakare intensyvus čiulbėjimas ir Garliavoje Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-14  Zarasų r. Salako miškas-girdėti (bendravimo balsai) du juodieji  (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-14 paryčiais juodasis strazdas giedojo apie 40 min. Trakuose. (E.Pakštytė)
 • 2011-03-14 įvairiose vietose Biržuose ir miesto apylinkėse stebimi juodieji strazdai. Paskutinį kartą stebėti 2010 gruodžio mėnesį.(A.Naudžius)X

STRAZDAS GIESMININKAS (Turdus philomelos)

 • 2011-03-10  Juodkrantėje matytas pirmas (K.Castren).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje praskrido 3 (K.Castren).
 • 2011-03-13 pirmasis šiais metais matytas Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 3 (K.Castren).
 • 2011-03-21 Pirmieji strazdai giesmininkai Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-21 pirmi strazdai giesmininkai Varnikų k. Trakų r. (E.Pakštytė).
 • 2011-03-22 stebėtas Stulgių k., Šakių r. (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-23 Strazdas giesmininkas , girdėtas eglyne, Jonavos raj. D. raisto km. (M.Karlonas)
 • 2011-03-23 Strazdas giesmininkas Rūdininkų girios poligone (R.Karpavičius)
 • 2011-03-26 Strazdai giesmininkai (2) su juodaisiais strazdais šalia Vingio parko ( R.Karpavičius )
 • 2011-03-27 Antanavo apylinkės, pavieniai strazdai giesmininkai stebėti keletoje vietų (P.Ignatavičius)
 • 2011 03 28 Strazdas giesmininkas, 2 paukščiai Prie Plaškių k. (M.Karlonas)
 • 2011-03-28 Tumėjos miške (netoli Traupio miestelio, Anykščių raj.) gieda vienas patinas (R.Kaunietis).X

BALTABRUVIS STRAZDAS (Turdus iliacus)

 • 2011-03-13 vienas praskrido prie Nidos (K.Castren).
 • 2011-03-21 Pirmieji baltabruviai strazdai Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-23 pirmi baltabruviai strazdai Varnikų k. Trakų r. (E.Pakštytė)
 • 2011-03-28 pirmas praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011 03 28 Baltabruvis strazdas 1 paukštis Šilutėje. (M.Karlonas)X

AMALINIS STRAZDAS (Turdus viscivorus)

 • 2011-03-10  Juodkrantėje matytas pirmas (K.Castren).
 • 2011-03-12 matytas Juodkrantėje (K.Castren)
 • 2011-03-14 Zarasų r. Salako miškas – 1 amalinis (giesmė) (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-14 Pirmas amalinis strazdas Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-14 du paukščiai Nemuno deltos pakelės pievoje prie Stankiškių (V.Jusys).
 • 2011-03-15 trys paukščiai pievoje Tauragės r. netoli Lauksargių (E.Kavaliauskas)
 • 2011-03-23 Amalinis strazdas, netoli Kėdainių. (M.Karlonas)
 • 2011-03-25 Amaliniai strazdai 2 ir toliau 3 Paluknio pievose prie Žvirgždės ( R.Karpavičius )
 • 2011 03 28 Amalinis strazdas 5 ties Juknaičiais (M.Karlonas)
 • 2011-03-29 Prie Dirvoniškių, Biržų raj. praskrido vienas amalinis strazdas (A.Naudžius)X

MARGASIS ŽIOGELIS (Locustella naevia)

 • 2011-04-27 Pirmą kartą šiemet girdėtas vienas margasis žiogelis prie Nemuno esančiuose gervuogių sąžalyne ties Smalininkais (R.Giedraitis)
 • 2011-05-05 Žiemkelio pievose margasis žiogelis (E.Šniaukšta, Dž.Kulvietienė)
 • 2011-05-06 du sugauti Ventės rage (R.Rangienė)
 • 2011-05-06 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-09 margasis žiogelis pievoje netoli likėnų, 05-10 Kirdonių miško kirtime, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-10 Kopgalyje margasis žiogelis (S.Karalius)
 • 2011-05-11 Pievoje prie Užušilių margasis žiogelis, Biržų r.(A.Naudžius)
 • 2011-05-12 Šakių r., Stulgių km., girdėtas margasis žiogelis (O. Atkočaitis)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 4 (K.Castren)X

UPINIS ŽIOGELIS (Locustella luscinioides)

 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 1 (K.Castren)
 • 2011-05-15 Prie Pajiešmenių, Pasvalio r. upinis žiogelis (A.Naudžius)
 • 2011-05-15 upinis žiogelis girdėtas netoli Žalgirių ežero prie Deltuvos, Ukmergės raj. (V.Eigirdas, G.Eigirdas).
 • 2011-05-19 Upinis žiogelis, Likėnų durpyno vandens telkiniuose, Biržų r. (B. Maldūnienė)X

NENDRINIS  ŽIOGELIS (Locustella luscinioides)

