VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station


LIEPA 2022 / JULY 2022

2022-01-01 – 08-10 sužieduota / ringed: 36.261

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-08-01 – 08-10 sužieduota / ringed: 354


2022-08-10 apžieduota / ringed 83: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 11, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 8, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 8, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 5, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 4, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 2, Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 83.


2022-08-09 apžieduota / ringed 65: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 7, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 6, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 65.


2022-08-08 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-07 apžieduota / ringed 21: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 4, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Pilkasis garnys (Ardea cinerea) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 21.


2022-08-06 apžieduota / ringed 23: Pilkoji varna (Corvus cornix) – 12, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 23.


2022-08-05 apžieduota / ringed 25: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 12, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 7, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Geltongalvė kielė (Motacilla citreola) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 25.


2022-08-03/04 apžieduota / ringed 0: .


2022-08-02 apžieduota / ringed 48: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 9, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1,  Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Kukutis (Upupa epops) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Baltasis gandras (Ciconia ciconia) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 48.


2022-08-01 apžieduota / ringed 89: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 48, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 11, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 8, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Kukutis (Upupa epops) –1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 89.LIEPA 2022 / JULY 2022

2022-01-01 – 07-31 sužieduota / ringed: 35.907

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-07-01 – 07-31 sužieduota / ringed: 4 606


2022-07-26/31 apžieduota / ringed 0: .


2022-07-25 apžieduota / ringed 2: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-21/24 apžieduota / ringed 0: .


2022-07-20 apžieduota / ringed 1: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-07-19 apžieduota / ringed 2: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-18 apžieduota / ringed 2: Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-17 apžieduota / ringed 4: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Pelėdikė (Athene noctua) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 4.


2022-07-16 apžieduota / ringed 0: .


2022-07-15 apžieduota / ringed 1: Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-07-14 apžieduota / ringed 37: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 37.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 37.


2022-07-13 apžieduota / ringed 111: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 96, Remeza (Remiz pendulinus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) –2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 111.


2022-07-12 apžieduota / ringed 33: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 30, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 33.


2022-07-11 apžieduota / ringed 2: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-10 apžieduota / ringed 1: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-07-09 apžieduota / ringed 341: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 325, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 341.


2022-07-08 apžieduota / ringed 314: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 275, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 17, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 314.


2022-07-07 apžieduota / ringed 2: Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina ) – 1, Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-07-06 apžieduota / ringed 0:


2022-07-05 apžieduota / ringed 230: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 201, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Remeza (Remiz pendulinus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Šarka (Pica pica) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 230.


2022-07-04 apžieduota / ringed 139: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 94, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 17, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 9, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Pelėdikė (Athene noctua) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 139.


2022-07-03 apžieduota / ringed 14: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 14.


2022-07-02 apžieduota / ringed 0:


2022-07-01 apžieduota / ringed 265: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 257, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 265.BIRŽELIS 2022 / JUNE 2022

2022-01-01 – 06-30 sužieduota / ringed: 30.068

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-06-01 – 06-30 sužieduota / ringed: 24 075


2022-06-30 apžieduota / ringed 125: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 108, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Remeza (Remiz pendulinus) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 125.


2022-06-29 apžieduota / ringed 1: Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-06-28 apžieduota / ringed 0:


2022-06-27 apžieduota / ringed 68: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 62, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 68.


2022-06-26 apžieduota / ringed 62: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 58, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 62.


2022-06-24/25 apžieduota / ringed 0:


2022-06-23 apžieduota / ringed 1015: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1006, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1, Paprastoji pilkoji zylė (Parus palustris) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1015.

Latvija: RIGA A36943 Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) 1y 23-06-2022 09:00 Ventės Ragas Žem (V. Eigirdas).


2022-06-22 apžieduota / ringed 306: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 262, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 38, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 306.


2022-06-21 apžieduota / ringed 3: Nendrinė lingė – 2, Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-06-20 apžieduota / ringed 3: Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-06-19 apžieduota / ringed 277: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 73.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 73.


2022-06-18 apžieduota / ringed 277: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 273, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 277.


