VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station


2010 m. suvestinė

Ventės Rago ornitologinė stotis 2010 metais apžiedavo 66.911 paukščių, 96 rūšių.

2010 m. Ventės Rage paukščių gaudymui naudotos 7 pagrindinės gaudyklės:

ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.1
(2010-04-06 – 2010-11-11)
Sugauta 67 rūšių 12 050 paukščių. Daugiausia sugauta didžiųjų zylių (4328), liepsnelių (1355), ilgauodegių zylių (1225), mėlynųjų zylių (954), paprastųjų varnėnų (486), kartaičių (406), pilkųjų pečialindų (250), ankstyvųjų pečialindų (250), paprastųjų nykštukų (218), ežerinių nendriukių (145).

ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.2
(2010-03-29 – 2010-11-22)
Sugauta 54 rūšių 7863 paukštis. Daugiausia sugauta varnėnų (5153), mėlynųjų zylių (512), didžiųjų zylių (381), liepsnelių (374), baltųjų kielių (202), šelmeninių kregždžių (187), nykštukų (130), ilgauodegių zylių (123), ankstyvųjų pečialindų (86), šiaurinių pilkųjų zylių (67).

ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.3
(2010-04-02 – 2010-11-10)
Sugauta 60 rūšių  13142  paukščiai. Daugiausia sugauta ilgauodegių zylių (3931), didžiųjų zylių (2559), liepsneliu (1638), paprastųjų varnėnų (1148), mėlynųjų zylių (1102), karetaičių (454), pilkųjų pečialindų (272), ankstyvųjų pečialindų (244), šiaurinių pilkųjų zylių (241), paprastųjų nykštukų (194).

ZIGZAGINĖ GAUDYKLĖ Nr.5
(2010-03-29 – 2010-11-22)
Apžieduota 55 rušių 5145 paukščiai. Daugiausia sugauta liepsnelių (1419), karetaičių (706), didžiųjų zylių (639), ilgauodegių zylių (461), paprastųjų varnėnų (266), nykštukų (252), ankstyvųjų pečialindų (191), paprastųjų erškėtžvirblių (181), pilkųjų pečialindų (170), mėlynųjų zylių (134),

MAŽOJI GAUDYKLĖ Nr.2
(2010-01-01 – 2010-12-31)
Sugauta ir žieduota 49 rūšių 6486 paukščiai. Daugiausia varnėnų (3287), didžiųjų zylių (839),
Ilgauodegių zylių (733), mėlynųjų zylių (688), šiaurinių pilkųjų zylių (164), paprastųjų nykštukų (127), juodųjų zylių (106), šelmeninių kregždžių (86), smilginių strazdų (73), paprastųjų kikilių (45).

ŽEMUTINĖ DIDŽIOJI RYBAČIO TIPO GAUDYKLĖ
(2010-08-31 – 2010-11-20)
Sugauta ir žieduota 50 rūšių 19574 paukščiai. Daugiausia sugauta mėlynųjų zylių (7761), didžiųjų zylių (5402), ilgauodegių zylių (2675), paprastųjų kikilių (1062), juodųjų zylių (1014), šiaurinių pilkųjų zylių (544), alksninukų (383), paprastųjų nykštukų (105), žaliukių (99), šiaurinių kikilių (58).

VORATINKLINĖS GAUDYKLĖS
(2010-03-04 – 2010-12-03)

Sugauta ir žieduota 57 rūšių 2595 paukščiai. Daugiausia sugauta didžiųjų zylių (452), mažųjų krakšlių (384), mėlynųjų zylių (206), šelmeninių kregždžių (173), ilgauodegių zylių (170), ežerinių nendrinukių (163), urvinių kregždžių (112), liepsnelių (105), didžiųjų krakšlių (92), žaliųjų pečialindų (75).

Paukščių gaydymui pavasarį buvo naudojama 1 voratinklinė gaudyklė, o vasarą ir rudenį  – 2-3 gaudyklės (ir tai nekasdien).

Daugiausia 2010 m. apžieduota:

Eil. Nr.   Rūšis                                     Apžieduota
1   Didžioji zylė (Parus major)   14601
2   Mėlynoji zylė (Parus caeruleus)   11358
3   Varnėnas (Sturnus vulgaris)   10379
4   Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus)   10119
5   Liepsnelė (Erithacus rubecula)   4935
6   Karetaitė (Troglodytes troglodytes)   1633
7   Paprastas kikilis (Fringilla coelebs)   1331
8   Juodoji zylė (Parus ater)   1307
9   Šiaurinė pilkoji zylė  (Parus montanus)   1211
10   Paprastasis nykštukas (Regulus regulus)   1035