 • 2011-04-23 pirmas sugautas Ventės rage (R.Rangienė, V.Jusys).
 • 2011-04-23 nendrinio žiogelio balsas Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-23 nendrinio žiogelio giesmė Rusnės saloje (S.Karalius)
 • 2011-04-24 Giesmė Žuvinto paežerės nendrynuose (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-04-25 Nendrinių žiogelių balsai Širvėnos ež. nendrynuose, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 2 nendriniai žiogeliai girdėti šalia Papio ežero, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos) 
 • 2011-04-28 Giedojo Baltosios Vokes tvenkiniuose (A.Knystautas)X

EŽERINĖ NEDRINUKĖ (Acrocephalus schoenobaenus)

 • 2011-04-23 Trys ežerinių nendrinukių patinai girdėti Rusnės tvenkinių nendrynuose (S.Karalius)
 • 2011-04-25 ežerinė nendrinukė girdėta šalia Papio ežero, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Papio ež. 1 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren)
 • 2011-04-27 girdėta Kuršių marių pakrantės nendrynuose ties Stankiškiais (J.Morkūnas, R.Uznytė)
 • 2011-04-28 Vienos ežerinės nendrinukės giesmė Rovėjos upės tvenkinyje, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-28 girdėta pirma ežerinės nendrinukės giesmė pamario nendryne netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-30 ežerinės nendrinukės balsas Šilavoto žuv.tvenkiniuose, Prienų raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-30 bent 2 ežerinės nendrinukės girdėtos Grybaulios tv. teritorije, Varėnos raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Pirmą kartą šiemet Jurbarko r. girdėta krūmuose prie Nemuno ties Smalininkais ežerinė nendrinukė (R.Giedraitis)X

SODINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus dumetorum)

 • 2011-05-26 Sodinė nendrinukė Pabiržės apylinkės, Biržų r. (B. Maldūnienė)
  • 2011-05-30 vienas čiulba ir du sugauti Ventės rage (V.Jusys)

KARKLINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus palustris)

 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 1 (K.Castren)
 • 2011-05-15 girdėta prie Senosios Rusnės ež. (V.Jusys)
 • 2011-05-15 Netoli Krinčino, Pasvalio r. karklinė nendrinukė (A.Naudžius)X

MAŽOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus scirpaceus)

 • 2011-04-23 Rusnės tvenkiniuose girdėta mažoji krakšlė (S.Karalius)
 • 2011-04-25 Papio ež. 1 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren)
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 1, Papio ež. 1 (K.Castren).
 • 2011-04-28 pirma sugauta (tuo pačiu ir stebėta) mažoji krakšlė netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-30 2 mažosios krakšlės girdėtos Grybaulios tv. teritorije, Varėnos raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)
 • 2011-05-07 mažiausiai 3 mažosios krakšlės girdėtos Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).X

DIDŽIOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus arundinaceus)

 • 2011-04-25 pirma sugauta Ventės rage (V.Jusys, J.Morkūnas, R.Uznytė)
 • 2011-04-26 Kėdainių raj. Barupės tvenkinio pakraštyje girdėta didžioji krakšlė (Vl.Naruševičius) 
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 1, Papio ež. 1 (K.Castren).
 • 2011-04-30 Didžioji kakšlė Širvėnoje, Biržai (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-30 didžiosios krakšlės balsas Šilavoto žuv.tvenkiniuose, Prienų raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-30 1 didžioji krakšlė girdėta Druskininkuose (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Girdėta Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose tvenkinių (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-04-30 Šiemet pirmą kartą girdėta didžioji krakšlė prie ‘Karpynės’ kaimo turizmo sodybos tvenkinių Raseinių r. R.Giedraitis) X

PAPRASTOJI TOŠINUKĖ (Hippolais icterina)

 • 2011-05-09 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-11 Pamiškės sodyboje girdėta tošinukė, Alytaus raj. (A.Petraška)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 1 (K.Castren)
 • 2011-05-12 Tošinukė Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-05-13 Biržų r. Pabiržėje ir Likėnų parke po 1 tošinukę (A.Naudžius)
 • 2011-05-14 Tošinukė, Merkio pievose prie Merkinės. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-05-15 čiulba Bitėnuose ir Mociškiuose, Pagėgių s. (V.Jusys)
 • 2011-05-15 dvi tošinukės stebėtos Ukmergės raj, Deltuvos km. (V.Eigirdas, G.Eigirdas);
 • 2011-05-17 Vienas patinėlis gieda Panevėžio Senvagę juosiančiuose medžiuose (R.Kaunietis)X

RAIBOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia nisoria)

 • 2011-05-14 Raibosios devynbalsės patinas girdėtas ties Kintais (S.Karalius)
 • 2011-05-15 Raiboji devynbalsė. Balsas prie Kirdonių miško, Biržų r. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-19 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-23 Raibosios devynbalsės stebėtos Kauno raj. (V. Paškevičius)X

PILKOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia curruca)