2022-06-17 apžieduota / ringed 2: Nendrinė lingė – 1, Rudasis peslys (Milvus milvus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-06-16 apžieduota / ringed 3: Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-06-15 apžieduota / ringed 579: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 559, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 579.


2022-06-14 apžieduota / ringed 57: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 52, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 57.


2022-06-13 apžieduota / ringed 1: Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-06-12 apžieduota / ringed 42: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 40, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 42.


2022-06-11 apžieduota / ringed 466: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 349, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 105, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 466.


2022-06-10 apžieduota / ringed 1054: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 907, Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 134, Didžioji zylė (Parus major) – 7, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Sopraninis šikšniukas (Pipistrellus pygmaeus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1054.


2022-06-09 apžieduota / ringed 2: Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-06-08 apžieduota / ringed 1: Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-06-07 apžieduota / ringed 180: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 158, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 7, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Pilkoji varna (Corvus cornix) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 180.


2022-06-06 apžieduota / ringed 70: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 37, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 6, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 5, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 2, Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) – 2, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Kuoduotoji zylė (Parus cristatus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, 

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 68, S. Eigirdienė – 2.


2022-06-04/05 apžieduota / ringed 0: .


2022-06-03 apžieduota / ringed 11: Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 11.


2022-06-01/02 apžieduota / ringed 0: .GEGUŽĖ 2022 / MAY 2022

2022-01-01 – 05-31 sužieduota / ringed: 5.542

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-05-01 – 05-31 sužieduota / ringed: 963


2022-05-31 apžieduota / ringed 15: Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 2, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 15.


2022-05-30 apžieduota / ringed 11: Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 4, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 11.


2022-05-28 apžieduota / ringed 49: Didysis baltasis garnys (Ardea alba) – 40, Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) – 7, Pilkasis garnys (Ardea cinerea) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 49.


2022-05-28 apžieduota / ringed 2: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-05-27 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-26 apžieduota / ringed 48: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 16, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 6, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 4, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 48.


2022-05-25 apžieduota / ringed 63: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 27, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 5, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 4, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) – 2, Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 63.


2022-05-23/24 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-22 apžieduota / ringed 19: Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 19.


2022-05-21 apžieduota / ringed 55: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 32, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 14, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 55.


2022-05-20 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-19 apžieduota / ringed 3: Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) – 2, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-05-18 apžieduota / ringed 76: Langinė kregždė (Delichon urbicum) – 21, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 20, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) – 1, 

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 76.


2022-05-17 apžieduota / ringed 32: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 14, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 32.


2022-05-17 apžieduota / ringed 32: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 14, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 5, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji musinukė (Ficedula parva) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 32.


2022-05-11 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-15 apžieduota / ringed 45: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 10, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 5, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) – 1, Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 45.


2022-05-14 apžieduota / ringed 19: Naminė pelėda (Strix aluco) – 14, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) – 1, Tulžys (Alcedo atthis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 19.

Prancūzija: PARIS 8627273 Kalninė kielė (Motacilla cinerea) M 1y+ 14-05-2022 10:00 Švėkšna, Šilutės r. Vor. A-85,0; Q-17,7 (V. Eigirdas, E. Komar).


2022-05-13 apžieduota / ringed 69: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 35, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 7, Dagilis (Carduelis carduelis) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 2, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Margasis žiogelis (Locustella naevia) – 1, Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 69.


2022-05-12 apžieduota / ringed 4: Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 4.


2022-05-11 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-10 apžieduota / ringed 45: Tikutis (Tringa glareola) – 13, Gaidukas (Calidris pugnax) – 9, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 7, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Raiboji devynbalsė (Sylvia nisora) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 45.

Rusija: MOSKVA KA61574 Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) 1y+ 10-05-2022 10:00 Ventės Ragas Z5 (V.Eigirdas).


2022-05-09 apžieduota / ringed 62: Tikutis (Tringa glareola) – 21, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 4, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 2, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 2, Gaidukas (Calidris pugnax) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastoji gegutė (Cuculus canorus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 61, S. Eigirdienė – 1.