Rūšis   Apžieduota:
1   Baltasis gandras Ciconia ciconia   1
2   Didžioji antis Anas platyrhynchos   2
3   Vapsvaėdis Pernis apivarus   1
4   Paukštvanagis Accipiter nisus   35
5   Sketsakalis Falco subbuteo   1
6   Kurapka Perdix perdix   1
7   Griežlė Crex crex   1
8   Brastinis tilvikas Tringa ochropus   1
9   Akmenė Arenaria interpres   2
10   Rudagalvis kiras Larus ridibundus   2
11   Gegutė Cuculus canorus   8
12   Mažasis apuokas Asio otus   7
13   Grąžiagalvė Jynx torquilla   4
14   Didysis margasis genys Dendrocopos major   11
15   Vidutinis margasis genys Dendrocopos medius   4
16   Mažasis margasis genys Dendrocopos minor   11
17   Urvinė kregždė Riparia riparia   117
18   Šelmeninė kregždė Hirundo rustica   515
19   Langinė kregždė Delichon urbica   38
20   Miškinis kalviukas Anthus trivialis   1
21   Pievinis kalviukas Anthus pratensis   1
22   Geltonoji kielė Motacilla flava   111
23   Geltongalvė kielė Motacilla citreola   7
24   Baltoji kielė Motacilla alba   265
25   Svirbelis Bombycilla garrulus   22
26   Karetaitė Troglodytes troglodytes   1633
27   Erškėtžvirblis Prunella modularis   399
28   Liepsnelė Erithacus rubecula   4935
29   Rytinė lakštingala Luscinia luscinia   135
30   Mėlyngurklė Luscinia svecica    2
Luscinia svecica svecica   3
31   Mėlynuodegė Tarsiger cyanurus   1
32   Dūminė raudonuodegė Phoenicurus ochruros   70
33   Paprastoji raudonuodegė Phoenicurus phoenicurus   151
34   Kiauliukė Saxicola rubetra   32
35   Kultupys Oenanthe oenenthe   2
36   Juodasis strazdas Turdus merula   55
37   Smilginis strazdas Turdus pilaris   100
38   Strazdas giesmininkas Turdus philomelos   55
39   Baltabruvis strazdas Turdus iliacus   8
40   Amalinis strazdas Turdus viscivorus 2
41   Margasis žiogelis Locustella naevia   19
42   Upinis žiogelis Locustella fluviatilis   7
43   Nendrinis žiogelis Locustella luscinioides   7
44   Ežerinė nendrinukė Acrocephalus schoenobaenus   425
45   Indinė nendrinukė Acrocephalus agricola   1
46   Sodinė nendrinukė Acrocephalus dumetorum   4
47   Karklinė nendrinukė Acrocephalus palustris   200
48   Mažoji krakšlė Acrocephalus scirpaceus   616
49   Didžioji krakšlė Acrocephalus arundinaceus   206
50   Mažoji tošinukė Hippolais caligata   1
51   Paprastoji tošinukė Hippolais icterina   73
52   Raiboji devynbalsė Sylvia nisoria   37
53   Pilkoji devynbalsė Sylvia curruca   208
54   Rudoji devynbalsė Sylvia communis   395
55   Sodinė devynbalsė Sylvia borin   376
56   Juodagalvė devynbalsė Sylvia atricapilla   321
57   Šiaurinė pečialinda Phylloscopus trochiloides   1
58   Nykštukinė pečialinda Phylloscopus proregulus   3
59   Geltonbruvė pečialinda Phylloscopus inornatus   2
60   Žalioji pečialinda Phylloscopus sibilatrix   152
61   Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita   836
Pylloscopus collybita tristis   4
62   Ankstyvoji pečialinda Phylloscopus trochilus   915
63   Paprastasis nykštukas Regulus regulus   1035
64   Baltabruvis nykštukas Regulus ignicapillus   1
65   Pilkoji musinukė Muscicapa striata   68
66   Mažoji musinukė Ficedula parva   7
67   Margasparnė musinukė Ficedula hypoleuca   146
68   Ūsuotoji zylė Panurus biarmicus   61
69   Ilgauodegė zylė Aegithalos caudatus   10119
70   Paprastoji pilkoji zylė Parus palustris   34
71   Šiaurinė pilkoji zylė Parus montanus   1211
72   Kuoduotoji zylė Parus cristatus   4
73   Juodoji zylė Parus ater   1307
74   Mėlynoji zylė Parus caeruleus   11358
75   Didžioji zylė Parus major   14601
76   Bukutis Sitta europaea   13
Sitta europaea europaea   2
Sitta europaea caesia   2
77   Miškinis liputis Certhia familiaris   219
78   Remėza Remiz pendulinus   74
79   Paprastoji medšarkė Lanius collurio   73
80   Pilkoji varna Corvus cornix   2
81   Paprastasis varnėnas Sturnus vulgaris   10379
82   Naminis žvirblis Passer domesticus   32
83   Karklažvirblis Passer montanus   82
84   Paprastasis kikilis Fringilla coelebs   1331
85   Šiaurės kikilis Fringilla montifringilla   81
86   Svilikėlis Serinus serinus   52
87   Žaliukė Carduelis chloris   208
88   Dagilis Carduelis carduelis   51
89   Alksninukas Carduelis spinus   400
90   Paprastasis čivylis Carduelis cannabina   22
91   Paprastasis čimčiakas Carduelis flammea   45
–   Carduelis flammea flammea   16
–   Carduelis flammea cabaret   3
92   Raudongalvė sniegena Carpodacus erythrinus   25
93   Juodagalvė sniegena Pyrrhula pyrrhula   78
94   Svilikas Coccothraustes coccothraustes   15
95   Geltonoji starta Emberiza citrinella   3
96   Nendrinė starta Emberiza schoeniclus   190

Paukščių:   66911
Rūšių:   96

Paukščius žiedavo:
Vytautas JUSYS 21065
Leonas JEZERSKAS 20459
Regina RANGIENĖ 18269
Kristina JUSIENĖ 3815
Mindaugas KAVALIAUSKAS 2954
Gintarė GRAŠYTĖ 181
Vygandas VASILIAUSKAS 134
Julius MORKŪNAS 24
Šarūnas VAINAUSKAS 10