 • 2011-04-21 pilkoji devynbalsė Šilutėje (E.Pakštytė)
 • 2011-04-22 girdėta pirma pilkosios devynbalsės giemė Juodkrantėje, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-23. Dvi giedančios pilkosios devynbalsės Utenoje. (D. Norkūnienė).
 • 2011-04-23 stebėta Juodkrantėje (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-23 girdėtos dvi ir 3 sugautos Ventės rage (V.Jusys, R.Rangienė)
 • 2011-04-24 d. Pilkosios devynbalsės giesmė Druskininkuose (L.Raudonikis).
 • 2011-04-25 Keturių pilkųjų devynbalsių balsai Biržuose, sodeliuose.(B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 daug giedančių pilkųjų devynbalsių girdėta Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. ir Paluknio pievose (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 pilkoji devynbalsė girdėta Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 2 pilkosios devynbalsės Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 2 pilkosios devynbalsės Žaliakalnio mikrorajone Kaune (P.Ignatavičius) 
 • Šiemet pirmą kartą girdėta prie Smalininkų ir girdėta bei matyta šiandien vakare Jurbarke Tulpių g prie mano namų (R.Giedraitis)
 • 2011-04-28 vienas paukštis čiulbėjoaf Smiltynėje (Kuršių nerija) (J.Zarankaitė)X

RUDOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia communis)

 • 2011-04-26 pirma sugauta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-27 Rudoji devynbalsė Rusnės saloje ties Pakalnės km.(R.Karpavičius)
 • 2011-04-28 girdėta Nemuno deltoje, Paleičiuose (A.Petraška).
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 3 (K.Castren).
 • 2011-04-30 1 rudoji devynbalsė girdėta Grybaulios tv. teritorije, Varėnos raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-giedantis rudosios devynbalsės patinas (A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-04-30 Šakių r., Stulgių km., sodyboje šalia miško stebėta rudoji devynbalsė (O. Atkočaitis)
 • 2011-05-02 rudosios devynbalsės balsas Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-05-09 Pirmoji rudosios devynbalsės giesmė Kopgalyje (S.Karalius)X

SODINĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia borin)

 • 2011-05-01 girdėta pirma sodinės devynbalsės giesmė Juodkrantėje, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-05-02 sugauta Ventės rage (L.Jezerskas).
 • 2011-05-05 Kopgalyje pirmoji sodinė devynbalsė (S.Karalius)
 • 2011-05-06 Baltoji Vokė 1 (K.Castren)
 • 2011-05-08 sodinės devynbalsės giesmė smegduobės krūmuose netoli Juodupės up. Biržų r. (B.Maldūnienė)
 • 2011-05-09 Šakių r., Stulgių km., negyvenamoje sodyboje stebėta sodinė devynbalsė (O. Atkočaitis)
 • 2011-05-10 Sodinė devynbalsė girdėta Kaune, aleksote. (M.Karlonas)
 • 2011-05-12 Gieda Verkiu parke Vilniuje. (L.Raudonikis)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 10 (K.Castren)X

JUODAGALVĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia atricapilla)

 • 2011-04-04 patinas sugautas Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-14 Patinas stebėtas Vilniaus pakraštyje (L.Raudonikis)
 • 2011-04-15 du patinai stebėti Alytuje. (A.Petraška)
 • 2011-04-15 Juodagalvė devynbalsė girdėta giedanti, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-21 Kopgalyje stebėta keletas juodagalvių devynbalsių (S.Karalius)
 • 2011-04-22 Čiulba krūmuose netoli Pabiržės mstl., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-23 d. Juodgalvės devynbalsės patinėlis Druskininkuose (L.Raudonikis)
 • 2011-04-24 girdėta pirma juodagalvės devynbalsės giemė netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-25 juodgalvė devynbalsė girdėta Bedugnio miške, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 Juodagalvės devynbalsės įvairiuose Prienų, Alytaus, Lazdijų rajonų vietose (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • Vienas paukštis čiulba Panevėžyje, Senvagėje (R.Kaunietis)X

ŠIAURINĖ PEČIALINDA (Phylloscopus trochiloides)

 • 2011-05-19 girdėta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-21 šiaurinės pečialindos giesmė Alytuje (A.Petraška)
 • 2011-05-23 Šiaurinės pečialindos giesmė Vingio parke (raimondas)
 • 2011-05-24 Du giedantys šiaurinės pečialindos patinukai pernykštėse vietose Vingio parke (raimondas)

ŽALIOJI PEČIALINDA (Phylloscopus sibilatrix)

2011-04-21 pirma sugauta (tuo pačiu ir stebėta) žalioji pečialinda netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (S.Piskol).

 • 2011-04-22 pirma sugauta Ventės rage (R.Rangienė)
 • 2011-04-23 girdėta čiulbant Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-04-24 2 žaliosios pečialindos girdėtos Juodkrantės miške (A.Naudžius)
 • 2011-04-25 Pirmoji žaliosios pečialindos giesmė ties Palanga (S.Karalius)
 • 2011.04.25.Žaliosios pečialindos giesmė prie Jūrės Prienų savivaldybė (V.Gluoksnis)
 • 2011-04-25 žalioji pečialinda girdėta Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 1 žalioji pečialinda Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-25 d. Žaliosios pečialindos giesmė Druskininkų apl. (L.Raudonikis).
 • 2011-04-26 1 žalioji pečialinda Žaliakalnio mikrorajone Kaune (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-26 Žaliosios pečialindos balsas Grubos miške Biržų/Rokiškio raj. riba. (B. Maldūnienė)X