2022-05-08 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-07 apžieduota / ringed 59: Tikutis (Tringa glareola) – 19, Dagilis (Carduelis carduelis) – 8, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 6, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Paprastasis čimčiakas (Carduelis flammea) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Vakarinė lakštingala (Luscinia megarhynchos) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1,

Natuzijaus šikšniukas (Pipistellus nathusii) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 59.

Rusija: MOSKVA KA61574 Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) 1y+ 07-05-2022 13:00 Ventės Ragas Z5 (V.Eigirdas).


2022-05-06 apžieduota / ringed 0: .


2022-05-06 apžieduota / ringed 52: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 11, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 10, Dagilis (Carduelis carduelis) – 7, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 2, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) -1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1,

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 34, V.Jusys – 10, K.Jusienė – 8


2022-05-05 apžieduota / ringed 66: Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 33, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 7, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 5, Geltonoji kielė (Motacilla flava) – 5, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Urvinė kregždė (Riparia riparia) – 1, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 1, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 55, V.Jusys – 6, K.Jusienė – 5


2022-05-04 apžieduota / ringed 31: Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 6, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 3, Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 17, V.Jusys – 7, K.Jusienė – 5, A. Jusytė – 2.


2022-05-03 apžieduota / ringed 20: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Mažasis čimčiakas (Carduelis cabaret) – 1

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 9, V.Jusys – 8, K.Jusienė – 3.


2022-05-02 apžieduota / ringed 88: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 41, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 8, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Tikutis (Tringa glareola) – 5, Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 3, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, .

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 63, V.Jusys – 14, K.Jusienė – 11.


2022-05-01 apžieduota / ringed 49: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 18, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Dagilis (Carduelis carduelis) – 5, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 3, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 33, , V.Jusys – 13, K.Jusienė – 2, A.Jusytė – 1.BALANDIS 2022 / APRIL 2022

2022-01-01 – 04-30 sužieduota / ringed: 3.495

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-04-01 – 04-30 sužieduota / ringed: 941


2022-04-29/30 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-28 apžieduota / ringed 123: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 95, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 9, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Svilikėlis (Serinus serinus) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix) – 1, Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) – 1, Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) – 1, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 123.


2022-04-27 apžieduota / ringed 146: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 124, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 5, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 4, Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 136, S. Eigirdienė – 10.


2022-04-25/26 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-24 apžieduota / ringed 54: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 46, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 49, S. Eigirdienė – 6.


2022-04-23 apžieduota / ringed 121: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 90, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 6, Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 121.


2022-04-21/22 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-20 apžieduota / ringed 22: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 22.


2022-04-19 apžieduota / ringed 37: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 12, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 8, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 2, Juodoji zylė (Parus ater) – 1, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 37.


2022-04-17/18 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-16 apžieduota / ringed 55: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 20, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 55.


2022-04-15 apžieduota / ringed 44: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 33, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 4, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 43, S. Eigirdienė – 1.


2022-04-13/14 apžieduota / ringed 0:.


2022-04-12 apžieduota / ringed 49: Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 8, Dagilis (Carduelis carduelis) – 6, Svilikėlis (Serinus serinus) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 49.


2022-04-11 apžieduota / ringed 113: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 28, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 12, Alksninukas (Carduelis spinus) – 11, Dagilis (Carduelis carduelis) – 9, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 8, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 7, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Svilikas (Coccothraustes coccotrhraustes) – 4, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 3, Svilikėlis (Serinus serinus) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Baltoji kielė (Motacilla alba) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Lygutė (Lullula arborea) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 113.


2022-04-10 apžieduota / ringed 4: Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 4.


2022-04-09 apžieduota / ringed 2: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 2.


2022-04-08 apžieduota / ringed 23: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 20, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 23.


2022-04-07 apžieduota / ringed 30: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 12, Žaliukė (Carduelis chloris) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 30, K.Jusienė – 3.


2022-04-06 apžieduota / ringed 18: Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1,

Žieduotojai/Ringers: U.Kuzminskaitė – 9, V.Jusys – 6, A.Jusytė – 2, K.Jusienė – 1.


