VENTĖS RAGAS

ornitologinė stotis / Ornithological Station


2011 m. suvestinė

Sužieduota 2011 m. / Ringed in 2011
1   Didysis kormoranas Phalacrocorax carbo   1
2   Baltasis gandras Ciconia ciconia   3
3   Želmeninė žąsis Anser fabalis   2
4   Baltakaktė žąsis Anser albifrons   19
5   Paukštvanagis Accipiter nisus   48
6   Griežlė Crex crex   4
7   Islandinis bėgikas Calidris canutus   1
8   Slanka Scolopax rusticola   1
9   Rudagalvis kiras Larus ridibundus   21
10   Gegutė Cuculus canorus   3
11   Mažasis apuokas Asio otus   1
12   Didysis margasis genys Dendrocopos major   1
13   Vidutinis margasis genys Dendrocopos medius   1
14   Mažasis margasis genys Dendrocopos minor   2
15   Lygutė Lullula arborea   3
16   Dirvinis vieversys Alauda arvensis   1
17   Urvinė kregždė Riparia riparia   1
18   Šelmeninė kregždė Hirundo rustica   116
19   Pievinis kalviukas Anthus pratensis   4
20   Geltonoji kielė Motacilla flava   51
21   Baltoji kielė Motacilla alba   118
22   Svirbelis Bombycilla garrulus   4
23   Karetaitė Troglodytes troglodytes   775
24   Erškėtžvirblis Prunella modularis   230
25   Liepsnelė Erithacus rubecula   3484
26   Rytinė lakštingala Luscinia luscinia   89
27   Mėlyngurklė Luscinia svecica svecica   2
28   Dūminė raudonuodegė Phoenicurus ochruros   40
29   Paprastoji raudonuodegė Phoenicurus phoenicurus   77
30   Paprastoji kiauliukė Saxicola rubetra   8
31   Kultupys Oenanthe oenenthe   2
32   Juodasis strazdas Turdus merula   62
33   Smilginis strazdas Turdus pilaris   25
34   Strazdas giesmininkas Turdus philomelos   86
35   Baltabruvis strazdas Turdus iliacus   3
36   Amalinis strazdas Turdus iliacus   3
37   Margasis žiogelis Locustella naevia   14
38   Nendrinis žiogelis Locustella luscinioides   5
39   Meldinė nendrinukė Acrocephalus paludicola   3
40   Ežerinė nendrinukė Acrocephalus schoenobaenus   376
41   Sodinė nendrinukė Acrocephalus dumetorum   7
42   Karklinė nendrinukė Acrocephalus palustris   118
43   Mažoji krakšlė Acrocephalus scirpaceus   217
44   Didžioji krakšlė Acrocephalus arundinaceus   67
45   Mažoji tošinukė Hippolais caligata   1
46   Paprastoji tošinukė Hippolais icterina   90
47   Raudonakė devynbalsė Sylvia melanocephala   1
48   Raiboji devynbalsė Sylvia nisoria   37
49   Pilkoji devynbalsė Sylvia curruca   168
50   Rudoji devynbalsė Sylvia communis   258
51   Sodinė devynbalsė Sylvia borin   175
52   Juodagalvė devynbalsė Sylvia atricapilla   237
53   Šiaurinė pečialinda Phylloscopus trochiloides   2
54   Sajaninė pečialinda Phylloscopus humei   1
55   Žalioji pečialinda Phylloscopus sibilatrix   18
56   Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita   541
Pylloscopus collybita tristis   7
57   Ankstyvoji pečialinda Phylloscopus trochilus   330
58   Paprastasis nykštukas Regulus regulus   325
59   Baltabruvis nykštukas Regulus ignicapillus   3
60   Pilkoji musinukė Muscicapa striata   40
61   Mažoji musinukė Ficedula parva   6
62   Margasparnė musinukė Ficedula hypoleuca   40
63   Ilgauodegė zylė Aegithalos caudatus   8
64   Paprastoji pilkoji zylė Parus palustris   5
65   Šiaurinė pilkoji zylė Parus montanus   60
66   Kuoduotoji zylė Parus cristatus   2
67   Juodoji zylė Parus ater   764
68   Mėlynoji zylė Parus caeruleus   12017
69   Didžioji zylė Parus major   33489
70   Miškinis liputis Certhia familiaris   13
71   Sodinis liputis Certhia brachydactyla   1
72   Remėza Remiz pendulinus   13
73   Volungė Oriolus oriolus   3
74   Paprastoji medšarkė Lanius collurio   39
75   Plėšrioji medšarkė Lanius excubitor   2
76   Kėkštas Garrulus glandarius   2
77   Pilkoji varna Corvus cornix   1
78   Paprastasis varnėnas Sturnus vulgaris   7236
79   Naminis žvirblis Passer domesticus   21
80   Karklažvirblis Passer montanus   50
81   Paprastasis kikilis Fringilla coelebs   1725
82   Šiaurės kikilis Fringilla montifringilla   101
83   Svilikėlis Serinus serinus   58
84   Žaliukė Carduelis chloris   269
85   Dagilis Carduelis carduelis   30
86   Alksninukas Carduelis spinus   376
87   Paprastasis čivylis Carduelis cannabina   15
88   Geltonsnapis čivylis Carduelis flavirostris   3
89   Paprastasis čimčiakas Carduelis flammea   4
–   Carduelis flammea flammea   16
–   Carduelis flammea cabaret   1
90   Raudongalvė sniegena Carpodacus erythrinus   56
91   Juodagalvė sniegena Pyrrhula pyrrhula   43
92   Svilikas Coccothraustes coccothraustes   2
93   Geltonoji starta Emberiza citrinella   7
94   Mažoji starta Emberiza pusilla   1
95   Nendrinė starta Emberiza schoeniclus   88
96   Pilkoji starta Emberiza calandra   2

Paukščių:Birds: 64902
Rūšių: Species 96