PILKOJI PEČIALINDA (Phylloscopus collybita)

 • 2011-04-03 pilkosios pečialindos gieda aplink Merkį ir šalia Baltosios Vokės tv. Trakų r. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-03 pilkoji pečialinda girdėta ir stebėta Vilniaus raj. (N. Satkus)
 • 2011-04-04 pirma sugauta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 5 (K.Castren).
 • 2011-04-06 girdėtos 2 pilkosios pečialindos Alytaus r. (A.Petraška).
 • 2011-04-09 Šakių r., Juodgiruo miško pakraštyje, stebėta pilkoji pečialinda (O.Atkočaitis)
 • 2011-04-09 Pirmą kartą šiemet girdėta Jurbarke prie V.Grybo sodybos 1 paukštis (R.Giedraitis).
 • 2011-04-14 Pilkoji pečialinda, balsas prie Tatulos upės, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-04-14 Vilniaus pakraštyje girdėti keli fgiedantys patinai (L.Raudonikis)
 • 2011-04-15 Pilkosios pečialindos, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-16 Biržų r.,Biržų giria-giedanti pilkoji pečialinda (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-17 Pilkųjų pečialindų giesmės Novaraistyje. (S., I., A. Semionovai)X

ANKSTYVOJI PEČIALINDA (Phylloscopus trochilus)

 • 2011-04-02 stebėta Kaune (V.Gluoksnis)
 • 2011-04-10 Pirmą kartą girdėtas prie Jurbarko esančio žvyro karjero ežero nendryne 1 paukštis (R.Giedraitis).
 • 2011-04-20 pirma ankstyvoji pečialinda sugauta (tuo pačiu – stebėta) netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje.
 • 2011-04-23 Ankstyvosios pečialindos rytą pragydo Pabiržės apylinkėse, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-23 ankstyvosios pečialindos, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-23 d. Dvi ankstyvosios pečialindos gieda Nemuno pakrantės medynuose Druskininkų apl. (L.Raudonikis).
 • 2011-04-25 giedančios ankstyvosios pečialindos Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 – Ankstyvoji pečialinda, girdėtas balsas, Zarasų raj. (Igoris Semionovas)
 • 2011-04-25 ankstyvoji pečialinda girdėta Bedugnio miške, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 1 ankstyvoji pečialinda Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-25 Giedojo Vištyčio paežerės krūmynuose (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-04-26 1 ankstyvoji pečialinda Žaliakalnio mikrorajone Kaune (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-26 Panevėžio Senvagės medžiuose gieda vienas patinėlis (R.Kaunietis).
 • 2011-04-26 girdėta Žvėryne, Vilniuje (V. Adomonis)
 • 2011-04-27 Ankstyvoji pečialinda Rusnės saloje ties Pakalnės km.(R.Karpavičius)X

PAPRASTASIS NYKŠTUKAS (Regulus regulus)

 • 2011-03-23 Kopgalyje pirmieji migruojantys nykštukai (S.Karalius)
 • 2011-03-24 pirmi migrantai Ventės rage (V.Jusys).X

PILKOJI MUSINUKĖ (Muscicapa striata)

 • 2011-04-25 Panevėžyje stebėtas vienas paukštis (R.Kaunietis)
 • 2011-05-10 Pirmoji pilkoji musinukė Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-05-11 pora pilkūjų musinukių stebėta Kauno raj, netoli Ringaudų. (V.Eigirdas);
 • 2011-05-13 Likėnų parke, Biržų r. pilkoji musinukė (A.Naudžius)
 • 2011-05-15 girdėtos Bitėnuose (V.Jusys)X

MAŽOJI MUSINUKĖ (Ficedula parva)

 • 2011-05-11 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-15 Mažoji musinukė, Marijampolės raj., Varnabūdės miškas . (Š.Vainauskas, M.Karlonas)
 • 2011-05-15 čiulba anr Rambyno kalno (V.Jusys)
 • 2011-05-17 Mažoji musinukė Kirdonių miškas “Girelė“, Biržų r. ( B. Maldūnienė)X

MARGASPARNĖ MUSINUKĖ (Ficedula hypoleuca)

 • 2011-04-17 Vienas margasparnės musinukės patinukas stebėtas Alytuje. (A.Petraška)
 • 2011-04-17 Margasparnės musinukės giesmė Novaraistyje. (S., I., A. Semionovai)
 • 2011-04-19 Margasparnė musinukė Kirdonių miške prie inkilo, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-20 patinas matytas Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-21 Kopgalyje margasparnės musinukės patinukas (S.Karalius)
 • 2011-04-23 pirma sugauta (tuo pačiu ir stebėta) margasparnė musinukė netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (S.Piskol).
 • 2011-04-23 d. Margasparnės musinukės patinėlis gieda prie inkilo Druskininkuose (L.Raudonikis).
 • 2011-04-24, Vilnius, prie inkilo margasparnės musinukės patinas (A. Skirpstas)
 • 2011-04-25. Margasparnė musinukė Ąžuolijos miške Utenos r.. (D. Norkūnas).
 • 2011-04-25 1 margasparnė musinukė Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 1 margasparnė musinukė Žaliakalnio mikrorajone Kaune (P.Ignatavičius)
 • Porelė viename Panevėžio parkelių sukiojosi apie inkilus (R.Kaunietis)
 • 2011-04-27 Keletas patinų stebėta Vilniuje Verkių parke (L. ir M. Šniaukštos)
 • 2011-04-27 Šakių r,. Upeglynio miškas, margasparnių musinukių patinėliai prie keleto inkilų, atnešta lizdo medžiagos (R. Juškaitis)
 • 2011-04-30 margasparnės musinukės balsas Prienuose (A.Kvaraciejus).X