2022-04-05 apžieduota / ringed 20: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 8, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccotrhraustes) – 1

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 13, K.Jusienė – 4, U.Kuzminskaitė – 2, A.Jusytė – 1


2022-04-04 apžieduota / ringed 10: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 6, V.Jusys – 2, K.Jusienė – 1, A.Jusytė – 1


2022-04-03 apžieduota / ringed 24: Didžioji zylė (Parus major) – 4, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Kėkštas (Garrulus glandarius) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 14, V.Jusys – 4, K.Jusienė – 3, A.Jusytė – 3


2022-04-02 apžieduota / ringed 30: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 25, V.Jusys – 3, K.Jusienė – 1, A.Jusytė – 1


2022-04-01 apžieduota / ringed 13: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 4, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 9, K.Jusienė – 2, V.Eigirdas – 2KOVAS 2022 / MARCH 2022

2022-01-01 – 03-31 sužieduota / ringed: 599

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-03-01 – 03-31 sužieduota / ringed: 391

2022-03-30/31 apžieduota / ringed 0:.


2022-03-29 apžieduota / ringed 17: Žaliukė (Carduelis chloris) – 12, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 17.


2022-03-28 apžieduota / ringed 6: Žaliukė (Carduelis chloris) – 6.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 6.


2022-03-27 apžieduota / ringed 22: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 6, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) –2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 22.


2022-03-25/26 apžieduota / ringed 0:.


2022-03-24 apžieduota / ringed 29: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 11, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 29.


2022-03-23 apžieduota / ringed 65: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 27, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 10, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 6, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 3, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Bukutis (Sitta europaea) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Keršulis (Columba palumbus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 65.


2022-03-22 apžieduota / ringed 42: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 17, Didžioji zylė (Parus major) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 5, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) – 1, Didysis margasis genys (Dendrocopos major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 42.


2022-03-21 apžieduota / ringed 27: Didžioji zylė (Parus major) – 19, Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 27.


2022-03-20 apžieduota / ringed 0: .


2022-03-19 apžieduota / ringed 13: Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) – 6, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 13.


2022-03-18 apžieduota / ringed 8: Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 8.


2022-03-17 apžieduota / ringed 6: Didžioji zylė (Parus major) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 6.


2022-03-15 apžieduota / ringed 0:.


2022-03-15 apžieduota / ringed 84: Didžioji zylė (Parus major) – 56, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 27, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 84.


2022-03-14 apžieduota / ringed 40: Didžioji zylė (Parus major) – 37, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 40.


2022-03-13 apžieduota / ringed 8: Didžioji zylė (Parus major) – 8.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 8.


2022-03-11/12 apžieduota / ringed 0: .


2022-03-10 apžieduota / ringed 3: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-03-08/09 apžieduota / ringed 0:.


2022-03-07 apžieduota / ringed 3: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-03-06 apžieduota / ringed 6: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 6.

Rusija: MOSKVA RA49242 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 2y 06-03-2022 09:30 Ventės Ragas Vor A-62,0 Q-10,8 (V.Eigirdas);


2022-03-05 apžieduota / ringed 10: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 10.


2022-03-04 apžieduota / ringed 0:.


2022-03-03 apžieduota / ringed 2: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-03-01-02 apžieduota / ringed 0:.VASARIS 2022 / FEBRUARY 2022

2022-01-01 – 02-28 sužieduota / ringed: 207

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-02-01 – 02-28 sužieduota / ringed: 84

2022-02-28 apžieduota / ringed 2: Ledinė antis (Clangula hyemalis) – 2.

Žieduotojai/Ringers: J. Morkūnas – 2.


2022-02-27 apžieduota / ringed 3: Ledinė antis (Clangula hyemalis) – 2, Nuodėgulė (Melanitta fusca) – 1.

Žieduotojai/Ringers: J. Morkūnas – 3.


2022-02-26 apžieduota / ringed 5: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Nuodėgulė (Melanitta fusca) – 1, Rudakaklis naras (Gavia stellata) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 5.