ILGAUODEGĖ ZYLĖ (Aegithalos caudatus)

 • 2011-03-23 Kopgalyje pasirodė pirmasis ilgauodegių zylių būrelis
 • 2011-03-27 pirmosios (5+12) matytos Juodkrantėje (K.Castren)X

DIDŽIOJI ZYLĖ (Parus major)

 • 2011-03-13 Ventės rage prasidėjo didžiųjų zylių migracija. Per 2 val. prie lesyklos pagauta apie 40 naujų paukščių (V.Jusys).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 93 (K.Castren).
 • 03.22-03.24 labai didelė didžiųjų zylių migracija Trakuose ir apylinkėse. (E.Pakštytė)X

MIŠKINIS LIPUTIS (Certhia familiaria)

 • 2011-03-11 Ventės rage šį pavasarį matytas pirmas (V.Jusys).X

REMEZA (Remiz pendulinus)

 • 2011-04-02 viena remeza stebėta nendryne, Kėdainių raj. (V.Eigirdas, B. Belchev).
 • 2011-04-03 10 remezų stebėti nendryne, Kėdainių raj. (B. Belchev)
 • 2011-04-04 girdėta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 1 (K.Castren).
 • 2011-04-07 patinas rinko plačialapio švendro „pūkus“ Pašerkšnės tvenkinio pakrantėje , Mažeikių raj. (D. Makavičius)X

VOLUNGĖ (Oriolus oriolus)

 • 2011-04-25 volungė ir matyta ir girdėta prie Jūrės miestelio Prienų savivaldybė.(V.Gluoksnis)
 • 2011-05-01 Girdėta Trakų raj. Merkio slėnio pievose esančiam miško gojelyje, prie Baltosios Vokės tvenkinių (R.Kiserauskaitė)
 • 2011-05-07 pirma volungė stebėta giedanti netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-05-10 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-10 girdėta Kirdonių miške, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-10 Alytuje girdėtos 3 volungės (A.Petraška)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 4 (K.Castren)
 • 2011-05-14 Girdėta miške šalia Paluknio pievų (V. Adomonis)
 • 2011-05-14 Volungė, Varėnos raj. prie Kibyšių (Š.Vainauskas, M.Karlonas)X

ŠARKA (Pica pica)

 • 2011-03-09 Kaune stebėta šarka tvarkanti lizdą (P.Ignatavičius). 
 • 2011-03-14 Garliavoje Kauno raj. stebėta šarkų pora nešanti į lizdą šakas (A.Kvaraciejus).X

KUOSA (Corvus monedula)

 • 2011-03-03 pirmieji 4 paukščiai Š kryptimi praskrido Ventės rage (V.Jusys). 
 • 2011-03-10 Raseinių r. prie greitkelio praskrido 30 kartu su kovais (K.Castren).X

KOVAS (Corvus frugilegus)

 • 2011-02-28 prie Šiaulių šiaurinio aplinkkelio laukuose, pakelėje maitinosi apie 200 paukščių (R.Stankūnas).
 • 2011-03-07 pirmieji 3 paukščiai matyti Šilutėje (V.Jusys).
 • 2011-03-08 stebėti Pabiržėje, Biržų r. (B.Maldūnienė).
 • 2011-03-09 pirmieji praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-09 kovai sugryžo prie lizdų, Alytaus mieste (A.Petraška).
 • 2011-03-09 Jonavos r. Užusalių k. prie lizdų sugryžo kovai (M.Karlonas). 
 • 2011-03-09 kovai grįžę prie savo lizdų kolonijoje Gargžduose (S.Čiulčinskas).
 • 2011-03-10 pirmieji matyti kolonijoje Trakuose (E.Pakštytė).
 • 2011-03-10 laukuose prie Vilkyčių, Šilutės r. ganosi būrys iki 300 individų (V.Jusys).
 • 2011-03-10 Panevėžyje plačiai paplitę po visą miestą, pavasariškai karksi, daug paukščių susirinkę prie lizdų (R.Kaunietis).
 • 2011-03-10 Biržų r.Papilyje ir Kučgalyje-masiškai kovai (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-10 Raseinių r. prie greitkelio praskrido 150 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Rukšnių k., Jurbarko r. stebėtas keliolikos kovų būrelis, besimaitinantis pernykščiame kukurūzų lauke (R.Patronaitis).
 • 2011-03-12 Veisiejai, Lazdijų raj. Pavieniai kovai prie kovų kolonijos (P.Ignatavičius)X