2022-02-16/25 apžieduota / ringed 0: .


2022-02-15 apžieduota / ringed 3: Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-02-08/14 apžieduota / ringed 0: .


2022-02-07 apžieduota / ringed 16: Žaliukė (Carduelis chloris) – 16.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 16.


2022-02-06 apžieduota / ringed 8: Žaliukė (Carduelis chloris) – 8.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 8.


2022-02-04/5 apžieduota / ringed 0: .


2022-02-03 apžieduota / ringed 7: Didžioji zylė (Parus major) – 2, Rudakaklis naras (Gavia stellata) – 1, Nuodėgulė (Melanitta fusca) – 1, Ledinė antis (Clangula hyemalis) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1 .

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3, V.Jusys – 3, K.Jusienė – 1.


2022-02-02 apžieduota / ringed 25: Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 11, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3, Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Rudakaklis naras (Gavia stellata) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Pilkoji varna (Corvus cornix) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 19, V.Jusys -6.


2022-02-01 apžieduota / ringed 15: Žaliukė (Carduelis chloris) – 7, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 9, V.Jusys – 6.GRUODIS 2021 / DECEMBER 2021

2022-01-01 – 01-31 sužieduota / ringed: 112

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2022

2022-01-01 – 01-31 sužieduota / ringed: 112

2022-01-31 apžieduota / ringed 12: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 7, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 12.


2022-01-26/30 apžieduota / ringed 0: .


2022-01-25 apžieduota / ringed 1: Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-01-24 apžieduota / ringed 0: .


2022-01-23 apžieduota / ringed 1: Rudagalvis kiras (Larus ridibundus) – 1, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1, K.Jusienė – 1.


2022-01-22 apžieduota / ringed 3: Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-01-20/21 apžieduota / ringed 0: .


2022-01-19 apžieduota / ringed 1: Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1.


2022-01-18 apžieduota / ringed 3: Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Gulbė nebylė (Cygnus olor) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 3.


2022-01-14 – 17 apžieduota / ringed 0: .


2022-01-13 apžieduota / ringed 9: Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 7, Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 9.


2022-01-12 apžieduota / ringed 2: Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1. Didžioji zylė (Parus major) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 1, V.Jusys – 1.


2022-01-01 – 01-11 sužieduota / ringed: 0.


2022-01-10 apžieduota / ringed 9: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 3, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 9.


2022-01-09 apžieduota / ringed 42: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 17, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 12, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V. Eigirdas – 23, V.Jusys – 19.


2022-01-08 apžieduota / ringed 14: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 8, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 10, V. Eigirdas – 4.


2022-01-07 apžieduota / ringed 8: Didžioji zylė (Parus major) – 3, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 5, V. Eigirdas – 3.


2022-01-06 apžieduota / ringed 2: Didžioji zylė (Parus major) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 2.


2022-01-02 – 05 d. apžieduota / ringed 0:


2022-01-01 apžieduota / ringed 4: Žaliukė (Carduelis chloris) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 4.GRUODIS 2021 / DECEMBER 2021

2021-01-01 – 12-31 sužieduota / ringed: 102 248

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2021

2021-12-01 – 12-31 sužieduota / ringed: 429

2021-12-30/31 apžieduota / ringed 0: .


2021-12-29 apžieduota / ringed 1: Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 1.


2021-12-28 apžieduota / ringed 53: Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 27, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 9, Žaliukė (Carduelis chloris) – 7, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 3, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Lygutė (Lullula arborea) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 53.


2021-12-27 apžieduota / ringed 3: Žaliukė (Carduelis chloris) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 3.


2021-12-26 apžieduota / ringed 4: Karklažvirblis (Passer montanus) – 2, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 4.


2021-12-25 apžieduota / ringed 18: Karklažvirblis (Passer montanus) – 10, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 5, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 18.


2021-12-24 apžieduota / ringed 12: Karklažvirblis (Passer montanus) – 9, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 12.


2021-12-23 apžieduota / ringed 16: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 6, Žaliukė (Carduelis chloris) – 5, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 3, Karklažvirblis (Passer montanus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 16.


2021-12-22 apžieduota / ringed 12: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 5, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 12.


2021-12-21 apžieduota / ringed 2: Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) – 1, Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 2.


2021-12-17/20 apžieduota / ringed 0: .


2021-12-16 apžieduota / ringed 26: Žaliukė (Carduelis chloris) – 23, Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) –2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 26.


2021-12-15 apžieduota / ringed 65: Žaliukė (Carduelis chloris) – 62, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 65.


2021-12-14 apžieduota / ringed 0: .


2021-12-13 apžieduota / ringed 7: Žaliukė (Carduelis chloris) – 6, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 7.


2021-12-12 apžieduota / ringed 69: Žaliukė (Carduelis chloris) – 55, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 11, Svilikas (Coccothraustes coccothraustes) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 69.


2021-12-11 apžieduota / ringed 15: Žaliukė (Carduelis chloris) – 12, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 15.


2021-12-10 apžieduota / ringed 3: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 6, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 11.


2021-12-09 apžieduota / ringed 2: Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) – 1, Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 2.


2021-12-08 apžieduota / ringed 29: Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 11, Žaliukė (Carduelis chloris) – 8, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 4, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 4, Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) – 1, Naminis žvirblis (Passer domesticus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 29.


2021-12-07 apžieduota / ringed 6: Rudakaklis naras (Gavia stellata) – 4, Nuodėgulė (Melanitta fusca) – 1, Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 6.


2021-12-06 apžieduota / ringed 3: Mažasis apuokas (Asio otus) – 3.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 2, E.Komar – 1.


2021-12-05 apžieduota / ringed 40: Žaliukė (Carduelis chloris) – 29, Nuodėgulė (Melanitta fusca) – 4, Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Geltonoji starta (Emberiza citrinella) – 1, Lygutė (Lullula arborea) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 40.


2021-12-04 apžieduota / ringed 30: Žaliukė (Carduelis chloris) – 24, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 30.


2021-12-02/03 apžieduota / ringed 0: .


2021-12-01 apžieduota / ringed 5: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 4.LAPKRITIS 2021 / NOVEMBER 2021

2021-01-01 – 11-30 sužieduota / ringed: 101 829

http://www.trektellen.org/site/totals6/1581/2021

2021-11-01 – 11-30 sužieduota / ringed: 2 870

2021-11-30 apžieduota / ringed 4: Didžioji zylė (Parus major) – 3, Naminė pelėda (Strix aluco) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 3, E.Komar – 1.

Latvija: RIGA J313541 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) F 1y+ 30-11-2021 10:30 Ventės Ragas Vor (V.Eigirdas);


2021-11-29 apžieduota / ringed 0: .


2021-11-28 apžieduota / ringed 1: Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 1.


2021-11-26 apžieduota / ringed 1: Paprastasis suopis (Buteo buteo) –1 .

Žieduotojai/Ringers: E.Komar – 1.


2021-11-25 apžieduota / ringed 1: Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 1.


2021-11-24 apžieduota / ringed 0: .


2021-11-23 apžieduota / ringed 2: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 2.


2021-11-22 apžieduota / ringed 17: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) 10, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 16, K.Jusienė – 1.


2021-11-21 apžieduota / ringed 0: .


2021-11-20 apžieduota / ringed 2: Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 2.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 2.


2021-11-19 apžieduota / ringed 13: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 4, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 11, K.Jusienė – 1, V.Jusys – 1.


2021-11-18 apžieduota / ringed 6: Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 2, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 2, V.Jusys – 2, K.Jusienė – 2.


2021-11-17 apžieduota / ringed 4: Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 1.

Žieduotojai/Ringers: E.Komar – 2, V.Eigirdas – 1, V.Jusys – 1.


2021-11-16 apžieduota / ringed 20: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 8, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 6, Didžioji zylė (Parus major) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1,  Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: K.Jusienė – 10, E.Komar – 5, V.Jusys – 4, V.Eigirdas – 1.


2021-11-15 apžieduota / ringed 13: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 9, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1.