PILKOJI VARNA (Corvus cornix)

 • 2011-02-11 intensyviai migruoja Juodkrantėje. Per valandą praskrenda apie 50 (K.Castren). X

PAPRASTOJI MEDŠARKĖ (Lanius collurio)

 • 2011-04-27 patinas Baltojoje Vokėje (K.Castren).
 • 2011-05-01 Pora paprastūjų medšarkių,netoli Jonaičių km.,Šilutės raj.(E.Užpelkis)
 • 2011-05-10 paprastoji medšarkė ant medžio stuobrio ties Smardonės up., Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-17 matyta Pagulbinių k., Jurbarko r. (A.Butleris, R.Pakeris)
 • 2011-05-20 paprastosios medšarkės patinas netoli Guopstų k. Vilniaus r. (E.Pakštytė)
 • 2011-05-21 matyta Jurbarko r. (E.Kavaliauskas)
 • 2011-05-21 Jurbarke stebėta paprastoji medšarkė,patinas (R.Patronaitis).
 • 2011-05-23 Paprastosios medšarkės stebėtos Kauno raj. (V. Paškevičius)X

PAPRASTASIS VARNĖNAS (Sturnus vulgaris)

 • 2011-03-07 Dumpių sąvartyne, Klaipėdos r. sukinėjosi 16 varnėnų būrelis. Tai naujai atvykę paukščiai, nes šią besibaigiančią žiemą, skirtingai nuo ankstesnės, sąvartyne nepragyveno nei vienas varnėnas (S.Čiulčinskas, V.Pareigis).
 • 2011-03-08 du skraidžiojantys varnėnai stebėti Dusetose, Zarasų r. (D.Norkūnienė).
 • 2011-03-09 trys paukščiai praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-09 prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. stebėti 16 individų (E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 Lapių sąvartyne skraidė 14 varnėnų būrelis (V.Eigirdas).
 • 2011-03-10 7 varnėnai Kopgalyje, 1 Klaipėdoje (S.Karalius).
 • 2011-03-10 60-70 paukščių būrys Nemuno deltos laukuose prie Minijos k., ir laukuose prie Vilkyškių – 32 (V.Jusys).
 • 2011-03-10 Kauno r. šalia VIA Baltica 4 varnėnai maitinosi kovų, kuosų ir varnų gausiame būryje (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-10 Raseinių r. prie greitkelio praskrido 29 (K.Castren).
 • 2011-03-11 šiandien stebėti du paprastieji varnėnai Jurbarke, Sodų gatvėje ir Rukšnių kaime,Jurbarko raj. stebėtas 12 varnėnų būrelis,lesinėjantis kartu su kovais  (R.Patronaitis).
 • 2011-03-11 pora čiulbančių varnėnų sodelyje prieš daugiabutį namą Šiauliuose. Anksčiau nebuvo (L.Mikutienė).
 • 2011-03-11 netoli Panevėžio keliasdešimt paukščių drauge su kovais ir kuosomis ieškinėjo nutirpusios pievos plotą (R.Kaunietis).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje migruoja jau gausiai (K.Castren).
 • 2011-03-11 Pirmos varnėnų giesmės Alytuje, prie sąvartyno apie 150 varnėnų būrys (A.Petraška).
 • 2011-03-11 Šilutės r. – 10+ (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-12 Stulgių k., Šakių r. pirmieji šiais metais 4 varnėnai sodyboje (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-12 prie Trakų varnėnai gieda prie inkilų (E.Pakštytė)
 • 2011-03-12 Utena. 4 varnėnai, atskridę ir nusileidę soduose (D.Norkūnas)
 • 2011-03-12 Lazdijų raj. Nuo kelių iki keliolikos varnėnų stebima kiekviename miestelyje (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj. Nuo kelių iki keliasdešimt varnėnų stebima įvairiose gyvenvietėse, laukuose (didžiausias būrys – 500 paukščių netoli Antanavo) (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Barčiuose, Varėnos raj. prie inkilo čiulba varnėnas (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-13 Trys varnėnai tupėjo prie inkilo Bezdonių mstl.Vilniaus raj. (M.Baranovskij).
 • 2011-03-13 Likėnuose, Pušų gatvėje 4 varnėnai landžioja po inkiliukus (B. Maldūnienė).
 • 2011-03-13 120 paukščių laukuose prie Bitniškių. (A.Naudžius)
 • 2011-03-13 15-20 paukščių būrelis medyje šalia kelio Marijampolė-Prienai ir apie 300 (pievoje ir ant elektros laidų)- šalia kelio Birštonas-Aukštadvaris (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-13 Utenos r. Vaikutėnų gyv. matyti apie 20 varnėnų (D.Musteikis).
 • 2011-03-13 Prienų r., Pakrovų k., keliose sodybose, medžiuose, girdėti giedant po kelis varnėnus (O.Gaidamavičiūtė)
 • 2011-03-14 Pylimėliuose, Vilniuje prie inkilų grįžo 10 individų (D.Musteikis).
 • 2011-03-14 Stebėti pirmą kartą prie Tulpių gatvės, Jurbarke (R.Giedraitis).
 • 2011-03-15 šiandien pora pirmųjų varnėnų Vilniuje (Antakalnyje), nors pas mane Dvarčionyse, dar nėra (A.Skirpstas)
 • 2011-03-15 Vilniuje, Žvėryne, prie inkilų čiulba varnėnai (V.Adomonis)
 • 2011-03-16 varnėnų pora Kaune (I.Semionovas)
 • 2011-03-17 Renavo dvaro sodyboje (Mažeikių raj.). trumpai čiulbėjo 1 varnėnas (D. Makavičius).
 • 2011-03-18 ryte Vilniaus mieste Rasų seniūnijoje, Markučių kvartale, Žibuoklių gatvės aplinkoje prie privačių namų apie savo sugrįžimą čiulbėdamas pranešė paprastasis varnėnas (V.Jocys).X
 • ——
 • 2011-05-26 išvesti varnėnų jaunikliai, Žirmūnai, Vilnius. (Orchus)

PAPRASTASIS KIKILIS (Fringilla coelebs)

 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 15 (K.Castren).
 • 2011-03-14 pirmas sugautas (patinas) Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-20 rytą pračiulbo vienas iš žiemojusių kikilių. Pabiržės mstl., Biržų r. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-03-20 Stulgių k., Šakių r. stebėti 2 (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-22 vienas praskrido laukuose rie Vilkyčių, Šilutės r. (J.Morkūnas, V.Jusys).
 • 2011-03-22 patinas stebėtas Sedoje, Mažeikių r. (D.Makavičius).
 • 2011-03-22 kikilis skvere Klaipėdos mieste (V.Pareigis).
 • 2011-03-23 viename Panevėžio centro parkelių rytą giedojo vienas paukštis. Keletas šios rūšies atstovų žiemojo mieste ir jo apylinkėse, bet artėjant pavasariui kikilių prie lesyklų nebesimatė (R.Kaunietis).
 • 2011-03-23 pirma kikilio pavasarinė giesmė tame pačiame skvere Klaipėdos mieste (V.Pareigis).
 • 2011-03-23 Kikilis (5) Baltojoje Vokėje ir prie Papio (3) (R.Karpavičius)
 • 2011-03-23 Jurbarke, Tulpių gatvėje pirmą kartą girdėti ir stebėti 5 kikilio patinėliai (R.Giedraitis).
 • 2011-03-23 Būrelis (apie 20 idv.) Alytaus rajone (G.Riauba)
 • 2011-03-24 pirma giesmė Raseiniuose (V.Kilčauskas).
 • 2011-03-24 Giedantys 2 kikiliai Vingio parke (R.Karpavičius)
 • 2011-03-25 pirmas čiulba Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-25 Kikilių būrys (20) prie Tatulos upės ties Bajoriškių km., Biržų raj. (B.Maldūnienė, R.Ratkevičius, R.Rulinskaitė)
 • 2011-03-25 Zarasų r.,Salake-giedantis kikilio patinas.
 • 2011-03-26. Utenoje 1 kikilis gieda soduose, 1 – maitinasi prie lesyklos. (D. Norkūnas).
 • 2011-03-26 Kikilis Vilniaus mieste Čiurlionio gatvės rajone ( R.Karpavičius)X

ŠIAURINIS KIKILIS (Fringilla montifringilla)

 • 2011-03-14 pirmas migrantas Ventės rage (K.Jusienė). X

SVILIKĖLIS (Serinus serinus)

 • 2011-04-04 girdėtas svilikėlis Alytuje (A.Petraška).
 • 2011-04-05 Svilikėliai Trakų raj. netoli Anupriškių. Būrelis migruojančių paukščių (L.Šniaukšta).
 • 2011-04-12 svilikėlio tuoktuvinis balsas girdėtas Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-12 2 praskrido prie Juodkrantės (K.Castren)
 • 2011-04-13 Panevėžyje jau gieda svilikėliai (R.Kaunietis).
 • 2011-04-13 Jurbarke prie ligoninės esančiame miško parke girdėti ir stebėti du svilikėlių patinėliai (R.Giedraitis)
 • 2011-04-14 Giedantis svilikėlis girdėtas Jonavos raj. Rukloje. (M.Karlonas)
 • 2011-04-18 pirmas čiulba Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-04-18 svilikėlio giesmė Smiltynėje (Kuršių nerija) (J.Zarankaitė).
 • 2011-04-22, Kaunas, girdėtas 1 svilikėlis (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-23, Vilnius, girdėtas 1 svilikėlis (A. Skirpstas)
 • 2011-04-25 giedantis svilikelis Baltosios Vokės gyvenvietėje (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Svilikėlis čiulbantis Biržuose netoli Apaščios upės. (B.Maldūnienė)X

DAGILIS (Carduelis carduelis)

 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 4 (K.Castren).  X

PAPRASTASIS ČIVYLIS (Carduelis cannabina)