Žieduotojai/Ringers: K.Jusienė – 9, E.Komar – 3, V.Jusys – 1


2021-11-14 apžieduota / ringed 20: Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 12, Didžioji zylė (Parus major) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Svirbelis (Bombycilla garrulus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 8, K.Jusienė – 6, E.Komar – 6.


2021-11-13 apžieduota / ringed 4: Mažasis apuokas (Asio otus) – 1, Liepnselė (Erithacus rubecula) – 1, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1, Dagilis (Carduelis carduelis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: E.Komar – 4.


2021-11-12 apžieduota / ringed 390: Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 133, Didžioji zylė (Parus major) – 150, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 40, Juodoji zylė (Parus ater) – 28, Žaliukė (Carduelis chloris) – 14, Alksninukas (Carduelis spinus) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 5, Dagilis (Carduelis carduelis) – 4, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 4, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 3, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Karklažvirblis (Passer montanus) – 2.

Žieduotojai/Ringers: E.Komar – 247, V.Eigirdas – 99, K.Jusienė – 22, V.Jusys – 22.

Estija: MATSALU VB97488 Didžioji zylė (Parus major) F 1y 12-11-2021 10:00 Ventės Ragas Žem A-73, Q-16,3 (E.Komar).


2021-11-11 apžieduota / ringed 45: Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 35, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 2, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 32, V.Jusys – 12, E.Komar – 2.


2021-11-10 apžieduota / ringed 150: Alksninukas (Carduelis spinus) – 60, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 48, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 13, Didžioji zylė (Parus major) – 5, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 4,  Juodoji zylė (Parus ater) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 1, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 141, K.Jusienė – 6, V.Jusys – 3.

Estija: MATSALU XE67380 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 10-11-2021 10:00 Ventės Ragas Z3 (V.Eigirdas).


2021-11-09 apžieduota / ringed 84: Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 31, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 15, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 10, Dagilis (Carduelis carduelis) – 7, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 5, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 3, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 3, Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 2, Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: L.Karnilavičiūtė – 47, E.Komar – 22, K.Jusienė – 9, V.Eigirdas – 4, V.Jusys – 2.


2021-11-08 apžieduota / ringed 230: Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 101, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 40, Didžioji zylė (Parus major) – 33, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 13, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 12, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 9, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 7, Geltonsnapis čivylis (Carduelis flavirostris) – 7, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 2, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 1, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Naminė pelėda (Strix aluco) – 1.

Žieduotojai/Ringers: L.Karnilavičiūtė – 135, E.Komar – 77, K.Jusienė – 10, V.Jusys – 7, V.Eigirdas – 1.

Baltarusija: MINSK KB19476 Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) M 1y+ 08-11-2021 12:00 Ventės Ragas Žem A-67; Q-11,0 (E.Komar).


2021-11-07 apžieduota / ringed 262: Alksninukas (Carduelis spinus) – 80, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 61, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 45, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 34, Smilginis strazdas (Turdus pilaris) – 14, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 5, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 4, Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) – 4, Žaliukė (Carduelis chloris) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 3, Didžioji zylė (Parus major) – 2, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 2, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 2, Sniegstartė (Plectrophenax nivalis) – 2, Svilikėlis (Serinus serinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 155, L.Karnilavičiūtė – 60, V.Jusys – 24, K.Jusienė – 21, E.Komar – 2.


2021-11-06 apžieduota / ringed 96: Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 18, Žaliukė (Carduelis chloris) – 15, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 14, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 10, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 8, Didžioji zylė (Parus major) – 6, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 5, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 4, Paprastasis čivylis (Carduelis cannabina) – 3, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 2, Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) – 2, Dagilis (Carduelis carduelis) – 2, Paprastasis erškėtžvirblis (Prunella modularis) – 1, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Alksninukas (Carduelis spinus) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 47, V.Jusys – 30, K.Jusienė – 17, E.Komar – 2.


2021-11-05 apžieduota / ringed 126: Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 57, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 22, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 19, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 8, Didžioji zylė (Parus major) – 7, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 4, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 4, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 2, Geltonsnapis čivylis (Carduelis flavirostris) – 2, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1.