 • 2011-03-12 Juodkrantėje praskrido 1 (K.Castren).
 • 2011-03-13 pirmieji praskrendantys matyti Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-03-13 Laukuose ties Klaipėda praskrido 19 ir 6 paukščių paprastųjų čivylių būreliai (S.Karalius).
 • 2011-03-13 Alytaus raj. du kartus girdėta praskrendančių paprastųjų čivylių balsai (A.Petraška).
 • 2011-03-20 28 čivylių būrelis-Pasvalio r.,netoli Pumpėnų (A.Čerkauskas)
 • 2011-03-23 patelė stebėta Renavo parke, Mažeikių r. (D.Makavičius)
 • 2011-03-23 Jurbarko mieste, prie parko, netoli nuo V.Grybo muziejaus pirmą kartą girdėti ir stebėta viena porelė paprastųjų čivylių..X

RAUDONGALVĖ SNIEGENA (Carpodacus erythrinus)

 • 2011-04-24 1 paukščio balsas girdėtas Kauno raj. Žiemkelio pievoje , krūmynuose (M. Karlonas, T.Naujokaitis, V.Paškevičius)
 • 2011-05-05 patinas stebėtas Vilniuje (K.Castren)
 • 2011-05-11 Miško jaunuolyne girdėta raudongalvė sniegena, Alytaus raj. (A.Petraška)
 • 2011-05-12 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 5 (K.Castren)
 • 2011-05-12 Raudongalvė sniegena Juodupės baloje, Biržų r. (B. Maldūnienė)
 • 2011-05-14 raudongalvės sniegenos patinėlis Uosupio up. krūmynuose, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-05-15 Raudongalvė sniegena girdėta pievoje prie Papio ež. Vilniaus raj. (L. Šniaukšta, M. Šniaukštienė).X

  EGLINIS KRYŽIASNAPIS (Loxia curvirostra)

 • 2011-07-19 Juodkrantėje, Kuršių nerijoje pirmą kartą šią vasarą girdėtas ir matytas migruojančių eglinių kryžiasnapių būrelis (V.Pareigis).

SNIEGSTARTĖ (Plectrophenx nivalis)

NUO BALANDŽIO 15 d.:

 • 2011-04-17 Trys paukščiai šlapioje pievoje tarp Mingės kaimo ir Krokų lankos (R.Adomonienė, V.Adomonis)

GELTONOJI STARTA (Emberiza citrinella)

 • 2011-03-07 Kėdainių r. Puzaičių miško pakraštyje ryte girdėtas giedantis patinas (Vl.Naruševičius).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje praskrido apie 10 (K.Castren).
 • 2011-03-12 Ramoniškiai, Vilkaviškio raj. Aktyviai gieda geltonosios startos (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 keliose vietose Barčiuose Varėnos raj. intensyvios geltonųjų startų tuoktuvinės giesmės
 • 2011-03-13 pirmosios migruojančios Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-13 Jonavos r. gieda geltonosios startos (M.Ružauskas).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 290 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Jurbarke stebėtos giedančios geltonosios startos (R.Patronaitis).
 • 2011-03-13 gan gausiai traukia geltonosios startos Alytaus r. (A.Petraška).
 • 2011-03-13 Gieda pievose tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio esančiuose gojeliuose (V.Adomonis, R.Adomonienė).X

SODINĖ STARTA (Emberiza hortulana)

 • 2011-04-19 Prie Zujūnų, Vilniaus raj. girdėta giesmė (S.Minkevičius)
 • 2011-04-25 prie kelio Juknaičiai-Sausgalviai 2 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren)

NENDRINĖ STARTA (Emberiza schoeniclus)

 • 2011-03-12 Juodkrantėje matyti 2+4 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Šlapiuose laukuose netoli Klaipėdos stebėti 2 nendrinių startų patinai (S.Karalius).
 • 2011-03-13 Jonavos raj.nendrinės startos patinas (M.Ružauskas).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 26 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Paluknio pievose (Trakų r.) 3 nendrinės startos (E.Pakštytė)
 • 2011-03-16 Patinas pievoje netoli Bezdonių mstl.Vilniaus raj. (M.Baranovskij).
 • 2011-03-18 Biržų r. Smardonės upelio nendryne čiulba nendrinės startos (A.Naudžius)
 • 2011-03-18 vienas nendrinės startos patinas-Pasvalio r.,netoli Pumpėnų (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-18 matyta pora nendrinių startų laukuose, vienas patinukas prie Smardonės, Biržų r. ( A. Kiekšas, R.Rulinskaitė)
 • 2011-03-19 3 paukščiai stebėti Kugių k. apyl., Mažeikių r. (D. Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė)
 • 2011-03-20 Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose vienas nendrinės startos patinukas (M. Šniaukštienė).
 • 2011-03-20 1 nedrąsiai giedantis patinas laukuose prie Madžiūnų k., Trakų r. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė, K, Klovaitė, G.Smailytė)
 • 2011-03-22 Pirmą kartą vienas patinėlis girdėtas ir stebėtas prie Imsrės upeliu Jurbarko mieste (R.Giedraitis)
 • 2011-03-23 Ryte virš Paluknio pievų pastoviai traukia nendrinės startos (R.Karpavičius)X