Žieduotojai/Ringers: E.Komar -63, K.Jusienė – 43, V.Jusys – 19, V.Eigirdas – 1.

Latvija: RIGA 123638 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 05-11-2021 14:00 Ventės Ragas Vor A-67; Q-9,0 (V.Jusys);

Latvija: RIGA 123639 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 05-11-2021 14:00 Ventės Ragas Vor A-67; Q-8,4 (V.Jusys);

Latvija: RIGA 123640 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 05-11-2021 14:00 Ventės Ragas Vor A-66; Q-8,8 (V.Jusys);

Latvija: RIGA 123641 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 05-11-2021 14:00 Ventės Ragas Vor A-65; Q-8,6 (V.Jusys);

Latvija: RIGA 123645 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 05-11-2021 14:00 Ventės Ragas Vor A-67; Q-8,6 (V.Jusys);

Latvija: RIGA 123646 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 05-11-2021 14:00 Ventės Ragas Vor A-67; Q-8,9 (V.Jusys);

Estija: MATSALU XE66201 Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) fl 05-11-2021 17:00 Ventės Ragas Vor A-63; Q-8,4 (K.Jusienė).


2021-11-04 apžieduota / ringed 212: Didžioji zylė (Parus major) – 87, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 33, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 19, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 19, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 16, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 15, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 12, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 2, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 2, Geltonsnapis čivylis (Carduelis flavirostris) – 2, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 1, Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 1, Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 143, K.Jusienė – 67, V.Eigirdas – 2.


2021-11-03 apžieduota / ringed 160: Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 67, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 62, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 12, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 5, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 3, Alksninukas (Carduelis spinus) – 3, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 2, Naminė pelėda (Strix aluco) – 1, Didžioji zylė (Parus major) – 1, Žaliukė (Carduelis chloris) – 1, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 1, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 118, V.Jusys – 23, K.Jusienė – 19.

Lietuva: KAUNAS VS52222 Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) F 1y 03-11-2021 13:15 Ventės Ragas Žem (V.Eigirdas).


2021-11-02 apžieduota / ringed 368: Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 88, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 69, Didžioji zylė (Parus major) – 62, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 53, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 52, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 11, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 9, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 4, Mažasis apuokas (Asio otus) – 3, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 3, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 3, Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 3, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 2, Paprastasis suopis (Buteo buteo) – 2, Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) – 1, Paukštvanagis (Accipiter nisus) – 1, Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Eigirdas – 164, K.Jusienė – 103, V.Jusys – 57, T.Gružinskas – 44.

Latvija: RIGA HT9813 Mažasis apuokas (Asio otus) 1y+ 02-11-2021 18:15 Ventės Ragas Vor A-307; Q-288,3 (V.Eigirdas);

Lietuva: KAUNAS VS52405 Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) F 1y 02-11-2021 08:20 Ventės Ragas Vor A-94; Q-28,3 (V.Jusys).


2021-11-01 apžieduota / ringed 633: Didžioji zylė (Parus major) – 240, Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) – 96, Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula) – 92, Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) – 89, Karietaitė (Troglodytes troglodytes) – 58, Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) – 18, Liepsnelė (Erithacus rubecula) – 10, Juodasis strazdas (Turdus merula) – 7, Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) – 5, Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus) – 5, Miškinis liputis (Certhia familiaris) – 3, Juodoji zylė (Parus ater) – 2, Mažasis apuokas (Asio otus) – 2, Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus) – 1, Mažasis čimčiakas (Carduelis cabaret) – 1, Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) – 1, Mažasis margasis genys (Dendrocopos minor) – 1, Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) – 1, Uralinė pelėda (Strix uralensis) – 1.

Žieduotojai/Ringers: V.Jusys – 295, K.Jusienė – 240, T.Gružinskas – 94, V.Eigirdas – 4.

Latvija: RIGA J314002 Didžioji zylė (Parus major) F 1y 01-11-2021 12:40 Ventės Ragas Žem A-75; Q-17,0 (V.Jusys).